Вставлення групи вибору

Група вибору — це елемент керування, який використовується для надання можливості вибирати із взаємовиключних варіантів. За промовчанням група вибору містить два розділи вибору, один з яких відображається у формі як варіант за промовчанням.

У цій статті

Коли слід використовувати групу вибору?

Враження користувача

Питання сумісності

Вставлення групи вибору

Поради з розмітки

Коли слід використовувати групу вибору?

За допомогою групи вибору можна виконати такі дії:

 • надати користувачам можливість вибирати між двома або кількома розділ у формі;

 • створити шаблон форми на основі наявної Схема XML, яка містить елемент xsd: choice. У такому випадку група вибору дозволяє розташувати таку схему в шаблоні форми для роботи з нею інших користувачів.

Групи вибору містять два або кілька розділів вибору. За промовчанням у формі відображається один із цих розділів, який можна видалити або замінити на інший розділ. Наприклад, у формі замовлення на придбання може бути розділ для замовлення нового настільного комп’ютера за промовчанням, але користувачі матимуть змогу видалити цей розділ або замінити його на розділ для замовлення портативного ПК.

Choice group on form with shortcut menu visible

Розділи вибору у групі вибору містять елементи керування, з якими користувачі працюють під час заповнення форми. Розділи вибору завжди розташовуються у групах вибору. Отже під час спроби додати окремо розділ вибору програма Microsoft Office InfoPath автоматично створить групу вибору, яка міститиме цей розділ.

Пов’язані елементи керування

У програмі InfoPath передбачено інші, схожі на групи вибору елементи керування, які, проте, використовуються для іншої мети. Щоб вирішити, який із цих елементів керування найкраще підходить для шаблону форми, перегляньте список.

Розділ    Розділи схожі на розділи вибору у групі вибору, оскільки вони також використовуються для представлення користувачам пов’язаного набору елементів керування. Проте розділи використовуються виключно з організаційною метою — користувачі не можуть видаляти або заміняти їх під час заповнення форми, як це можна робити з розділами вибору.

Необов’язковий розділ    Якщо до шаблону форми додати групу вибору, під час першого відкриття форми, створеної на основі цього шаблону, завжди відображатиметься розділ за промовчанням. Необов’язкові розділи приховані за промовчанням. Користувачі можуть вибирати, чи слід вставляти у форму необов’язковий розділ. Наприклад, у згаданому вище замовленні на придбання можна додати примітки щодо комп’ютера, який планується замовити. У шаблон форми можна вставити необов’язковий розділ і додати до нього поле форматованого тексту, позначеного як «Примітки». Користувачі можуть пізніше додати розділ приміток, клацнувши текст інструкцій у формі.

Повторюваний розділ    Як і повторювані групи вибору, повторювані розділи дозволяють додавати до форми кілька розділів. Повторювані розділи використовуються в шаблоні форми, якщо потрібно надати користувачам можливість вставляти кілька екземплярів розділу без можливості їх видалення.

Повторювана група вибору    Повторювані групи вибору схожі на групи вибору, але до форми можна додати кілька таких груп. Наприклад, у замовленні на придбання можна вибирати: замовити настільний комп’ютер або портативний ПК. Але іноді може виникнути потреба замовити комп’ютери обох типів. Якщо у формі використовується повторювана група вибору, користувач може спочатку заповнити розділ, в якому містяться відомості щодо замовлення настільного комп’ютера. Після чого можна вставити другий екземпляр групи вибору для заповнення розділу з відомостями щодо замовлення портативного ПК.

Вгорі сторінки

Враження користувача

Групи вибору за виглядом і поведінкою нагадують розділи та інші елементи керування, пов’язані з розміткою. Основна різниця полягає в тому, що користувачі можуть замінити розділ за промовчанням у групі вибору на інший розділ або видалити всю групу вибору.

Під час наведення вказівника миші на розділ вибору за промовчанням у верхньому лівому кутку розділу відображатиметься невелика фіолетова кнопка. Якщо натиснути цю кнопку, у контекстному меню відображатимуться команди для видалення або змінення розділу за промовчанням.

Shortcut menu for choice group

Порада : За допомогою групи вибору можна видаляти або змінювати розділ за промовчанням, але не можна вставляти у форму кілька його екземплярів. Щоб користувачі мали змогу вставляти у форму додаткові розділи, замість групи вибору потрібно використати групу повторення. З точки зору користувача принципи їхньої роботи подібні. Проте в контекстному меню, окрім команд для видалення або змінення розділу за промовчанням, відображатимуться також команди для вставлення кількох екземплярів групи вибору.

Вгорі сторінки

Питання сумісності

Під час створення шаблону форми у програмі InfoPath можна вибрати сумісний із браузером шаблон форми. Під час створення сумісного із браузером шаблону форми групи вибору та розділи вибору в області завдань Елементи керування будуть недоступними, оскільки вони не можуть відображатися у веб-браузері.

Вгорі сторінки

Вставлення групи вибору

Процедури вставлення групи вибору в шаблон форми під час створення нового, пустого шаблону форми та під час створення шаблону форми на основі бази даних або іншого зовнішнього джерела даних відрізняються.

Нижче зображено групу вибору, вибрану в режим конструктора.

A choice group selected in design mode

Елементи керування можуть бути приєднані та неприєднані. Приєднаний елемент керування підключається до поля або групи у джерелі даних, внаслідок чого дані, які вводять в елемент керування, зберігаються у залежному файлі форми (XML). Неприєднаний елемент керування не підключається до поля або групи, і дані, введені в нього, не зберігаються. Якщо виділити елемент керування або навести на нього вказівник миші, у правому верхньому кутку елемента відображаються текст і піктограма прив'язки. Текст показує групу або поле у джерелі даних, до яких приєднано елемент. Якщо прив'язка правильна, піктограма має зелений колір. У разі проблем із прив'язкою піктограма стає червоною або синьою.

