Вставлення символу, дробу або спеціального символу

Іноді потрібно вставити символ, якого немає на клавіатурі, як-от символ іноземної грошової одиниці, торговельної марки (™) або дробу, як-от 1/3. Деякі символи можна вводити, використовуючи функцію автовиправлення. Для всіх інших необхідно вибрати вкладку Вставлення та натиснути кнопку Символ.

Використання колекції символів

 1. Щоб вставити інші символи, виберіть вкладку Вставлення й натисніть кнопку Символ.

  Команда ''Символ'' на вкладці ''Вставлення''

  Відкриється колекція символів, у якій, поміж інших символів, містяться додаткові символи іноземних валют.

 2. Виберіть символ для вставлення.

 3. Щоб переглянути додаткові символи, виберіть пункт Інші символи внизу колекції. Відкриється діалогове вікно Символ.

  Вікно ''Символ'' у Word

 4. Прокрутіть список символів, щоб переглянути всі доступні символи для поточного шрифту, тобто шрифту (звичайний текст), указаного в полі Шрифт. Зверніть увагу, як змінюється надпис у розкривному списку Набір, коли ви прокручуєте список символів. Наприклад, щоб перейти безпосередньо до знака "не дорівнює", виберіть зі списку Набір елемент Математичні оператори.

  Поле ''Набір'' у вікні ''Символ''

  Примітки.: 

  • Якщо розкривний список Набір не відображається, погляньте в нижній правий кут діалогового вікна та в полі З виберіть пункт Юнікод (шістн.).

  • Пункт ''Юнікод (шістн.)'' у вікні ''Символ''

 5. Якщо потрібний символ не відображається, виберіть інший шрифт у полі Шрифт.

 6. Побачивши потрібний символ, натисніть кнопки Вставити > Закрити. Якщо символ вставляти не потрібно, натисніть кнопку Скасувати.

  Порада.:  Щоб скористатися текстом, який виглядає як зображення, у полі Шрифт виберіть один зі шрифтів Wingding.

Автовиправлення перетворює послідовність натискань клавіш на символи. Ось деякі найпоширеніші приклади.

Введення

Символ для вставлення

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Щоб переглянути інші варіанти натискання клавіш, які утворюють символи, клацніть елементи Файл > Параметри > Правопис > Параметри автовиправлення та прокрутіть список на вкладці Автовиправлення вниз. Крім того, на вкладці Автовиправлення можна створити власний символ для автовиправлення. Для цього введіть свою комбінацію в полі Замінити й укажіть у полі На значення, на яке її слід замінити.

Деякі дроби (1/4, 1/2 та 3/4) автоматично замінюються на відповідні символи (¼, ½, ¾) під час введення. Але для інших дробів (1/3, 2/3, 1/5 тощо) таке перетворення не виконується.

 1. Щоб вставити символ дробу, на вкладці Вставлення натисніть кнопку Символ і виберіть пункт Інші символи.

 2. У розкривному списку Набір клацніть елемент Числові форми й виберіть дріб.

  Примітки.: 

  • Якщо розкривний список Набір не відображається, погляньте в нижній правий кут діалогового вікна й зі списку З виберіть елемент Юнікод (шістн.).

  • Пункт ''Юнікод (шістн.)'' у вікні ''Символ''

 3. Виберіть Вставити > Закрити.

  Поради.: 

  • У Word, Outlook, PowerPoint, Excel і OneNote ви можете автоматично вставити додаткові математичні символи за допомогою функції автовведення математичних символів. Виберіть Файл > Параметри > Правопис > Параметри автовиправлення. Перейдіть на вкладку Автовведення математичних символів зі списком сполучень клавіш, які можна використовувати, щоб вставляти математичні символи в документі. Обов’язково встановіть прапорець Заміняти текст під час введення. Залежно від місця в документі може також знадобитися встановити прапорець Використовувати правила автовведення математичних символів поза межами математичних зон.

  • У Word, Outlook і PowerPoint за допомогою автоформату можна перетворювати введені дроби на символи дробу. Виберіть Файл > Параметри > Правопис > Параметри автовиправлення. На вкладці Автоформат під час введення тексту в розділі Заміняти під час введення тексту встановіть прапорець дроби (1/2) відповідними символами. Докладні відомості про автоформат.

