Перейти до основного
Office
Відображення резерву часу для проекту

Відображення резерву часу для проекту

Передплата на Office 365, Project Профі 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Резерв часу – це обсяг часу, на який можна зсунути завдання, щоб воно не порушило інше завдання. Цей резерв автоматично обчислюється для проекту, коли ви плануєте завдання, і ви можете скористатися цим резервом як буферним часом, якщо потрібно, коли виконання проекту під загрозою або затримується.

Докладні відомості про резерв часу (резервний час)

За промовчанням і визначення завдання з нуля (0) резерв часу вважається критичне завдання. Якщо виконання критичного завдання затримується, відкладається також і дата завершення проекту. Для створення деяких резерв часу до свого критичного шляху, можна змінити значення за замовчуванням для резерв часу у завдання, які критичні, якщо резерв часу менший або дорівнює вікні на вкладці Параметри обчислення діалоговому вікні Параметри Project (файл > Параметри). Додаткові відомості про відображення критичного шляху проекту та як проекту планування завдань: за лаштунками.

Щоб завершити проект вчасно, спробуйте оптимізувати завдання не на критичному шляху, які мають резерв часу. Наприклад, використовуйте вільний резерв часу, щоб відкласти завдання, або призначте його ресурси іншому завданню, щоб запобігти зсуву плану.

Загальний часовий резерв може бути додатний або від’ємний. Від’ємне значення резерву часу вказує на те, що заплановано недостатньо часу для завдання та потрібно більше часу, щоб запобігти зсуву дати завершення.

Якщо ви цікаво, як Project обчислює вільний резерв часу, додайте поля Резерв початку та Завершення резерв часу на будь-якому поданні завдань (натисніть кнопку Додати новий стовпець у цьому поданні та виберіть поля). Часовий резерв початку корисний під час вирівнювання проектів, які заплановано з дати завершення та відображає різницю між Раніший початок а пізніше дати початку. Часовий резерв завершення корисний, коли під час вирівнювання проектів, які заплановано з дати початку та відображає різницю між раніше завершення та пізніше дати завершення. Менше з обох резерву обсяги є вільний резерв часу.

З резервом часу пов’язано кілька особливостей, про які слід пам’ятати.

Поради

Пояснення

Слідкуйте за негнучкими обмеженнями

Якщо завдання, обмежене певною датою, має завдання-попередник, яке завершується надто пізно, щоб завдання-наступник почалося на вказану в обмеженні дату, може утворитися від’ємний резерв часу. Від’ємний резерв часу додатково обмежить дату завершення проекту.

Змінення крайніх термінів призводить до змінення загального часового резерву

Крайні терміни можуть впливати на загальний резерв часу за завданнями. Якщо ввести крайній термін до завершення загального резерву часу за завданням, загальний резерв часу буде переобчислено з використанням крайнього терміну, а не найпізнішої дати завершення завдання. Завдання стає критичним, коли загальний резерв часу досягає нуля.

Визначення резерву часу за допомогою подання докладної діаграми Ганта

 1. Послідовно виберіть елементи Вигляд > Інші подання > Інші подання.

  Пункт «Інші подання» в меню «Інші подання»

 2. У списку Подання двічі клацніть елемент Докладна діаграма Ганта.

 3. Послідовно виберіть Подання > Таблиці > Розклад.

  Пункт «Розклад» у меню «Таблиці»

 4. Виберіть завдання та перегляньте його значення резерву часу в полях Вільний резерв часу та Загальний часовий резерв.

  Якщо поля Вільний резерв часу та Загальний часовий резерв не відображаються, натискайте клавішу табуляції, щоб перейти до цих полів.

  Порада.: Щоб вирішити проблеми планування, ви, можливо, зможете перемістити завдання з етапів, у яких немає резерву часу, до етапів, у яких забагато такого резерву.

Примітка.: Від’ємні значення часового резерву можуть указувати на неузгодженість плану. Наприклад, для завдання, що має залежність «завершення-початок» (FS) з іншим завданням, яке має початися до дати завершення іншого завдання, відображатиметься від’ємний резерв часу. Від’ємний резерв часу може також виникати, коли завершення завдання заплановано після крайнього терміну.

