Довідка надбудови Microsoft Power Query для Excel

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Примітка.: Power Query відомий як отримати & перетворення у програмі Excel 2016. Описані нижче інформацією обидва. Щоб дізнатися більше, відображається отримати & перетворення у програмі Excel 2016.

Power Query надає видобування, перетворення та збагачення для настільного комп'ютера до хмари.

Стандартні функції надбудови Power Query

Просте видобування, об’єднання та уточнення даних для кращого аналізу в програмі Excel.

* Спеціальними номерами загальнодоступної версії (GA) є Power Query 1.5.3296.2082 та Power Query 2.10.3547.461.

Докладні відомості про надбудову Power Query для Excel

Початок роботи

Надбудова Microsoft Power Query для Excel забезпечує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, що дає можливість знаходити дані, а також перетворювати та доповнювати дані.

Початок роботи

Ви можна надати спільний доступ і керувати запитами а також шукати дані у своїй організації. Щоб отримати додаткові відомості про те, як переглянути Надати спільний доступ до запитів, спільний доступ до запитів.

Загальні відомості про надбудову Microsoft Power Query для програми Excel

У надбудові Microsoft Power Query для Excel надається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача для видобування, перетворення та збагачення даних.

Імпорт даних із зовнішніх джерел

Надбудова Power Query дає змогу імпортувати дані до програми Excel із багатьох різних джерел. Після підключення до джерела даних можна формувати дані відповідно до своїх потреб в аналізі даних.

Формування даних

Формування даних із багатьох джерел відбувається редагуванням кроків запиту відповідно до ваших потреб в аналізі даних.

Додавання запиту до аркуша в програмі Excel

Вставляє дані із запиту до аркуша Excel. Під час вставлення даних із запиту можна завантажити запит до моделі даних Excel.

Навчальні вправи

Початок роботи з Power Query

У цій навчальній вправі описано спосіб отримання і перетворення таблиці даних із веб-сторінки.

Об’єднання даних із кількох джерел

У цій навчальній вправі виконується імпорт даних із локального файлу Excel, який містить відомості про продукти, та з каналу OData, який містить відомості про замовлення продуктів. Щоби скласти звіт Загальний обсяг продажів за роками та продуктами, потрібно виконати кроки з перетворення й агрегації та об’єднати дані з обох джерел.

Використання редактора запитів

Загальні відомості про редактор запитів

Редактор запитів забезпечує навігацію, а також дає змогу визначати й перетворювати дані в джерелі даних.

Змінення формули

Користувач може змінити формулу, відмінну від формул, зв’язаних із конструктором, або змінити наявну формулу.

Редагування параметрів кроку запиту

В області "Кроки" можна додавати, редагувати, перевпорядковувати й видаляти кроки запиту, щоб змінювати спосіб перетворення даних.

Оновлення запиту

Оновлює запит, щоб імпортувати найновіші дані до таблиці, не створюючи запит знову.

Фільтрування, сортування та групування даних

Фільтрування таблиці

Фільтрує таблицю, щоби зменшити розмір результатів запиту, виключивши рядки або стовпці залежно від розміру, значення або умови.

Сортувати таблицю

Сортує рядки таблиці в результатах запиту за такими критеріями, як алфавітний порядок або числові значення принаймні в одному стовпці, а також за зростанням або спаданням.

Групування рядків у таблиці

Упорядковує значення в певній кількості рядків у одне значення рядків відповідно до значень в одному або кількох стовпцях. Додаткові відомості про те, як групування рядків можна знайти посібника об'єднання даних із багатьох джерел даних .

Формування даних у запиті

Формування чи перетворення запиту

Формує дані з багатьох джерел додаванням, видаленням або редагуванням кроків запиту відповідно до ваших потреб в аналізі даних.

Видалення повторів

Видаляє із таблиці всі рядки, у яких значення у вибраних стовпцях дублюють попередні значення. Рядок із першим екземпляром набору значень не видаляється.

Видалення рядків із помилками

Видаліть із запиту рядки з помилками даних.

Рівні конфіденційності

Рівні конфіденційності визначають рівень ізоляції одного джерела даних від інших.

Робота зі стовпцями

Вставлення спеціального стовпця в таблицю

Вставте в поточний запит стовпець "Індекс" або "Настроюваний" (формулу визначає користувач).

Сукупні дані зі стовпця

Агрегат даних із будь-якого стовпця, що містить зв’язану таблицю, для демонстрації результатів дії групування, як-от "Сума", "Кількість", "Середнє значення", "Мінімум" і "Максимум".

Об’єднання стовпців

Об’єднайте значення з принаймні двох стовпців до одного стовпця запиту.

Перетворення рядка на заголовки стовпців

Робить рядок заголовком стовпців.