Джерело даних шаблона форми складається з полів і груп, відображених в ієрархічному вигляді в області завдань Джерело даних. Розділи вибору завжди прив’язуються до груп. Кожен елемент керування в розділі вибору прив’язаний до поле, яке є частиною групи розділу вибору. У наведеному нижче прикладі розділ вибору Настільний комп’ютер у шаблоні форми прив’язаний до групи desktop в області завдань Джерело даних.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Вставлення групи вибору в новий, пустий шаблон форми

У разі розробки нового пустого шаблона форми прапорець Автоматично створювати джерело даних в області завдань Елементи керування установлюється за промовчанням. Завдяки цьому InfoPath автоматично створює поля та групи в джерелі даних у міру додавання елементів керування до шаблона форми. Ці поля та групи відображаються в області завдань Джерело даних як значки папок і файлів.

Після вставлення групи вибору програма InfoPath створює групи, прив’язані до розділів вибору в цій групі вибору. Крім того, застосунок InfoPath створює групу особливого типу для візуального представлення залежності між групою вибору в шаблоні форми та джерелом даних. У джерелі даних поруч із позначкою групи такого типу розташовано слово (вибір).

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Група вибору.

  У шаблоні форми з’явиться група вибору, яка міститиме два розділи вибору.

 4. Щоб додати до групи вибору додаткові розділи вибору, розташуйте курсор у групі вибору в шаблоні форми та виберіть в області завдань Елемент керування пункт Розділ вибору.

 5. Для додавання елементів керування до розділів вибору у групі вибору виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати елементи керування до розділу вибору за промовчанням, перетягніть потрібні елементи керування з панелі завдань Елементи керування до розділу вибору в шаблоні форми з позначкою Розділ вибору (за промовчанням).

  • Щоб додати елементи керування до альтернативних розділів вибору, перетягніть потрібні елементи керування з панелі завдань Елементи керування до розділу вибору в шаблоні форми з позначкою Розділ вибору.

Вставлення групи вибору в шаблон форми на основі наявного джерела даних

Якщо шаблон форми розробляється на основі існуючого XML-файлу, бази даних або веб-служби, InfoPath виводить поля та групи в області завдань Джерело даних з існуючого джерела даних. Припустімо, шаблон форми створено на основі XML-схеми, яка містить елемент xsd: choice. У такому випадку можна вставити групу вибору, перетягнувши відповідну групу з області завдань Джерело даних до шаблону форми. Якщо для вставлення групи вибору використовується область завдань Елементи керування, буде запропоновано прив’язати групу вибору до наявної групи у джерелі даних, як описано нижче.

 1. Наведіть вказівник миші на місце в шаблоні форми, де необхідно розташувати елемент керування.

 2. Якщо області завдань Елементи керування немає на екрані, виберіть у меню Вставлення команду Інші елементи керування або натисніть клавіші ALT+I, C.

 3. У розділі Додавання елементів керування виберіть пункт Група вибору.

 4. У діалоговому вікні Прив’язування Група вибору виберіть групу, поруч з ім’ям якої розташовано слово (вибір), і натисніть кнопку ОК.

 5. Додайте два або кілька розділів вибору до групи вибору в шаблоні форми та прив’яжіть їх до відповідних груп у джерелі даних.

  Примітка : Вибрані групи мають бути частиною групи (вибір), вибраної у кроці 4.

 6. Додайте до кожного розділу вибору елементи керування та прив’яжіть ці елементи керування до відповідних полів у джерелі даних.

  Примітка : Поля мають бути частиною груп, вибраних у кроці 5. Програма InfoPath використовує імена цих полів для позначок елементів керування. Змініть текст позначки за потреби.

Вгорі сторінки

Поради з розмітки

Наведені нижче поради допоможуть покращити вигляд, розмір та інші параметри груп і розділів вибору.

 • Оскільки контекстне меню відображається лише під час наведення вказівника миші на розділ вибору, для нових користувачів може бути важко змінити розділ вибору за промовчанням. Під час створення шаблону форми над розділом вибору можна розмістити коротке пояснення щодо замінювання одного розділу вибору іншим.

 • За промовчанням межі навколо розділів вибору не відображаються для користувачів, які заповнюють форму. Тому під час відкриття форми користувачі бачать лише розташовані в розділах елементи керування. Щоб візуально відділити розділ вибору від тексту й елементів керування навколо нього або привернути увагу користувачів до певного розділу, за допомогою діалогового вікна Межі та заливка можна додати межі або кольори до розділів вибору у групі вибору.

 • Щоб змінити розмір кількох розділів вибору одночасно, виберіть розділи вибору, розмір яких слід змінити. У меню Формат виберіть пункт Властивості та внесіть потрібні зміни на вкладці Розмір.

 • Іноді текст в елементах керування в розділі вибору й підписах, розташованих ліворуч від елементів керування, може бути не вирівняно. Щоб швидко вирівняти текст, клацніть двічі елемент керування, виберіть елемент Вирівняти на вкладці Розмір і натисніть кнопку Застосувати. Для вирівнювання підписів і елементів керування, розташованих у різних клітинках макетної таблиці, клацніть правою кнопкою клітинку, в якій міститься підпис, виберіть у контекстному меню пункт Властивості таблиці, а потім на вкладці Клітинка в розділі Вертикальне вирівнювання виберіть параметр По центру.

Вгорі сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×