Відображення даних на кільцевій діаграмі

У Microsoft Office Excel 2007 можна швидко перетворити дані на кільцеву діаграму, а потім за допомогою нових функцій форматування зробити цю діаграму зручнішою для сприйняття. Наприклад, додавши легенда, підпис даних і текстове поле, які показують, що зображує кожне кільце діаграми, ви зробите добре зрозумілими нанесені на діаграму дані.

Форматована кільцева діаграма

Після створення кільцевої діаграми можна повернути її сектори для огляду з різних точок зору, виокремити певні сектори, витягнувши їх із діаграми, або змінити розмір центрального отвору, щоб збільшити або зменшити сектори.

Виберіть одну з нижченаведених можливостей.

Додатково про відображення даних на кільцевих діаграмах

Створення складної кільцевої діаграми

Повертання секторів у кільцевій діаграмі

Витягнення секторів із кільцевої діаграми

Змінення внутрішнього діаметра кільця на кільцевій діаграмі

Збереження діаграми як шаблону

Додатково про відображення даних на кільцевих діаграмах

Дані, розташовані на аркуші у вигляді рядків і стовпців, можна зобразити на кільцевій діаграмі. Як і секторна діаграма, кільцева діаграма демонструє відношення частин до цілого, але, на відміну від секторної діаграми, може містити кілька ряд даних. Кожен новий ряд даних додає до кільцевої діаграми ще одне кільце. Перший ряд відображається в центрі діаграми.

Внаслідок своєї циклічної природи кільцеві діаграми не надто легкі для читання, особливо якщо на них відображено кілька рядів даних. Пропорції зовнішніх і внутрішніх кілець не дають змоги точно показати розмір даних — точки даних на зовнішніх кільцях можуть здаватися більшими, ніж точки даних на внутрішніх кільцях, хоча їх фактичні значення можуть бути меншими. Відображення значень або відсотків у підписах даних кільцевої діаграми дуже корисне, але для послідовного порівняння точок даних одна з одною краще використати гістограму або лінійчату діаграму з накопиченням.

До кільцевих діаграм слід звертатися, коли:

 • потрібно відобразити один або кілька рядів даних;

 • жодне з відображуваних значень не є від'ємним;

 • жодне з відображуваних значень не є нульовим (0);

 • ряд даних складається не більше ніж із семи категорій;

 • категорії зображають частини цілого на кожному кільці кільцевої діаграми.

Створюючи кільцеву діаграму, можна вибрати один із таких її різновидів:

 • Кільцева    На кільцевих діаграмах дані відображаються в кільцях, причому кожна кільце відповідає ряду даних. Якщо в підписах даних відображаються відсоткові значення, їх сума в кожному кільці дорівнює 100%.

  Кільцева діаграма

 • Розрізана кільцева    Подібно до розрізаної секторної діаграми, розрізана кільцева діаграма відображає частку кожного значення в цілому, виокремлюючи деякі значення, але може містити більше ніж один ряд даних.

  Тип розрізаної кільцевої діаграми

Для кільцевих і розрізаних кільцевих діаграм не існує об'ємних типів, проте до них можна застосувати об'ємне форматування, щоб імітувати об'ємний вигляд.

Вгорі сторінки

Створення складної кільцевої діаграми

Форматована кільцева діаграма

Чи важко створити таку кільцеву діаграму? Скористайтеся нижченаведеною процедурою, і ви отримаєте подібні результати. Для цієї діаграми було використано зразкові дані. Ви можете скопіювати ці дані на свій аркуш або використати власні дані.

 1. Відкрийте аркуш із даними, які потрібно відобразити на кільцевій діаграмі, або скопіюйте зразкові дані на пустий аркуш.

  Копіювання даних із прикладу аркуша

  1. Створіть пустий аркуш або книгу.

  2. Виділіть приклад у розділі довідки.

   Примітка.: Не виділяйте заголовків рядків або стовпців.

   Виділення прикладу в довідці

   Виділення прикладу в довідці

  3. Натисніть клавіші CTRL+C.

  4. На аркуші виділіть клітинку А1 і натисніть сполучення клавіш CTRL+V.

1

2

3

4

A

B

C

2005

2006

Європа

12 704 714,00

17 987 034,00

Азія

8 774 099,00

12 214 447,00

США

12 094 215,00

10 873 099,00

 1. Виділіть дані, які потрібно нанести на кільцеву діаграму.

 2. На вкладці Вставлення у групі Діаграми натисніть кнопку Інші діаграми.

  Група «Діаграми» на стрічці Excel

 3. У групі Кільцева натисніть кнопку Кільцева.

 4. Клацніть область побудови кільцевої діаграми.

  Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

 5. На вкладці Конструктор у групі Макети діаграм виберіть потрібний макет.

  Зображення стрічки в Excel

  Порада.: У нашій кільцевій діаграмі використано Макет 6.

  Примітка.: Макет 6 містить легенду. Якщо у легенді на вашій діаграмі виявляється надто багато елементів або якщо їх важко розрізнити, спробуйте додати до точок даних кільцевої діаграми підписи даних (вкладка Макет, група Підписи, кнопка Підписи даних).

