Вставлення елемента керування для вкладення файлу

Елемент керування для вкладення файлу використовується в шаблоні форми для надання користувачам можливості вставляти файли у форму Microsoft Office InfoPath. За допомогою цього елемента керування можна вкладати файли до форми, після чого файли буде зашифровано та збережено з даними форми.

У цій статті

Коли слід використовувати елемент керування для вкладення файлу?

Враження користувача

Вставлення елемента керування для вкладення файлу

Докладні відомості про безпеку

Коли слід використовувати елемент керування для вкладення файлу?

За допомогою елемента керування для вкладення файлу можна виконати такі дії:

 • надати користувачам можливість вкладати у форму документи, електронні таблиці та файли інших типів;

 • вкладати файл у шаблон форми, наприклад файл із додатковими відомостями про шаблон форми;

 • працювати із двійковийфайлами, отриманими з бази даних або іншого зовнішнього джерела даних.

У наведеному нижче прикладі у форму InfoPath вкладено документ Microsoft Office Word 2007. Документ містить докладні відомості про пропонований порядок денний міжнародної наради з організації збуту.

file attached to form via file attachment control

За промовчанням можна переглядати, видаляти або заміняти файли в елементі керування для вкладення файлу. Можна вкладати у форму файли будь-яких типів, окрім потенційно небезпечних файлів, які можуть містити віруси, наприклад файлів із розширенням BAT або EXE. Також можна додатково обмежити типи файлів, які користувачі можуть вставляти в елемент керування для вкладення файлу у формі.

Пов’язані елементи керування

У програмі InfoPath передбачено інші, схожі на файли вкладення елементи керування, які, проте, використовуються для іншої мети. Щоб вирішити, який із цих елементів керування найкраще підходить для шаблону форми, перегляньте список.

Елемент керування для зображення    Як і елемент керування для вкладення файлу, елемент керування для зображення дозволяє переглядати, видаляти або замінювати файли у формах. Але до елемента керування для зображення можна додавати лише файли зображень, а елемент керування для вкладення файлу підтримує всі типи файлів, у тому числі зображень. В обох елементах керування використовується тип даних base64, який застосовується для шифрування та розшифрування двійкових файлів для зберігання та відображення.

Гіперпосилання    Замість вкладання файлів у форми, що призводить до збільшення розміру файлу форм, у шаблоні форми можна використовувати елемент керування «Гіперпосилання», за допомогою якого можна додати посилання на відповідний файл.

Вгорі сторінки

Враження користувача

Залежно від параметрів, указаних для файлу вкладення, користувачі можуть вставляти файл у пустий елемент керування для вкладення файлу або заміняти наявний вкладений файл. У будь-якому разі користувачі мають клацнути елемент керування для вкладення файлу, щоб указати файл. У діалоговому вікні Вкладення файлу можна перейти до потрібного файлу.

Можна зазначити типи файлів, які можна додавати до елемента керування для вкладення файлу. Якщо вказати дозволені типи файлів, непідтримувані файли буде автоматично приховано в діалоговому вікні Вкладення файлу. Наприклад, якщо дозволити вкладати файли з розширенням .txt, файли з розширеннями .docx, .pptx і файли інших типів не відображатимуться в діалоговому вікні, навіть якщо вони є в папці.

У разі виконання спроби вставити файл потенційно небезпечного типу, наприклад виконуваний файл (.exe), з’явиться повідомлення системи безпеки про небезпечність такого типу файлу, і файл не буде додано до форми. Програма InfoPath блокує такі небезпечні типи файлів за промовчанням. Для отримання додаткових відомостей про небезпечні файли див. розділ Докладні відомості про безпеку в цій статті.

Вгорі сторінки

Вставлення елемента керування для вкладення файлу

Кроки для вставлення елемента керування для вкладення файлу до нового, пустого шаблону форми та шаблону на основі бази даних або іншого зовнішнього джерела даних дещо відрізняються.

Нижче зображено елемент керування для вкладення файлу, вибраний у режим конструктора.

File attachment control selected in design mode

Елементи керування можуть бути приєднані та неприєднані. Приєднаний елемент керування підключається до поля або групи у джерелі даних, внаслідок чого дані, які вводять в елемент керування, зберігаються у залежному файлі форми (XML). Неприєднаний елемент керування не підключається до поля або групи, і дані, введені в нього, не зберігаються. Якщо виділити елемент керування або навести на нього вказівник миші, у правому верхньому кутку елемента відображаються текст і піктограма прив'язки. Текст показує групу або поле у джерелі даних, до яких приєднано елемент. Якщо прив'язка правильна, піктограма має зелений колір. У разі проблем із прив'язкою піктограма стає червоною або синьою.

Джерело даних шаблона форми складається з полів і груп, відображених в ієрархічному вигляді в області завдань Джерело даних. Елементи керування для вкладення файлів завжди прив’язуються до поле із типом даних «Зображення або файл вкладення (base64)». У наведеному нижче прикладі елемент керування для вкладення файлу прив’язаний до поля discussionItemAttachment в області завдань Джерело даних.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Вставлення елемента керування для вкладення файлу в новий, пустий шаблон форми

У разі розробки нового пустого шаблона форми прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування установлюється за промовчанням. Завдяки цьому InfoPath автоматично створює поля та групи в джерелі даних у міру додавання елементів керування до шаблона форми. Ці поля та групи відображаються в області завдань Джерело даних як значки папок і файлів.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Файл вкладення.

