Впорядкування нотаток

Відомості у блокнотах Microsoft Office OneNote 2007, які містять сторінки та розділи, можна впорядковувати так само, як і в паперових блокнотах чи підшивках. Можна додавати сторінки, розділи та інші блокноти будь-де та будь-коли, перейменовувати їх, переміщувати та видаляти.

Зазвичай блокнот OneNote складається з одного або кількох розділів. У кожному розділі є окремі сторінки й підсторінки, на яких користувач створює нотатки. У OneNote спосіб упорядкування не є фіксованим. Користувач може впорядкувати нотатки будь-яким способом, а потім легко змінити впорядкування за потреби.

Виберіть дію

Робота зі сторінками та підсторінками

Робота з розділами

Робота зі сторінками та підсторінками

Створювати нотатки в OneNote можна в будь-якому місці сторінки. За допомогою вкладок сторінок із підписами поряд із вікном сторінок можна розрізняти сторінки та легко відкривати потрібні. Вкладки сторінок спрощують додавання нових сторінок будь-де у блокноті.

Додавання підсторінок дозволяє створювати групи пов’язаних сторінок. Кожна група може складатися з однієї сторінки та будь-якої кількості підсторінок. Можна виділити групу як єдиний блок, щоб спростити виконання дій над сторінками (наприклад, копіювання, переміщення або надсилання сторінок у повідомленнях електронної пошти). Назви підсторінок також допомагають впорядковувати інформацію.

Створення сторінки або підсторінки

Виконайте одну з таких дій:

 • Для створення сторінки натисніть кнопку Створити сторінку над вкладками сторінок.

 • Для створення підсторінки натисніть стрілку поряд із кнопкою Створити сторінку та виберіть команду Створити підсторінку.

  Порада.: Також створити підсторінку можна, клацнувши правою кнопкою миші вкладку сторінки й вибравши з контекстного меню команду Створити підсторінку.

Додавання або змінення заголовка сторінки

 • Введіть заголовок безпосередньо в області заголовка у верхній частині будь-якої сторінки. Заголовок сторінки також з’являється на відповідній вкладці сторінки. Якщо залишити область заголовка пустою, то перший рядок нотатки автоматично стане заголовком сторінки.

  Для перейменування сторінки клацніть її вкладку та введіть інший заголовок у області заголовка.

Видалення сторінки або підсторінки

 • Щоб видалити сторінку або підсторінку, клацніть правою кнопкою миші її вкладку та виберіть команду Видалити.

Змінення дати сторінки

 1. Виберіть дату під заголовком сторінки, а потім клацніть піктограму календаря після її появи.

 2. У календарі виберіть потрібну дату для відображення на сторінці. Для вибору поточної дати виберіть значення Сьогодні.

  Примітка.: Нова вибрана дата замінює стару дату сторінки. Під час пошуку нотаток використовуватиметься нова дата сторінки.

Виділення однієї або кількох сторінок

 • Для виділення сторінки клацніть її вкладку, щоб перейти до цієї сторінки, після чого клацніть вкладку ще раз для виділення сторінки.

 • Щоб виділити групу сторінок, виділіть основну сторінку в цій групі та двічі клацніть її вкладку.

 • Для виділення кількох сторінок, які не входять до складу групи, клацайте вкладки потрібних сторінок, утримуючи натиснутою клавішу CTRL або SHIFT.

Групування наявних сторінок

 1. Перетягніть вкладку сторінки, яку потрібно зробити основною, так, щоб вона відображалася першою у списку сторінок, які потрібно згрупувати.

 2. Клацайте вкладки сторінок, які потрібно згрупувати, утримуючи натиснутою клавішу CTRL або SHIFT.

 3. Клацніть правою кнопкою миші виділені сторінки та виберіть команду Згрупувати сторінки.

Розгрупування сторінок

 • Щоб розділити групу сторінок на окремі сторінки, клацніть правою кнопкою миші вкладку сторінки або вкладки підсторінок і виберіть команду Розгрупувати сторінки.

