Відмінності між використанням документа в браузері та в програмі Word

Веб-програма Microsoft Word Web App забезпечує базові функції для редагування та змінення форматування документа в браузері. Щоб скористатися розширеним набором функцій, слід вибрати у веб-програмі Word Web App команду Відкрити в програмі Word. Під час збереження документа в програмі Word, він зберігається на тому веб-сайті, на якому його було відкрити у веб-програмі.

Документ, відкритий у веб-програмі Word Web App – це той самий документ, який було відкрито в програмі Word для настільних комп’ютерів, але принцип дії деяких функцій у цих двох середовищах відрізняється.

У цій статті

Формати файлів, які підтримуються у веб-програмі Word Web App

Підтримувані функції перегляду та друку

Функції, які відрізняються в браузері й у програмі для настільних комп’ютерів

Відкриття та збереження

Редагування та форматування

Рецензування

Об’єкти

Формати файлів, які підтримуються у веб-програмі Word Web App

У веб-програмі Word Online можна відкривати документи таких форматах:

 • Документ Word (.docx)

 • Шаблон Word (. dotx)

 • Документ Word із підтримкою роботи макросів (.docm) або шаблон Word із підтримкою роботи макросів (.dotm)
  Документ можна відкрити, але макроси не виконуватимуться.

 • Документ Word 97–2003 (.doc) або шаблон Word 97–2003 (.dot). Веб-програма
  Word Web App відображає документи в цих форматах, але редагувати документи потрібно в браузері, веб-програма Word Web App зберігає нову копію документа у форматі DOCX або DOTX. У веб-програмі Word Web App не можна зберегти документи у форматі DOC або DOT.

 • Текст OpenDocument Text (ODT)
  Цей формат підтримується для документів, збережених у бібліотеці SharePoint.

У веб-програмі Word Web App не можна відкривати документи в інших форматах файлу. Наприклад, не підтримуються такі формати: формат Open Document (ODF), формат RTF, мова розмітки гіпертексту (HTML), HTML для багатоцільових розширень пошти в Інтернеті (MHTML) і формат PDF. Формат ODT не підтримується для документів, що збережено в службі OneDrive.

Вгорі сторінки

Підтримувані функції перегляду та друку

Під час перегляду та друку документа у веб-програмі Word Online документ виглядає так само, як і в режимі розмітки програми Word для настільних комп’ютерів. У веб-програмі Word Online для друку документів використовується переглядач PDF-документів (див. список підтримуваних переглядачів PDF-документів). Щоб скористатися функціями Word для друку (такими як настроювання полів сторінок), виберіть команду Відкрити в програмі Word і виконайте друку в програмі Word для настільних комп’ютерів.

Під час перегляду документа принцип дії деякі функцій у браузері та в програмі Word для настільних комп’ютерів відрізняється. Щоб скористатися функціями, недоступними у веб-програмі Word Online виберіть команду Відкрити в програмі Word.

Функція

Працює так у веб-програмі Word Web App

Режим розмітки

У поданні читання у веб-програмі Word Online документ відображається так само, як і в режимі розмітки. Інші подання, доступні в програмі Word для настільних комп’ютерів (структура, чернетка, веб-документ і читання в повноекранному режимі) у веб-програмі Word Online недоступні. У веб-програмі Word Online недоступні також такі можливості, як область переходів, перегляд поруч і розділення вікно.

Лінійки та лінії сітки

Лінійки та сітки у веб-програмі Word Online не відображаються.

Вгорі сторінки

Функції, які відрізняються в браузері й у програмі для настільних комп’ютерів

Під час редагування документа у веб-програмі Word Online документ відображається в поданні редагування, у якому можна редагувати та форматувати текст. У поданні редагування не відображається форматування сторінки, наприклад поля або розриви сторінок, титульні сторінки або верхні та нижні колонтитули. Крім того, багато видів об’єктів відображаються як покажчики місця заповнення.

У наведених нижче таблицях описується підтримка веб-програмою Word Online функцій, які можуть застосовуватися до документів. Щоб скористатися функціями, які недоступні у веб-програмі Word Online, виберіть команду Відкрити в програмі Word.

Відкриття та збереження

Функція

Працює так у веб-програмі Word Web App

Захист файлу: засіб IRM або пароль

У веб-програмі Word Web App не можна відкривати документи, зашифровані паролем або захищені за допомогою керування правами доступу до інформації. Відкривайте такі документи в програмі Word для настільних комп’ютерів.

Дозвіл на змінення

Документ, для редагування якого потрібно ввести пароль, відкривається у веб-програмі Word Online в поданні читання, але в браузері його редагувати не можна. Виберіть команду Відкрити в програмі Word, щоб зняти обмеження на редагування.

Збереження

У веб-програмі Word Online документ потрібно зберігати вручну; функція автозбереження відсутня.

Керування версіями

Керування версіями здійснюється на сервері, а не у веб-програмі Word Web App. Якщо документ зберігається у службі OneDrive, скористайтеся функцією журналу версій у службі OneDrive. Якщо документ зберігається в бібліотеці SharePoint, з’ясуйте, чи настроєно для бібліотеки функцію "Журнал версій".

Редагування та форматування

Ця функція...

Працює так у веб-програмі Word Web App

Копіювання та вставлення

Копіювання та вставлення тексту. Текст форматується відповідно до навколишнього тексту в місці його вставлення у веб-програмі Word Web App.

Форматування шрифту

Застосування виділення жирний шрифт, курсив, підкреслення, закреслення, підрядкове та надрядкове розташування, тип шрифту, розмір, колір та виділення. Можна також скасувати форматування шрифту.