 1. Клацніть місце, де потрібно вставити спеціальний символ.

 2. Виберіть Вставлення > Символ > Інші символи.

 3. У діалоговому вікні Символ перейдіть на вкладку Спеціальні символи.

 4. Двічі клацніть символ, який потрібно вставити.

 5. Натисніть кнопку Закрити.

Якщо в діалоговому вікні Символ вибрати символ ASCII (десятковий) або Юнікоду, його код з’явиться в полі Код символу. Якщо ви вже знаєте код символу, його можна ввести в полі Код символу, щоб відразу знайти потрібний символ.

Примітка.: Переконайтеся, що в полі з вибрано правильний символ, наприклад ASCII (шістн.). В іншому разі, коли ви вводите код символу, ви можете отримати не той символ, який потрібно.

Ім’я, яке відображається перед полем Код символу, – це офіційне ім’я символу в стандарті ASCII або Юнікоду.

 1. Клацніть місце, де потрібно вставити символ у кодуванні ASCII або Юнікод.

 2. Виберіть Вставлення > Символ > Інші символи.

 3. У діалоговому вікні Символ у полі Шрифт виберіть потрібне форматування.

 4. У полі з клацніть ASCII (дес.), ASCII (шістн.) або Юнікод (шістн.).

 5. Якщо поле Набір доступно, виберіть потрібний набір.

 6. Двічі клацніть символ, який потрібно вставити.

 7. Натисніть кнопку Закрити.

Примітка.: Щоб вставити символ ASCII (десятковий), не відкриваючи діалогове вікно Символ, активуйте режим Num Lock. Потім, утримуючи натиснутою клавішу Alt, введіть 0 і код символу на цифровій клавіатурі (не використовуйте клавіші з цифрами у верхній частині клавіатури). Відпустіть клавішу Alt. У публікацію можна вводити лише десяткові коди символів ASCII.

Кулі Гарві – це кругові символи, що використовуються для порівняння кількісних відомостей.

Кулі Гарві – це кругові символи, що використовуються для порівняння кількісних відомостей.
 1. Клацніть місце, де потрібно вставити символ.

 2. На вкладці Вставлення натисніть кнопку Символ. (Або виберіть Вставлення > Символ > Інші символи.)

  Відкриється діалогове вікно Символ.

 3. Відкрийте розкривний список Шрифт, у якому назви шрифтів указано в алфавітному порядку. Виберіть шрифт Юнікоду, який інстальовано з вашою версією Office:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013);

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016).

 4. У полі Набір виберіть геометричні фігури.

  Шрифт Юнікода в діалоговому вікні вставлення символів містить символи Гарві
 5. Виберіть потрібний символ і натисніть кнопку Вставити.

 6. Натисніть кнопку Закрити, якщо не потрібно вставляти інші символи.

Налаштування розміру

Вставивши символ, ви можете змінити його розмір або колір на вкладці "Основне" або "Файл". Інструкції див. в статті Змінення розміру шрифту.

Вбудування символів у презентацію

Якщо ви вставляєте такі символи, ми радимо також вбудувати шрифти в документ. В іншому разі, коли ви його відкриваєте на комп’ютері, де не інстальовано потрібний шрифт, символи можуть виглядати не так, як потрібно. Щоб вбудувати шрифти, виберіть Файл > Параметри > Збереження > Збереження якості під час спільного використання документа > Вбудовувати шрифти у файл. Докладні відомості див. в статті Вбудування шрифтів у Word, Excel і PowerPoint.

Див. також

Вставлення математичних символів

Вибір параметрів автовиправлення для перевірки написання з великої букви, виявлення орфографічних помилок і вставлення символів

Налаштування або вимкнення автоматичного форматування тексту (функції автоформату)

Вкладка "Символи"   

Шрифт.     Указує шрифт, символи й спеціальні символи з набору якого можна вставити. У полі виберіть ім’я шрифту.

Набір.     Указує набір спеціальних символів вибраного шрифту (якщо вони доступні). Набір шрифту може містити розширений список символів різних мов, як-от грецька або російська (кирилиця), або категорію символів, наприклад символи грошових одиниць. У полі виберіть ім’я набору.

