Відображення даних на стовпчастій діаграмі

У програмі Microsoft Office Excel 2007 можна створити стовпчасту діаграму та надати їй цілком нового, привабливого вигляду. Одна з найпоширеніших, стовпчаста діаграма корисна для порівняння точки даних в одному або кількох ряд даних.

Відформатована стовпчаста діаграма з накопиченням

Створивши стовпчасту діаграму, можна змінити інтервал між її стовпчиками. Також можна створити рухому стовпчасту діаграму, приховавши на ній ряд даних.

У цій статті

Додатково про нанесення даних на стовпчасту діаграму

Створення складної стовпчастої діаграми

Змінення інтервалу між стовпчиками

Імітування рухомої стовпчастої діаграми

Збереження діаграми як шаблону

Додатково про нанесення даних на стовпчасту діаграму

Дані, розташовані на аркуші у вигляді рядків і стовпців, можна зобразити на стовпчастій діаграмі. Стовпчасті діаграми корисні для показу змін у даних із плином часу або для наочного порівняння елементів.

На стовпчастих діаграмах категорії зазвичай відкладаються по горизонтальній осі, а значення — по вертикальній.

звичайна об'ємна стовпчаста діаграма

До стовпчастих діаграм слід звертатися, коли:

 • потрібно відобразити один або кілька рядів даних;

 • дані містять додатні, від'ємні та нульові (0) значення;

 • потрібно порівняти дані з багатьох категорій поряд.

Створюючи стовпчасту діаграму, можна вибрати один із таких її різновидів:

 • Звичайні плоска та об'ємна стовпчасті діаграми    На звичайних стовпчастих діаграмах порівнюються значення між різними категоріями. Плоска стовпчаста діаграма відображає значення у вигляді плоских вертикальних прямокутників. На об'ємній стовпчастій діаграмі дані відображаються прямокутниками об'ємного вигляду. Третя вісь даних (вісь глибини) не використовується.

  звичайні плоска та об'ємна стовпчасті діаграми

  Звичайну стовпчасту діаграму можна використовувати для категорій, які відповідають:

  • діапазонам значень (наприклад, кількості товару);

  • градації особливих шкал (наприклад, шкалі Лайкерта з такими поділками, як «цілком погоджуюсь», «погоджуюсь», «байдуже», «не погоджуюсь», «категорично не погоджуюсь»);

  • іменам, які не мають певного порядку (наприклад, назвам товарів, географічним назвам або іменам осіб).

   Примітка : Для подання даних в об'ємному форматі з використанням трьох осей (горизонтальної, вертикальної та осі глибини), які можна змінювати, слід використовувати особливий об'ємний підтип стовпчастої діаграми.

 • Плоска та об'ємна стовпчасті діаграми з накопиченням    Стовпчасті діаграми з накопиченням показують відношення окремих елементів до цілого, порівнюючи внески кожного значення до загального підсумку по різних категоріях. Плоска стовпчаста діаграма з накопиченням відображає значення у вигляді плоских вертикальних прямокутників, поставлених один на один. На об'ємній стовпчастій діаграмі з накопиченням дані відображаються прямокутниками об'ємного вигляду. Третя вісь даних (вісь глибини) не використовується.

  плоска та об'ємна стовпчасті діаграми з накопиченням

  До стовпчастої діаграми з накопиченням можна звернутися, якщо є кілька рядів даних і якщо потрібно зробити наголос на загальному підсумку.

 • Нормовані плоска та об'ємна стовпчасті діаграми з накопиченням    Нормовані стовпчасті діаграми з накопиченням порівнюють відсоткові внески кожного значення до загального підсумку по різних категоріях. Нормована плоска стовпчаста діаграма з накопиченням відображає значення у вигляді плоских вертикальних прямокутників, приведених до 100% і поставлених один на один. На об'ємній нормованій стовпчастій діаграмі з накопиченням дані відображаються прямокутниками об'ємного вигляду. Третя вісь даних (вісь глибини) не використовується.

  Нормовані плоска та об'ємна стовпчасті діаграми з накопиченням

  До нормованої стовпчастої діаграми з накопиченням можна звернутися, якщо є три або більше рядів даних і потрібно зробити наголос на їх внеску до цілого, особливо якщо підсумок однаковий для кожної категорії.

 • Об'ємна стовпчаста діаграма    В об'ємних стовпчастих діаграмах використовуються три доступних для змінення осі (горизонтальна, вертикальна та вісь глибини) та порівнюються точки даних по вертикальній осі та осі глибини.

  об'ємна стовпчаста діаграма

  До об'ємної стовпчастої діаграми можна звернутися, коли потрібно порівняти дані як між категоріями, так і між рядами, оскільки на діаграмах цього типу категорії відображаються як уздовж горизонтальної осі, такі вздовж осі глибини, тоді як по вертикальній осі відкладаються значення.

