Перейти до основного
Office

Глосарій InfoPath

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

A

B

C

D

E

F

G

H

Я

J

K

L

M

N

O

P

ЗАПИТАННЯ

R

S

T

U

V

W

X

А

На початок сторінки

дія

Частина правило, яке використовується у поєднанні з умовами, щоб автоматично відображати діалогові вікна, встановлення значень, запиту, надсилання даних і відкриття форми.

Активне поле

Поля у формі, у якому розміщено курсор.

Елемент керування ActiveX

Настроюваний елемент керування. Розробника можна додавати або видаляти елементи керування ActiveX, в області завдань елементи керування .

ухвалений адміністратором шаблон форми

Сумісний із браузером шаблон форми завантажено з правами адміністратора на сервері під керуванням служб форм InfoPath Forms Services. На ухвалений адміністратором шаблон форми може містити код.

атрибут поля

Поля в джерелі даних, можуть містити дані і що являє собою атрибут (замість елемент). Поля атрибута не може містити інші поля.

Б

На початок сторінки

зв’язати

Щоб підключитися до елемента керування до поля або групою у джерелі даних, щоб дані, введені в елементі керування, буде збережено. Коли елемент керування вільний, не підключено до поля або групи, а тому дані, введені в елементі керування не буде збережено.

сумісний із браузером шаблон форми

Шаблон форми, що створено за допомогою певний режим сумісності у програмі Microsoft Office InfoPath. Форми сумісний із браузером шаблон може бути браузером під час його опубліковано на сервері під керуванням служб форм InfoPath Forms Services.

шаблон форми, який підтримується браузером

Шаблон форми сумісний із браузером, Опубліковано на сервері під керуванням служб форм InfoPath Forms Services, і що має було браузером, щоб користувачі можуть як відображення і заповніть форму у веб-браузері.

В

На початок сторінки

файл Кабінет (. cab)

Формат файлу, який надає змогу ефективніше пакет кілька файлів як один файл, для зручного зберігання або передачі. Файли шаблону (файлу. xsn) форми InfoPath є файлів. cab розширення файлу. xsn.

зображення списку

Два або кілька списків, які підключено до одної таким чином, що вибором значення в одному зміни набору варіанти в іншій.

дочірній елемент

У XML дерева структуру, елемента, який містить батьківського елемента.

група вибору

Елемент керування, який використовується для представлення набору взаємовиключних варіантів вибору. За промовчанням група вибору містить два розділи вибору, одне з яких виглядає так, щоб користувач як вибір за промовчанням у формі.

розділ вибору

Елемент керування, який містить інші елементи керування та використовується для позначення одного вибору в наборі взаємовиключних варіантів вибору. Користувачі можуть Замініть один розділ вибору на інший, під час заповнення форми.

COM

Переглянути модель компонентних об'єктів.

елемент керування "Поле зі списком"

Елемент керування, яка поєднує в собі текстове поле та список, що дозволяє користувачам будь-який тип облікового запису або виберіть його зі списку.

Модель складених об’єктів (COM)

Специфікації розроблено корпорацією Майкрософт для побудови програмних компонентів, які можуть бути зібрані в програмах або можна додати функцію до наявної програми, запущені в ОС Microsoft Windows.

умовне форматування

Процес змінення вигляду елемента керування, зокрема його видимість і стан читання й записування, на основі значень, введених у форму.

настроюваний елемент керування

Форму компонент, наприклад частини шаблону або елемента керування ActiveX, які не входить до складу InfoPath за промовчанням. Розробника можна додавати або видаляти настроювані елементи керування за допомогою області завдань елементи керування .

настроювана інстальована форма

Форми, яка з інстальовано програму вибіркової інсталяції а які зазвичай має доступ до файлів і настройок на комп'ютері.

настроювана область завдань

. HTML-файл, вміст відображається у вікні поруч із форми. Настроювані області завдань можна надати команд для конкретної форми та вміст довідки.