Форматування абзацу

Вирівнювання абзаців за лівим або правим краєм або по центру; записування тексту справа наліво або зліва направо; збільшення або зменшення відступ; форматування абзаців як маркірованого або нумерованого списку. Форматування можна також скасувати. Відстань між рядками у веб-програмі Word Web App змінювати не можна.

Нумерація та маркери

Застосування одного з кількох вбудованих стилів нумерованих і маркірованих списків.

Стилі

Застосування одного із вбудованих стилів у колекції. Форматування можна також скасувати. У веб-програмі Word Online не можна створити нові або змінити наявні стилі.

Пошук

Пошук доступний лише в поданні читання. Пошук і заміна у веб-програмі Word Online недоступні.

Змінення масштабу

Масштабування доступне лише в поданні читання. Для масштабування в поданні редагування скористайтеся настройками відображення браузера.

Поля сторінки й орієнтація сторінки

Макет сторінки зберігається, але його не можна редагувати у веб-програмі Word Web App.

Розриві рядків і розриви сторінок

Розриви рядків і розриви сторінок відображаються в поданні читання. У поданні редагування розриви рядків відображаються як покажчики місця заповнення, а розриви сторінок не позначаються.

Стовпці

Макет сторінки зберігається, але у веб-програмі Word Online його редагувати не можна.

Теми, колір сторінки, водяні знаки

Тема та тло сторінки в документі зберігаються, але у веб-програмі Word Online їх змінювати не можна.

Співавторство

Кілька авторів можуть працювати одночасно у веб-програмі Word Web App із документами, що збережено в службі OneDrive. Співавторство підтримується в програмах Word 2010, Word 2011 для Mac, а також у веб-програмі Word Web App. Для документів, збережених у бібліотеці SharePoint, співавтори можуть використовувати програму Word 2010 або Word 2011 для Mac, але не веб-програму Word Web App.

Рецензування

Функція

Працює так у веб-програмі Word Web App

Засоби перевірки правопису

Перевірка орфографії та призначення мови для перевірки правопису, використання вбудованого словника. У додатковому словнику веб-програми Word Web App відсутня функція перевірки граматики, перекладу та тезаурус.

Примітки

Примітки відображаються в поданні читання. Щоб додавати примітки або редагувати документ з примітками, натисніть кнопку Відкрити в програмі Word.

Відстежені зміни

Відстежені зміни відображаються в поданні читання. Щоб відстежувати зміни або редагувати документ із відстеженими змінами, натисніть кнопку Відкрити в програмі Word. Це також стосується випадків, коли функцію відстеження змін ввімкнуто під час останнього збереження документа в програмі Word. Функція порівняння версій недоступна у веб-програмі Word Web App.

Об’єкти

Функція

Працює так у веб-програмі Word Web App

Гіперпосилання

Вставлення, редагування та перехід за гіперпосиланнями. Закладки та перехресні посилання підтримуються. У веб-програмі Word Online відображуваний для них текст можна редагувати, але їхнє призначення змінити не можна.

Таблиці

Вставлення таблиць. Виділення таблиць, стовпців, рядка або клітинки; видалення таблиці, стовпця або рядка; вставлення рядків і стовпців; вирівнювання тексту клітинки ліворуч, праворуч або по центру. Результати застосування складніших функцій для роботи з таблицями, наприклад стилів таблиць, розмірів клітинок, напрямку тексту та порядку сортування, у документі зберігаються, але настроїти їх у веб-програмі Word Online не можна.

Зображення та графіка

Можна вставляти зображення, збережені на комп’ютері, або графіку, доступну на сайті Office.com. Можна змінювати розмір зображень і графіки, а також додавати до них текст заміщення. Щоб перемістити зображення або графіку, виріжте та вставте його. Розширені функції для роботи із зображеннями, наприклад застосування ефектів і обтинання, недоступні у веб-програмі Word Web App. Знімки екрана не можна створювати безпосередньо у веб-програмі Word Web App, але знімки екрана в документі відображаються як зображення у веб-програмі Word Web App.

Фігури, діаграми, текстові поля, об’єкти SmartArt і WordArt

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати. У веб-програмі Word Online їх не можна ні перемістити, ні масштабувати.

Рівняння, символи, рукописні дані

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати. У веб-програмі Word Online їх не можна ні перемістити, ні масштабувати.

Поля, елементи керування вмістом, титульна сторінка

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати або оновлювати. Титульна сторінка для елемента керування вмісту відображається як покажчик місця заповнення.

Верхні та нижні колонтитули

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. Колонтитули, включно з номерами сторінок, у режимі редагування приховані.

Виноски, кінцеві виноски бібліографія, зміст, індекс

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати або оновлювати.

Макроси

Документи, що містять макроси, можна переглядати, редагувати та друкувати, можна також надавати до них спільний доступ, але для запуску макросів потрібно вибрати команду Відкрити в програмі Word.

Елементи керування ActiveX, вбудовані об’єкти OLE, рядок підпису

Ці елементи відображаються в документі так, як вони мають відображатися в режимі читання. У режимі редагування вони відображаються як покажчики місця заповнення, які можна видалити, але не можна редагувати. У веб-програмі Word Online їх не можна ні перемістити, ні масштабувати.

Зв’язані рисунки, вбудовані файли

Ці елементи зберігаються в документі, але у веб-програмі Word Online вони відображаються як покажчики місця заповнення.

Вгорі сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×