Вставлення повторюваного розділу

Якщо в шаблон форми Microsoft Office InfoPath вставити повторюваний розділ, користувачі під час заповнення форми, створеної на основі цього шаблону, зможуть додавати кілька екземплярів такого розділу.

У цій статті

Коли слід використовувати повторюваний розділ

Враження користувача

Вставлення повторюваного розділу

Поради з розмітки

Коли слід використовувати повторюваний розділ

Повторюваний розділ — це елемент керування, який містить інші елементи керування і може повторюватися довільну кількість разів. За допомогою повторюваного розділу можна виконати такі дії:

 • Зібрати кілька екземплярів одних і тих самих даних. Наприклад, у шаблоні форми звіту про продажі повторюваний розділ можна використовувати для збирання у працівників відділу продажів відомостей про об’єкти продажу.

 • Відображати у формі змінну кількість даних. Наприклад, якщо шаблон форми підключено до бази даних записів про працівників, повторюваний розділ можна використовувати для відображення записів, які було знайдено в ході звернення до бази даних із програми InfoPath. Якщо буде повернуто один запис, користувач побачить у формі лише один розділ. Якщо записів буде 10, користувач побачить 10 розділів.

 • Уникнути відображення пустих рамок, які займатимуть місце в шаблоні форми.

Припустімо, є форма страховки, у якій заявникам потрібно вказати імена та вік матеріально залежних від них осіб. У друкованій версії цієї форми відображатиметься три поля, з розрахунку, що більшість людей має не більше трьох матеріально залежних осіб. Ті, у кого таких осіб більше трьох, змушені будуть вписувати відомості про них під наявними полями або на звороті форми.

У версії цієї форми, яка відображається у програмі InfoPath, за допомогою повторюваного розділу заявники можуть легко додати довільну кількість матеріально залежних осіб. На цьому рисунку показано, як це виглядатиме для користувача, який заповнює форму.

Repeating section on form

Вставлення повторюваного розділу в шаблон форми, по суті, є вставленням пустого контейнера. Щоб такий розділ був корисним, у нього потрібно вставити інші елементи керування.

Пов’язані елементи керування

У програмі InfoPath передбачено схожі на повторювані розділи елементи керування, які, проте, призначено для інших цілей. Щоб вирішити, який із цих елементів керування найкраще підходить для шаблону форми, перегляньте список.

Повторювана таблиця    Для того, щоб користувачі могли додавати кілька рядків до таблиці, у шаблоні форми замість повторюваного розділу можна використати повторювану таблицю. Наприклад, деталізовані дані, зокрема елементи рахунку, можна представити у вигляді таблиці, щоб користувачі могли, за необхідності, вставляти в неї додаткові рядки. Зрештою, використання повторюваної таблиці замість повторюваного розділу є справою вподобань. Обидва елементи керування дають змогу збирати або відображати кілька екземплярів даних одного типу.

Розділ    Розділи використовуються для впорядкування груп пов’язаних між собою елементів керування. Якщо замість повторюваного розділу використати звичайний розділ, користувачі не зможуть вставити у свої форми додаткові розділи.

Повторювана група вибору    Групи вибору містять два або кілька розділів вибору. За промовчанням у формі відображається один із цих розділів. За бажанням користувачі можуть замінити цей розділ іншим. Крім того, групи вибору можна вставити у форму кілька разів.

Повторюваний рекурсивний розділ    Як і повторюваний розділ, повторюваний рекурсивний розділ можна вставляти у форму кілька разів. У разі вставлення кількох екземплярів повторюваного розділу кожний новий розділ вставляється під попереднім розділом — розділи йдуть один за одним. Якщо використовується повторюваний рекурсивний розділ, кожний новий розділ вставляється в наявний розділ, у результаті чого утворюється набір вкладених розділів. Це може бути корисним для створення ієрархічного вмісту, наприклад структури.