Г

На початок сторінки

підключення до даних

Підключення служби форми InfoPath до зовнішнього джерела даних, таких як бази даних, веб-служби, бібліотеки SharePoint або XML-файлу. Підключення до даних використовуються для запитування та надсилання даних.

бібліотека підключень до даних

У бібліотеці документів на сайті під керуванням Microsoft Office SharePoint Server 2007, із колекції підключення універсальний даних (. udcx) і даних Office (ODC) файлів.

поле даних

Поле, яке містить результатів запиту до зовнішнього джерела даних.

джерело даних

Колекція полів і груп, які визначають та зберігати дані для форми InfoPath. Елементи керування у формі, приєднані до полів і груп у джерелі даних.

тип даних

Властивості поля, що визначає типи даних, які можна зберігати в полі. Типи даних прикладами текст, форматований текст, ціле число, десяткове, логічне значення True або False, гіперпосилання, дати та часу та зображення.

перевірка даних

Тестування точність даних; набір правил, які можна застосовувати до елемента керування, щоб визначити тип і діапазон даних, які користувачі можуть вводити.

ролі за промовчанням

Настроювання, пов'язані з роллю користувача. Користувачі, які не призначені до наявної ролі автоматично призначено ролі, визначену за промовчанням.

режим конструктора

Програма InfoPath середовище конструювання, у якому можна створити або змінити шаблону форми.

діалогове вікно з оповіщенням

На оповіщення про перевірку даних, відкривається діалогове вікно з повідомленням, настроювані помилки під час введення неприпустимих даних в елемент керування.

цифровий підпис

Електронні, шифрування на основі позначки автентифікації у формі або частини форми. Підпис підтверджує, що форми або розділу походить із підписувача та не змінено.

бібліотека документів

Файли та папки, де колекцію файли спільно часто використовують той самий шаблон. Усі файли в бібліотеці зв'язано з користувача інформацію, яка відображається у вмісті опису цієї бібліотеки.

Об'єктна модель документа (DOM)

World Wide Web Consortium специфікації, які описують структуру динамічного HTML і XML-документів таким чином, що дає змогу бути використані у браузері.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТНОЇ МОДЕЛІ ДОКУМЕНТІВ

Переглянути об'єктної моделі документів.

E

На початок сторінки

подія

Дії розпізнаються об'єкт, наприклад миші або натисканням клавіші, для яких можна визначити відповідь. Події може бути викликано дію користувача або Visual Basic оператор або можуть бути викликані системою.

обробник подій

Функція код у шаблон форми InfoPath, який відповідає на дію користувача або змінення XML-даних.

поле виразу

Елемент керування у формі, яка відображає лише для читання, дані в результаті підстановки та обчислення даних, за допомогою виразу XPath.

Розширювана мова розмітки гіпертексту (XHTML)

Мова розмітки, яка розширює можливості HTML і reformulates його як XML.

Розширювана мова розмітки (XML)

Стандартних мови для опису, організації та обміну даними. У програмі InfoPath шаблони форм, що на основі технології XML, і даних форми зберігаються та надсилаються у форматі XML.

Розширювана мова таблиць стилів (XSL)

XML словник, який використовується для перетворення XML-дані в іншій формі, наприклад HTML, за допомогою стилів, що визначає правила для презентації.

F

На початок сторінки

поле

Елемент або атрибут у джерелі даних, яка може містити дані. Якщо поле елемента, він може містити атрибут поля. У полях зберігаються дані, введені до елементів керування.

елемент керування вкладенням файлів

Елемент керування, який дає змогу користувачам вкладення файлів до форми, під час заповнення. Розробник форми можна обмежити типи прив'язні файлів.

фільтр

Набір умов, застосованого до даних для відображення набір даних.

піктограма фільтра

Піктограму, яка відображається поруч із пунктом фільтрувати дані у формі.

форма

У програмі InfoPath, документ із набору елементів керування, у якій користувачі можуть вводити інформацію. Форми InfoPath може містити такі функції, як поля для форматованого тексту, елементами для вибору дати, необов'язково та повторне розділів, перевірка даних і умовне форматування.

