Виправлення неполадок із робочими циклами в Project Online

Адміністраторам Project Web App часто доводиться виправляти неполадки з робочими циклами проектів. Залежно від того, як процес робочого циклу визначено для організації, адміністраторам може знадобитися виконати певні дії, щоб відновити перебіг робочого циклу. Щоб краще розуміти стан кожного робочого циклу проекту, користувачі можуть додавати певні поля до центру проектів, кінцевої точки OData запиту або кінцевої точки REST Project Online. Використовуючи дані в цих полях, адміністратори Project Web App можуть виконати відповідні дії, щоб відновити перебіг робочого циклу проекту.

Виправлення неполадок із робочими циклами Project Online передбачає такі три етапи:

 1. Налаштування подань і звітів для перегляду помилок

 2. Перегляд помилок

 3. Виправлення помилок і виконання додаткових дій

Налаштування подань і звітів для перегляду помилок

Адміністратор може переглядати помилки робочих циклів проектів двома способами:

 • Створення подання центру проектів для перегляду стану робочих циклів

 • Використання служби Query Project OData або Project REST API

Створення подання центру проектів для перегляду стану робочих циклів

Радимо виправляти неполадки з робочими циклами за допомогою нового подання центру проектів. Щоб створити або змінити подання центру проектів, користувачу знадобиться глобальний дозвіл на редагування подань Project Web App.

Примітка.: Докладні відомості про гарантування безпеки див. в серії відео Принцип роботи дозволів безпеки на сервері Project Server.

Ось як створити подання:

 1. У Project Web App клацніть піктограму триба й виберіть Параметри PWA.

 2. На сторінці параметрів клацніть Керування поданнями. Відобразиться список подань.

 3. Натисніть кнопку Нове подання.

 4. У розділі "Ім’я та тип" виберіть Центр проектів зі списку Тип подання.

 5. У поле Ім’я введіть ім’я нового подання. Наприклад, "Робочі цикли проектів".

 6. У поле Опис введіть опис нового подання.

 7. У розділі Таблиця й поля видаліть зі списку Відображені поля стандартні поля Початок і завершення. Додайте зі списку Доступні поля такі поля:

  • Код помилки робочого циклу

  • Помилка робочого циклу

  • Робочий цикл створено

  • Ідентифікатор робочого циклу

  • Останній запуск робочого циклу

  • Власник робочого циклу

  • Ім’я етапу робочого циклу

  • Ім’я стадії робочого циклу

  • Стан робочого циклу

  • Узято на редагування

  • Узяв на редагування користувач

 8. Прокрутіть сторінку донизу й клацніть Фільтр.

 9. Додайте фільтр, указавши, що значення поля Код помилки робочого циклу має перевищувати 1, і натисніть кнопку OK.

 10. Натисніть кнопку Зберегти.

  Примітка.: Коли ви натиснете кнопку Зберегти, з’явиться таке повідомлення: Для подання не призначено категорію безпеки. Якщо не призначити категорію безпеки, користувачі не зможуть переглядати подання в розкривному списку та працювати в ньому. Продовжити збереження? Натисніть кнопку OK, адже тільки учасники групи адміністраторів PWA можуть переглядати робочі цикли проектів у поданні центру проектів.

Використання служби Query Project OData або Project REST API

За потреби користувачі можуть отримати ці відомості, надіславши запит до служби Project OData, або програмно через Project REST API.

Служба Project OData

Поле в центрі проектів

Сутність

Властивість

Код помилки робочого циклу

Projects

WorkflowErrorResponseCode

Помилка робочого циклу

Projects

WorkflowError

Робочий цикл створено

Projects

WorkflowCreatedDate

Ідентифікатор робочого циклу

Projects

WorkflowInstanceId

Останній запуск робочого циклу

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

Власник робочого циклу

Projects

WorkflowOwnerName

Ім’я етапу робочого циклу

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Ім’я стадії робочого циклу

ProjectWorkflowStageData

StageName

Стан робочого циклу

ProjectWorkflowStageData

StageStatus

Примітка.: Докладні відомості про Project OData див. в статті ProjectData – довідник зі служби Project OData.

