Властивості підключення

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Використання діалогового вікна Властивості підключення для керування різними параметрами для підключення до зовнішніх джерел даних і для використання, повторне використання або змінення файлів підключення.

Увага!: Підключення до зовнішніх даних може бути вимкнуто на вашому комп'ютері. Щоб підключитися до даних під час відкриття книги, необхідно ввімкнути зв'язків даних за допомогою панелі Центр безпеки та конфіденційності, або поставивши книгу у надійному розташуванні. Щоб отримати додаткові відомості Читайте такі статті:

Підключення ім'я та Опис поля
ці відображення ім'я підключення і Необов'язковий опис. Щоб змінити ім'я та опис, клацніть текст у полі та відредагуйте текст. Підключення ім'я та опис відображаються як стовпців у діалоговому вікні Підключення робочої книги . (На вкладці дані у групі підключення натисніть кнопку підключення.)

У цій статті

Використання параметрів вкладки

Визначення параметрів вкладки

Використання параметрів вкладки

Параметри на використання вкладку керування те, що відомості про підключення, що використовуються у книзі.

Оновлення елемента керування

Увімкнення оновлення у фоновому режимі    Установіть цей прапорець для виконання запиту у фоновому режимі. Зніміть цей прапорець, щоб виконати запит, поки ви чекаєте. Виконання запиту у фоновому режимі можна за допомогою програми Excel під час виконання запиту.

Оновлювати кожні n хв.    Установіть цей прапорець, щоб увімкнути автоматичне зовнішніх оновлення даних у регулярні проміжки часу а потім введіть кількість хвилин між кожним оновленням. Зніміть цей прапорець, щоб вимкнути автоматичне зовнішніх оновлення даних.

Оновлення даних під час відкриття файлу    Установіть цей прапорець, щоб автоматично оновлювати зовнішні дані під час відкриття книги. Зніміть цей прапорець, щоб негайно відкрити книгу без оновлення зовнішніх даних.

Видалити дані в зовнішньому діапазоні даних перед збереженням книги    Установіть цей прапорець, якщо потрібно зберегти книгу з визначення запиту, але без зовнішніх даних. Зніміть цей прапорець, щоб зберегти визначення запиту та дані з книги. Цей прапорець стає доступним лише після того, як ви встановіть прапорець оновлювати дані під час відкриття файлу .

Форматування сервера OLAP

Визначає, чи такі формати сервера OLAP буде отримано з сервера та відображаються дані.

Числовий формат    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути числовий формат, наприклад грошової одиниці, дати або часу.

Стиль шрифту    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути стилі шрифтів, наприклад, жирний, курсив, підкреслення або закреслення.

Колір заливки    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути кольори заливки.

Колір тексту    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути кольори тексту.

Деталізувати OLAP за допомогою

Максимальна кількість записів, щоб отримати    Введіть число від 1 до 10 000 визначення Максимальна кількість записів, щоб отримати під час розгортання рівня в ієрархії даних.

Мова

Отримання даних і помилок у Мова інтерфейсу Office, якщо доступно    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути отримання перекладеного даних і помилок, якщо такі є, із сервера OLAP.

На початок сторінки

Визначення параметрів вкладки

Параметри на вкладці визначення керування як визначене відомості про підключення та джерела відомості про підключення, або книги або файл підключення.

Тип зв'язку    Відображення типу підключення, які використовуються, як-от Підключення до даних Office або База даних Microsoft Access.

Файл зв'язку    Відображення поточного підключення файл, який використовується, щоб зберігати відомості про підключення та дає змогу перехід до файлу переглянутий або нове підключення. Якщо це поле пусте, файл підключення ніколи не використовувався або його було використовуються та змінити так, щоб посилання на файл підключення було недійсне.

Щоб відновити посилання на файл зв'язку, наприклад, тому що він був оновлений і ви хочете використовувати нову версію, або змінити поточний зв'язок і використання підключення до іншого файлу, натисніть кнопку Огляд, яка відображає Вибір джерела даних діалогове вікно. Потім можна вибрати файл переглянутий підключення, підключення до іншого файлу, або створити новий файл підключення натисніть кнопку Нове джерело, який запускається майстер зв'язків даних.

Примітка.: Переконайтеся, що новий файл підключення відповідно до об'єкта, який має зв'язок даних. Ви можете змінити зв'язок, але не можна змінити зв'язки між таких об'єктів:

 • Звіт зведеної таблиці OLAP або зведеної діаграми

 • Не - OLAP зведеної таблиці або зведеної діаграми

 • Таблиці Excel

 • Текстовий файл

 • XML-таблицю

 • Веб-запиту у веб-сторінці

Завжди використовувати файл підключення    Установіть цей прапорець, щоб переконатися, що найновішу версію файл підключення завжди використовується щоразу, коли відображається або оновити дані. Зніміть цей прапорець, щоб використовувати дані підключення в книзі Excel.