Переміщення сторінки або підсторінки в межах розділу

 1. Клацніть вкладку сторінки, яку потрібно перемістити, і перетягніть її до нового розташування. Невеликий трикутник указує, де буде розміщено сторінку.

  • Щоб виділити кілька сторінок або підсторінок, клацайте вкладки сторінок, які потрібно перемістити, утримуючи натиснутою клавішу CTRL або SHIFT.

  • У разі перетягування підсторінки до нового розташування вона стає основною сторінкою. Для переміщення основної сторінки з підсторінками виділіть сторінки та підсторінки й переміщайте їх разом.

 2. Перетягніть вкладку сторінки вгору або вниз так, щоб індикатор-трикутник опинився в потрібному розташуванні, і відпустіть кнопку миші.

Переміщення сторінки або підсторінки до іншого розділу

 1. Клацніть вкладку сторінки, яку потрібно перемістити, і перетягніть її на вкладку потрібного розділу.

  Порада.: Можна також клацнути правою кнопкою миші вкладку сторінки або підсторінки, яку потрібно перемістити, вибрати в контекстному меню команду Перемістити сторінку та вибрати пункт Інший розділ.

  • Щоб виділити кілька сторінок або підсторінок, клацайте вкладки сторінок, які потрібно перемістити, утримуючи натиснутою клавішу CTRL або SHIFT.

  • У разі переміщення підсторінки до нового розташування вона стає основною сторінкою. Для переміщення основної сторінки з підсторінками виділіть сторінки та підсторінки й переміщайте їх разом.

 2. У діалоговому вікні Переміщення або копіювання сторінок виберіть розділ, до якого потрібно перемістити сторінку або підсторінку, і натисніть кнопку Перемістити.

Копіювання та вставлення гіперпосилання на поточну сторінку

До будь-якої сторінки блокнота можна додати гіперпосилання з виділеного фрагмента тексту, щоб швидко переходити до іншої сторінки блокнота. Так можна створювати перехресні посилання на нотатки або зміст на першій сторінці кожного розділу блокнота.

 1. На боковому полі клацніть правою кнопкою миші вкладку сторінки, на яку має вказувати гіперпосилання.

 2. З контекстного меню виберіть команду Копіювати гіперпосилання на цю сторінку.
  Гіперпосилання на вибрану сторінку та заголовок сторінки буде скопійовано до буфера обміну.

 3. Клацніть місце на сторінці, де потрібно вставити гіперпосилання.

 4. У меню Редагування виберіть команду Вставити.
  Буде вставлено гіперпосилання на цільову сторінку.

  Порада.: Щоб швидко повернутися до попередньої сторінки після переходу за гіперпосиланням, натисніть кнопку Назад на стандартній панелі інструментів.

Змінення порядку нотаток на сторінці

 • Клацніть верхній край контейнера нотаток, які потрібно перемістити, і перетягніть його до нового розташування на сторінці.

  Поради

  • Для переміщення абзацу наведіть вказівник миші на маркер абзацу так, щоб він перетворився на чотирибічну стрілку, і перетягніть абзац до нового розташування на сторінці. Якщо переміщуваний абзац містить інші абзаци з відступами, останні переміщуються разом із виділеним абзацом. Щоб виділити лише основний абзац, клацніть його маркер ще раз.

  • Можна об’єднувати контейнери нотаток, натиснувши клавішу SHIFT і перетягуючи їх один на інший.

  • За промовчанням під час переміщення в межах сторінки контейнери нотаток та інші об’єкти на сторінці прив’язуються до невидимої сітки. Це полегшує вирівнювання на сторінці контейнерів нотаток, зображень та інших об’єктів. Можна тимчасово скасувати цю настройку, утримуючи клавішу ALT під час перетягування контейнерів нотаток.

Вгорі сторінки

Робота з розділами

У деяких підшивках нотатки впорядковуються за розділами за допомогою роздільників із вкладками, кожний з яких можна назвати. У OneNote вкладки у над поточною сторінкою відображають відкриті на цей час розділи (і папки) блокнота. Кожний розділ блокнота зберігається як файл із розширенням .one у папці OneNote «Блокноти», розташованій за промовчанням в папці комп’ютера «Документи».

