Вставлення та додавання поля форматованого тексту

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У програмі Microsoft Office Access 2007 є можливість зберігання форматованого тексту в базі даних. Це можна зробити за допомогою поля приміток, визначивши для його властивості Формат тексту (нова функція у програмі Office Access 2007) значення Текст RTF. Можна застосувати форматування до всього вмісту поля або його частини, редагуючи поле через приєднаний елемент керування у формі, або під час відображення поля в таблиці даних. Можна також застосувати форматування до всього поля під час перегляду звіту в режимі розмічування (нова функція у програмі Office Access 2007).

У цій статті пояснюється, як можна вставити або змінити поле примітки, яке використовує форматований текст, і як форматувати текст за допомогою параметрів форматованого тексту.

У цій статті

Що таке форматований текст?

Ознайомлення з властивістю

Створення поля форматованого тексту для блоґів

Змінення наявного текстового поля до поля форматованого тексту

Застосування форматування до тексту

Змінення поля форматованого тексту до текстового поля

Що робити, якщо властивість синхронізовано.

Щоб отримати додаткові відомості


Що таке форматований текст?

Форматований текст — це текст, форматований за допомогою поширених параметрів, наприклад напівжирний або курсив, які є недоступними для звичайного тексту. Форматування здійснюється за допомогою засобів, спільних для програм системи система Microsoft Office 2007, наприклад Microsoft Office Word 2007 і Microsoft Office PowerPoint 2007. Під час зберігання даних програма Office Access 2007 застосовує коди форматування мови розмітки гіпертексту (HTML). Програма Access використовує HTML, оскільки в такому випадку забезпечується сумісність із полями форматованого тексту, які зберігаються у списках Windows SharePoint Services 3.0.

У наведеній нижче таблиці описано параметри форматування тексту, які підтримуються програмою Office Access 2007:

Піктограма

Параметр

Опис

Зображення кнопки

Шрифт

Вибір типу шрифту.

Зображення кнопки

Розмір шрифту

Вибір розміру шрифту.

Зображення кнопки

Напівжирний

Застосування жирного накреслення до тексту. Якщо до тексту вже застосовано жирне накреслення, скасовує жирне накреслення.

Зображення кнопки

Курсив

Застосування курсивного накреслення до тексту. Якщо до тексту вже застосовано курсивне накреслення, скасовує курсивне накреслення.

Зображення кнопки

Підкреслений

Застосування підкреслення до тексту. Якщо до тексту вже застосовано підкреслення, скасовує підкреслення.

Зображення кнопки

Вирівнювання зліва

Вирівнювання тексту ліворуч.

Зображення кнопки

По центру

Вирівнювання тексту по центру.

Зображення кнопки

Вирівнювання справа

Вирівнювання тексту праворуч.

Зображення кнопки

Нумерація

Застосування нумерування абзаців. Номер відображається перед кожним абзацом.

Кнопка "Маркери"

Маркери

Розміщення маркерів перед кожним абзацом.

Зображення кнопки

Колір шрифту

Вибір кольору шрифту.

Зображення кнопки

Колір виділення тексту

Змінення вигляду тексту подібно до зафарбування маркером.

Зображення кнопки

Зменшення відступу

Зменшення відступу абзацу.

Зображення кнопки

Збільшення відступу

Збільшення відступу абзацу.

Зображення кнопки «Зліва направо»

Зліва направо

Заповнення елемента керування зліва направо

Зображення кнопки «Справа наліво»

Справа наліво

Заповнення елемента керування справа наліво

У програмі Office Access 2007 форматований текст зберігається за допомогою типу даних «Примітка». У програмі Access лише цей тип даних підтримує форматований текст. Для створення поля, в якому зберігатиметься форматований текст, потрібно створити поле приміток і визначити для його властивості Формат тексту значення Текст RTF.

