Вставлення списку

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У шаблоні форми Microsoft Office InfoPath список використовується для представлення переліку взаємовиключних варіантів вибору.

У цій статті

Використання списку

Взаємодія з користувачем

Вставлення списку

Поради щодо макета

Коли слід використовувати список?

За допомогою списку можна виконати такі дії:

 • надати користувачам можливість вибрати зі списку попередньо визначених варіантів один елемент;

 • відобразити значення, завантажені з фіксованого списку, джерело даних шаблону форми або зовнішнього джерела даних, наприклад бази даних або списку служб Microsoft Windows SharePoint.

На наведеній нижче ілюстрації користувачі категоризують витрати у формі звіту про витрати, вибираючи значення в полі зі списком.

Елемент, вибраний у списку

Після вставлення списку в шаблон форми потрібно вказати значення, які в ньому відображатимуться. Інакше після відкриття форми, створеної на основі шаблону форми, відображатиметься пусте поле. У діалоговому вікні Властивості: Список можна ввести записи самостійно або настроїти список на отримання записів із бази даних або іншого джерела даних.

Пов’язані елементи керування

У програмі InfoPath передбачено інші, схожі на списки елементи керування, які, проте, використовуються для іншої мети. Щоб вирішити, який із цих елементів керування найкраще підходить для шаблону форми, перегляньте список.

Розкривний список    Як і список, розкривний список містить перелік варіантів вибору. Проте в розкривному списку записи залишаються прихованими, доки не натиснути стрілку поруч зі списком. Якщо заплановано, що список міститиме велику кількість елементів, або якщо обсяг вільного місця в шаблоні форми обмежено, рекомендовано використовувати розкривний список.

Поле зі списком    Як і список, поле зі списком містить перелік варіантів вибору. Проте в полі зі списком записи залишаються прихованими, доки не натиснути стрілку поруч із полем. Користувачі можуть вводити в полі зі списком власний запис або вибирати варіанти зі списку попередньо визначених записів.

Список із множинним вибором    Щоб надати користувачам можливість вибирати кілька елементів зі списку, можна використати список із множинним вибором, замість списку. У списку із множинним вибором користувачі вибирають елементи за допомогою встановлення одного або кількох прапорців, замість вибору значення зі списку. Як і у звичайному списку, записи списку із множинним вибором відображаються відразу після відкриття форми вперше.

Перемикачі    Як і список, група перемикачів дозволяє вибирати зі списку взаємовиключних варіантів. Але в разі використання перемикачів користувач вибирає маленький круг, а в полі зі списком — елемент списку.

На початок сторінки

Можливості для користувачів

Список — це найпоширеніший елемент керування, тому більшість користувачів знає, як ними користуватися.

Щоб вибрати елемент зі списку, слід клацнути потрібний запис. Список завжди «відкритий», тому користувачі можуть переглядати список варіантів без вибору самого елемента керування. Якщо кількість варіантів у списку перевищує висоту поля, в якому вони розташовані, у правій частині елемента керування з’являється смуга прокручування. Якщо для заповнення форми використовується клавіатура, можна переміщатися між елементами списку, натискаючи клавіші СТРІЛКА ВГОРУ та СТРІЛКА ВНИЗ.

На початок сторінки

Вставлення списку

Кроки для вставлення списку до нового, пустого шаблону форми та шаблону на основі бази даних або іншого зовнішнього джерела даних дещо відрізняються.

Нижче показано список, вибраний у режимі конструктора до додавання до нього підпису та записів.

Список, вибраний у режимі конструктора

Елементи керування можуть бути вільні або зв’язані. Коли елемент керування зв’язаний, його підключено до поля або групи в джерелі даних і дані, введені в елементі керування, зберігаються в базовому файлі форми (XML). Коли елемент керування вільний, його не підключено до поля або групи й дані, введені в елементі керування, не зберігаються. Якщо вибрати елемент керування або навести на нього вказівник миші, у верхньому правому куті елемента керування відобразиться відповідний текст і піктограма зв’язування. У тексті зазначено групу або поле, до яких прив’язано елемент керування в джерелі даних. Піктограма вказує, чи правильно прив’язано елемент керування до цієї групи або поля. Якщо зв’язування правильне, відображається зелена піктограма. Якщо зі зв’язуванням виникла проблема, відображається синя або червона піктограма.

