Додавання до аркуша надпису або текстового поля

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Якщо хтось із користувачів неправильно вводить дані в аркуш або якщо вам здається, що колегам буде незрозуміло, які дані слід вводити, додайте надпис. Проста назва, наприклад «Телефон», надає іншим користувачам інформацію щодо вмісту клітинки. Крім цього, за допомогою надписів можна надавати складніші вказівки.

Надписи можна додавати до форм і елементів керування ActiveX.

Додавання надпису (елемента керування форми)

 1. Послідовно виберіть елементи розробник, натисніть кнопку Вставитиі натисніть кнопку підпис Зображення кнопки .

  Група «Елементи керування»

 2. Клацніть у тому місці аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут надпису.

 3. Щоб указати властивості елемента керування, клацніть цей елемент керування правою кнопкою миші та виберіть пункт Формат елемента керування.

 1. Послідовно виберіть елементи розробник а потім натисніть кнопку Вставитита в розділі Елементи керування ActiveX, натисніть кнопку підпис Зображення кнопки .

  Група «Елементи керування»

 2. Клацніть у тому місці аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут надпису.

 3. Натисніть кнопку Режим конструктора зображення кнопки .

 4. Клацніть у тому місці аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут надпису.

 5. Щоб указати властивості елемента керування, натисніть кнопку Властивості Кнопка змінення коду .

  Порада.: Також можна клацнути надпис правою кнопкою миші та вибрати пункт Властивості.

  Відкриється діалогове вікно Properties (Властивості). Щоб отримати докладніші відомості про кожну властивість, виберіть її та натисніть клавішу F1. Відобразиться відповідна стаття довідки Visual Basic. Також можна ввести ім’я властивості в полі пошуку довідки Visual Basic. У цій таблиці наведено стислий опис властивостей.

  Стислий опис властивостей надпису за функціональними категоріями

Що потрібно вказати

Властивість

Загальні:

Чи має завантажуватись елемент керування, коли користувач відкриває книгу (не впливає на елементи керування ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Чи може елемент керування отримувати фокус і реагувати на події, створені користувачем.

Enabled (форма)

Чи можна редагувати елемент керування.

Locked (форма)

Ім’я елемента керування.

Name (форма)

Спосіб приєднання елемента керування до клітинок під ним (вільне пересування, переміщення без змінення розміру або переміщення зі зміненням розміру).

Placement (Excel)

Чи можна друкувати елемент керування.

PrintObject (Excel)

Чи має бути видно елемент керування.

Visible (форма)

Текст:

Атрибути шрифту (жирний, курсив, розмір, закреслення, підкреслення й товщина).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (форма)

Текст на елементі керування, який описує або ідентифікує його.

Caption (форма)

Вирівнювання тексту в елементі керування (зліва, по центру або справа).

TextAlign (форма)

Чи має вміст елемента керування автоматично переноситися на наступний рядок.

WordWrap (форма)

Розмір і розташування:

Чи буде розмір елемента керування автоматично змінюватися для відображення всього вмісту.

AutoSize (форма)

Висота або ширина в точках.

Height, Width (форма)

Відстань між елементом керування та лівим або верхнім краєм аркуша.

Left, Top (форма)

Форматування:

Колір тла.

BackColor (форма)

Стиль тла (прозорий або непрозорий).

BackStyle (форма)

Колір межі.

BorderColor (форма)

Тип межі (відсутня або одна лінія).

BorderStyle (форма)

Колір переднього плану.

ForeColor (форма)

Наявність тіні.

Shadow (Excel)

Зовнішній вигляд рамки (плоска, піднята, заглиблена, втиснута або рельєфна).

SpecialEffect (форма)

Зображення:

Точковий рисунок, який має відображатися в елементі керування.

Picture (форма)

Розташування рисунка відносно надпису (зліва, вгорі, справа тощо).

PicturePosition (форма)

Клавіатура й миша:

Сполучення клавіш для елемента керування.

Accelerator (форма)

Настроювана піктограма миші.

MouseIcon (форма)

Тип вказівника, який відображається, коли користувач наводить мишу на об’єкт (наприклад, стандартний, стрілка або I-подібний).

MousePointer (форма)

 1. Послідовно виберіть елементи розробник а потім натисніть кнопку Вставитита в розділі Елементи керування ActiveX, клацніть Текстове поле Зображення кнопки .

  Група «Елементи керування»

 2. Клацніть у тому місці аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут текстового поля.

 3. Щоб редагувати елемент керування ActiveX, натисніть кнопку Режим конструктора зображення кнопки .

 4. Щоб указати властивості елемента керування, натисніть кнопку Властивості Кнопка змінення коду .

  Порада.: Також можна клацнути текстове поле правою кнопкою миші та вибрати пункт Властивості.

  Відкриється діалогове вікно Properties (Властивості). Щоб отримати докладніші відомості про властивість, виберіть її та натисніть клавішу F1. Відобразиться відповідна стаття довідки Visual Basic. Також можна ввести ім’я властивості в полі пошуку довідки Visual Basic. У наступному розділі наведено стислий опис доступних властивостей.

  Стислий опис властивостей текстового поля за функціональними категоріями

Що потрібно вказати

Властивість

Загальні:

Чи має завантажуватись елемент керування, коли користувач відкриває книгу (не впливає на елементи керування ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Чи може елемент керування отримувати фокус і реагувати на події, створені користувачем.

Enabled (форма)

Чи можна редагувати елемент керування.

Locked (форма)

Ім’я елемента керування.

Name (форма)

Спосіб приєднання елемента керування до клітинок під ним (вільне пересування, переміщення без змінення розміру або переміщення зі зміненням розміру).

