Властивість Properties

Застосовується до:

Об’єкт AccessObject

Об’єкт Control

Об’єкт Label

Об’єкт Page

Об’єкт SubForm

Об’єкт BoundObjectFrame

Об’єкт CurrentProject

Об’єкт Line

Об’єкт PageBreak

Колекція TabControl

Об’єкт CheckBox

Об’єкт CustomControl

Об’єкт ListBox

Об’єкт Rectangle

Об’єкт TextBox

Об’єкт CodeProject

Об’єкт Form

Об’єкт ObjectFrame

Об’єкт Report

Об’єкт ToggleButton

Об’єкт ComboBox

Об’єкт GroupLevel

Об’єкт OptionButton

Об’єкт Section

Об’єкт CommandButton

Об’єкт Image

Об’єкт OptionGroup

Об’єкт SmartTag

Застосування властивості Properties до об’єктів AccessObject, CodeProject і CurrentProject

Повертає посилання на колекцію AccessObjectProperties об’єкта AccessObject, CurrentProject або CodeProject.

вираз.Properties

вираз – обов’язковий аргумент. Це вираз, який повертає один із зазначених вище об’єктів.

Примітки

Об’єкт колекції AccessObjectProperties – це колекція всіх властивостей, пов’язаних з об’єктом AccessObject, CurrentProject або CodeProject. Ви можете посилатися на окремі елементи колекції, використовуючи індекс відповідного об’єкта або рядковий вираз, який повертає ім’я такого об’єкта. Перший об’єкт у колекції має значення індексу 0, а загальна кількість елементів колекції AccessObjectProperties дорівнює значенню її властивості Count, зменшеному на 1.

Властивість Properties не можна використовувати для повернення властивостей об’єкта AccessObject, що належить до колекції, до якої звертається об’єкт CurrentData.

Застосування властивості Properties до об’єкта SmartTag

Повертає SmartTagProperties – колекцію властивостей певного смарт-тега.

вираз.Properties()

вираз – обов’язковий аргумент. Це вираз, який повертає об’єкт SmartTag.

Застосування властивості Properties до всіх інших об’єктів зі списку "Стосується"

Повертає посилання на об’єкт колекції Properties елемента керування.

вираз.Properties

вираз – обов’язковий аргумент. Це вираз, який повертає один з об’єктів зі списку "Стосується".

Примітки

Об’єкт колекції Properties – це колекція всіх властивостей, пов’язаних з елементом керування. Ви можете посилатися на окремі елементи колекції, використовуючи індекс відповідного об’єкта або рядковий вираз, який повертає ім’я такого об’єкта. Перший об’єкт у колекції має значення індексу 0, а загальна кількість елементів колекції Properties дорівнює значенню її властивості Count, зменшеному на 1.

Приклад

У процедурі нижче властивість Properties використовується для друку всіх властивостей, пов’язаних з елементами керування форми у вікні налагодження. Щоб виконати наведений нижче код, додайте кнопку з ім’ям cmdListProperties до форми та вставте код у розділ оголошень форми. Натисніть кнопку, щоб надрукувати список властивостей, які відображаються у вікні налагодження.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×