Вставлення поля для форматованого тексту

Щоб надати користувачам можливість вставляти в поле для введення даних форматований текст, розриви абзаців, таблиці, фотографії або графічні об’єкти, у шаблоні форми Microsoft Office InfoPath можна використати поле для форматованого тексту.

У цій статті

Коли слід використовувати поле для форматованого тексту?

Враження користувача

Питання сумісності

Вставлення поля для форматованого тексту

Поради з розмітки

Коли слід використовувати поле для форматованого тексту?

За допомогою поля для форматованого тексту можна виконати такі дії:

 • надати користувачам змогу виділяти, підкреслювати або форматувати текст, який вводиться у формі;

 • надати користувачам можливість вставляти таблиці або зображення в пусті області форми;

 • відображати форматовані дані, розташовані в базі даних або іншому джерелі;

 • зберігати форматовані дані у форматі XHTML (Extensible Hypertext Markup Language — розширювана мова гіпертекстової розмітки) у базовому джерело даних шаблону форми.

На нижченаведеній ілюстрації поле для форматованого тексту використовується для збирання докладних приміток.

Formatted text inside rich text box on form

Пов’язані елементи керування

У програмі InfoPath передбачено інші, схожі на поля для форматованого тексту елементи керування, які, проте, використовуються для іншої мети. Щоб вирішити, який із цих елементів керування найкраще підходить для шаблону форми, перегляньте список.

Текстове поле    Як і поле для форматованого тексту, текстове поле дозволяє користувачам вводити, редагувати або переглядати текст. На відміну від поля для форматованого тексту, у текстовому полі за промовчанням відображається лише один рядок тексту, і до нього не можна додавати елементи форматування, наприклад, виділяти текст жирним шрифтом або курсивом чи додавати зображення або таблиці.

Поле виразу    Поле виразу зазвичай використовується для відображення тексту, доступного лише для читання, значень інших елементів керування в шаблоні форми або створення формула на основі виразів Мова XPath (XML Path Language). На відміну від поля для форматованого тексту, у полі виразу дані не зберігаються. Тому поле виразу слід використовувати, лише якщо не потрібно зберігати його значення або посилатися на нього в інших формулах.

Вгорі сторінки

Враження користувача

Як і текстове поле, поле для форматованого тексту — це звичайний покажчик місця заповнення у формі, схожий на поле приміток, в якому вводиться текст. У разі введення тексту в полі для форматованого тексту користувачі отримують доступ до багатьох засобів форматування, які зазвичай використовуються для інших документів Microsoft Office. Наприклад, користувачі можуть вставити в поле для форматованого тексту зображення чи таблицю або виділити певний абзац тексту жовтим кольором.

Щоб дізнатися, чи можна форматувати текст у певному полі форми, слід розмістити курсор у полі або виділити текст у полі. Якщо параметри на панелі інструментів Форматування активні, можна форматувати текст так само, як і в будь-якому іншому документі системи Microsoft Office.

Вгорі сторінки

Питання сумісності

Розробляючи шаблон форми в InfoPath, можна вибрати певний режим сумісності для створення сумісного з браузером шаблона форми. Коли сумісний з браузером шаблон форми публікують на сервері, на якому працюють служби InfoPath Forms Services, сумісні з браузером форми на основі цього шаблона можна переглядати у браузері. Під час розробки такого шаблона деякі елементи керування в області завдань Елементи керування недоступні, оскільки їх неможливо відобразити у браузері.

Хоча поля для форматованого тексту доступні під час створення сумісного із браузером шаблону форми, пам’ятайте про такі обмеження.

 • У полі для форматованого тексту, сумісного із браузером, не підтримується часткове форматування тексту. Якщо в області завдань Перевірка макета відображається повідомлення про помилку несумісності параметрів форматування, установіть прапорець Активувати лише сумісні із браузером параметри в діалоговому вікні Властивості: Поле для форматованого тексту. Після чого буде автоматично вибрано правильні параметри форматування.

 • Під час перегляду форми, створеної на основі шаблону форми, у веб-браузері перевірка даних у полях для форматованого тексту вимкнуто.

 • Поля для форматованого тексту повністю підтримуються лише у веб-браузері Windows Internet Explorer. Вони відображаються також в інших веб-браузерах, але доступні лише для читання. Якщо відредагувати поле для форматованого тексту, форматування буде видалено.

 • У сумісних із браузером шаблонах форм у полях для форматованого тексту можна ввімкнути зв’язані зображення. Проте вбудовані зображення не підтримуються.

Вгорі сторінки

Вставлення поля для форматованого тексту

Кроки для вставлення прапорця до нового, пустого шаблону форми та шаблону на основі бази даних або іншого зовнішнього джерело даних дещо відрізняються.

Нижче зображено поле для форматованого тексту, вибране в режим конструктора.