Необов’язковий розділ    Якщо до шаблону форми додано повторюваний розділ, він завжди відображатиметься у формі під час першого відкриття цієї форми користувачем. Необов’язковий розділ, з іншого боку, за промовчанням є прихованим. Користувачі можуть вибирати, чи потрібно вставляти необов’язковий розділ у форму. Наприклад, у деяких користувачів може виникнути бажання додати до форми замовлення на придбання примітки щодо товарів, які вони планують замовити. У такому разі можна вставити необов’язковий розділ, а потім додати до цього розділу поле для форматованого тексту Примітки. За необхідності користувачі можуть вставити необов’язковий розділ, клацнувши текст інструкцій, розташований під цим розділом.

Список    Списки є найпростішим типом повторюваних елементів керування. Вони використовуються для того, щоб користувачі могли додавати потрібну кількість елементів до маркірованого, нумерованого або простого списку. Наприклад, можна використати маркірований список для збирання кількох дій у списку питань.

Елемент керування «Головний/другорядний»    Елемент «Головний/другорядний» — це два зв’язаних елементи керування. Роль головного елемента керування завжди відіграє повторювана таблиця. Другорядний елемент керування може бути або повторюваною таблицею, або повторюваним розділом. Елемент керування «Головний/другорядний» можна використовувати для зв’язування одного елемента керування з іншим таким чином, щоб вибір, зроблений у першому елементі керування, визначав вміст, відображуваний у другому елементі керування.

Вгорі сторінки

Враження користувача

У разі наведення вказівника миші на повторюваний розділ у верхньому лівому кутку відображатиметься синя кнопка зі стрілкою. Це кнопка контекстного меню. Можна натиснути цю кнопку для перегляду команд вставлення або видалення повторюваного розділу.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Вгорі сторінки

Вставлення повторюваного розділу

Процедури вставлення повторюваного розділу під час створення нового пустого шаблону форми та під час створення шаблону форми на основі бази даних або іншого зовнішнього джерела даних дещо відрізняються.

На цьому рисунку проілюстровано вигляд повторюваного розділу, вибраного в режим конструктора.

Repeating section selected in design mode

Елементи керування можуть бути приєднані та неприєднані. Приєднаний елемент керування підключається до поля або групи у джерелі даних, внаслідок чого дані, які вводять в елемент керування, зберігаються у залежному файлі форми (XML). Неприєднаний елемент керування не підключається до поля або групи, і дані, введені в нього, не зберігаються. Якщо виділити елемент керування або навести на нього вказівник миші, у правому верхньому кутку елемента відображаються текст і піктограма прив'язки. Текст показує групу або поле у джерелі даних, до яких приєднано елемент. Якщо прив'язка правильна, піктограма має зелений колір. У разі проблем із прив'язкою піктограма стає червоною або синьою.

Джерело даних шаблона форми складається з полів і груп, відображених в ієрархічному вигляді в області завдань Джерело даних. Повторювані розділи зазвичай прив’язуються до повторювана група у джерелі даних шаблону форми, хоча їх можна також прив’язувати до повторюване поле.

У наведеному нижче прикладі повторюваний розділ Залежні особи у шаблоні форми прив’язано до повторюваної групи залежна_особа в області завдань Джерело даних. Кожен елемент керування в повторюваному розділі прив’язано до поле, яке входить до групи повторюваного розділу.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Вставлення повторюваного розділу в новий пустий шаблон форми

У разі розробки нового пустого шаблона форми прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування установлюється за промовчанням. Завдяки цьому InfoPath автоматично створює поля та групи в джерелі даних у міру додавання елементів керування до шаблона форми. Ці поля та групи відображаються в області завдань Джерело даних як значки папок і файлів.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У групі Додавання елементів керування виберіть пункт Повторюваний розділ.

 4. Щоб додати до повторюваного розділу елементи керування, перетягніть потрібні елементи керування з області завдань Елементи керування до повторюваного розділу шаблону форми.