Додавання буферного часу до плану вручну

Хоча це добре, що проект має кілька вбудованих буферного часу, іноді потрібно, щоб додати власний буферного часу. Щоб отримати додаткові відомості про способи додавання буферного часу вручну можна знайти:

Ці інструкції стосуються Microsoft Project 2007.

Докладні відомості про резерв часу (резервний час)

Обсяг резерву часу в розкладі вказує на те, на скільки можна затримати завдання без жодних наслідків для інших завдань або дати завершення проекту. Знаючи, де в розкладі наявний резерв часу, можна перемістити завдання, якщо на певних етапах він відсутній, а на інших його забагато.

Вільний резерв часу – це максимальна кількість часу, на який можна відкласти виконання завдання, не затримуючи виконання завдання-наступника. За допомогою поля Free Slack (Вільний резерв часу) можна визначити, чи є можливість затримати виконання завдання. Така можливість може стати в пригоді, якщо ресурсу необхідно призначити інше завдання або потрібно більше часу, щоб виконати поточне. Поле Free Slack (Вільний резерв часу) також дає змогу визначити, як виправити план, виконання якого затримується.

Загальний часовий резерв – це кількість часу, можна відкласти завдання, перш ніж дати завершення проекту досягне. Загальний часовий резерв може бути додатний або від’ємний. Якщо загальний часовий резерв додатне число, це вказує кількість часу, який можна відкласти завдання не затримуючи завершення проекту. Якщо загальний часовий резерв – це від'ємне число, це означає, що не затримується обсяг часу, які необхідно зберегти, щоб дати завершення проекту. Від'ємний резерв часу вказує, що не достатньо часу, запланованого для завдання та виникає обмеження дати.

За замовчуванням і за визначенням завдання з нульовим резервом часу вважається критичним. Якщо виконання критичного завдання затримується, відкладається також і дата завершення проекту.

Визначення резерву часу за допомогою подання докладної діаграми Ганта

 1. У меню View (Вигляд) виберіть More Views (Інші подання).

 2. У списку Views (Подання) виберіть Detail Gantt (Діаграма Ганта), а потім натисніть кнопку Apply (Застосувати).

 3. У меню View (Подання) підведіть вказівник миші до пункту Table (Таблиця) і клацніть Schedule (Розклад).

  У частині подання, де відображається діаграма, резерв часу позначається тонкими смужками праворуч від завдань, а його значення показано поруч зі звичайними смужками діаграми Ганта.

  Натисніть клавішу Tab, щоб перейти до полів Free Slack (Вільний резерв часу) і Total Slack (Загальний резерв часу), якщо їх не видно в частині, де розташовано подання аркуша.

Примітки.: 

 • Знаючи, де в розкладі наявний резерв часу, можна перемістити завдання, якщо на певних етапах він відсутній, а на інших його забагато.

 • Значення резерву часу можуть також указувати на неузгодженість графіка. Наприклад, від’ємні значення резерву часу з’являються, коли одне завдання має залежність "Завершення – початок" із завданням-наступником, але завдання-наступник має обмеження "Фіксований початок" і починається раніше, ніж завершується перше завдання. Від’ємний резерв часу може також виникнути, якщо завдання планується завершити після крайнього терміну.

Пошук резерву часу за допомогою полів завдання

Додайте до подання завдання поля Early Start (Раніший початок), Early Finish (Раніше завершення), Late Start (Пізніший початок) і Late Finish (Пізніше завершення), щоб проаналізувати затримки та знайти доступний резервний час у розкладі.

Поля раніших початку та завершення

Під час першого створення завдання, його Раніший початок і найраніших можливих дат завершення такі ж, як запланованої дати початку або завершення. Під час зв'язати завдання попередник і завданням-наступником та застосовувати будь-якими обмеженнями дат, Раніший початок і раніше завершення обчислення дат як найраніше можливі дати, це завдання може початку та завершення, якщо всі попередники й наступники також початок і завершення відповідні Раніший початок і початку дати завершення. Якщо затримка вирівнювання на завдання, ця затримка також фігурні до початку початку та дати завершення. Ці обчислення виконуються для фіксованої тривалості.