Список символів.     Повний список символів на основі вибраного шрифту та набору.

Використані раніше символи.     Список символів, які вставлялися найчастіше.

Опис.     Змістовний опис вибраного символу. Наприклад, якщо вибрати символ £, з’явиться опис POUND SIGN.

Код символу.     Поле, у якому відображається унікальний код символу або де його можна ввести.

з.     Указує набір символів, на основі якого створюється код символу. ASCII – це стандарт кодування символів на основі англійського алфавіту. Юнікод – стандарт кодування символів, який забезпечує цифрове представлення всіх писемностей світу за допомогою одного набору символів.

Вкладка "Спеціальні символи"   

Символ.     Загальноприйнятий набір спеціальних символів і їх описи.

Сполучення клавіш.     Список сполучень клавіш, за допомогою яких можна вставити кожен спеціальний символ у списку.

Шрифт.     Указує шрифт, символи й спеціальні символи з набору якого можна вставити. У полі виберіть ім’я шрифту.

Набір.     Указує набір спеціальних символів вибраного шрифту (якщо вони доступні). Набір шрифту може містити розширений список символів різних мов, як-от грецька або російська (кирилиця), або категорію символів, наприклад символи грошових одиниць. У полі виберіть ім’я набору.

Список символів.     Повний список символів на основі вибраного шрифту та набору.

Використані раніше символи.     Список символів, які вставлялися найчастіше.

Опис.    Змістовний опис вибраного символу. Наприклад, якщо вибрати символ £, з’явиться опис POUND SIGN.

Код символу.     Поле, у якому відображається унікальний код символу або де його можна ввести.

з.     Указує набір символів, на основі якого створюється код символу. ASCII – це стандарт кодування символів на основі англійського алфавіту. Юнікод – стандарт кодування символів, який забезпечує цифрове представлення всіх писемностей світу за допомогою одного набору символів.

Шрифт.     Указує шрифт, символи й спеціальні символи з набору якого можна вставити. У полі виберіть ім’я шрифту.

Набір.     Указує набір спеціальних символів вибраного шрифту (якщо вони доступні). Набір шрифту може містити розширений список символів різних мов, як-от грецька або російська (кирилиця), або категорію символів, наприклад символи грошових одиниць. У полі виберіть ім’я набору.

Список символів.     Повний список символів на основі вибраного шрифту та набору.

Використані раніше символи.     Список символів, які вставлялися найчастіше.

Опис.     Змістовний опис вибраного символу. Наприклад, якщо вибрати символ £, з’явиться опис POUND SIGN.

Код символу.    Поле, у якому відображається унікальний код символу або де його можна ввести.

з.     Указує набір символів, на основі якого створюється код символу. ASCII – це стандарт кодування символів на основі англійського алфавіту. Юнікод – стандарт кодування символів, який забезпечує цифрове представлення всіх писемностей світу за допомогою одного набору символів.

Шрифт.     Указує шрифт, символи й спеціальні символи з набору якого можна вставити. У полі виберіть ім’я шрифту.

Набір.     Указує набір спеціальних символів вибраного шрифту (якщо вони доступні). Набір шрифту може містити розширений список символів різних мов, як-от грецька або російська (кирилиця), або категорію символів, наприклад символи грошових одиниць. У полі виберіть ім’я набору.

Список символів.     Повний список символів на основі вибраного шрифту та набору.

Використані раніше символи.     Список символів, які вставлялися найчастіше.

Опис.     Змістовний опис вибраного символу. Наприклад, якщо вибрати символ £, з’явиться опис POUND SIGN.

Код символу.     Поле, у якому відображається унікальний код символу або де його можна ввести.

з.     Указує набір символів, на основі якого створюється код символу. ASCII – це стандарт кодування символів на основі англійського алфавіту. Юнікод – стандарт кодування символів, який забезпечує цифрове представлення всіх писемностей світу за допомогою одного набору символів.

Вкладка "Символи"   

Шрифт.     Указує шрифт, символи й спеціальні символи з набору якого можна вставити. У полі виберіть ім’я шрифту.