На початок сторінки


Ознайомлення з властивістю «Формат тексту»

Більшість елементів керування, полів і об’єктів у програмі Access мають відповідний ряд властивостей. Властивість — це значення з певною назвою, яка визначає деякі характеристики об’єкта — наприклад його розташування, розмір і видимість. Властивість Формат тексту містить параметри, які визначають, чи вважається текст форматованим або звичайним. Двома можливими значеннями є:

Властивість «Формат тексту»

Опис

Текст RTF

Відображається як форматований текст, зберігається й інтерпретується як розмітка HTML.

Простий текст

Текст відображається й інтерпретується як звичайний текст.

Властивість Формат тексту для поля приміток встановлюється в таблиці подання конструктора. Значення, встановлене тут, успадковується всіма текстовими полями, створеними для відображення даних у полі приміток. Проте значення успадковується лише під час створення елемента керування. Існує можливість змінити значення за допомогою вікна властивостей текстового поля.

На початок сторінки


Створення поля форматованого тексту

Форматований текст зберігається в полях, які використовують тип даних «Примітка». Лише цей тип даних має вбудовану підтримку відображення й зберігання форматованого тексту. Для створення поля, яке може зберігати форматований текст, спершу потрібно створити поле приміток, а потім встановити для властивості поля приміток Формат тексту значення Текст RTF.

Створення поля приміток для зберігання форматованого тексту

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити відкрийте базу даних, до якої потрібно додати поле.

 3. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, до якої потрібно додати поле форматованого тексту, а потім виберіть пункт Конструктор.

 4. У сітці конструктора таблиці знайдіть перший пустий рядок. Потім у стовпці Ім'я поля введіть ім’я поля.

 5. У стовпці Тип даних виберіть Примітка.

 6. У розділі Властивості поля перейдіть на вкладку Загальні.

 7. Клацніть всередині поля Формат тексту і виберіть Формат RTF.

 8. Щоб зберегти таблиці, натисніть кнопку зберегти Зображення кнопки . на панелі швидкого доступу.

Після створення поля приміток, можна ввести та форматувати форматованого тексту у вікні табличного подання даних або в поданні форми. Щоб отримати відомості про форматування форматованого тексту у розділі застосувати форматування до тексту, далі в цій статті.

На початок сторінки


Заміна наявного поля звичайного тексту на поле форматованого тексту

Якщо наявне поле приміток, які необхідно змінити, щоб він може зберігати форматований текст, можна змінити властивість для цього поля з Плайn-текст , текст RTF. Якщо наявне поле текст, який потрібно змінити, щоб він може зберігати форматований текст, спочатку необхідно змінити тип даних поля з текстом для приміток.

Змінення наявного поля приміток для зберігання форматованого тексту

 1. Відкрийте програму Office Access 2007.

 2. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

 3. У діалоговому вікні Відкрити, відкрийте базу даних, яка містить поле.

 4. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яка містить поле, і виберіть пункт Конструктор.

 5. У сітці конструктора таблиці клацніть поле приміток, яке потрібно встановити для зберігання форматованого тексту.

 6. У розділі Властивості поля перейдіть на вкладку Загальні.

 7. Клацніть всередині поля Формат тексту і виберіть Формат RTF.

 8. Для збереження таблиці натисніть кнопку Зберегти.

Змінення наявного текстового поля для зберігання форматованого тексту

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити, відкрийте базу даних, яка містить поле.

 3. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яка містить поле, і виберіть пункт Конструктор.

 4. У сітці конструктора таблиці клацніть текстове поле, яке потрібно встановити для зберігання форматованого тексту.

 5. У полі Тип даних змініть тип Текст на тип Примітка.

 6. У розділі Властивості поля перейдіть на вкладку Загальні.

 7. Клацніть всередині поля Формат тексту і виберіть Формат RTF.

 8. Для збереження таблиці натисніть кнопку Зберегти.