  Примітка.: Не слід переміщувати до розділу елемент керування, який уже міститься на шаблоні форми, якщо тільки поле цього елемента вже не є частиною групи розділу у джерелі даних. В іншому разі може порушитися прив'язка елемента керування.

 5. Щоб додати мітку до елемента керування, введіть текст над ним.

Вставлення повторюваного розділу в шаблон форми на основі наявного джерела даних

Якщо шаблон форми розробляється на основі існуючого XML-файлу, бази даних або веб-служби, InfoPath виводить поля та групи в області завдань Джерело даних з існуючого джерела даних. У цьому сценарії повторюваний розділ можна додати, перетягнувши до шаблону форми повторювану групу з області завдань Джерело даних або вставивши повторюваний розділ за допомогою області завдань Елементи керування, як описано нижче.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Повторюваний розділ.

 4. У діалоговому вікні Прив’язування: Повторюваний розділ виберіть повторювану групу, в якій потрібно зберігати дані повторюваного розділу, і натисніть кнопку ОК.

 5. Додайте до кожного повторюваного розділу елементи керування, а потім прив’яжіть їх до відповідних полів у джерелі даних.

 6. Як мітку елемента керування InfoPath використовує ім'я поля або групи. Якщо потрібно, змініть текст мітки.

  Порада.: Для вставлення елементів керування можна також використовувати область завдань Джерело даних. В області завдань Джерело даних клацніть правою кнопкою повторювану групу, до якої потрібно прив’язати повторюваний розділ, і виберіть у контекстному меню пункт Повторюваний розділ.

Вгорі сторінки

Поради з розмітки

Перед вставленням елементів керування в повторюваний розділ поміркуйте на тим, як їх потрібно розмістити. Елементи керування можна розташовувати в довільному порядку, перетягуючи їх до будь-якого місця в розділі. Якщо потрібен більший контроль над макетом, до повторюваного розділу можна додати макетна таблиця і вставити підписи та елементи керування в окремі клітинки, щоб зручно впорядкувати всі елементи. У наведеному нижче прикладі розробник форми використав для впорядкування елементів керування в повторюваному розділі макетну таблицю з одним рядком і трьома стовпцями.

layout table used to arrange controls in repeating section

Окрім використання макетних таблиць, можна виконати одну з таких дій:

 • Щоб змінити розмір кількох повторюваних розділів одночасно, виберіть повторювані розділи, розмір яких потрібно змінити, у меню Формат виберіть пункт Властивості і внесіть необхідні зміни на вкладці Розмір.

 • Щоб змінити межу або колір повторюваного розділу, виберіть цей розділ у шаблоні форми, у меню Формат виберіть пункт Межі та заливка, перейдіть на вкладку Межі та внесіть необхідні зміни.

 • Щоб побачити, як виглядатиме повторюваний розділ із фактичним текстом, виберіть у меню Вигляд пункт Зразок даних. Це допоможе скласти уявлення про вигляд форми, створеної на основі шаблону форми, під час заповнення її користувачем.

 • Іноді текст усередині елементів керування в повторюваному розділі й підписи, розташовані ліворуч від цих елементів керування, можуть трохи сповзати. Щоб швидко вирівняти ці підписи, клацніть двічі елемент керування, виберіть параметр Вирівняти на вкладці Розмір, а потім натисніть кнопку Застосувати. Якщо підпис і елемент керування розташовані в різних клітинках макетної таблиці, клацніть правою кнопкою миші клітинку, у якій міститься напис, виберіть у контекстному меню пункт Властивості таблиці, а потім на вкладці Клітинка, у розділі Вертикальне вирівнювання виберіть параметр По центру.

 • Параметр Repeat vertically вибрано за промовчанням. Це означає, що, коли користувачі додають повторювані розділи, ці розділи відображаються у формі один одним. Можна вказати, щоб повторювані розділи відображалися один поруч з одним. Наприклад, можна створити шаблон форми, який за будовою нагадуватиме календар. Параметр Repeat horizontally не підтримується у шаблонах форм, сумісних із браузером.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×