Project REST API

Поле в центрі проектів

Сутність

Властивість

Код помилки робочого циклу

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

Помилка робочого циклу

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Робочий цикл створено

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

Ідентифікатор робочого циклу

ProjectWorkflowInstance

Id

Останній запуск робочого циклу

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

Власник робочого циклу

Projects

ProjectOwnerName

Ім’я етапу робочого циклу

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Ім’я стадії робочого циклу

ProjectWorkflowStageData

StageName

Стан робочого циклу

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Приклади кодів

Перегляньте відфільтрований набір проектів і отримайте екземпляри робочих циклів проектів. Якщо запит містить більше ніж 20 проектів, доведеться вказати додаткові умови фільтрування. Інакше запит буде неуспішним.

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Перегляньте всі робочі цикли з кодом помилки 400 й далі, зокрема відомості про власника та проект.

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Примітка.: Докладні відомості про розробку для Project Online можна знайти в Центрі розробки Project.

Перегляд помилок

Якщо адміністратор створив подання центру проектів за описаними вище вказівками, отримати до нього доступ можна таким чином:

 1. У Project Web App перейдіть до центру проектів, клацнувши Проекти на панелі швидкого запуску.

 2. Клацніть Проекти на стрічці.

 3. Виберіть потрібне подання з розкривного списку Подання.

  Відобразиться список усіх проектів і поточний стан робочого циклу кожного з них, включно з наявними помилками.

Крім того, користувач може переглянути помилки в спеціальному звіті або програмно, як описано вище.

Примітка.: У полях "Робочий цикл створено" й "Останній запуск робочого циклу" дату й час указано за всесвітнім координованим часом.

Примітка.: Після виправлення помилок за допомогою центру проектів, служби Project OData або Project REST API стан оновлюється протягом 24 годин.

Виправлення помилок і виконання додаткових дій

З робочим циклом проекту можуть статися такі помилки:

Помилка

Дія

Не вдалося оновити стан проекту "PROJECT_GUID"

Зазвичай ця помилка зникає через деякий час, навіть якщо нічого не робити. Щоб виправити її негайно, спробуйте відновити робочий цикл SharePoint.

Не вдалось оновити стан стадії "STAGE_GUID" в проекті "PROJECT_GUID"

Зазвичай ця помилка зникає через деякий час, навіть якщо нічого не робити. Щоб виправити її негайно, спробуйте відновити робочий цикл SharePoint.

Стадія "STAGE_GUID" не є поточною для проекту "PROJECT_GUID"

Така помилка стається під час спроби встановити стан для недійсної стадії робочого циклу. У такому випадку потрібно перезапустити робочий цикл проекту.

Для проекту "PROJECT_GUID" не встановлено значення користувацького поля "CUSTOM_FIELD_GUID"

Спеціальне поле налаштовано неправильно. Робочий цикл не продовжиться, доки не оновиться значення спеціального поля. Щоб визначити ім’я спеціального поля, яке потрібно оновити, див. розділ Визначення спеціального поля за його глобальним унікальним ідентифікатором. Оновивши спеціальне поле, спробуйте відновити робочий цикл SharePoint.

Примітка.: Щоб запобігти такій помилці, радимо використовувати для спеціальних полів типу "істина/хибність", які входять до робочого циклу, таблицю підстановки, а не спеціальне поле типу "позначка".

Користувацьке поле "CUSTOM_FIELD_GUID" не існує

Таке трапляється, коли робочий цикл намагається прочитати або записати значення спеціального поля, яке було видалено з PWA. У такому разі потрібно змінити робочий цикл і пов’язати з ним відповідне спеціальне поле.

Не вдалося надіслати завдання повернення з редагування для проекту "PROJECT_GUID"

Зазвичай ця помилка зникає через деякий час, навіть якщо нічого не робити. Щоб виправити її негайно, спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

Не вдалося надіслати завдання публікації для проекту "PROJECT_GUID"

Зазвичай ця помилка зникає через деякий час, навіть якщо нічого не робити. Щоб виправити її негайно, спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

Не вдалося надіслати завдання публікації загальних відомостей для проекту "PROJECT_GUID"

Зазвичай ця помилка зникає через деякий час, навіть якщо нічого не робити. Щоб виправити її негайно, спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

Не вдалося створити проект із пункту списку

Ця помилка впливає на дію CreateProjectFromListItem. Спочатку спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, перевірте, чи немає в черзі PWA завдання створення проекту з помилкою.