Набір.     Указує набір спеціальних символів вибраного шрифту (якщо вони доступні). Набір шрифту може містити розширений список символів різних мов, як-от грецька або російська (кирилиця), або категорію символів, наприклад символи грошових одиниць. У полі виберіть ім’я набору.

Список символів.     Повний список символів на основі вибраного шрифту та набору.

Використані раніше символи.     Список символів, які вставлялися найчастіше.

Опис.     Змістовний опис вибраного символу. Наприклад, якщо вибрати символ £, з’явиться опис POUND SIGN.

Код символу.     Поле, у якому відображається унікальний код символу або де його можна ввести.

з.     Указує набір символів, на основі якого створюється код символу. ASCII – це стандарт кодування символів на основі англійського алфавіту. Юнікод – стандарт кодування символів, який забезпечує цифрове представлення всіх писемностей світу за допомогою одного набору символів.

Вкладка "Спеціальні символи"   

Символ.     Загальноприйнятий набір спеціальних символів і їх описи.

Сполучення клавіш.     Список сполучень клавіш, за допомогою яких можна вставити кожен спеціальний символ у списку.

Шрифт.     Указує шрифт, символи й спеціальні символи з набору якого можна вставити. У полі виберіть ім’я шрифту.

Набір.     Указує набір спеціальних символів вибраного шрифту (якщо вони доступні). Набір шрифту може містити розширений список символів різних мов, як-от грецька або російська (кирилиця), або категорію символів, наприклад символи грошових одиниць. У полі виберіть ім’я набору.

Список символів.     Повний список символів на основі вибраного шрифту та набору.

Використані раніше символи.     Список символів, які вставлялися найчастіше.

Опис.     Змістовний опис вибраного символу. Наприклад, якщо вибрати символ £, з’явиться опис POUND SIGN.

Код символу.     Поле, у якому відображається унікальний код символу або де його можна ввести.

з.     Указує набір символів, на основі якого створюється код символу. ASCII – це стандарт кодування символів на основі англійського алфавіту. Юнікод – стандарт кодування символів, який забезпечує цифрове представлення всіх писемностей світу за допомогою одного набору символів.

Вкладка "Символи"   

Шрифт.     Указує шрифт, символи й спеціальні символи з набору якого можна вставити. У полі виберіть ім’я шрифту.

Набір.     Указує набір спеціальних символів вибраного шрифту (якщо вони доступні). Набір шрифту може містити розширений список символів різних мов, як-от грецька або російська (кирилиця), або категорію символів, наприклад символи грошових одиниць. У полі виберіть ім’я набору.

Список символів.     Повний список символів на основі вибраного шрифту та набору.

Використані раніше символи.     Список символів, які вставлялися найчастіше.

Опис.     Змістовний опис вибраного символу. Наприклад, якщо вибрати символ £, з’явиться опис POUND SIGN.

Код символу.     Поле, у якому відображається унікальний код символу або де його можна ввести.

з.     Указує набір символів, на основі якого створюється код символу. ASCII – це стандарт кодування символів на основі англійського алфавіту. Юнікод – стандарт кодування символів, який забезпечує цифрове представлення всіх писемностей світу за допомогою одного набору символів.

Автозаміна.     Відкриває діалогове вікно Автозамінювання, де можна вказати фразу, яка замінюватиметься вибраним символом щоразу, коли ви вводитимете текст.

Сполучення клавіш.     Відкриває діалогове вікно Настроювання клавіатури, де можна призначити сполучення клавіш, за допомогою якого можна вставити вибраний символ.

Вкладка "Спеціальні символи"   

Символ.     Загальноприйнятий набір спеціальних символів і їх описи.

Сполучення клавіш.     Список сполучень клавіш, за допомогою яких можна вставити кожен спеціальний символ у списку.

Автозаміна.     Відкриває діалогове вікно Автозамінювання, де можна вказати фразу, яка замінюватиметься вибраним символом щоразу, коли ви вводитимете текст.

Сполучення клавіш.    Відкриває діалогове вікно Настроювання клавіатури, де можна призначити сполучення клавіш, за допомогою якого можна вставити вибраний спеціальний символ.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×