 • Циліндрична, конічна та пірамідальна діаграми    Для діаграм цього типу пропонуються такі самі звичайні, з накопиченням, нормовані з накопиченням та об'ємні різновиди, що і для гістограм із прямокутними стовпчиками. Спосіб подання й порівняння даних у них точно такий самий. Єдина відмінність у тому, що в цих діаграмах замість вертикальних стовпчиків використовуються циліндри, конуси та піраміди.

  циліндрична, конічна та пірамідальна діаграми

Вгорі сторінки

Створення складної стовпчастої діаграми

Відформатована стовпчаста діаграма з накопиченням

Чи важко створити таку стовпчасту діаграму? Скористайтеся нижченаведеною процедурою, і ви отримаєте подібні результати. Для цієї діаграми було використано зразкові дані. Ви можете скопіювати ці дані на свій аркуш або використати власні дані.

 1. Скопіюйте зразкові дані на пустий аркуш або відкрийте аркуш із даними, які потрібно відобразити на стовпчастій діаграмі.

  Копіювання даних із прикладу аркуша

  1. Створіть пустий аркуш або книгу.

  2. Виділіть приклад у розділі довідки.

   Примітка : Не виділяйте заголовків рядків або стовпців.

   Виділення прикладу в довідці

   Виділення прикладу в довідці

  3. Натисніть клавіші CTRL+C.

  4. На аркуші виділіть клітинку А1 і натисніть сполучення клавіш CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

Регіон

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4

Північний захід

3 767 341

3 298 694

2 448 772

1 814 281

Північний схід

2 857 163

3 607 148

1 857 156

1 983 931

Центр

3 677 108

3 205 014

2 390 120

1 762 757

Південний захід

4 351 1296

3 366 575

2 828 342

1 851 616

Південний схід

2 851 419

3 925 071

1 853 422

2 158 789

 1. Виділіть дані, які потрібно нанести на стовпчасту діаграму.

 2. На вкладці Вставлення у групі Діаграми натисніть кнопку Стовпчаста.

  Зображення стрічки Excel

 3. У розділі Об'ємна стовпчаста діаграма виберіть пункт Об'ємна стовпчаста діаграма з накопиченням.

 4. Клацніть область діаграми.

  Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 5. На вкладці Конструктор у групі Макети діаграм виберіть потрібний макет.

  зображення стрічки excel

  Порада : У нашій стовпчастій діаграмі використано Макет 3.

 6. На вкладці Конструктор у групі Стилі діаграм виберіть потрібний стиль діаграми.

  Зображення стрічки Excel

  Порада : У нашій стовпчастій діаграмі використано Стиль 34.

 7. Клацніть назву діаграми та введіть потрібний текст.

  Порада : У нашій стовпчастій діаграмі використано назву Продаж по регіонах у Північній Америці.

 8. На діаграмі клацніть вертикальну вісь (вісь значень) або виберіть її у списку елементів діаграми (вкладка Формат, група Поточний виділений фрагмент, поле Елементи діаграми).

 9. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.

 10. У розділі Параметри осі виберіть у списку Ціна поділок пункт Мільйони, а потім натисніть кнопку Закрити.

 11. На діаграмі клацніть ряд даних або виберіть його у списку елементів діаграми (вкладка Формат, група Поточний виділений фрагмент, поле Елементи діаграми).

 12. На вкладці Формат у групі Стилі фігур натисніть кнопку Ефекти для фігур і виберіть пункт Рельєф.

  стилі фігур на стрічці excel

 13. Виберіть посилання Параметри об'ємної фігури та у групі Рельєф виберіть потрібні настройки, натиснувши кнопки Згори та Знизу.

  Порада : У нашій стовпчастій діаграмі використано настройку Згладжування.

 14. У полях Ширина та Висота введіть потрібні розміри рельєфу для настройок Згори та Знизу.

  Порада : У нашій стовпчастій діаграмі використано настройку 12 пт для ширини згори, 4 пт для висоти згори, 6 пт для ширини знизу та 6 пт для висоти знизу.

 15. У групі Поверхня натисніть кнопку Матеріал і виберіть потрібний матеріал.

  Порада : У нашій стовпчастій діаграмі використано матеріал Пластик.

 16. На діаграмі клацніть інший ряд даних, а потім повторіть кроки 13 - 16.

 17. Залишаючи виділеним останній ряд даних і відкритим діалогове вікно після форматування всіх рядів даних, виберіть категорію Параметри ряду в діалоговому вікні Формат рядів даних.

 18. У групі Ширина проміжку перетягніть повзунок до потрібної ширини проміжку.

  Порада : У нашій стовпчастій діаграмі використано ширину Без зазору (0%).

 19. Не закриваючи діалогове вікно, клацніть область діаграми.

 20. У діалоговому вікні виберіть категорію Стилі межі та встановіть прапорець Округлені кути.

 21. Якщо потрібно використати кольори теми, відмінні від кольорів поточної теми книги, виконайте такі дії.