Не вдалося знайти елемент списку, щоб створити проект для веб-адреси WEB_ID, список LIST_ID, елемент LIST_ITEM_ID

Цей елемент списку більше не існує. Перевірте, чи можна відновити елемент списку з кошика.

Під час спроби оновити стан не вдалося знайти пов’язану з проектом "PROJECT_GUID" ідею

Така помилка може статися, якщо видалити ідею, на основі якої створено проект. Перевірте, чи можна відновити елемент списку з кошика.

Неприпустимий ідентифікатор завдання JOB_GUID

Якщо ви отримали таке повідомлення про помилку, зверніться до служби підтримки Microsoft.

У власника робочого циклу немає дозволу повернути проект "PROJECT_GUID" із редагування

Адміністратор має надати власнику робочого циклу дозволи на повернення з редагування. Після надання дозволів спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

У власника робочого циклу немає дозволів категорій "Редагування полів загальних відомостей для проекту", "Збереження проекту на сервері Project Server" або "Публікація проекту" для проекту "PROJECT_GUID"

Адміністратор має надати власнику робочого циклу відповідні дозволи. Після надання дозволів спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

У власника робочого циклу немає глобального дозволу "Створення проекту"

Таке трапляється під час спроби створити проект на основі елемента списку SharePoint, коли користувач, який запустив екземпляр робочого циклу, не має дозволу створювати нові проекти у PWA.

Адміністратор має надати користувачу відповідні дозволи. Після надання дозволів спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

У власника робочого циклу немає дозволів категорій "Відкриття проекту" та "Збереження проекту на сервері Project Server" для проекту "PROJECT_GUID"

Адміністратор має надати користувачу відповідні дозволи. Після надання дозволів спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

У власника робочого циклу немає дозволу категорії "Відкриття проекту" для проекту "PROJECT_GUID"

Адміністратор має надати користувачу відповідні дозволи. Після надання дозволів спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

У власника робочого циклу немає дозволу категорії "Публікація проекту" для проекту "PROJECT_GUID"

Адміністратор має надати користувачу відповідні дозволи. Після надання дозволів спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

Робочий цикл проекту не може містити кілька активних стадій

Така помилка стається, якщо екземпляр робочого циклу намагається почати нову стадію, не завершивши попередню. Щоб отримати додаткову довідку з цієї помилки, зверніться до служби підтримки Microsoft.

Робочий цикл проекту має містити тільки одну активну стадію

Така помилка стається, якщо екземпляр робочого циклу намагається завершити стадію, не визначивши наступну стадію для виконання. Щоб отримати додаткову довідку з цієї помилки, зверніться до служби підтримки Microsoft.

У проекту "PROJECT_GUID" не може бути робочого циклу

Така помилка стається під час спроби запустити екземпляр робочого циклу для непідтримуваного типу проекту. Щоб отримати додаткову довідку з цієї помилки, зверніться до служби підтримки Microsoft.

Не вдалося повернути проект "PROJECT_GUID" з редагування

У черзі PWA є завдання з помилкою, яке перешкоджає виконанню робочого циклу. Перегляньте завдання з помилками на сторінці "Керування чергою" в PWA.

Не вдалося повернути проект "{0}" з редагування після оновлення значення користувацького поля "{1}"

У черзі PWA є завдання з помилкою, яке перешкоджає виконанню робочого циклу. Перегляньте завдання з помилками на сторінці "Керування чергою" в PWA.

Не вдалося повернути проект "PROJECT_GUID" з редагування після оновлення значення властивості "PROPERTY"

У черзі PWA є завдання з помилкою, яке перешкоджає виконанню робочого циклу. Перегляньте завдання з помилками на сторінці "Керування чергою" в PWA.

Проект "PROJECT_GUID" уже взято на редагування в іншому сеансі

Адміністратор має примусово повернути проект із редагування або попросити користувача зробити це. Після повернення проекту з редагування спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

Проект "PROJECT_GUID" узяв на редагування інший користувач

Адміністратор має примусово повернути проект із редагування або попросити користувача зробити це. Після повернення проекту з редагування спробуйте відновити робочий цикл SharePoint. Якщо проблема не зникне, доведеться перезапустити робочий цикл проекту.