Поля пізніших початку та завершення

Якщо ви створюєте завдання вперше, найпізніша дата його завершення збігається з датою завершення проекту, а найпізніша дата початку дорівнює різниці між датою завершення проекту та тривалістю завдання. Коли ви зв’язуєте завдання із завданнями-попередниками й завданнями-наступниками та накладаєте інші обмеження, Project обчислює найпізнішу дату початку як найпізнішу можливу дату початку завдання, якщо завдання-попередники та завдання-наступники також почнуться та завершаться у відповідні пізніші дати.

Аналогічно, дата пізнішого завершення обчислюється як найпізніша можлива дата виконання цього завдання, якщо всі завдання-попередники та завдання-наступники також починаються та завершуються у відповідні пізніші дати. Якщо завдання-наступники мають затримку через вирівнювання, ця затримка також враховується в датах, які зазначаються в полях пізнішого початку та завершення. Ці обчислення виконуються для фіксованої тривалості.

Створення резерву часу за допомогою крайніх термінів

У Microsoft Office Project 2007можна встановити терміни для завдання. Крайні терміни впливають на обчислення пізніше дати завершення, зворотний підхідта загальний часовий резерв завдання.

Крайній термін зазвичай встановлює пізніше завершення для завдання й таким чином впливає на зворотний підхід. Винятки з правила виникають у таких випадках:

 • Якщо завдання також має обмеження "Фіксований початок" (ФП) або "Фіксоване завершення" (ФЗ) і дотримуватися дат обмеження обов’язково, дати пізнішого та ранішого завершення збігаються.

 • Якщо дата, що дорівнює різниці між пізнішим початком і затримкою, передує крайньому терміну для одного із завдань-наступників, пізніша дата завершення дорівнюватиме різниці між пізнішою датою початку завдання-наступника та затримкою.

 • Якщо завдання також має обмеження "Початок не пізніше ніж" (ПНПН) або "Завершення не пізніше ніж" (ЗНПН), пізніше завершення – це найраніша з цих дат: раніше завершення, крайній термін і різниця між значенням поля пізнішого початку будь-якого завдання-наступника та його затримкою.

Інші обмеження для завдання з крайнім терміном можуть також впливати на дати пізнішого та ранішого початку. Наприклад, сума пізнішої дати початку завдання та його тривалості не обов’язково має дорівнювати його пізнішій даті завершення.

Дата завершення завдання з обмеженням "Якомога пізніше" (ЯП) зазвичай збігається з крайнім терміном, але через завдання-попередники вона може опинитися після нього. У такому випадку Office Project 2007 відображає індикатор порушення крайнього терміну.

Якщо проект планується з дати завершення, крайні терміни впливають також на пізніше завершення завдання. Хоча завершення завдання зазвичай планується на крайній термін, завдання-попередник з обмеженням ФП може, наприклад, призвести до того, що його дата завершення опиниться після крайнього терміну, а в Office Project 2007 відображатиметься індикатор порушення крайнього терміну.

Перегляд вільного резерву часу для вирівнювання завантаження ресурсів проектів

Щоб побачити, яким чином обчислено вільний резерв часу, додайте поля Start Slack (Резерв часу початку) і Finish Slack (Резерв часу завершення) до будь-якого подання завдання.

У полі Start Slack (Резерв часу початку) указується проміжок часу, що являє собою різницю між найранішою та найпізнішою датами початку. У полі Finish Slack (Резерв часу завершення) указується проміжок часу, що являє собою різницю між найранішою та найпізнішою датами завершення. Найменше зі значень часових резервів початку та завершення визначає обсяг доступного вільного резерву часу, тобто обсяг часу, на який можна відкласти завдання, не затримуючи дату початку завдання-наступника.

Якщо завдання має фактичну дату початку та крайній термін, значення резерву часу початку дорівнюватиме 0, а значення резерву часу завершення дорівнюватиме різниці між датою завершення завдання та крайнім терміном.

Резерв часу початку зручно використовувати, коли вирівнювання завантаження ресурсів проектів планується від дати завершення. Резерв часу завершення зручно використовувати, коли вирівнювання завантаження ресурсів проектів планується від дати початку.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×