Placement (Excel)

Чи можна друкувати елемент керування.

PrintObject (Excel)

Чи має бути видно елемент керування.

Visible (форма)

Текст:

Який базовий елемент використовується для розширення виділеного фрагмента: слово чи символ.

AutoWordSelect (форма)

Атрибути шрифту (жирний, курсив, розмір, закреслення, підкреслення й товщина).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (форма)

Чи лишається виділеним вибраний текст, коли елемент керування втрачає фокус.

HideSelection (форма)

Режим виконання за промовчанням редактора засобів вводу (IME).

IMEMode (форма)

Чи змінюється розмір елемента керування для відображення рядків тексту повністю або частково.

IntegralHeight (форма)

Максимальна кількість символів, які може ввести користувач.

MaxLength (форма)

Чи підтримує елемент керування багаторядковий текст.

MultiLine (форма)

Символи-заповнювачі, наприклад зірочка (*), які мають відображатися замість фактично введених символів.

PasswordChar (форма)

Чи може користувач вибрати рядок тексту, клацнувши зліва від тексту.

SelectionMargin (форма)

Текст в елементі керування.

Text (форма)

Вирівнювання тексту в елементі керування (зліва, по центру або справа).

TextAlign (форма)

Чи має вміст елемента керування автоматично переноситися на наступний рядок.

WordWrap (форма)

Дані та зв’язування:

Діапазон, зв’язаний зі значенням елемента керування.

LinkedCell (Excel)

Вміст або стан елемента керування.

Value (форма)

Розмір і розташування:

Чи регулюється розмір елемента керування автоматично для відображення всього вмісту.

AutoSize (форма)

Висота або ширина в точках.

Height, Width (форма)

Відстань між елементом керування та лівим або верхнім краєм аркуша.

Left, Top (форма)

Форматування:

Колір тла.

BackColor (форма)

Стиль тла (прозорий або непрозорий).

BackStyle (форма)

Колір межі.

BorderColor (форма)

Тип межі (відсутня або одна лінія).

BorderStyle (форма)

Колір переднього плану.

ForeColor (форма)

Наявність тіні.

Shadow (Excel)

Зовнішній вигляд рамки (плоска, піднята, заглиблена, втиснута або рельєфна).

SpecialEffect (форма)

Чи відбувається автоматична табуляція, коли користувач вводить в елемент керування максимально припустиму кількість символів.

AutoTab (форма)

Клавіатура й миша:

Чи ввімкнуто перетягування.

DragBehavior (форма)

Як має виділятися вміст у вибраному елементі керування (виділяється все або нічого не виділяється).

EnterFieldBehavior (форма)

Результат натискання клавіші Enter (створення нового рядка або переміщення фокуса).

EnterKeyBehavior (форма)

Настроювана піктограма миші.

MouseIcon (форма)

Тип вказівника, який відображається, коли користувач наводить мишу на об’єкт (наприклад, стандартний, стрілка або I-подібний).

MousePointer (форма)

Чи дозволено символи табуляції в області редагування.

TabKeyBehavior (форма)

Властиві лише текстовим полям:

Чи має елемент керування вертикальну або горизонтальну смугу прокрутки, або обидві разом.

ScrollBars (форма)

 1. Виберіть вкладку Файл, клацніть елемент Параметри, а потім – Настроювання стрічки.

 2. У розділі Основні вкладки встановіть прапорець Розробник і натисніть кнопку OK.

Надпис пояснює призначення клітинки або текстового поля, відображає стислі інструкції або заголовки. Крім того, у надписі може відображатися описовий рисунок. Надпис можна використати для гнучкого розташування вказівок, для виокремлення тексту, а також тоді, коли текст недоцільно розміщати в об’єднаних клітинках або в конкретній клітинці.

Текстове поле – це прямокутна область, у якій можна переглядати, вводити або редагувати текст чи дані у клітинці. Текстове поле може також бути статичним і відображати дані, доступні лише для читання. Текстове поле може бути альтернативою введенню тексту у клітинку, якщо потрібно відобразити об’єкт, який вільно переміщується. Також можна використати текстове поле для відображення тексту незалежно від меж рядків і стовпців зі збереженням макета сітки або таблиці даних на аркуші.

Надпис на елементі керування форми:

Приклад елемента керування форми «підпис»

Надпис на елементі керування ActiveX:

Приклад елемента керування ActiveX «підпис»

Елемент керування ActiveX «Текстове поле»:

Приклад елемента керування ActiveX «текстове поле»

Примітка.: 

 • Щоб створити текстове поле для введення пароля, який приховуватиметься символами заповнення, скористайтеся властивістю PasswordChar. Обов’язково захистіть зв’язану клітинку або інше розташування, у якому зберігається пароль. Використовуйте надійні паролі, які одночасно містять великі й малі букви, числа та символи, наприклад Y6dh!et5 (але не House27). Паролі мають містити 8 або більше символів (найкращий варіант – 14).

  Пам’ятати свій пароль дуже важливо. Якщо ви забудете пароль, корпорація Майкрософт не зможе його відновити. У системі Office немає головного ключа, який допоможе розблокувати елемент. Зберігайте паролі в безпечному місці подалі від інформації, яку вони захищають.

 • Щоб створити прокручуване багаторядкове текстове поле з горизонтальною й вертикальною смугами прокручування, виберіть для властивості MultiLine значення True, для властивостей AutoSize і WordWrap – значення False, для властивості ScrollBars – значення 3, а для властивості LinkedCell – адресу клітинки (наприклад, D1), яка має містити текст. Щоб ввести в полі новий рядок, користувач має натиснути клавіші Ctrl+Enter або Shift+Enter, які генерують спеціальний символ, що зберігається у зв’язаній клітинці.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×