Перейти до основного
Office
Відображення резерву в програмі Project для настільних комп'ютерів

Відображення резерву в програмі Project для настільних комп'ютерів

Передплата на Office 365, Project Профі 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Резерв часу – це обсяг часу, на який можна зсунути завдання, щоб воно не порушило інше завдання. Цей резерв автоматично обчислюється для проекту, коли ви плануєте завдання, і ви можете скористатися цим резервом як буферним часом, якщо потрібно, коли виконання проекту під загрозою або затримується.

Докладні відомості про резерв часу (резервний час)

За замовчуванням і за визначенням, завдання з нульовою (0) резерв часу вважається критичним завданням. Якщо виконання критичного завдання затримується, відкладається також і дата завершення проекту. Щоб створити певний резерв часу на Критичний шлях, ви можете змінити значення за замовчуванням для нетривалого використання в завданнях, якщо значення аргументу «параметри» є меншим або рівним, на вкладці параметрів обчислення діалогового вікна Параметри проекту (файл > Параметри). Докладні відомості наведено в статті відображення критичного шляху проекту , а також про те, як виконати розклади завдань у програмі Project: за лаштунками.

Щоб завершити проект вчасно, спробуйте оптимізувати завдання не на критичному шляху, які мають резерв часу. Наприклад, використовуйте вільний резерв часу, щоб відкласти завдання, або призначте його ресурси іншому завданню, щоб запобігти зсуву плану.

Загальний часовий резерв може бути додатний або від’ємний. Від’ємне значення резерву часу вказує на те, що заплановано недостатньо часу для завдання та потрібно більше часу, щоб запобігти зсуву дати завершення.

Якщо вам цікаво, як програма Project обчислює вільний резерв часу, додайте поля " почати часовий резерв часу" та " завершити часовий резерв " до будь-якого подання завдань (натисніть кнопку Додати новий стовпець у цьому поданні, а потім виберіть поля). Часовий резерв часу стане в нагоді під час вирівнювання проектів, запланованих з дати завершення, і відображає різницю між датами початку та пізнім початком. Термін «завершити резерв часу» стане в нагоді під час вирівнювання проектів, запланованих з дати початку, і відображає різницю між початковою та пізньою датами завершення. Менша кількість і величина резерву – це сума вільного резерву.

З резервом часу пов’язано кілька особливостей, про які слід пам’ятати.

Поради

Пояснення

Слідкуйте за негнучкими обмеженнями

Якщо завдання, обмежене певною датою, має завдання-попередник, яке завершується надто пізно, щоб завдання-наступник почалося на вказану в обмеженні дату, може утворитися від’ємний резерв часу. Від’ємний резерв часу додатково обмежить дату завершення проекту.

Змінення крайніх термінів призводить до змінення загального часового резерву

Крайні терміни можуть впливати на загальний резерв часу за завданнями. Якщо ввести крайній термін до завершення загального резерву часу за завданням, загальний резерв часу буде переобчислено з використанням крайнього терміну, а не найпізнішої дати завершення завдання. Завдання стає критичним, коли загальний резерв часу досягає нуля.

Визначення резерву часу за допомогою подання докладної діаграми Ганта

 1. Послідовно виберіть елементи Вигляд > Інші подання > Інші подання.

  Пункт «Інші подання» в меню «Інші подання»

 2. У списку Подання двічі клацніть елемент Докладна діаграма Ганта.

 3. Послідовно виберіть Подання > Таблиці > Розклад.

  Пункт «Розклад» у меню «Таблиці»

 4. Виберіть завдання та перегляньте його значення резерву часу в полях Вільний резерв часу та Загальний часовий резерв.

  Якщо поля Вільний резерв часу та Загальний часовий резерв не відображаються, натискайте клавішу табуляції, щоб перейти до цих полів.

  Порада.: Щоб вирішити проблеми планування, ви, можливо, зможете перемістити завдання з етапів, у яких немає резерву часу, до етапів, у яких забагато такого резерву.

Примітка.: Від’ємні значення часового резерву можуть указувати на неузгодженість плану. Наприклад, для завдання, що має залежність «завершення-початок» (FS) з іншим завданням, яке має початися до дати завершення іншого завдання, відображатиметься від’ємний резерв часу. Від’ємний резерв часу може також виникати, коли завершення завдання заплановано після крайнього терміну.