 6. На вкладці Конструктор у групі Стилі діаграм виберіть потрібний стиль діаграми.

  Зображення стрічки в Excel

  Порада.: У нашій кільцевій діаграмі використано Стиль 26.

 7. Щоб змінити розмір діаграми, виконайте такі дії.

  1. Клацніть діаграму.

  2. На вкладці Формат у групі Розмір введіть потрібні розміри в поля Висота фігури та Ширина фігури.

   Порада.: У нашій кільцевій діаграмі використано висоту 10,16 см і ширину 14 см.

 8. Щоб змінити діаметр внутрішнього кільця діаграми, виконайте такі дії.

  1. Клацніть ряд даних або виберіть його у списку елементів діаграми (вкладка Формат, група Поточний виділений фрагмент, поле Елементи діаграми).

   Група «Поточний виділений фрагмент» на стрічці Excel

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.

  3. Виберіть категорію Параметри ряду та у групі Внутрішній діаметр кільця перетягніть повзунок до бажаного розміру або введіть у поле Відсоток відсоткове значення від 10 до 90.

   Порада.: У нашій кільцевій діаграмі використано діаметр 20%.

 9. Щоб краще вирізнити підписи даних, виконайте такі дії.

  1. Один раз клацніть підпис даних, щоб виділити підписи для всього ряду даних, або виберіть їх у списку елементів діаграми (вкладка Формат, група Поточний виділений фрагмент, поле Елементи діаграми).

  2. На вкладці Формат у групі Стилі фігур натисніть кнопку Додатково Кнопка , а потім виберіть стиль фігури.

   Стилі фігур на стрічці Excel

   Порада.: У нашій кільцевій діаграмі використано стиль Слабкий ефект - Темний 1.

  3. Повторіть ці дії, щоб відформатувати підписи всіх рядів даних на кільцевій діаграмі.

 10. Щоб змінити або відформатувати заголовок діаграми, виконайте такі дії.

  1. Клацніть заголовок діаграми або виберіть його у списку елементів діаграми (вкладка Формат, група Поточний виділений фрагмент, поле Елементи діаграми).

  2. Введіть бажаний текст заголовка й натисніть клавішу ENTER.

  3. На вкладці Формат у групі Стилі фігур натисніть кнопку Додатково Кнопка , а потім виберіть стиль фігури.

   Порада.: У нашій кільцевій діаграмі використано стиль Помірний ефект - Акцент 1.

  4. Якщо потрібно змінити розташування діаграми, перетягніть її на бажане місце.

 11. Щоб змінити формат легенди, клацніть її, а потім виберіть потрібний стиль у полі Стилі фігур (вкладка Формат, група Стилі фігур, кнопка Додатково Кнопка ).

 12. Щоб додати написи зі стрілками, які вказують на кільця діаграми, виконайте такі дії.

  1. На вкладці Макет у групі Вставити натисніть кнопку Текстове поле.

  2. Клацніть на діаграмі місце, на якому треба помістити напис, введіть потрібний текст і натисніть клавішу ENTER.

  3. Виділіть напис і на вкладці Формат у групі Стилі фігур клацніть запускач діалогового вікна Зображення кнопки .

  4. Виберіть категорію Напис і у групі Автодобір установіть прапорець Припасувати розмір фігури до тексту. Натисніть кнопку ОК.

  5. У групі Стилі фігур виберіть потрібний стиль.

  6. На вкладці Макет у групі Вставити натисніть кнопку Фігури.

  7. У розділі Лінії клацніть пункт Стрілка.

  8. На діаграмі накресліть стрілку від кутка напису до кільця діаграми, на яке потрібно вказати.

  9. Щоб змінити формат написів, клацніть напис, а потім виберіть потрібний стиль у групі Стилі фігур (вкладка Формат, група Стилі фігур).

   Повторіть ці дії для всіх кілець діаграми.

 13. Щоб змінити тло діаграми, виконайте такі дії.

  1. Клацніть область діаграми або виберіть його у списку елементів діаграми (вкладка Формат, група Поточний виділений фрагмент, поле Елементи діаграми).

  2. На вкладці Формат у групі Стилі фігур натисніть кнопку Додатково Кнопка , а потім виберіть стиль фігури.

   Порада.: У нашій кільцевій діаграмі використано стиль Слабкий ефект - Акцент 3.

 14. Щоб заокруглити кутки тла діаграми, виконайте такі дії.

  1. На вкладці Формат у групі Стилі фігур клацніть запускач діалогового вікна Зображення кнопки .

  2. Виберіть категорію Стилі межі та встановіть прапорець Округлені кути.

 15. Якщо потрібно використати кольори теми, відмінні від кольорів поточної теми книги, виконайте такі дії.

  1. На вкладці Розмітка сторінки у групі Теми натисніть кнопку Теми.

   Група «Теми» на стрічці Excel

  2. У групі Вбудовані клацніть потрібну тему.

