Властивості підключення

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Діалогове вікно Властивості підключення використовується для керування різноманітними настройками підключення до зовнішніх джерел даних (або зв'язків даних) і для використання або повторного використання файлів підключень, а також переходів між ними.

Увага! : Підключення до зовнішніх даних на комп’ютері може бути на даний момент вимкнуто. Щоб підключитися до даних після відкриття книги, потрібно ввімкнути зв’язок даних на панелі Центру безпеки та конфіденційності або розмістити книгу в надійному розташуванні. Додаткові відомості можна знайти в таких статтях:

Поля Ім'я підключення та Опис
Відображають ім‘я підключення та його необов'язковий опис. Щоб змінити ім‘я та опис, клацніть текст в полі та відредагуйте. Ім‘я та опис підключення відображаються як стовпці в діалоговому вікні Підключення робочої книги. (На вкладці Дані у групі Підключення натисніть кнопку Підключення.)

У цій статті

Параметри вкладки «Використання»

Параметри вкладки «Визначення»

Параметри вкладки «Використання»

Настройки на вкладці Використання призначені для керування способом використання відомостей про підключення у книзі.

Оновлення екрана

Фонове оновлення    Установіть цей прапорець, щоб запускати запит у фоновому режимі. Зніміть цей прапорець, щоб запускати запит в активному режимі. Запуск запиту у фоновому режимі дає змогу працювати в Excel під час оброблення запиту.

Оновлювати кожні n хвилин    Установіть цей прапорець, щоб увімкнути оновлення зовнішніх даних через рівні проміжки часу та введіть періодичність оновлення у хвилинах. Зніміть цей прапорець, щоб вимкнути автоматичне оновлення зовнішніх даних.

Оновлювати дані під час відкриття файлу    Установіть цей прапорець, щоб увімкнути оновлення зовнішніх даних під час відкриття книги. Зніміть цей прапорець, щоб вимкнути оновлення зовнішніх даних під час відкриття книги.

Видаляти дані з діапазону зовнішніх даних перед збереженням робочої книги    Установіть цей прапорець, щоб зберігати книгу з визначенням запиту, але без зовнішніх даних. Зніміть цей прапорець, щоб зберігати визначення запиту та зовнішні дані з книгою. Цей параметр доступний, лише якщо встановлено прапорець Оновлювати дані під час відкриття файлу.

Форматування сервера OLAP

Контролює завантаження з сервера наведених нижче форматів сервера OLAP та їх відображення з даними.

Формат числа    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути формати чисел, наприклад, грошовий, дата або час.

Стиль шрифту    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути стилі шрифтів, такі як жирний, курсив, підкреслений або закреслений.

Колір заливки    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути кольори заливки.

Колір тесту    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути кольори тексту.

Деталізація OLAP

Максимальна кількість отримуваних записів    Введіть число від 1 до 10 000, щоб указати максимальну кількість отримуваних записів під час розгортання рівня даних в ієрархії.

Мова

Отримувати дані та помилки мовою інтерфейсу Office у разі наявності    Установіть або зніміть цей прапорець, щоб увімкнути або вимкнути отримання з сервера OLAP перетворених даних і помилок у разі наявності.

На початок сторінки

Параметри вкладки «Визначення»

Настройки на вкладці Визначення контролюють визначення відомостей про підключення та джерело відомостей про підключення як у книзі, так і у файлі підключення.

Тип зв'язку    Відображення типу підключення, які використовуються, як-от Підключення до даних Office або База даних Microsoft Access.

Файл підключення    Відображає поточний файл підключення, в якому зберігаються відомості про підключення, та дозволяє перехід до переглянутого або нового файлу підключення. Якщо це поле пусте, то файл підключення ніколи не використовувався, або використовувався і був змінений таким чином, що зв’язок з файлом було перервано.

Щоб відновити зв’язок із файлом підключення (наприклад, якщо файл оновлено й потрібно використовувати нову версію) або змінити поточне підключення для використання іншого файлу підключення, натисніть кнопку Огляд. Відкриється діалогове вікно Вибір джерела даних. Тут можна вибрати змінений файл підключення, інший файл підключення або створити нове підключення. Щоб створити нове підключення, натисніть кнопку Створити. Після цього запуститься майстер зв’язків даних.

