Вставлення елемента керування ActiveX

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Створення та розповсюдження власних елементів керування ActiveX допоможе зберегти час і зусилля інших розробників шаблонів форм і, крім того, забезпечити функціональні можливості, недоступні у програмі Microsoft Office InfoPath. Елементи керування Microsoft ActiveX можна зробити доступними в режим конструктора, а потім використовувати ці елементи керування у створюваних шаблонах форм.

У цій статті

Коли слід використовувати елемент керування ActiveX

Можливості для користувачів

Можливості сумісності

Вставлення елемента керування ActiveX у шаблон форми

Поради щодо безпеки

Коли слід використовувати елемент керування ActiveX

Зазвичай елемент керування ActiveX використовують для додавання до шаблону форми елемента інтерфейсу користувача, недоступного у програмі InfoPath, наприклад повзунка, який надається у системі Microsoft Windows.

Працівники певної установи можуть також створювати власні, настроювані елементи керування ActiveX для виконання специфічних завдань. Наприклад, для лікарні можна розробити елемент керування ActiveX, за допомогою якого у формі відображатиметься медичне зображення. Або торговим представникам потрібно відстежувати кількість елементів, проданих за певний місяць. Оновлювати текстове поле, вводячи в нього дані досить незручно. Крім того, це може призвести до помилок, враховуючи, що торгові представники мають збільшувати значення на одиницю багато разів підряд. За допомогою настроюваного елемента керування ActiveX, значення якого збільшуватиметься після клацання мишею, можна скоротити час, витрачений на відстеження даних, і зменшити кількість помилок.

На початок сторінки

Можливості для користувачів

Дані, що відображатимуться у формі, повністю залежать від типу елемента керування ActiveX, використаного в шаблоні форми.

Під час публікування шаблону форми, в якому міститься елемент керування ActiveX, цей елемент керування потрібно інсталювати та зареєструвати на комп’ютерах користувачів, щоб вони мали змогу відкривати форми на основі цього шаблону. Можливо, деякі елементи керування ActiveX, наприклад ті, що містяться в Microsoft Windows, уже інстальовано та зареєстровано на комп’ютерах користувачів. Інші ж елементи керування ActiveX (настроювані елементи керування), можливо, не інстальовано та не зареєстровано. Потрібно інсталювати та зареєструвати ці елементи керування для користувачів.

Якщо шаблон форми буде інсталюватися за допомогою програми вибіркової інсталяції, елемент керування ActiveX можна інсталювати й зареєструвати одночасно з інсталяцією шаблону. Крім того, у майстрі додавання настроюваних елементів керування, який використовується для інсталяції елемента керування на комп’ютерах користувачів, можна вказати наявний CAB-файл.

Якщо для надання користувачам елемента керування ActiveX використовується майстер додавання настроюваних елементів керування, потрібно вказати, чи потрібно запакувати наявний CAB-файл разом із шаблоном форми. Цей CAB-файл дає змогу інсталювати та зареєструвати елемент керування на комп’ютерах користувачів. Якщо до шаблону форми додано CAB-файл, а користувачі ще не інсталювали елемент керування ActiveX, під час першого відкриття форми, створеної на основі цього шаблону, відобразиться повідомлення програми InfoPath із запитом на інсталяцію елемента керування.

Елемент керування інсталюється та реєструється програмою InfoPath автоматично, якщо:

 • CAB-файл підписано за допомогою цифрового сертифіката, який створює для файлу цифровий підпис.

 • Цифровий підпис належить розробнику форми або іншому надійному видавцю. Якщо CAB-файл підписано, але видавець ще не вважається надійним на комп’ютері користувача, відобразиться оповіщення системи безпеки програми InfoPath із запитом на надання довіри видавцю.

На початок сторінки

Можливості сумісності

Під час створення шаблону форми у програмі InfoPath можна вибрати сумісний із браузером шаблон форми. Під час створення сумісного із браузером шаблону форми елементи керування ActiveX в області завдань Елементи керування будуть недоступними, оскільки вони не можуть відображатися у веб-браузері.

Крім того, елементи керування ActiveX, не доступні в частинах шаблону.