Додавання буферного часу до плану вручну

Якщо програма Project має кілька вбудованих часових буферів, можливо, знадобиться час, щоб додати свій власний буфер. Щоб отримати докладні відомості про те, як додати буфер часу вручну, ознайомтеся з такими способами:

Ці інструкції стосуються Microsoft Project 2007.

Докладні відомості про резерв часу (резервний час)

Обсяг резерву часу в розкладі вказує на те, на скільки можна затримати завдання без жодних наслідків для інших завдань або дати завершення проекту. Знаючи, де в розкладі наявний резерв часу, можна перемістити завдання, якщо на певних етапах він відсутній, а на інших його забагато.

Вільний резерв часу – це максимальна кількість часу, на який можна відкласти виконання завдання, не затримуючи виконання завдання-наступника. За допомогою поля Free Slack (Вільний резерв часу) можна визначити, чи є можливість затримати виконання завдання. Така можливість може стати в пригоді, якщо ресурсу необхідно призначити інше завдання або потрібно більше часу, щоб виконати поточне. Поле Free Slack (Вільний резерв часу) також дає змогу визначити, як виправити план, виконання якого затримується.

Загальний часовий резерв – кількість часу, яке може затриматися, перш ніж дата завершення проекту відкладене. Загальний часовий резерв може бути додатний або від’ємний. Якщо значення "загальний часовий резерв" додатне, це означає, що проміжок часу, який може затримувати завдання, не затримуючи дату завершення проекту. Якщо значення «загальний часовий резерв» від'ємне, то воно позначає проміжок часу, який потрібно зберегти, щоб дата завершення проекту не затримана. Від'ємний резерв вказує на те, що для завдання бракує часу, і зазвичай це викликано обмеження датами.

За замовчуванням і за визначенням завдання з нульовим резервом часу вважається критичним. Якщо виконання критичного завдання затримується, відкладається також і дата завершення проекту.

Визначення резерву часу за допомогою подання докладної діаграми Ганта

 1. У меню View (Вигляд) виберіть More Views (Інші подання).

 2. У списку Views (Подання) виберіть Detail Gantt (Діаграма Ганта), а потім натисніть кнопку Apply (Застосувати).

 3. У меню View (Подання) підведіть вказівник миші до пункту Table (Таблиця) і клацніть Schedule (Розклад).

  У частині подання, де відображається діаграма, резерв часу позначається тонкими смужками праворуч від завдань, а його значення показано поруч зі звичайними смужками діаграми Ганта.

  Натисніть клавішу Tab, щоб перейти до полів Free Slack (Вільний резерв часу) і Total Slack (Загальний резерв часу), якщо їх не видно в частині, де розташовано подання аркуша.

Примітки.: 

 • Знаючи, де в розкладі наявний резерв часу, можна перемістити завдання, якщо на певних етапах він відсутній, а на інших його забагато.

 • Значення резерву часу можуть також указувати на неузгодженість графіка. Наприклад, від’ємні значення резерву часу з’являються, коли одне завдання має залежність "Завершення – початок" із завданням-наступником, але завдання-наступник має обмеження "Фіксований початок" і починається раніше, ніж завершується перше завдання. Від’ємний резерв часу може також виникнути, якщо завдання планується завершити після крайнього терміну.

Пошук резерву часу за допомогою полів завдання

Додайте до подання завдання поля Early Start (Раніший початок), Early Finish (Раніше завершення), Late Start (Пізніший початок) і Late Finish (Пізніше завершення), щоб проаналізувати затримки та знайти доступний резервний час у розкладі.

Поля раніших початку та завершення

Коли ви вперше створюєте завдання, його ранній початок і час початку буде таким самим, як і дати запланованого початку та завершення. Коли ви пов'язуєте завдання з попередник та наступником, а також застосуємо будь-які обмеження дат, рано-чи ранні дати завершення обчислюються як найраніші дати, це завдання може розпочатися та завершувати, якщо всі попередники та наступники ще починаються та закінчуються на відповідних ранніх початкових і ранніх дат завершення. Якщо в завданні є затримка вирівнювання, ця затримка також вважається початком і датами початку та завершення. Ці обчислення виконуються для фіксованої тривалості.