Увага!: Якщо файл підключення не відображається, Excel вдається до відомості про підключення, які збережено у книзі. Якщо ви хочете, щоб гарантувати, що найновішу версію файл підключення завжди використовується, переконайтеся, що файл зв'язку зі спеціальними можливостями та доступні.

Рядок підключення    Відображає відомості про поточне підключення у вигляді рядка підключення. Використовуйте рядок підключення, щоб перевірити всі відомості про підключення та редагувати відомості про певні підключення, що не можна змінити за допомогою діалогового вікна Властивості підключення .

Зберегти пароль    Установіть цей прапорець, щоб зберегти ім'я користувача та пароль у файлі підключення. Збережений пароль не зашифровано. Зніміть цей прапорець, щоб увійти до джерела даних, якщо ім'я користувача та пароль обов'язкові, перше, що ви до нього доступ. Цей прапорець не стосується дані, отримані з текстового файлу або веб-запиту.

Примітка про безпеку.: Радимо не зберігати відомості про вхід до системи під час підключення до джерел даних. Ці відомості можуть зберігатися як звичайний текст, а зловмисний користувач може отримати доступ до інформації, що поставить під загрозу безпеку джерела даних.

Тип команди    Виберіть один із наведених нижче типів команди.

 • SQL

 • Table (Таблиця);

 • За промовчанням

Якщо підключення до джерела даних OLAP, куба відображатиметься, але не можна змінити тип команди.

Команда тексту     Визначає, дані повертаються відповідно до типу команди. Наприклад, якщо тип команди таблиці, відображається ім'я таблиці. Якщо команда типу SQL, запит SQL використовується для визначення дані, повернуті відображається. Щоб змінити текст команди, клацніть текст у полі а потім відредагуйте текст.

Служби Excel Services    Натисніть кнопку Параметри автентифікації для відображення діалогового вікна Параметри Excel Services автентифікації та виберіть спосіб автентифікації під час доступу до джерела даних, які підключено до книги та що відображається у програмі Excel Служби. Виберіть один із наведених нижче параметрів, щоб увійти до джерела даних.

 • Автентифікація Windows    Виберіть цей параметр, щоб використовувати Windows ім'я користувача та пароль для поточного користувача. Це найбезпечніший спосіб, але його можна впливати на продуктивність за наявності кількох користувачів.

 • SSS    Виберіть цей параметр для використання служби захищеного сховища а потім введіть відповідну ідентифікації рядок у текстовому полі SSS код . Адміністратор сайту можна настроїти де можуть зберігатися ім'я користувача та пароль для сайту SharePoint для використання бази даних служби захищеного сховища. Цей метод може бути найефективніші коли існує багато користувачів.

 • Немає    Виберіть цей параметр, щоб використовувати інформацію, збережену у рядок підключення для автентифікація, наприклад, коли ви встановіть прапорець Зберегти пароль .

  Примітка про безпеку.: Радимо не зберігати відомості про вхід до системи під час підключення до джерел даних. Ці відомості можуть зберігатися як звичайний текст, а зловмисний користувач може отримати доступ до інформації, що поставить під загрозу безпеку джерела даних.

Примітка.: Настроювання автентифікації використовується лише за допомогою програми Microsoft Excel Services а не у програмі Excel для настільних комп'ютерів. Якщо ви хочете переконатися, однакових даних доступна відкриття книги в програмі Excel та службах Excel Services, забезпечити автентифікації настройок для підключення так само, у програмі Excel і службах Excel Services.

Змінення запиту    Натисніть цю кнопку, щоб змінити запит, який використовується для отримання даних із джерела даних. Залежно від типу джерела даних відображає одну з таких дій:

 • Майстер зв'язків даних для підключення OLEDB файл (. ODC) підключення до даних Office (ODC).

 • Microsoft Query для підключення до ODBC.

 • Діалогове вікно Редагування веб-запиту для веб-сторінки.

 • Майстер імпорту тексту для текстового файлу.

Примітка.: Якщо відомості про підключення наразі зв'язано з файлу зв'язку, не можна редагувати запит.

Параметри    Натисніть цю кнопку, щоб відобразити діалогове вікно " Параметри " та редагувати відомості про параметр для підключення за допомогою програми Microsoft Query або веб-запиту.

Експортувати файл підключення    Натисніть цю кнопку, щоб відкрити діалогове вікно Збереження файлу та зберегти відомості про поточне підключення до файлу зв'язку.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×