Примітка : Переконайтеся, що новий файл підключення узгоджений з об‘єктом, який має підключення до даних. Можна змінити підключення, але не можна переходити між такими об‘єктами:

 • Звіт зведеної таблиці та зведеної діаграми OLAP

 • Звіт зведеної таблиці та зведеної діаграми, відмінних від OLAP

 • Таблиця Excel

 • Текстовий файл

 • Таблиця XML

 • Веб-запит на веб-сторінку

Завжди використовувати файл підключення    Установіть цей прапорець, щоб забезпечити використання найновішої версії файлу підключення незалежно від того, чи відомості відображаються та чи оновлюються вони. Зніміть цей прапорець, щоб використовувати відомості про підключення з книги Excel.

Увага! : Якщо підключення недоступне, Excel звертається до відомостей, збережених у книзі. Якщо потрібно забезпечити використання найновішої версії файлу підключення, переконайтеся, що файл підключення доступний і наявний.

Рядок підключення    Відображає поточні відомості про підключення у вигляді рядка підключення. Використовується для перевірки всіх відомостей підключення та редагування певних відомостей підключення, які не можна змінювати в діалоговому вікні Властивості підключення.

Зберегти пароль    Установіть цей прапорець, щоб зберегти ім‘я користувача та пароль у файлі підключення. Збережений пароль не шифрується. Зніміть цей прапорець під час першого підключення до джерела даних, щоб під час кожного підключення потрібно було вводити ім‘я користувача й пароль. Цей прапорець не застосовується для даних, отриманих із текстового файлу або веб-запиту.

Примітка про безпеку : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Тип команди    Виберіть один із таких типів команд

 • SQL

 • Таблиця

 • За промовчанням

Якщо підключення використовує джерело даних OLAP, відображається тип команди Куб і змінити його неможливо.

Текст команди     Визначає дані, які повертаються, виходячи з типу команди. Наприклад, якщо тип команди — Таблиця, відображається ім'я таблиці. Якщо тип команди — SQL, відображувані дані визначаються за допомогою запиту SQL. Щоб змінити текст команди, клацніть текст у полі та відредагуйте.

Служби Excel    Натисніть кнопку Параметри автентифікації, щоб відкрити діалогове вікно Параметри автентифікації служб Excel та вибрати спосіб перевірки автентичності в разі доступу до джерела даних, яке підключене до книги та відображається в службах Excel. Виберіть один із наведених параметрів підключення до джерела даних:

 • Автентифікація Windows    Виберіть цей параметр, щоб використовувати ім‘я й пароль поточного користувача Windows. Це найбільш безпечний спосіб, але він може призвести до зниження продуктивності комп’ютера, на якому працюють багато користувачів.

 • SSS    Виберіть цей параметр для використання служби захищеного сховища а потім введіть відповідну ідентифікації рядок у текстовому полі SSS код . Адміністратор сайту можна настроїти де можуть зберігатися ім'я користувача та пароль для сайту SharePoint для використання бази даних служби захищеного сховища. Цей метод може бути найефективніші коли існує багато користувачів.

 • Немає    Виберіть цей перемикач, щоб використовувати для автентифікації дані з рядка підключення, наприклад, якщо встановлено прапорець Зберегти пароль.

  Примітка про безпеку : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Примітка : Настройки автентифікації використовуються тільки у службах Microsoft Excel Services. Вони не використовуються у програмі Excel для персональних ПК. Щоб переконатися, що під час відкриття книги у програмі Excel і у службах Excel Services відкриваються такі самі дані, установіть однакові настройки автентифікації у програмі Excel і у службах Excel Services.

Редагувати запит    Натисніть цю кнопку, щоб змінити запит, який використовується для отримання даних із джерела даних. Залежно від типу джерела даних з’явиться:

 • Майстер підключення даних для підключення OLEDB файлу .odc.

 • Microsoft Query для підключення ODBC.

 • Діалогове вікно Змінити веб-запит для веб-сторінки.

 • Майстер імпорту текстів для текстового файлу.

Примітка : Не можна змінити запит, якщо відомості про підключення зараз зв‘язані з файлом підключення.

Параметри    Натисніть цю кнопку, щоб відобразити діалогове вікно " Параметри " та редагувати відомості про параметр для підключення за допомогою програми Microsoft Query або веб-запиту.

Експортувати файл підключення    Натисніть цю кнопку, щоб відобразити діалогове вікно Збереження файлу та зберегти поточні відомості про підключення у файлі підключення.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×