Поля пізніших початку та завершення

Якщо ви створюєте завдання вперше, найпізніша дата його завершення збігається з датою завершення проекту, а найпізніша дата початку дорівнює різниці між датою завершення проекту та тривалістю завдання. Коли ви зв’язуєте завдання із завданнями-попередниками й завданнями-наступниками та накладаєте інші обмеження, Project обчислює найпізнішу дату початку як найпізнішу можливу дату початку завдання, якщо завдання-попередники та завдання-наступники також почнуться та завершаться у відповідні пізніші дати.

Аналогічно, дата пізнішого завершення обчислюється як найпізніша можлива дата виконання цього завдання, якщо всі завдання-попередники та завдання-наступники також починаються та завершуються у відповідні пізніші дати. Якщо завдання-наступники мають затримку через вирівнювання, ця затримка також враховується в датах, які зазначаються в полях пізнішого початку та завершення. Ці обчислення виконуються для фіксованої тривалості.

Створення резерву часу за допомогою крайніх термінів

У Microsoft Office Project 2007 можна задати терміни для завдання. Терміни, що впливають на обчислення дат кінця, зворотний підхід та загальний часовий резерв завдання.

Крайній термін зазвичай встановлює пізніше завершення для завдання й таким чином впливає на зворотний підхід. Винятки з правила виникають у таких випадках:

 • Якщо завдання також має обмеження "Фіксований початок" (ФП) або "Фіксоване завершення" (ФЗ) і дотримуватися дат обмеження обов’язково, дати пізнішого та ранішого завершення збігаються.

 • Якщо дата, що дорівнює різниці між пізнішим початком і затримкою, передує крайньому терміну для одного із завдань-наступників, пізніша дата завершення дорівнюватиме різниці між пізнішою датою початку завдання-наступника та затримкою.

 • Якщо завдання також має обмеження "Початок не пізніше ніж" (ПНПН) або "Завершення не пізніше ніж" (ЗНПН), пізніше завершення – це найраніша з цих дат: раніше завершення, крайній термін і різниця між значенням поля пізнішого початку будь-якого завдання-наступника та його затримкою.

Інші обмеження для завдання з крайнім терміном можуть також впливати на дати пізнішого та ранішого початку. Наприклад, сума пізнішої дати початку завдання та його тривалості не обов’язково має дорівнювати його пізнішій даті завершення.

Дата завершення завдання з обмеженням "Якомога пізніше" (ЯП) зазвичай збігається з крайнім терміном, але через завдання-попередники вона може опинитися після нього. У такому випадку Office Project 2007 відображає індикатор порушення крайнього терміну.

Якщо проект планується з дати завершення, крайні терміни впливають також на пізніше завершення завдання. Хоча завершення завдання зазвичай планується на крайній термін, завдання-попередник з обмеженням ФП може, наприклад, призвести до того, що його дата завершення опиниться після крайнього терміну, а в Office Project 2007 відображатиметься індикатор порушення крайнього терміну.

Перегляд вільного резерву часу для вирівнювання завантаження ресурсів проектів

Щоб побачити, яким чином обчислено вільний резерв часу, додайте поля Start Slack (Резерв часу початку) і Finish Slack (Резерв часу завершення) до будь-якого подання завдання.

У полі Start Slack (Резерв часу початку) указується проміжок часу, що являє собою різницю між найранішою та найпізнішою датами початку. У полі Finish Slack (Резерв часу завершення) указується проміжок часу, що являє собою різницю між найранішою та найпізнішою датами завершення. Найменше зі значень часових резервів початку та завершення визначає обсяг доступного вільного резерву часу, тобто обсяг часу, на який можна відкласти завдання, не затримуючи дату початку завдання-наступника.

Якщо завдання має фактичну дату початку та крайній термін, значення резерву часу початку дорівнюватиме 0, а значення резерву часу завершення дорівнюватиме різниці між датою завершення завдання та крайнім терміном.

Резерв часу початку зручно використовувати, коли вирівнювання завантаження ресурсів проектів планується від дати завершення. Резерв часу завершення зручно використовувати, коли вирівнювання завантаження ресурсів проектів планується від дати початку.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×