Джерело даних для шаблону форми, яка складається з полів і груп, які відображаються в ієрархічному в області завдань Джерело даних . Список коробки завжди обов'язково поля. У наведеному нижче прикладі категорії списком у шаблоні форми прив'язано до поля Категорія в області завдань Джерело даних .

зв'язок між списком у шаблоні форми та відповідним полем у джерелі даних

Коли створюється новий пустий шаблон форми, прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування встановлено за замовчуванням. Це дає можливість автоматично створювати поля та групи в джерелі даних, коли до шаблону форми InfoPath додаються елементи керування. Ці поля та групи відображаються як піктограми папки та файлу в області завдань Джерело даних.

Якщо макет шаблону форми створюється на основі наявного файлу розширюваної мови розмітки (XML), бази даних або веб-служби, поля та групи в області завдань Джерело даних у програмі InfoPath базуються на такому наявному джерелі даних.

Вставлення списку

 1. Розташуйте курсор у тому місці в шаблоні форми, де потрібно вставити елемент керування.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. В області завдань Елементи керування виконайте одну з таких дій:

  • Щоб автоматично створити поле в джерелі даних, прив’язаному до списку, встановіть прапорець Автоматично створювати джерело даних.

  • Щоб прив’язати список до наявного поля, зніміть прапорець Автоматично створювати джерело даних.

   Примітка.: Якщо прапорець недоступний, джерело даних заблоковано. Наприклад, якщо макет шаблону форми створюється на основі XML-схеми, можливо, не вдасться додавати нові поля або групи до джерела даних у програмі InfoPath. Це обмеження дає змогу уникнути випадкового внесення змін до схеми, через які вона може стати неприпустимою.

 4. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Список.

 5. Якщо під час виконання кроку 3 було знято прапорець Автоматично створювати джерело даних, у діалоговому вікні Прив’язування Список слід вибрати поле, з яким потрібно зв’язати список.

 6. Щоб додати підпис до списку, у шаблоні форми над списком або ліворуч від нього введіть текст, додавши після нього двокрапку (:).

 7. Щоб ввести значення, які потрібно використовувати як записи у списку, клацніть двічі список у шаблоні форми.

 8. Перейдіть на вкладку Дані.

 9. Виконайте одну з таких дій для заповнення списку:

  Самостійно введіть значення для списку

  Цей варіант варто використовувати, коли є визначений обмежений набір значень, які не мають змінюватися в майбутньому. Якщо значення зміняться, знадобиться опублікувати оновлену версію шаблону форми, щоб користувачі бачили й могли використовувати найновіші елементи списку.

  1. Натисніть кнопку Додати.

  2. У полі Значення введіть текст, який потрібно зберегти, якщо користувач вибере цей запис.

  3. У полі Коротке ім’я введіть текст, який потрібно відображати для цього запису, і натисніть кнопку OK.

  4. Повторіть кроки 1–3 для кожного запису, який потрібно додати до списку.

  5. Щоб перевірити зміни, на панелі інструментів Стандартна натисніть кнопку Попередній перегляд або натисніть клавіші Ctrl+Shift+B.

  Використайте значення з іншої частини форми

  Цей варіант зручно використовувати, якщо потрібно, щоб значення в списку змінювалися залежно від інших значень, введених користувачами на формі.

  1. У розділі Елементи списку клацніть елемент Пошук значень у джерелі даних форми.

   Записи в списку має бути пов’язано з певною повторюваною групою або повторюваним полем у шаблоні форми.