Видалення стовпців

У запиті видаліть вибрані стовпці або виконайте команду Видалити інші стовпці.

Перейменування стовпця

Перейменуйте стовпець джерела даних. У запиті використовується нова назва стовпця.

Замінення значень

У вибраних стовпцях замінює одне значення на інше.

Розділення текстового стовпця

Текстовий стовпець можна розділити на кілька стовпців двома способами: за роздільниками або за кількістю символів.

Розподіл стовпців

Перетворює вибрані стовпці на пари "атрибут-значення".

Об’єднання даних зі зв’язаних запитів

Об’єднання кількох запитів

За допомогою надбудови Power Query можна плавно групувати кілька запитів їх об’єднанням або додаванням. Дії Об’єднати та Додати виконуються в будь-якому запиті, що має форму таблиці, незалежно від джерела, із якого надходять дані.

Об’єднання запитів

Дія Об’єднати створює новий запит із двох наявних.

Додавання запитів

Дія Додати створює новий запит, у якому послідовно містяться всі рядки з першого та другого запитів.

Деталізація до зв’язаної таблиці

У надбудові Power Query стовпець із посиланням на зв’язану таблицю містить посилання типу Запис або Таблиця. Посилання типу Запис здійснює перехід до одного зв’язаного запису. Посилання типу Таблиця здійснює перехід до зв’язаної таблиці.

Розгортання стовпця, що містить зв’язану таблицю

Розгортає стовпець, який містить зв’язану таблицю, щоб показати пов’язані дані. Можна видобути значення з усіх або з вибраних стовпців зв’язаної таблиці.

Спільний доступ до запитів [Power Query версії 2.10]

Надати спільний доступ до запитів

Після підключення до потрібних джерел даних та їх вдосконалення (фільтрування, формування і перетворення) відповідно до своїх вимог можна обмінюватися метаданими отриманого набору даних у вигляді запиту в надбудові Power Query з усіма користувачами організації чи з певною їх групою.

Керування спільними запитами

Перегляд і оновлення спільних запитів

Перегляньте й оновіть свої спільні запити, щоб відредагувати визначення чи метадані запиту.

Перегляд запитів у книзі та керування ними

Централізовано керуйте запитами в книзі Excel.

Пошук і використання спільного запиту

Пошук і використання спільних запитів

Знаходить і використовує спільний запит, щоб використати початкові дані запитів для аналізу даних і звітування.

Запит на доступ до внутрішніх джерел даних

Для спільного запиту можна надіслати запит на доступ до внутрішніх джерел даних. Таким чином ви зможете імпортувати дані зі спільного запиту.

Перегляд аналітики з використання спільних запитів

Що таке адміністрування Power BI?

Переглядайте аналітику використання спільного запиту під час керування спільними запитами в надбудові Power Query.

Розширені запити

Створення розширеного запиту

Створює розширені запити за допомогою мови формул Power Query.

Категорії формул Power Query

Довідкові матеріали

Попередні вимоги до джерела даних

Надбудова Microsoft Power Query для Excel підтримує велику кількість постачальників джерел даних. Для кожного постачальника надбудова Power Query підтримує певні версію й об’єкти.

Параметри джерел даних

Надбудова Microsoft Power Query для Excel зберігає облікові дані джерела даних (ідентифікаційні дані) для кожного використаного зв’язку із джерелом даних і кожного рівня конфіденційності цих джерел.

Посібник із роботи з контекстними меню надбудови Power Query

Посібник із роботи із вкладками стрічки надбудови Power Query

Відомості про формули Power Query

Формули Power Query використовуються для виконання таких дій, як видобування або перетворення даних.

Категорії формул Power Query

Спеціальні можливості в надбудові Microsoft Power Query для Excel

Надбудова Power Query стежить за тим, щоб функції були доступні для користувачів з обмеженими фізичними можливостями. Окрім функцій спеціальних можливостей, подібних до тих, які надає програма Microsoft Excel 2013, надбудова Power Query включає в себе підтримку спеціальних можливостей для загальних сценаріїв і надає способи вирішення, де це можливо.

Глосарій

Специфікації та обмеження надбудови Power Query

Виправлення неполадок

Інтернаціоналізація

У надбудові Power Query наявні різноманітні функції інтернаціоналізації для візуалізації даних відповідно до вашого регіону. В операційних системах Windows "локалізація" – це набір настройок користувача, пов’язаних із його мовою, оточенням і культурними традиціями.

Мобільність шифрування

Примітка про безпеку.: Power Query відповідає рекомендаціям із мобільності рекомендації, відповідно до Процесу Microsoft SDL Process, застосовуючи шифрування до локальних облікових даних за допомогою DPAPI.

Умови надання послуг Microsoft Power Query

Power Query та функції, пов’язані з конфіденційністю

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×