файл визначення форми (xsf)

XML-файл із розширенням. xsf, що містить відомості про всі файли та компонентів, що використовуються у формі, зокрема настройки інтерфейсу користувача, XML-схем, подання, бізнес-логіки, подій і параметрів розгортання.

файли форми

Колекція файлів, які використовуються для впровадження форми InfoPath. Типи файлів, які можуть містити. HTML, XML,. xsd, .xslt, сценаріїв та інші типи файлів, які необхідні для підтримки функціональних можливостей форми.

бібліотека форм

Папки, у якій колекцію форми на основі той самий шаблон зберігається та спільний доступ. Кожен форми в бібліотеці форм зв'язано з користувача інформацію, яка відображається у вмісті опису цієї бібліотеки.

шаблон форми

У програмі InfoPath, файлу або набору файлів, що визначає структуру даних, вигляд і поведінку форми.

шаблон бібліотеки форм

Розташування, на сайті верхнього рівня колекції сайтів, де зберігаються шаблони форм, що активовано з правами адміністратора.

Формула

Вираз XPath складається з значення поля або групи, функції та оператори. Формули можна використовувати для обчислення математичних значень, відображення дат і часу та посилатися на поля.

функція

Попередньо визначені виразу XPath, який повертає значення на основі результатів обчислення.

С

На початок сторінки

Група

Елемент у джерелі даних, які можуть містити поля та інших груп. Елементи керування, які містять інші елементи керування, таких як повторювані таблиці та розділи, приєднані до груп.

H

На початок сторінки

хостинг-середовище

Веб- або для настільних комп'ютерів, наприклад на програму Windows форми, у якій вбудований форми InfoPath.

гіперпосилання

І підкресленням текст або графічний об'єкт, який ви клацніть, щоб перейти до файлу, розташування файлу, веб-сторінки на World Wide Web або веб-сторінку в інтрамережі. Гіперпосилання, також можна перейти до групи новин і Gopher, Telnet і FTP сайти.

I

На початок сторінки

Редактор IME

Відображається Редактор засобів вводу.

Папка форм InfoPath

Папки у програмі Outlook 2007, який зберігає колекцію пов'язані з форми InfoPath 2007. В папці форм InfoPath можна використовувати стовпці для групування, фільтрування та сортування даних із кількох форм.

Головною

Необов'язковий параметр, пов'язані з роллю користувача. Користувачі, які відкрити форму для нової автоматично призначено цю роль, що скасовує будь-які інші призначення ролей.

Рукописний текст

Написання або креслення пера з пера або миші.

режим рукописного вводу

Середовище, у якому можна заповнити форми написанням рукописних. На планшетному ПК InfoPath автоматично відкриється в режим вводу рукописних даних.

Посібник із рукописного вводу

Із затіненням області, яка збільшення розміру, як ви пишете в полі форми з планшетне перо.

розділ рукописних даних

Область усередині поля форматованого тексту, де користувачі можуть креслення та написання за допомогою планшетне перо. InfoPath зберігає рукописні нотатки або всередині розділом рукописні малюнки як рукописного вводу.

вбудоване оповіщення

На оповіщення про перевірку даних, позначаючи елементів керування, які містять неприпустимі або відсутні дані з червоний пунктирну межу або Червона зірочка. Користувачі можуть відображати помилки повідомлень клацнувши правою кнопкою миші елемент керування, клацнувши посилання для отримання додаткових відомостей.

Редактор засобів вводу (IME)

Програма, яка східно-азійського письма (традиційне письмо, китайська (спрощене письмо), японську або корейської) у програмах, перетворення натискання складних символів Східно-азійською мовою. IME вважається альтернативних видів розкладку клавіатури.

Інтернет-версія

Всесвітній мережі розрядів менше комп'ютерних мереж і мільйони комерційних, навчання, державних установ і ПК.

інтрамережа

Мережа в межах організації, яка використовує Інтернет-технологій (наприклад, протоколом HTTP або FTP). За допомогою гіперпосилань, ви можете вивчити документами, сторінки та інших місць призначення в інтрамережі.