Створення розділу

 1. У меню Файл наведіть вказівник на пункт Створити та виберіть пункт Розділ.

  Порада.: Створювати нові розділи також можна, клацнувши правою кнопкою миші наявну вкладку розділу й вибравши команду Новий розділ із контекстного меню.

 2. Введіть новий заголовок на вкладці виділеного розділу та натисніть клавішу ENTER.

Відкриття розділу

 1. У меню Файл наведіть вказівник на пункт Відкрити та виберіть пункт Розділ.

 2. У діалоговому вікні Відкриття файлу знайдіть файл розділу, який потрібно відкрити, і натисніть кнопку Відкрити.

Переміщення розділу

Оскільки розмір блокнотів із часом збільшується, може виникнути потреба змінити порядок вкладок доданих розділів.

Щоб швидко перемістити вкладку розділу до нового розташування в поточному блокноті, виконайте одну з таких дій:

 • Перетягніть вкладку розділу над поточною сторінкою вліво або вправо. Невеликий трикутник, що з’явиться, визначає нове розташування вкладки.

 • У верхній частині панелі переходів на лівому полі натисніть кнопку Розгорнути панель переходів (двобічна стрілка) для відображення розділів усіх відкритих блокнотів, потім за потреби перетягніть вкладку розділу вгору або вниз до нового розташування. Під час перетягування розділу з’являється горизонтальна лінія, яка визначає нове розташування.

Для переміщення розділу з поточного блокнота до папки або іншого блокнота виконайте такі дії:

 1. У верхній частині поточної сторінки клацніть правою кнопкою миші вкладку розділу, який потрібно перемістити, і виберіть із контекстного меню команду Перемістити.

 2. У діалоговому вікні Переміщення розділу виконайте одну з таких дій:

  • Щоб помістити поточний розділ перед іншою вкладкою розділу, клацніть вкладку призначення у списку та натисніть кнопку Перемістити в положення перед.

  • Щоб помістити поточний розділ за іншою вкладкою розділу, клацніть вкладку призначення у списку та натисніть кнопку Перемістити в положення після.

  • Щоб перемістити поточний розділ до групи розділів або до блокнота без розділів, клацніть групу розділів призначення чи блокнот у списку та виберіть команду Перемістити до.

   Порада.: Для створення нової групи розділів виділіть розташування у списку та виберіть команду Створити нову групу розділів, перш ніж переміщувати поточний розділ.

Перейменування розділу

 1. Клацніть правою кнопкою миші вкладку розділу, який потрібно перейменувати, і виберіть у контекстному меню команду Перейменувати.

 2. Введіть ім’я нового розділу та натисніть клавішу ENTER.

Видалення розділу

 • Клацніть правою кнопкою миші вкладку розділу, який потрібно видалити, і виберіть у контекстному меню команду Видалити.

Копіювання та вставлення гіперпосилання до поточного розділу

До будь-якої сторінки блокнота можна додати гіперпосилання з виділеного фрагмента тексту, щоб швидко переходити до іншого розділу блокнота. Так можна створювати перехресні посилання на нотатки або зміст на першій сторінці кожного розділу блокнота.

 1. Клацніть правою кнопкою миші вкладку розділу, на який має вказувати гіперпосилання.

 2. Із контекстного меню виберіть команду Копіювати гіперпосилання на цей розділ.
  Гіперпосилання на вибрану сторінку та заголовок сторінки буде скопійовано до буфера обміну.

 3. Клацніть місце на сторінці, де потрібно вставити гіперпосилання.

 4. У меню Редагування виберіть команду Вставити.
  Буде вставлено гіперпосилання на цільовий розділ.

  Порада.: Щоб швидко повернутися до попередньої сторінки після переходу за гіперпосиланням, натисніть кнопку Назад на стандартній панелі інструментів.

Вгорі сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×