Rich text box selected in design mode

Елементи керування можуть бути приєднані та неприєднані. Приєднаний елемент керування підключається до поля або групи у джерелі даних, внаслідок чого дані, які вводять в елемент керування, зберігаються у залежному файлі форми (XML). Неприєднаний елемент керування не підключається до поля або групи, і дані, введені в нього, не зберігаються. Якщо виділити елемент керування або навести на нього вказівник миші, у правому верхньому кутку елемента відображаються текст і піктограма прив'язки. Текст показує групу або поле у джерелі даних, до яких приєднано елемент. Якщо прив'язка правильна, піктограма має зелений колір. У разі проблем із прив'язкою піктограма стає червоною або синьою.

Джерело даних шаблона форми складається з полів і груп, відображених в ієрархічному вигляді в області завдань Джерело даних. Поля для форматованого тексту завжди прив’язуються до поле. У наведеному нижче прикладі поле для форматованого тексту Категорія в шаблоні форми прив’язано до поля discussionItemNotes в області завдань Джерело даних.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Вставлення поля для форматованого тексту в новий, пустий шаблон форми

У разі розробки нового пустого шаблона форми прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування установлюється за промовчанням. Завдяки цьому InfoPath автоматично створює поля та групи в джерелі даних у міру додавання елементів керування до шаблона форми. Ці поля та групи відображаються в області завдань Джерело даних як значки папок і файлів.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Поле для форматованого тексту.

 4. Щоб указати тип форматованого тексту, який може вводити користувач, клацніть двічі поле для форматованого тексту, вставлене в шаблон форми, перейдіть на вкладку Відображення та встановіть або зніміть прапорці в розділі Доступне форматування.

 5. Щоб додати мітку до елемента керування, введіть текст над ним або ліворуч від нього та поставте в кінці двокрапку (:).

Вставлення поля для форматованого тексту в шаблон форми на основі наявного джерела даних

Якщо шаблон форми розробляється на основі існуючого XML-файлу, бази даних або веб-служби, InfoPath виводить поля та групи в області завдань Джерело даних з існуючого джерела даних. У цьому сценарії поле для форматованого тексту можна вставити, перетягнувши його з області завдань Джерело даних у шаблон форми, або з області завдань Елементи керування, як описано нижче.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Поле для форматованого тексту.

 4. У діалоговому вікні Прив’язування Поле для форматованого тексту виберіть поле, в якому потрібно зберігати дані поля для форматованого тексту, і натисніть кнопку ОК.

 5. Щоб указати тип форматованого тексту, який може вводити користувач, клацніть двічі поле для форматованого тексту, вставлене в шаблон форми, перейдіть на вкладку Відображення та встановіть або зніміть прапорці в розділі Доступне форматування.

 6. Як мітку елемента керування InfoPath використовує ім'я поля або групи. Якщо потрібно, змініть текст мітки.

  Порада.: Для вставлення елементів керування можна також використовувати область завдань Джерело даних. В області завдань Джерело даних клацніть правою кнопкою поле, до якого потрібно прив’язати поле для форматованого тексту, і виберіть у контекстному меню пункт Поле для форматованого тексту.

Вгорі сторінки

Поради з розмітки

Наведені нижче поради допоможуть покращити вигляд, розмір та інші параметри поля для форматованого тексту.

 • Щоб змінити розмір кількох полів для форматованого тексту одночасно, виберіть поля, які слід змінити, у меню Формат виберіть пункт Властивості та на вкладці Розмір внесіть потрібні зміни.

 • Щоб зменшити встановлений за промовчанням інтервал по ширині між полями для форматованого тексту, виберіть пункт Властивості подання в меню Вигляд. На вкладці Загальні встановіть прапорець Використання настроюваної ширини макета для шаблону форми та введіть менше значення в полі Настроювана ширина макета.

 • Щоб змінити межу або колір кількох полів для форматованого тексту одночасно, виберіть поля, які слід змінити, у меню Формат виберіть пункт Межі й заливка та на вкладці Межі внесіть потрібні зміни.

 • Щоб настроїти текст, який відображатиметься в полі для форматованого тексту таблиці, використайте поля Шрифт і Розмір на панелі інструментів Форматування. Щоб змінити шрифт і розмір шрифту відразу для всіх полів для форматованого тексту в шаблоні форми, клацніть поле, яке має потрібне форматування, після чого в меню Формат виберіть пункт Застосувати шрифт до всіх елементів керування «Поле для форматованого тексту».

 • Щоб побачити, як виглядатиме поле для форматованого тексту з реальним текстом, виберіть у меню Вигляд пункт Зразок даних. Це допоможе скласти уявлення про вигляд форми після заповнення її користувачем.

 • Для настроювання зовнішніх інтервалів навколо поля для форматованого тексту можна використати поля. Щоб настроїти внутрішні інтервали навколо тексту в полі для форматованого тексту, слід використати заповнення.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×