J

На початок сторінки

Jscript

Інтерпретувати, об'єкт на основі сценаріїв мову, яка займає від C, c + + і Java. Це виконання Microsoft Специфікація мови ECMA 262.

K

На початок сторінки

поле ключа

Поле в джерелі даних, що посилання пов'язані дані в головному та другорядному елементі керування.

L

На початок сторінки

макетна таблиця

Колекція клітинки, які використовуються для впорядкування вмісту форми як тексту або елемента керування.

зв’язаний об’єкт

Об'єкт, який створюється у вихідному файлі та вставлено в кінцевий файл, зберігаючи зв'язку між двома файлами. Зв'язаний об'єкт у файлі призначення можна оновлювати в разі вихідний файл буде оновлено.

список

Елемент керування, який містить список варіантів вибору. Елемента керування ' ' список складається з списку та необов'язкового напису.

елемент керування "Список"

Елемент керування у формі, які можна форматувати як маркірований, нумерований або простий список. Користувач може ввести текст у елемент керування списком, який повторює за потреби.

M

На початок сторінки

Ресурси для розробників Microsoft Network (MSDN)

Веб-сайту Microsoft (і передплату програми), що забезпечує розробників з останні Знаряддя, а також відомості, приклади коду та навчальні матеріали для розвитку засоби Microsoft. (http://msdn.microsoft.com)

Редактор сценаріїв Microsoft (MSE)

Програмного середовища, що використовуються для створення, редагування та налагодження Microsoft JScript або Microsoft VBScript код у форму InfoPath.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Керовані код програмування середовищі, яке використовується для створення, редагування та налагодження Visual Basic або C# коду до складу шаблон форми InfoPath.

Інсталятор Microsoft Windows (MSI)

Засіб, який використовується для створення інсталяції пакетів програмного забезпечення, яке має бути розгорнуті в операційних системах Windows.

MSDN

Ресурси для розробників Microsoft мережавідображається.

MSE

Відображається Редактор сценаріїв Microsoft.

MSI

Переглянути інсталятор Microsoft Windows.

список із множинним вибором

Елемент керування, який дає змогу користувачам можливість вибрати один або кілька елементів зі списку можливості. Користувачам можна вказати елементи, установивши прапорці або за допомогою додавання власних елементів списку.

Т

На початок сторінки

простір імен

Механізм окремо, дає змогу імена елементів і зв'язків, щоб уникнути ім'я на елементи, що мають однакове ім'я, але які надходять із багатьох джерел.

O

На початок сторінки

об’єктна модель

Ієрархічна бібліотека об'єктів і колекцій, яке представляє вміст і функціональні можливості застосунку. Об'єкти та колекції мають властивості, методів і подій, які можна використовувати, щоб керувати та взаємодіяти з програми.

схема моделі об'єкта

Графічне представлення об'єктів і колекцій, які містяться в моделі вказаний об'єкт.

автономне джерело даних

Додаткове джерело даних, доступні для користувачів, які заповнення форм в автономному режимі. Користувач перебуває онлайн, дані з джерела даних зберігається на комп'ютері користувача, щоб його можна відображається в елементах керування у формі працює в автономному режимі.

оператор

Знак або символ, що визначає тип обчислення у виразі. Існують математичні та логічні оператори, а також оператори порівняння та посилань.

додатковий розділ

Елемент керування форми, яка містить та інші елементи керування, зазвичай не відображається за промовчанням. Користувачі можуть вставляти і видаляти додаткових розділів під час заповнення форми.

З

На початок сторінки

параметр

Значення, яке призначено змінна на початку виконання операції або програмою обчислення виразу. Параметр може бути текст, числа або ім'я аргументу призначено інше значення.

Батьківський елемент

У форматі XML, яких заданого елемент – дочірній елемент.

PNG

Переглянути Portable Network Graphics.