На початок сторінки

Вставлення елемента керування ActiveX у шаблон форми

До елемента керування ActiveX можна додати до шаблону форми, його необхідно зробити доступною в області завдань елементи керування . Програма InfoPath включає в себе до додати настроюваний елемент керування майстра, який допоможе виконати цю дію, виберіть елемент керування ActiveX, зокрема до інсталяції CAB-файл із шаблону форми, за потреби і параметри прив'язування та інших властивостей для елемента керування ActiveX.

Додавання елемента керування ActiveX до області завдань Елементи керування

Якщо власний елемент керування ActiveX створюється для використання у програмі InfoPath, перед завершенням указаних кроків потрібно буде вказати, що елемент керування є безпечним для ініціалізації та виконання сценарію.

 1. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 2. У нижній частині області завдань Елементи керування виберіть посилання Додати або видалити настроювані елементи керування.

 3. У діалоговому вікні Додавання або видалення настроюваних елементів керування натисніть кнопку Додати.

 4. На першій сторінці майстра додавання настроюваного елемента керування виберіть пункт Елемент керування ActiveX і натисніть кнопку Далі.

 5. На наступній сторінці виберіть зі списку Вибір елемента керування потрібний елемент і натисніть кнопку Далі.

  Примітка : У списку Вибір елемента керування відображаються наразі зареєстровані на комп’ютері елементи керування ActiveX, серед яких елементи керування ActiveX, які входять до складу Microsoft Windows. У разі створення власного настроюваного елемента керування ActiveX цей елемент потрібно зареєструвати для відображення у списку Вибір елемента керування. Якщо елементи керування ActiveX несумісні із програмою InfoPath або можуть бути небезпечними, їх не можна буде додати до програми.

 6. На наступній сторінці майстра виконайте одну з таких дій:

  • Для додавання інсталяційного CAB-файлу до шаблону форми виберіть параметр Додати CAB-файл, укажіть файл, який слід використати, і натисніть кнопку Далі.

  • Для інсталяції елемента керування ActiveX за допомогою програми вибіркової інсталяції або за наявності інстальованого елемента керування ActiveX на комп’ютерах користувачів виберіть параметр Не додавати CAB-файл і натисніть кнопку Далі.

 7. У списку Властивість прив’язування виконайте одну з таких дій:

  • Для прив’язування властивості елемента керування ActiveX до поля в джерелі даних виберіть елемент.

   Примітка : Якщо елемент керування ActiveX має властивість Значення, вона автоматично вибирається програмою InfoPath, але вибір можна змінити.

  • Щоб залишити елемент керування ActiveX вільним, виберіть пункт (без прив’язування).

 8. Натисніть кнопку Далі.

 9. Залежно від типу елемента керування ActiveX, який було вибрано для додавання, може відображатися список Властивість увімкнення або вимкнення. Якщо так, виберіть властивість і натисніть кнопку Далі.

  Примітка : Якщо елемент має властивість Увімкнуто, вона автоматично вибирається програмою InfoPath, але вибір можна змінити.

 10. Якщо на кроці 7 вибрано властивість прив’язування, укажіть потрібні параметри прив’язування.

  Інструкції

  У списку Тип поля або групи виконайте одну з таких дій:

  • Щоб прив’язати елемент керування ActiveX до поля, яке містить простий тип даних, виберіть пункт Поле (елемент або атрибут). Такий тип прив’язування використовується для простих елементів керування ActiveX, наприклад для повзунка, який входить до складу Microsoft Windows. У разі вибору цього параметра для елемента керування ActiveX потрібно вказати тип даних за промовчанням, а також усі додаткові типи даних, до яких можна прив’язати цей елемент керування

  • Щоб прив’язати елемент керування ActiveX до поля, яке містить настроюваний тип даних, виберіть пункт Поле (елемент із настроюваним типом даних). Цей тип прив’язування використовується в елементах керування ActiveX, які використовуються як редактори вмісту певного типу, наприклад у редакторі формул, за допомогою якого можна редагувати об’єкти MathML. Під час вибору цього параметра потрібно також указати простір імен для файлів XML, які будуть редагуватися.

  • Щоб прив’язати елемент керування ActiveX до поля або групою, незалежно від типу даних, виберіть пункт Поле або група (будь-який тип даних). Цей тип прив’язування використовується для елементів керування ActiveX, за допомогою яких аналізуються дані, введені будь-де в одній формі, наприклад графіки або діаграми, або для елементів керування ActiveX, які безпосередньо оперують XML-даними.