   Порада.: У нашій кільцевій діаграмі використано тему Апекс.

Вгорі сторінки

Повертання секторів у кільцевій діаграмі

Порядок розташування ряд даних на кільцевій діаграмі в Office Excel 2007 визначається порядком даних на аркуші. Для огляду з різних точок зору сектори кільцевої діаграми можна повернути у площині діаграми в межах 360 градусів.

Повернута кільцева діаграма

 1. На кільцевій діаграмі клацніть ряд даних або точку даних, або виберіть їх у списку елементів діаграми, для чого виконайте такі дії.

  1. Клацніть діаграму.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку біля поля Елементи діаграми, а потім виберіть потрібний ряд даних або точку даних.

   Група «Поточний виділений фрагмент» на стрічці Excel

 2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.

 3. У групі Нахил першого сектора перетягніть повзунок до потрібного градусу повороту або введіть кут, який визначатиме розташування першого сектора (число від 0 до 360).

Вгорі сторінки

Витягнення секторів із кільцевої діаграми

Щоб акцентувати окремі сектори кільцевої діаграми, під час її створення можна вибрати тип розрізаної діаграми. Розрізана кільцева діаграма показує внесок кожного значення до загальної суми, підкреслюючи окремі значення. Настройки розрізання можна змінити як для всіх секторів, так і для окремих секторів.

Розрізана кільцева діаграма

Сектори діаграми також можна витягти вручну.

Кільцева діаграма з витягнутим сектором

Змінення параметрів секторів у розрізаній кільцевій діаграмі

 1. На розрізаній кільцевій діаграмі клацніть ряд даних або точку даних, або виберіть ряд даних у списку елементів діаграми, для чого виконайте такі дії.

  1. Клацніть діаграму.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку біля поля Елементи діаграми, а потім виберіть потрібний ряд.

   Група «Поточний виділений фрагмент» на стрічці Excel

 2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.

 3. У групі Розрізана кільцева діаграма перетягніть повзунок, щоб збільшити або зменшити відсоток розділення, або введіть потрібне відсоткове значення в поле Відсоток.

Витягнення секторів із кільцевої діаграми вручну

Клацніть кільцеву діаграму та виконайте одну з таких дій.

 • Щоб витягти з кільцевої діаграми всі сектори, перетягніть вказівник миші від центру діаграми.

 • Щоб витягти з діаграми окремі сектори, клацніть потрібний сектор та перетягніть його мишею від центру діаграми.

Вгорі сторінки

Змінення внутрішнього діаметра кільця на кільцевій діаграмі

Збільшуючи або зменшуючи внутрішній діаметр кільця на кільцевій діаграмі, можна регулювати ширину секторів. Наприклад, ширину секторів доцільно збільшити для кращого розміщення підписів даних, які містять великі низки імен категорій або сполучення імен, числових і відсоткових значень.

 1. На кільцевій діаграмі клацніть ряд даних або виберіть його у списку елементів діаграми, для чого виконайте такі дії.

  1. Клацніть діаграму.

   Відобразяться нові вкладки Знаряддя для діаграм: Конструктор, Макет і Формат.

  2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент клацніть стрілку біля поля Елементи діаграми, а потім виберіть потрібний ряд.

   Група «Поточний виділений фрагмент» на стрічці Excel

 2. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент.

 3. У групі Внутрішній діаметр кільця перетягніть повзунок до бажаного розміру або введіть у поле Відсоток відсоткове значення від 10 до 90.

Вгорі сторінки

Збереження діаграми як шаблону

Якщо ви бажаєте регулярно створювати діаграми такого формату, збережіть цю діаграму як шаблон і будуйте подальші подібні діаграми на її основі.

 1. Клацніть діаграму, яку потрібно зберегти як шаблон.

 2. На вкладці Конструктор у групі Тип натисніть кнопку Зберегти як шаблон.

  Група «Тип» на стрічці Excel

 3. У поле Ім'я файлу введіть ім'я шаблона.

  Порада.: Якщо не вказати іншу папку, файл шаблона (.crtx) зберігатиметься в папці Charts, а до шаблона можна буде звернутися в розділі Шаблони діалогових вікон Вставлення діаграми (вкладка Вставлення, група Діаграми, запускач діалогового вікна Зображення кнопки ) і Змінення типу діаграми (вкладка Конструктор, група Тип, кнопка Змінити тип діаграми).

  Додатково про застосування шаблона діаграми див. статтю Повторне використання вподобаної діаграми за допомогою шаблона діаграми.

Примітка.: Шаблон діаграми містить форматування та кольори, які використовувалися на момент збереження діаграми як шаблона. Коли на основі шаблона створюється діаграма в іншій книзі, у ній використовуються кольори з шаблона, а не кольори теми документа, наразі застосованої до книги. Щоб використати кольори теми документа замість кольорів шаблона діаграми, клацніть область діаграми правою кнопкою миші та виберіть у контекстному меню команду Відновити відповідність стилю.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×