 4. Щоб додати мітку до елемента керування, введіть текст над ним або ліворуч від нього та поставте в кінці двокрапку (:).

 5. За промовчанням можна вкладати у форму файли будь-яких типів, окрім файлів із розширенням EXE, які блокуються програмою InfoPath із міркувань безпеки. Щоб обмежити кількість типів файлів, які можна вкладати у форми, виконайте одну з таких дій:

  1. Двічі клацніть елемент керування для вкладення файлу.

  2. Перейдіть на вкладку Дані.

  3. У розділі Перевірка та правила встановіть прапорець Дозволити вкладати лише файли таких типів і введіть у полі дозволені розширення файлів. Наприклад, якщо ввести розширення .docx, користувачі зможуть вкладати в елемент керування для вкладення файлу у формі лише файли Office Word 2007.

   Примітка : У разі створення сумісний із браузером шаблон форми не можна вказувати типи файлів, дозволені в елементі керування для вкладення файлу.

 6. За промовчанням у шаблон форми вставляється піктограма вкладення файлу з текстом покажчика місця заповнення.

 7. Щоб замість тексту покажчика місця заповнення в елементі керування відображався вкладений файл за промовчанням, виконайте одну з таких дій:

  1. Двічі клацніть елемент керування для вкладення файлу.

  2. Перейдіть на вкладку Дані.

  3. У розділі Прив’язування виберіть пункт Указати файл за промовчанням і натисніть кнопку Огляд.

  4. У діалоговому вікні Вкладення файлу виберіть файл, який має відображатися в шаблоні форми в елементі керування для вкладення файлу, і натисніть кнопку Вставити.

Вставлення елемента керування для вкладення файлу в шаблон форми, створений на основі наявного джерела даних

Якщо шаблон форми розробляється на основі існуючого XML-файлу, бази даних або веб-служби, InfoPath виводить поля та групи в області завдань Джерело даних з існуючого джерела даних. У цьому сценарії елемент керування для вкладення файлу можна вставити, перетягнувши поле з області завдань Джерело даних до шаблону форми, або з області завдань Елементи керування, як описано нижче.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Файл вкладення.

 4. У діалоговому вікні Прив’язування: Файл вкладення виберіть поле, в якому слід зберігати дані елемента керування, і натисніть кнопку ОК.

 5. Як мітку елемента керування InfoPath використовує ім'я поля або групи. Якщо потрібно, змініть текст мітки.

 6. За промовчанням можна вкладати у форму файли будь-яких типів, окрім файлів із розширенням EXE, які блокуються програмою InfoPath із міркувань безпеки. Щоб обмежити кількість типів файлів, які можна вкладати у форми, виконайте одну з таких дій:

  1. Двічі клацніть елемент керування для вкладення файлу.

  2. Перейдіть на вкладку Дані.

  3. У розділі Перевірка та правила встановіть прапорець Дозволити вкладати лише файли таких типів і введіть у полі дозволені розширення файлів. Наприклад, якщо ввести розширення .docx, користувачі зможуть вкладати в елемент керування у формі лише файли Office Word 2007.

   Примітка : У разі створення сумісний із браузером шаблон форми не можна вказувати типи файлів, дозволені в елементі керування для вкладення файлу.

 7. За промовчанням у шаблон форми вставляється елемент керування для вкладення файлу з текстом покажчика місця заповнення.

 8. Щоб замість тексту покажчика місця заповнення в шаблоні форми відображався файл за промовчанням, виконайте одну з таких дій:

  1. Двічі клацніть елемент керування для вкладення файлу.

  2. Перейдіть на вкладку Дані.

  3. У розділі Прив’язування виберіть пункт Указати файл за промовчанням і натисніть кнопку Огляд.

  4. У діалоговому вікні Вкладення файлу виберіть файл, який має відображатися в шаблоні форми в елементі керування для вкладення файлу.

   Порада : Для вставлення елементів керування можна також використовувати область завдань Джерело даних. В області завдань Джерело даних клацніть правою кнопкою миші поле, яке потрібно прив’язати до елемента керування для вкладення файлу, і виберіть у контекстному меню пункт Файл вкладення. Якщо пункту Файл вкладення немає в контекстному меню, переконайтеся, що для поля вибрано тип даних зображення або вкладення файлу.

Вгорі сторінки

Докладні відомості про безпеку

У програмі InfoPath деякі типи файлів, наприклад файли з розширеннями EXE, COM або BAT, не можна вкладати у форму. Це обмеження допомагає уникнути негативного впливу зловмисних виконуваних файлів на комп’ютери користувачів. Для визначення типів файлів, які вважаються небезпечними, програма InfoPath використовує модель, схожу на модель у програмі Microsoft Office Outlook.

За промовчанням у програмі InfoPath небезпечними вважаються файли з такими розширеннями: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Системні адміністратори можуть додавати до цього списку інші типи файлів, додавши відповідний розділ реєстру та вказавши їхні значення в записаному через крапку з комою списку розширень. Вони можуть також видаляти файли зі списку небезпечних файлів.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×