Відмінності між використанням документа в браузері та в програмі Word

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Microsoft Word Web App дає змогу зробити основні зміни та зміні форматування до документа у веб-браузері. Додаткові функції використовуйте Word Web Appкоманди " Відкрити у програмі Word ". Якщо зберегти документ у програмі Word він зберігається на веб-сайті, де її було відкрито у веб-застосунку.

Документ у Word Web App – це той самий документ відкрити у програмі Word для настільних комп'ютерів, але деякі функції працюють по-різному у двох середовищах.

У цій статті

Формати файлів, які підтримуються у веб-застосунку Word Web App

Підтримувані функції для перегляду та друку

Функції, які відрізняються у браузері та локальній системі

Відкриття та збереження

Редагування та форматування

Перегляд

Об'єкти

Формати файлів, які підтримуються в Word Web App

Word Web App відкриває документи в таких форматах:

 • Документ Word (.docx)

 • Шаблон Word (. dotx)

 • Документ Word із підтримкою роботи макросів (.docm) або шаблон Word із підтримкою роботи макросів (.dotm)
  Документ можна відкрити, але макроси не виконуватимуться.

 • Документ Word 97 – 2003 (doc) або шаблон Word 97 – 2003 (. dot)
  Word Web App відкриває документи в таких форматах, але щоб відредагувати документ у браузері, Word Web Appзберігається нову копію документа в. формат DOCX або .dotx. Word Web App збереження документів у форматах. doc або. dot не .

 • Текст OpenDocument Text (ODT)
  Цей формат підтримується для документів, збережених у бібліотеці SharePoint.

Word Web App не можна відкривати документи в інші формати файлів. Наприклад, не підтримуються такі формати: Open Document Format (ODF), формат форматований текст (RTF), мова розмітки гіпертексту (HTML), багатоцільові Інтернет пошта розширення HTML (MHTML) і Portable Document Format (PDF).

На початок сторінки

Підтримувані функції перегляду та друку

Під час перегляду або друку документа в Word Web App, документ виглядає так само як його надрукувати макет перегляд у програмі Word для настільних комп'ютерів приблизно Word Web App використовує PDF reader для друку документів (Переглянути список підтримуваних PDF читачі). Якщо вам потрібні функції програми Word для друку (наприклад, змінення полів сторінки), натисніть кнопку Відкрити у програмі Wordі друк у програмі Word для настільних комп'ютерів.

Під час перегляду документа, деякі функції працюють по-різному у браузері, ніж у програмі Word для настільних комп'ютерів. Використання функцій, які не доступні в Word Web App, натисніть кнопку Відкрити у програмі Word.

Функція

Працює так у Word Web App

Подання «Розмітка сторінки»

У поданні читання Word Web App відображаються документа, як це виглядає в поданні розмітки сторінки. Інші подання, доступні в класичної програми Word (структури проекту, веб-документа та повноекранний режим читання), не доступні в Word Web App. Крім того, областю переходів, боку паралельного перегляду та розділення вікна недоступні у Word Web App.

Лінійки та лінії сітки

Word Web App лінійки та сітки не відображаються.

На початок сторінки

Функції, які відрізняються в браузері й у програмі для настільних комп’ютерів

Під час редагування документа у Word Web App, документ представлено у поданні редагування, можна редагувати та форматування тексту. Подання редагування не відображається сторінці форматування, наприклад поля або розриви сторінок, титульні сторінки, або Верхні та нижні колонтитули. Крім того, багато видів об'єкти відображаються як покажчики місця заповнення.

У таблицях нижче описано, як Word Web App підтримує функції, які можуть застосовуватися до документів. Використання функцій понад того, що ця функція доступна в Word Web App, натисніть кнопку Відкрити у програмі Word.

Відкриття та збереження

Функція

Працює так у Word Web App

Захист файлу: засіб IRM або пароль

Word Web App не можна відкривати документи, зашифровані за допомогою пароля або захищено за допомогою керування правами доступу до інформації. Відкрийте ці документи в програмі Word для настільних комп'ютерів.

Дозвіл на змінення

Відкриття документа, який вимагає пароля для змінення його у Word Web App в поданні читання, але його не можна редагувати у браузері. Натисніть кнопку Відкрити у програмі Word , щоб зняти обмеження на редагування.

Зберегти

Збереження документа вручну у Word Web App; Існує немає функції автозбереження.

Керування версіями

Керування версіями здійснюється на сервері, а не у веб-програмі Word Web App. У бібліотеці SharePoint з’ясуйте, чи настроєно для бібліотеки функцію "Журнал версій".

Редагування та форматування

Ця функція...

Працює так у Word Web App

Копіювання та вставлення

Копіювання та вставлення тексту. Текст форматується відповідно текст навколо, де він вставляється в Word Web App.

Форматування шрифту

Застосування виділення жирний шрифт, курсив, підкреслення, закреслення, підрядкове та надрядкове розташування, тип шрифту, розмір, колір та виділення. Можна також скасувати форматування шрифту.