  2. Клацніть елемент Вибрати XPath Кнопка "Джерело даних" поруч із полем Записи, у діалоговому вікні Вибір поля або групи клацніть повторюване поле або повторювану групу, що містить поля зі значеннями для списку, а потім натисніть кнопку OK.

  3. Клацніть елемент Вибрати XPath Кнопка "Джерело даних" поруч із полем Значення, клацніть поле, що містить можливі значення елементів списку, а потім натисніть кнопку OK. Одне з цих значень буде збережено в базовому файлі XML, коли користувач клацне елемент у списку.

  4. Клацніть елемент Вибрати XPath Кнопка "Джерело даних" поруч із полем Коротке ім’я, клацніть поле, що містить значення, які відображатимуться в списку, а потім натисніть кнопку OK.

   Порада.: Щоб значення коротких імен не відображалися в списку кілька разів, установіть прапорець Відображати лише записи з унікальними короткими іменами.

  Використайте значення з бази даних, веб-служби, XML-документа або сайту SharePoint

  Цей варіант зручно використовувати, коли потрібно, щоб значення в списку регулярно оновлювалися. Значення зазвичай зберігаються в базі даних або іншому зовнішньому джерелі даних і отримуються щоразу, коли відкривається форма.

  1. Клацніть елемент Пошук значень у зовнішньому джерелі даних.

  2. Виконайте одну з таких дій:

   • Якщо зв’язок даних уже додано, клацніть його в полі Зв’язок даних.

   • Щоб додати новий зв’язок даних, натисніть кнопку Додати й виконайте вказівки майстра зв’язків даних.

    Записи в списку має бути пов’язано з певним повторюваним полем або повторюваною групою.

  3. Клацніть елемент Вибрати XPath Кнопка "Джерело даних" поруч із полем Записи, у діалоговому вікні Вибір поля або групи клацніть групу або поле, що містить поля зі значеннями для списку, а потім натисніть кнопку OK.

  4. Клацніть елемент Вибрати XPath Кнопка "Джерело даних" поруч із полем Значення, клацніть поле, що містить можливі значення елементів списку, а потім натисніть кнопку OK. Одне з цих значень буде збережено в базовому файлі XML, коли користувач клацне елемент у списку.

  5. Клацніть елемент Вибрати XPath Кнопка "Джерело даних" поруч із полем Коротке ім’я, клацніть поле, що містить значення, які відображатимуться в списку, а потім натисніть кнопку OK.

   Порада.: Щоб значення коротких імен не відображалися в списку кілька разів, установіть прапорець Відображати лише записи з унікальними короткими іменами.

На початок сторінки

Поради щодо розмічування

Наведені нижче поради допоможуть покращити вигляд, розмір та інші параметри списку.

 • Можна розширити список, щоб він був трохи більшим за середню довжину елемента списку. Це дозволить не приховувати частково елементи.

 • Щоб змінити розмір кількох списків одночасно, виберіть списки, розмір яких слід змінити, натисніть сполучення клавіш ALT+ENTER, перейдіть на вкладку Розмір і в полі Ширина введіть нове значення.

 • Щоб змінити колір тла кількох списків одночасно, виберіть списки, які потрібно змінити. У меню Формат виберіть пункт Межі й заливка та внесіть потрібні зміни на вкладці Заливка.

 • Щоб настроїти шрифт тексту, який відображатиметься у списку, використайте поля Шрифт і Розмір на панелі інструментів Форматування. Щоб змінити шрифт і розмір шрифту відразу для всіх списків у шаблоні форми, клацніть список, який має потрібне форматування, після чого в меню Формат виберіть пункт Застосувати шрифт до всіх елементів керування «Список».

 • Щоб настроїти інтервал між списком і оточуючими об’єктами в шаблоні форми, у діалоговому вікні Властивості Список можна змінити настройки полів (вкладка Розмір). Використання полів для збільшення інтервалів надає кращі можливості для керування, ніж використання розривів абзаців.

На початок сторінки

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×