Формат PNG

Формат графічного файлу, який підтримується у деяких браузерах. Скорочено Portable Network Graphics, PNG підтримує прозорість зображення та керування яскравістю зображення на різних комп'ютерах. PNG файли, доступні стиснута точкові рисунки.

інструкції з обробки

Відомості, збережені в Пролог XML-документа. Ця інформація передається через аналізатор XML на будь-яку програму, яка використовує XML-документа.

властивість

Іменований атрибут елемента керування, поля або об'єкт, які визначення одну характеристик на об'єкт (наприклад, розмір, колір або розташування екрана) або один з аспектів її поведінки (наприклад, чи об'єкт приховано).

опублікувати

Щоб зробити доступними для інших користувачів для заповнення в InfoPath або веб-браузері шаблону форми. Можна опублікувати шаблон форми, виконуючи завдання, наприклад надсилання повідомлення електронної пошти, або зберегти на сайт SharePoint або в іншому розташуванні спільної.

Q

На початок сторінки

поле запиту

Поле, яке може містити значення, яке використовується в запиті.

заморожувати

Щоб поступово перенести ферми, служби або шаблон форми в автономному режимі, не прийнявши сеансів нового користувача та дозволяє наявні сеанси до завершення.

R

На початок сторінки

Рекурсивні розділу

Елемент керування, який містить інші елементи керування, можна вставити в себе та прив'язано до поля вкладені посилання.

поле посилання

Поле, яке зв'язано з іншим полем, щоб завжди відповідають їхніми властивостями. Зміни в одне поле властивостей, властивості поля оновлюються автоматично.

група з посиланням

Групи, пов'язаного з іншої групи, щоб їх властивостей і властивості групи та полів, які вони містять завжди відповідно. Якщо після змінення властивостей однієї групи до іншої групи буде автоматично оновлено.

повторюване поле

Поле в джерелі даних, які можуть виникнути кілька разів. Список елементів керування, наприклад маркірований, нумерований і звичайний; повторювані розділи; і повторювані таблиці можуть бути прив'язано до повторюваних полів.

повторювана група

Групи в джерелі даних, які можуть виникнути кілька разів. Елементи керування, зокрема повторювані розділи та повторювані таблиці прив'язано до повторюваних груп.

повторюваний розділ

Елемент керування форми, яка містить інші елементи керування а повторення за потреби. Користувачі можуть вставляти кілька розділів, під час заповнення форми.

повторювана таблиця

Елемент керування форми, яка містить інші елементи керування в табличному форматі і що повторює за потреби. Користувачі можуть вставляти рядки, кілька, під час заповнення форми.

файл ресурсів

Файл, створений за межами програми InfoPath, наприклад на. HTML, XML або файлу. xsd, який додається до шаблону форми для підтримки функціональних можливостей форми.

S

На початок сторінки

область прокручування

Елемент керування, який містить інші елементи керування, а також, можуть відображатися смуги прокручування вертикальну або горизонтальну. Області прокручування використовуються для розмітки лише і не буде прив'язано до поля або групи у джерелі даних.

вторинне джерело даних

Файл XML-даних, бази даних або веб-служби, які використовуються у формі для записів у списку або сценарію дії.

сполучення клавіш

Функціональна клавіша або сполучення клавіш, наприклад F5 або CTRL + A, що використовується для виконання команд меню. На відміну від клавіші доступу – це сполучення клавіш, наприклад ALT + F, що переміщення фокуса до меню, команди або елемента керування.

контекстне меню

Меню, що відображається список команд важливої інформації в певний елемент. Щоб відобразити контекстне меню, клацніть елемент правою кнопкою миші або натисніть клавіші SHIFT + F10.

колекція сайтів

Набір веб-сайтів на віртуального сервера ж власника та надання спільного доступу до настройок адміністрування. Кожної колекції сайтів містить сайт верхнього рівня та може містити одну або кілька дочірніх сайтів.

T

На початок сторінки

частина шаблона

Частина шаблону форми, які можна зберегти для подальшого використання в різних шаблонах форм. Частини шаблону типові складається з елементами керування та джерела даних а також може містити такі функції, як підключення до даних, перевірка даних і правила.