У проекті "PROJECT_GUID" немає робочого циклу

Якщо ви отримали таке повідомлення про помилку, зверніться до служби підтримки Microsoft.

Проект "PROJECT_GUID" не взято на редагування

Адміністратор має перевірити визначення робочого циклу й переконатися, що до проекту, який не взято на редагування, не вносяться зміни.

Проект "PROJECT_GUID" не існує

Якщо ви отримали таке повідомлення про помилку, зверніться до служби підтримки Microsoft.

Не вдалось опублікувати проект "PROJECT_GUID", тому що Project Web App перебуває в режимі лише для читання

Зазвичай ця помилка зникає через деякий час, навіть якщо нічого не робити. Щоб виправити її негайно, перевірте, чи сайт PWA не перебуває в режимі лише для читання, перейшовши на нього й переконавшись, що у верхній частині сторінки не відображається відповідне сповіщення. Якщо сповіщення немає, спробуйте відновити робочий цикл SharePoint.

Не вдалось оновити проект "PROJECT_GUID"

У черзі PWA є завдання з помилкою, яке перешкоджає виконанню робочого циклу. Перегляньте завдання з помилками на сторінці "Керування чергою" в PWA.

Для проекту "PROJECT_GUID" не вказано значення властивості "PROPERTY"

Адміністратор має перевірити визначення робочого циклу й переконатися, що властивості встановлено правильно.

Властивість "PROPRERTY" не існує

Якщо ви отримали таке повідомлення про помилку, зверніться до служби підтримки Microsoft.

Не вдалося виконати операцію публікації для проекту "PROJECT_GUID"

У черзі PWA є завдання з помилкою, яке перешкоджає виконанню робочого циклу. Перегляньте завдання з помилками на сторінці "Керування чергою" в PWA.

Не вдалося виконати операцію публікації загальних відомостей для проекту "PROJECT_GUID"

У черзі PWA є завдання з помилкою, яке перешкоджає виконанню робочого циклу. Перегляньте завдання з помилками на сторінці "Керування чергою" в PWA.

401 User not found/user is inactive (401 Користувача не знайдено або він неактивний)

Знадобиться перезапустити робочий цикл проекту.

System.InvalidOperationException: Incomplete closure detected while loading subroutines for workflow WORKFLOW_GUID in scope. (System.InvalidOperationException: виявлено неповне закриття під час завантаження підпрограм для робочого циклу WORKFLOW_GUID в області.)

Знадобиться перезапустити робочий цикл проекту.

Якщо вашої помилки немає в списку або вам потрібні докладні відомості про неї, див. розділ Перегляд докладного повідомлення про помилку робочого циклу SharePoint.

Якщо ви отримали помилку, якої немає в списку вище, повідомте нам про це. До нас можна звернутися двома способами: через форум User Voice або службу підтримки Microsoft. Надайте такі відомості:

 • Ім’я проекту

 • Код помилки робочого циклу

 • Помилка робочого циклу

 • Робочий цикл створено

 • Ідентифікатор робочого циклу

 • Останній запуск робочого циклу

 • Власник робочого циклу

 • Отримане повідомлення про помилку разом із позначкою часу

Відновлення робочого циклу SharePoint

Іноді може знадобитися відновити робочий цикл, щоб повторити його поточний крок.

Ось як відновити робочий цикл SharePoint:

 1. У Project Web App перейдіть до центру проектів, клацнувши Проекти на панелі швидкого запуску.

 2. Клацніть ім’я проекту.

 3. Виберіть ім’я проекту на панелі швидкого запуску.

 4. Розгорніть розділ Усі стадії робочого циклу.

 5. Клацніть посилання Додаткові дані робочого циклу.

 6. Клацніть піктограму "i" поруч з елементом Внутрішній стан.

 7. Клацніть посилання Відновити цей робочий цикл.

Перезапуск робочого циклу проекту

Якщо перезапустити робочий цикл проекту, він почнеться з початку. Користувачам знадобиться вручну перевести його на потрібну стадію. Перш ніж перезапускати робочий цикл проекту, варто спочатку спробувати його відновити, щоб повторити поточні кроки. Указівки з відновлення робочого циклу див. в розділі Відновлення робочого циклу SharePoint.

Ось як перезапустити робочий цикл проекту:

 1. У Project Web App перейдіть до центру проектів, клацнувши Проекти на панелі швидкого запуску.

