Вставлення, створення та видалення поля для збереження числових значень

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Числове поле додається до таблиці, якщо потрібно зберегти числові дані, наприклад дані з продажу. У цій статті описано використання програми Microsoft Office Access 2007 для додавання та видалення числового поля в нових і наявних таблицях баз даних.

У цій статті

Що таке числове поле?

Додавання числового поля в поданні таблиці

Додавання числового поля в поданні конструктора

Видалення числового поля

Відомості про властивості числового поля

Що таке числове поле?

Якщо ви не знайомі з програмою Office Access 2007, слід пам’ятати, що дані в базі даних зберігаються в одній або кількох таблицях. Ці дані можна переглядати в таблиці даних — сітці, що схожа на робочий аркуш програми Microsoft Office Excel 2007 — або у формі введення даних чи звіті, але база даних зберігає всі дані в одній або кількох таблицях. У свою чергу, кожна таблиця містить набори полів (стовпці), а кожне поле може містити один певний тип даних. Наприклад, для поля вибирається тип даних «Дата й час», якщо в ньому потрібно зберігати значення дати й часу, і тип даних «Число», якщо потрібно зберігати числа, які використовуються в математичних обчисленнях.

Характеристики числового поля

Числове поле використовується для всіх математичних обчислень, крім операцій із грошовими даними й операцій, які вимагають високого рівня точності, або для чисел, які не потрібно округлювати (щоб запобігти округленню, використовується поле «Грошова одиниця»). Розмір значень, які зберігаються в числовому полі, залежить від значення властивості Розмір поля. Наприклад, числові поля можуть містити 1-байтові, 2-байтові, 4-байтові, 8-байтові або 16-байтові числа, а також ідентифікатори реплікації (значення глобальних унікальних ідентифікаторів, або GUID) і десяткові значення.

Розмір поля можна встановити таким чином: відкрийте таблицю в поданні конструктора та змініть властивість Розмір поля. Для отримання відомостей про змінення властивостей числового поля див. розділ Встановлення та змінення властивостей поля. Для отримання відомостей про властивості поля див. розділ Відомості про властивості числового поля.

Нижченаведена таблиця містить список значень, яким відповідає кожне значення властивості Розмір поля, і пояснює використання кожного значення розміру.

Значення розміру поля

Опис

Байт

1-байтове ціле число, яке містить значення від 0 до 255.

Ціле число

2-байтове ціле число, яке містить значення від -32768 до +32768.

Довге ціле число

4-байтове ціле число, яке містить значення від -2147483648 до +2147483648.

Одинарне значення

4-байтове ціле число, яке містить значення від -3,4 х 1038 до +3,4 х 1038 і до 7 значущих розрядів.

Подвійне значення

8-байтове число з рухомою комою, яке містить значення від -1,797 х 10308 до +1,797 х 10308 і до 15 значущих розрядів.

Ідентифікатор реплікації

16-байтовий глобальний унікальний ідентифікатор (GUID). Випадково створювані глобальні ідентифікатори достатньо довгі, щоб не перекриватися. Вони використовуються для виконання різноманітних завдань, наприклад для відстеження товарів.

Десятковий

12-байтове ціле число з визначеною десятковою точністю, яке може містити значення від -1028 до +1028. Точність за промовчанням — 0. Розмір за промовчанням (кількість відображуваних десяткових розрядів) — 18. Діапазон може мати значення не більше 28.

Крім настроювання розміру поля й інших його властивостей, до числових даних можна застосувати настроювані або попередньо визначені формати відображення та маски вводу.

Для отримання додаткових відомостей про форматування числових даних див. статтю Форматування даних у таблицях, формах і звітах. Для отримання відомостей про маски вводу див. статтю Створення маски вводу для введення значень полів і елементів керування в певному форматі.

Способи створення числового поля

Програма Office Access 2007 надає кілька способів додавання числового поля до нової або наявної таблиці:

 • Табличного подання даних    Числове поле можна додати до нової або наявної таблиці у вікні табличного подання даних за допомогою додавання нового поля та введіть число в пустий рядок у поле або вставлення числа в пустий рядок. Можна також вибрати числовий тип даних із розкривного списку та встановлювати властивості, зокрема Вимагаєd, яка вимагає ввести дату в поле а унікальнікористувачі можуть вводити не дублювати значення в полі.

 • Подання конструктора    Подання конструктора використовується для додавання числового поля та встановлення властивостей поля, які не можна встановити в поданні таблиці. Ці властивості містять маски вводу та значення за промовчанням цього поля. Для отримання додаткових відомостей про властивості див. розділ Відомості про властивості числового поля.