Після збереження форматованого тексту в полі приміток його можна відображати у формі або звіті за допомогою текстового поля. Текстове поле має властивість Формат тексту, яка успадковує початкове значення від властивості Формат тексту поля приміток. Проте властивість текстового поля Формат тексту можна змінювати.

На початок сторінки


Застосування параметрів форматування до тексту

Під час редагування поля форматованого тексту в поданні таблиці або форми існує можливість застосування параметрів форматування за допомогою команд на мініпанелі або у групах Шрифт і Вирівнювання шрифту на вкладці Основне. Спочатку виберіть текст, який потрібно форматувати, а потім застосуйте параметри форматування.

Якщо для вибору тексту в полі приміток із підтримкою форматованого тексту використовується миша, мініпанель відображається після завершення вибору й відпускання лівої кнопки миші. Мініпанель містить кнопки для часто використовуваних параметрів форматування.

Мініпанель

Припустимо, що потрібно привернути увагу до певного тексту за допомогою жирного накреслення.

Застосування форматування за допомогою мініпанелі

 1. Щоб виділити текст, який потрібно форматувати, перетягніть мишу з натиснутою лівою кнопкою.

  З'явиться мініпанель.

 2. Наведіть вказівник миші на міні-панель, щоб зробити її більш помітними і натисніть кнопку вибрати жирний Зображення кнопки .

Мініпанель відображає параметри форматування вибраного тексту. Наприклад, якщо текст уже має жирне накреслення, кнопку Жирний на панелі інструментів буде виділено.

Можна також застосовувати параметри форматування із вкладки Основне стрічки (частини Інтерфейс користувача Microsoft Office Fluent). Припустімо, потрібно застосувати параметр форматування «Курсив».

Застосування форматування за допомогою стрічки Office Fluent

 1. Щоб виділити текст, який потрібно форматувати, перетягніть мишу з натиснутою лівою кнопкою.

 2. На на вкладці основне у групі Шрифт натисніть кнопку курсив Зображення кнопки .

Порада.: Для швидкого вибору слова наведіть вказівник на слово і двічі клацніть. Для вибору цілого абзацу клацніть тричі.

На початок сторінки


Заміна поля форматованого тексту на поле звичайного тексту

Можна змінити тип поля з форматованим текстом на поле зі звичайним текстом і видалити все форматування, змінивши властивість поля Формат тексту на Простий текст. Під час змінення типу поля з форматованим текстом на поле зі звичайним текстом у програмі Office Access 2007 відобразиться попередження про видалення форматування. Після застосування змінення властивості на звичайний текст і збереження таблиці скасування цих змін стане неможливим.

Заміна поля форматованого тексту на поле звичайного тексту

 1. Відкрийте програму Office Access 2007.

 2. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

 3. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних, яка містить поле.

 4. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яка містить поле, і виберіть пункт Конструктор.

 5. У сітці конструктора таблиці клацніть поле приміток, яке потрібно встановити для зберігання форматованого тексту.

 6. У розділі Властивості поля перейдіть на вкладку Загальні.

 7. Клацніть поле Формат тексту і виберіть Простий текст.

 8. Для збереження таблиці натисніть кнопку Зберегти.

На початок сторінки


Можливі дії, якщо властивість «Формат тексту» не синхронізовано

Для правильної роботи підтримки форматованого тексту необхідно встановити властивість Формат тексту як у полі приміток, так і у текстовому полі, яке відображає поле приміток. Зазвичай ці властивості Формат тексту мають збігатися. Наприклад, властивість Формат тексту як для поля, так і для елемента керування повинна мати значення Текст RTF, якщо потрібна підтримка форматованого тексту. Якщо підтримка форматованого тексту не потрібна, для властивості слід встановити значення Простий текст. Якщо властивість Формат тексту поля приміток має значення Текст RTF, а властивість Формат тексту текстового поля має значення Простий текст, у текстових полях подань форм і таблиць буде відображено форматований HTML-текст.

На початок сторінки


Додаткові відомості

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×