 2. Клацніть ім’я проекту.

 3. На вкладці Проект виберіть Параметри > Перезапуск робочого циклу.

  Примітка.: Щоб перезапустити робочий цикл, спочатку потрібно повернути проект із редагування. Докладні відомості про повернення проекту з редагування див. в статті Повернення вручну проектів і ресурсів, узятих на редагування іншим користувачем.

 4. Натисніть кнопку OK.

Ось як перезапустити робочі цикли для кількох проектів:

 1. У Project Web App клацніть піктограму триба й виберіть Параметри PWA.

 2. Клацніть Змінення або перезапуск робочих циклів.

 3. Виберіть для проектів Тип корпоративного проекту зі списку.

 4. Виберіть проекти, для яких потрібно перезапустити робочі цикли.

  Примітка.: Щоб проекти відображалися в списку, їх потрібно повернути з редагування. Докладні відомості про повернення проекту з редагування див. в статті Повернення вручну проектів і ресурсів, узятих на редагування іншим користувачем.

 5. Виберіть Перезапуск поточного робочого циклу для вибраних проектів.

 6. Натисніть кнопку OK.

Робочі цикли проектів можна також перезапустити програмно. ProjectWorkflowInstance передбачає два способи перезапуску робочих циклів проектів:

 • RestartWorkflow()

  ЗАПИС https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  ЗАПИС https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Примітка.: Груповий перезапуск робочих циклів проектів може обмежити кількість запитів. Докладні відомості див. в статті Обмеження кількості запитів і продуктивність робочого циклу SharePoint 2013 в SharePoint Online і Project Online.

Перегляд детального повідомлення про помилку робочого циклу SharePoint

Якщо повідомлення про помилку робочого циклу SharePoint у центрі проектів містить недостатньо інформації для її виправлення, може знадобитися переглянути його детальну версію.

Ось як переглянути докладне повідомлення про помилку робочого циклу SharePoint:

 1. У Project Web App перейдіть до центру проектів, клацнувши Проекти на панелі швидкого запуску.

 2. Клацніть ім’я проекту.

 3. Виберіть ім’я проекту на панелі швидкого запуску.

 4. Розгорніть розділ Усі стадії робочого циклу.

 5. Клацніть посилання Додаткові дані робочого циклу.

 6. Щоб переглянути детальне повідомлення про помилку, клацніть піктограму "i" поруч з елементом Внутрішній стан.

Визначення спеціального поля за його глобальним унікальним ідентифікатором

 1. У Project Web App клацніть піктограму триба й виберіть "Параметри PWA".

 2. Клацніть Корпоративні настроювані поля й таблиці підстановки.

 3. Клацніть спеціальне поле.

 4. Прокрутіть сторінку донизу.

 5. Щоб переглянути глобальний унікальний ідентифікатор спеціального поля, розгорніть розділ Ідентифікаційні дані системи.

Перегляд завдань у черзі PWA

Іноді помилка виникає через невдале виконання завдання в черзі PWA. PWA надає докладні повідомлення про помилки завдань у черзі.

Ось як переглянути завдання в черзі PWA:

 1. У Project Web App клацніть піктограму триба й виберіть "Параметри PWA".

 2. Клацніть Керування завданнями в черзі.

 3. Знайдіть невдало виконане завдання в черзі, пов’язане з помилкою робочого циклу, і клацніть помилку, щоб переглянути докладні відомості.

Примітка.: Якщо помилка робочого циклу сталася понад тиждень тому, знадобиться змінити Журнал завдання, щоб відобразити її в списку.  

Додаткові дії

Workflow Last Run Date is far in the past for an active project (Дата останнього запуску робочого циклу для активного проекту дуже давня)

Можливо, проект було взято на редагування в іншому сеансі й робочий цикл не може продовжитися, доки його не буде повернуто. Щоб продовжити виконання робочого циклу, адміністратор має примусово повернути проект із редагування. Докладні відомості про повернення проекту з редагування див. в статті Повернення вручну проектів і ресурсів, узятих на редагування іншим користувачем.

Примітка.: Властивість "Workflow Last Run Date" має назву "Last Submitted Date" (Дата останнього надсилання) у Project Service OData та Project Service REST API.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×