  1. На вкладці Розмітка сторінки у групі Теми натисніть кнопку Теми.

   Зображення стрічки Excel

  2. У групі Вбудовані клацніть потрібну тему.

   Порада : У нашій кільцевій діаграмі використано тему Пересічна.

Вгорі сторінки

Змінення інтервалу між стовпчиками

Відстань між позначка даних або стовпчиками на стовпчастій діаграмі можна збільшити або зменшити. На плоскій стовпчастій діаграмі стовпчики можуть навіть накладатися один на один.

 1. На діаграмі клацніть ряд даних який потрібно змінити, або виконайте нижченаведені дії, щоб вибрати ряд даних у списку елементів діаграми:

  1. Клацніть діаграму.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку біля поля Елементи діаграми, а потім виберіть потрібний ряд.

   Вкладка ''Ефекти'' в області ''Формат підписів даних''

 2. Порада : Щоб змінити інтервал на всіх рядах даних цього типу діаграми, слід виділити лише один ряд даних.

 3. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.

 4. У розділі Параметри ряду виконайте одну з таких дій.

  1. Щоб змінити величину накладання стовпчиків у плоскій стовпчастій діаграмі, перетягніть повзунок до потрібного відсоткового значення перекриття рядів або введіть відсоткове значення в межах від -100 до 100 в полі Перекриття рядів.

   Порада : Чим більше це число, тим сильніше перекриваються маркери в межах категорії.

  2. Щоб змінити інтервал між категоріями або маркерами даних на плоскій або об'ємній стовпчастій діаграмі, перетягніть повзунок до потрібного відсоткового значення ширини проміжку або введіть значення в межах від 0 до 500 у полі Ширина проміжку.

   Порада : Чим більше це число, тим більша відстань між стовпчиками.

  3. Щоб змінити інтервал між рядами даних на об'ємній стовпчастій діаграмі, введіть значення в межах від 0 до 500 у полі Глибина проміжку.

   Порада : Чим більше це число, тим більша відстань між стовпчиками.

Вгорі сторінки

Імітування рухомої стовпчастої діаграми

Рухомі діаграми корисні, якщо стовпчики на стовпчастій діаграмі мають описувати мінімальні та максимальні значення. Тип рухомої стовпчастої діаграми не пропонується в Excel. Проте, створюючи стовпчасту діаграму з накопиченням, яка містить два (або більше) ряди даних, можна зробити перший ряд невидимим, щоб другий ряд даних утворював ефект рухомої стовпчастої діаграми.

рухома стовпчаста діаграма

 1. На аркуші виділіть дані, які потрібно нанести на рухому стовпчасту діаграму.

 2. На вкладці Вставлення у групі Діаграми натисніть кнопку Стовпчаста.

  Зображення стрічки Excel

 3. У розділі Плоска стовпчаста діаграма виберіть пункт Стовпчаста діаграма з накопиченням.

  Порада :  Щоб забезпечити об'ємний вигляд, у розділі Об'ємна стовпчаста діаграма виберіть пункт Об'ємна стовпчаста діаграма з накопиченням.

 4. На діаграмі клацніть перший ряд даних або виберіть його у списку елементів діаграми (вкладка Формат, група Поточний виділений фрагмент, поле Елементи діаграми).

 5. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.

  Вкладка ''Ефекти'' в області ''Формат підписів даних''

 6. Виберіть категорію Заливка, а потім виберіть перемикач Без заливки.

Вгорі сторінки

Збереження діаграми як шаблону

Якщо ви бажаєте регулярно створювати діаграми такого формату, збережіть цю діаграму як шаблон і будуйте подальші подібні діаграми на її основі.

 1. Клацніть діаграму, яку потрібно зберегти як шаблон.

 2. На вкладці Конструктор у групі Тип натисніть кнопку Зберегти як шаблон.

  Зображення стрічки Excel

 3. У поле Ім'я файлу введіть ім'я шаблона.

  Порада : Якщо не вказати іншу папку, файл шаблона (.crtx) зберігатиметься в папці Charts, а до шаблона можна буде звернутися в розділі Шаблони діалогових вікон Вставлення діаграми (вкладка Вставлення, група Діаграми, запускач діалогового вікна Малюнок на кнопці ) і Змінення типу діаграми (вкладка Конструктор, група Тип, кнопка Змінити тип діаграми).

  Додатково про застосування шаблона діаграми див. статтю Повторне використання вподобаної діаграми за допомогою шаблона діаграми.

Примітка : Шаблон діаграми містить форматування та кольори, які використовувалися на момент збереження діаграми як шаблона. Коли на основі шаблона створюється діаграма в іншій книзі, у ній використовуються кольори з шаблона, а не кольори теми документа, наразі застосованої до книги. Щоб використати кольори теми документа замість кольорів шаблона діаграми, клацніть область діаграми правою кнопкою миші та виберіть у контекстному меню команду Відновити відповідність стилю.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×