Форматування абзацу

Можна вирівнювати абзаци зліва, справа або по центру; Запуск тексту справа наліво або зліва направо; збільшення або зменшення відступу; форматувати абзаци як маркірований або нумерований список. Можна видалити форматування. Не можна настроїти міжрядковий інтервал у Word Web App.

Нумерація та маркери

Застосування одного з кількох вбудованих стилів нумерованих і маркірованих списків.

Стилі

Застосування одного з колекції вбудованих стилів. Можна видалити форматування. Не можна створювати нові стилі або змінити стилі в Word Web App.

Пошук

Пошук доступна лише в поданні читання. Пошук і заміна доступний Word Web App.

Масштабування

Масштабування доступне лише в поданні читання. Для масштабування в поданні редагування скористайтеся настройками відображення браузера.

Поля сторінки й орієнтація сторінки

Макет сторінки зберігається, але не можна редагувати у Word Web App.

Розриві рядків і розриви сторінок

Розриви рядків і розриви сторінок відображаються в поданні читання. У поданні редагування розриви рядків відображаються як покажчики місця заповнення, а розриви сторінок не позначаються.

Стовпці

Макет сторінки зберігається, але не можна редагувати у Word Web App.

Теми, колір сторінки, водяні знаки

Тема та тло сторінки в документі зберігаються, але не можна редагувати у Word Web App.

Співавторство

Для документів, збережених у SharePoint співавтори бібліотеки можна використовувати програми Word 2010 або Word для Mac 2011, але не Word Web App.

Рецензування

Функція

Працює так у Word Web App

Засоби перевірки правопису

Перевірка орфографії і встановити мову перевірки правопису, за допомогою вбудованих словника. Word Web Appне використання настроюваних словників і не включає перевірки граматики перекладу та тезаурусів.

Примітки

Примітки відображаються в поданні читання. Щоб додавати примітки або редагувати документ з примітками, натисніть кнопку Відкрити в програмі Word.

Відстежені зміни

Виправлень відображаються в поданні читання. Щоб відстежувати зміни або редагування документа з записаними виправленнями в ньому, натисніть кнопку Відкрити у програмі Word. Це також виникає, якщо функцію відстеження змін було ввімкнуто, під час останнього збереження документа у програмі Word. Для порівняння версій функція не доступні в Word Web App.

Об’єкти

Функція

Працює так у Word Web App

Гіперпосилання

Додавання, редагування та перехід за гіперпосиланням. Посилання закладок і перехресних посилань, як працюють, і ви можете редагувати їх відображення тексту, але не місця призначення в Word Web App.

Таблиці

Вставлення таблиці. Виберіть таблиці, стовпців, рядків або клітинок; видалення таблиці, стовпець або рядок; Вставлення рядків і стовпців; вирівнювання тексту клітинку вліво, вправо або по центру. Складнішими функції таблиці – наприклад стилі таблиць, розмір клітинки, напрямок тексту та порядок сортування – зберігаються в документі, але не можна настроїти в Word Web App.

Рисунки

Вставлення зображень або графіки зберігається на вашому комп'ютері або у службі Bing. Можна змінити розмір зображення та додавання тексту заміщення до них. Щоб перемістити зображення, вирізання та вставлення його. Не складнішими функцій для роботи із зображеннями, наприклад застосування ефектів і обтинання, доступні в Word Web App. Не можна створювати знімки екрана безпосередньо в Word Web App, але знімки екрана в документі відображення як зображення в Word Web App.

Під час використання зображень або графіки зі служби Bing ви берете на себе відповідальність за дотримання авторських прав. Використання фільтра ліцензій у службі Bing може допомогти у виборі потрібних зображень.

Фігури, діаграми, текстові поля, об’єкти SmartArt і WordArt

Дані відображаються в документі належним чином у поданні читання. У поданні редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, який можна видалити, але не редагувати. Їх не можна переміщати або розмірів у Word Web App.

Рівняння, символи, рукописні дані

Дані відображаються в документі належним чином у поданні читання. У поданні редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, який можна видалити, але не редагувати. Їх не можна переміщати або розмірів у Word Web App.

Поля, елементи керування вмістом, титульна сторінка

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати або оновлювати. Титульна сторінка для елемента керування вмісту відображається як покажчик місця заповнення.

Колонтитули

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. Колонтитули, включно з номерами сторінок, у режимі редагування приховані.

Виноски, кінцеві виноски бібліографія, зміст, індекс

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати або оновлювати.

Макроси

Документи, що містять макроси, можна переглядати, редагувати та друкувати, можна також надавати до них спільний доступ, але для запуску макросів потрібно вибрати команду Відкрити в програмі Word.

Елементи керування ActiveX, вбудовані об’єкти OLE, рядок підпису

Дані відображаються в документі належним чином у поданні читання. У поданні редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, який можна видалити, але не редагувати. Їх не можна переміщати або розмірів у Word Web App.

Зв’язані рисунки, вбудовані файли

Ці елементи зберігаються в документі, але вони відображаються як покажчики місця заповнення в Word Web App.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×