 11. Натисніть кнопку Готово.

 12. Прочитайте повідомленням про підтвердження та натисніть кнопку Закрити для завершення роботи майстра.

 13. У діалоговому вікні Додавання або видалення настроюваних елементів керування натисніть кнопку ОК.

Після відображення елемента керування ActiveX в області завдань Елементи керування його можна вставити у шаблон форми.

Вставлення елемента керування ActiveX у новий, пустий шаблон форми

Після вставлення елемента керування Microsoft ActiveX у шаблон форми програмою InfoPath вставляється настроюваний елемент керування, який, залежно від параметрів, указаних у майстрі додавання настроюваних елементів керування, прив’язується або до поля, або до групи в джерелі даних.

Примітка : Якщо іншим розробникам шаблонів форм в установі потрібно використати такий же елемент керування ActiveX у своїх шаблонах форм, але цей елемент керування на їхніх комп’ютерах ще не інстальовано, можна створити програму вибіркової інсталяції, наприклад файл Microsoft Windows Installer Package (.msi). За допомогою такої програми вибіркової інсталяції розробники шаблонів форм можуть швидко інсталювати та зареєструвати елемент керування ActiveX.

 1. Розташуйте курсор у тому місці в шаблоні форми, де потрібно вставити елемент керування.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть ім’я елемента керування ActiveX, який слід вставити.

  Примітка про безпеку : Будьте обережні під час додавання елементів керування ActiveX до шаблону форми. Елементи керування ActiveX можуть загрожувати безпеці. Рекомендовано використовувати лише елементи керування з надійних джерел.

 4. Сторінки властивостей, які стосуються певного елемента керування ActiveX, відображатимуться разом зі стандартними сторінками властивостей InfoPath для елементів керування ActiveX. Щоб переглянути ці сторінки властивостей, двічі клацніть елемент керування ActiveX у шаблоні форми.

Вставлення елемента керування ActiveX у шаблон форми на основі наявного джерела даних

Якщо макет шаблону форми до наявного файлу розширюваної мови розмітки (XML), бази даних або веб-служби, InfoPath базуються полів і груп в області завдань Джерело даних , з наявного джерела даних. У цьому сценарії можна вставити елемент керування ActiveX, перетягнувши поле з області завдань Джерело даних до шаблону форми або вставлення елемента керування ActiveX з області завдань елементи керування , замість того, як описано нижче:

 1. Розташуйте курсор у тому місці в шаблоні форми, де потрібно вставити елемент керування.

 2. Якщо область завдань Елементи керування не відображається, у меню Вставлення виберіть пункт Інші елементи керування або натисніть клавіші Alt+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть ім’я елемента керування ActiveX, який слід вставити.

 4. У діалоговому вікні Прив’язування Елемент керування виберіть поле, в якому слід зберігати дані елемента керування, і натисніть кнопку ОК.

На початок сторінки

Поради щодо безпеки

Створюючи форми, які міститимуть елементи керування ActiveX, слід пам’ятати про таке.

 • Елементи керування ActiveX, які використовуються у програмі InfoPath, мають жорсткіші обмеження, ніж елементи керування ActiveX, які використовуються у програмі Windows Internet Explorer. Наприклад, програмою InfoPath вимагається, щоб елементи керування ActiveX одночасно були безпечним для ініціалізації та виконання сценарію. Під час розробки настроюваних елементів керування ActiveX для використання у шаблонах форм потрібно впровадити інтерфейс IObjectSafety для розпізнавання у програмі InfoPath елемента керування як безпечного для сценаріїв та ініціалізації.

 • Додавати елементи керування ActiveX до шаблону форми слід обережно. Елементи керування ActiveX можна розробити таким чином, що їх використання загрожуватиме безпеці. Рекомендовано використовувати лише елементи керування з надійних джерел.

 • У шаблонах форм з обмеженим рівнем надійності елементи керування ActiveX не можна ні запускати, ні інсталювати (як вказано в діалоговому вікні Параметри форми в режимі конструктора).

 • Для отримання додаткових відомостей про розробку безпечних елементів керування ActiveX відвідайте веб-сайт Microsoft для розробників (MSDN).

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×