На початок сторінки

Додавання числового поля в поданні таблиці

У цьому розділі описано додавання числового поля до наявної або нової таблиці в поданні таблиці. Якщо ви не знайомі з програмою Access, таблиця даних — це сітка, схожа на робочий аркуш програми Office Excel 2007.

Додавання числового поля до наявної таблиці

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. В області переходів клацніть двічі таблицю, яку потрібно змінити.

  Таблиця відкривається в поданні таблиці.

 4. Якщо потрібно, прокрутіть до першого пустого поля по горизонталі. За промовчанням у програмі Access відображається підпис Додати нове поле в рядку заголовка всіх нових полів, наприклад:

  Нове поле в таблиці даних

 5. Клацніть двічі рядок заголовка та введіть ім’я нового поля.

 6. Виберіть перший пустий рядок під заголовком і введіть або вставте рядок чисел. Під час введення або вставлення чисел програма Access призначає для цього поля тип даних «Число».

  -або-

  На вкладці Режим таблиці у групі Тип даних і форматування у списку Тип даних виберіть параметр Число, а потім у списку Формат виберіть потрібний числовий формат.

  У разі введення або вставлення даних у поле програма Access визначає параметр Розмір поля відповідно до розміру введеного числа.

 7. Збережіть зміни.

Додавання числового поля до нової таблиці

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. На вкладці Створення у групі Таблиці виберіть елемент Таблиця.

  Нова таблиця відкривається в поданні таблиці. Цей рисунок відображає нову таблицю:

  Нова пуста таблиця в новій базі даних

 4. Натисніть кнопку Зберегти зображення кнопки і в діалоговому вікні Збереження документа введіть ім’я нової таблиці.

 5. Клацніть двічі рядок заголовка першого поля таблиці (містить підпис Додати нове поле) і введіть ім’я поля.

 6. Виберіть перший пустий рядок під заголовком і введіть рядок чисел. Під час введення чисел програма Access призначає для цього поля тип даних «Число».

  Крім того, програма Access визначає параметр Розмір поля відповідно до введеного або вставленого числа.

На початок сторінки

Додавання числового поля в поданні конструктора

Подання конструктора використовується, якщо потрібно додати числове поле до нової чи наявної таблиці, а потім встановити або змінити властивості поля, які не можна встановити або змінити в поданні таблиці. Наприклад можна визначити маску вводу або значення за промовчанням. Кроки в цьому розділі описують додавання числового поля та встановлення властивостей поля.

Додавання числового поля до наявної таблиці

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку потрібно змінити і натисніть кнопку Режим конструктора Зображення кнопки .

 4. У стовпці Ім’я поля виберіть перший пустий рядок і введіть ім’я поля.

 5. Виберіть сусідню клітинку у стовпці Тип даних, а потім виберіть у списку параметр Число.

 6. Збережіть зміни.

Додавання числового поля до нової таблиці

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. На вкладці Створення у групі Таблиці виберіть елемент Таблиця.

 4. Натисніть кнопку Зберегти і в діалоговому вікні Збереження документа введіть ім’я нової таблиці.

 5. Клацніть правою кнопкою миші вкладку документа нової таблиці та виберіть у контекстному меню пункт Конструктор.

 6. У стовпці Ім’я поля виберіть перший пустий рядок і введіть ім’я поля.

 7. Виберіть сусідню клітинку у стовпці Тип даних, а потім виберіть у списку параметр Число.

 8. Збережіть зміни. Якщо потрібно встановити властивості поля, залиште таблицю відкритою в поданні конструктора та перейдіть до наступних кроків.

Встановлення та змінення властивостей поля

 1. На вкладці Загальні в нижній частині конструктора таблиці в області Властивості поля знайдіть властивість, яку потрібно змінити.

 2. Виберіть поле поруч з іменем властивості. Залежно від властивості, можна ввести дані (наприклад текст за промовчанням або маску вводу), запустити побудовник виразів (кнопка ...) або вибрати параметр у списку.

  Для отримання відомостей про використання кожної властивості поля виберіть властивість і натисніть клавішу F1.

На початок сторінки

Видалення числового поля

Для видалення числового поля з таблиці можна використати подання таблиці або конструктора. Проте в разі видалення числового поля з даними ці дані остаточно втрачаються — видалення не можна скасувати. Через це перед видаленням будь-яких полів таблиці або інших компонентів бази даних слід створити резервну копію бази даних.