текстове поле

Елемент керування, у яких користувач можна ввести текст. Форматовані текстові поля дозволити введення даних з форматування тексту варіантів вибору.

Г

На початок сторінки

Уніфікований покажчик ресурсу (URL-адреса)

Адреса, яка вказує протокол (наприклад, HTTP або FTP) і розташування об'єкта, документа, веб-сторінки або інші призначення в Інтернеті або інтрамережі, наприклад: http://www.microsoft.com/.

URL (URL-адреса)

Переглянути Уніфікований покажчик ресурсу.

шаблон форми користувача

Сумісні із браузером шаблон форми, Опубліковано у програмі InfoPath, а які не потрібно передати з правами адміністратора на сервері під керуванням служб форм InfoPath Forms Services.

роль користувача

Попередньо визначені категорії, які можна призначити для користувачів форми на основі посада або деякі інші умови. Ролі зазвичай використовуються для представлення версії Настроювані форми для різних типів користувачів.

V

На початок сторінки

дійсний

Помилка безкоштовно або прийнятним відповідно до встановленого набору правил або стандартам. Наприклад, даних, введених у форми – це припустимими, якщо він відповідає умовам у правила перевірки даних у формі.

неприпустимі XML

Неправильний документа XML, який відповідає певний набір зазвичай обмеження в XML-схему.

VBScript

Переглянути Visual Basic Scripting Edition.

подання

Параметр відображення певної форми, який можна зберегти в шаблоні форми та застосувати до даних форми під час її заповнення. Користувачі можуть переходити між поданнями вибрати обсяг даних, які відображаються у формі.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Інтерпретувати, об'єкт на основі сценаріїв мову, яка є підмножиною на мові програмування Microsoft Visual Basic.

VSTA

Дізнайтеся, засоби Microsoft Visual Studio для застосунків.

W

На початок сторінки

Браузер

Програмне забезпечення, яке інтерпретує HTML файли, форматує їх у веб-сторінки і вони відображаються. Веб-браузер, наприклад Windows Internet Explorer, можна перехід за гіперпосиланням, передавати файли а також відтворювати звукові й відеофайли вбудовані у веб-сторінок.

неправильний XML

XML-документа, який відповідає мінімальним умови для відповідають XML-документа.

робочий цикл

Автоматичне переміщення документів або елементів у певній послідовності дій або завдань, пов'язані з бізнес-процесу. Робочі цикли можна використовувати для узгодженого керування спільними бізнес-процесами, наприклад затвердження документа або рецензування.

Х

На початок сторінки

XHTML

Переглянути розширювана мова розмітки гіпертексту.

XML

Переглянути розширювана мова розмітки.

Атрибут XML

Пару значення ім'я стоїть знак рівності та включено до позначених елементів, що змінює функції елемента. Усі значення атрибута XML є рядків взято в лапки.

Дані XML

Дані, що зберігається у форматі XML. Форми InfoPath буде збережено у форматі файлів даних XML.

Елемент XML

Структуру XML, який складається з початкового та кінцевого тегів та інформацією між ними. Елементи можна мати атрибути і може містити інші елементи.

Мова XPath (XML Path Language)

Мова, що використовується адреса частин XML-документа. XPath також надає основні можливості обробки рядків, чисел і логічні значення.

Схема XML

Офіційне специфікації, написаний у форматі XML, який визначає структура XML-документа, зокрема імена елементів і типів форматованого даних, елементи, які можуть відображатися в поєднанні та атрибути, що доступні для кожного елемента.

Файл із шаблоном XML

XML-файл, який містить зразки даних, які відображаються в полях форми перед користувача заповнює його.

XPath

Переглянути мови XML Path.

XSL

Переглянути Розширювана мова таблиць стилів.

Перетворення XSL (XSLT)

Мови, який використовується для перетворення XML-документів в інших типів документів, таких як HTML або XML. Його призначено для використання як частина XSL.

XSLT

Переглянути XSL-перетворення.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×