Видалення числового поля в поданні таблиці

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. В області переходів клацніть двічі таблицю, яку потрібно змінити.

  Таблиця відкривається в поданні таблиці.

 4. Знайдіть числове поле, клацніть правою кнопкою миші рядок заголовка (ім’я поля) і виберіть команду Видалити стовпець.

Видалення числового поля в поданні конструктора

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть і відкрийте базу даних.

 3. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку потрібно змінити, і виберіть пункт Конструктор.

  Таблиця відкривається в поданні конструктора.

 4. Клацніть маркер виділення рядка (пустий квадрат) поруч із числовим полем, а потім натисніть клавішу DELETE.

  -або-

  Клацніть правою кнопкою маркер виділення рядка та виберіть команду Видалити рядки.

 5. Натисніть кнопку Так для підтвердження видалення.

На початок сторінки

Відомості про властивості числового поля

У разі використання подання конструктора для додавання числового поля до таблиці можна встановити й змінити кілька властивостей поля. Ця таблиця описує властивості числового поля, а також містить підказки щодо встановлення та змінення цих властивостей.

Властивість

Використання

Розмір поля

Визначення розміру значення, яке можна ввести та зберегти в полі. Для отримання додаткових відомостей про властивість Розмір поля див. розділ Характеристики числового поля вище в цій статті.

Формат

Введення настроюваних символів форматування для визначення формату відображення. Формати, визначені тут, відображаються в таблицях даних, формах і звітах.

Для отримання додаткових відомостей про настроювані формати див. статтю Форматування даних у таблицях, формах і звітах.

Кількість знаків після коми

Визначення кількості десяткових розрядів для значень у полі. Значення за промовчанням: Автоматично. Інші можливі значення знаходяться в діапазоні від 0 до 15.

Маска вводу

Маска вводу визначається, коли потрібно керувати способом введення даних у полі.

Для отримання додаткових відомостей про використання масок вводу див. статтю Створення маски вводу для введення значень полів і елементів керування в певному форматі.

Підпис

Визначення імені текстового поля. Властивість може містити не більше 2048 символів. Якщо підпис не визначено, застосовується ім’я поля за промовчанням.

Значення за промовчанням

Містить значення, яке автоматично відображається в полі під час створення нового запису.

Правило перевірки

Визначення вимог щодо даних, введених у всьому записі, окремому полі або елементі керування. У разі введення даних, які порушують це правило, можна використати властивість Текст перевірки, щоб визначити повідомлення про помилку. Максимальна довжина: 2048 символів.

Для отримання додаткових відомостей про створення правил перевірки див. статтю Створення правила перевірки для перевірки даних у полі.

Текст перевірки

Визначення тексту повідомлення про помилку, яке відображається в разі порушення правила перевірки. Максимальна довжина: 255 символів.

Для отримання додаткових відомостей про створення правил перевірки див. статтю Створення правила перевірки для перевірки даних у полі.

Обов’язково

Якщо ця властивість має значення Так, введення даних у поле або елементи керування, приєднані до поля, є обов’язковим. Крім того, значення не може бути null.

Індексовано

Індекси використовуються для прискорення запитів, операцій сортування й групування, які виконуються для великих обсягів даних. Індекси також використовуються, щоб заборонити користувачам вводити повторювані значення. Варіанти:

 • Ні     Вимкнення індексування (за промовчанням)

 • Так (Повторення дозволені)     Індексування поля та дозвіл повторюваних значень. Наприклад можна повторювати імена та прізвища.

 • Так (Без повторень)     Індексування поля та заборона повторюваних значень.

Смарт-теги

Визначення одного або кількох смарт-тегів для поля або елементів керування, приєднаних до поля. Смарт-теги — це компоненти, які розпізнають типи даних у полі й дають змогу виконувати дію залежно від цього типу. Наприклад, у полі адреси електронної пошти смарт-тег може запускати нове поштове повідомлення або додавати адресу до списку контактів.

Натисніть кнопку Побудова (...), щоб переглянути список наявних смарт-тегів.

Вирівнювання тексту

Визначення вирівнювання даних. Варіанти:

 • Загальне     Вирівнювання тексту за лівим краєм, чисел і дати за правим краєм (настройка за промовчанням).

 • Ліворуч     Вирівнювання тексту, дати й чисел ліворуч.

 • Праворуч     Вирівнювання тексту, дати й чисел праворуч.

 • По центру     Вирівнювання тексту, дат й чисел по центру.

 • Розподілено     Розподілення тексту, дати й чисел рівномірно відносно двох меж поля або текстового поля.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×