Використання шаблону My Cashflow (Мій рух грошових коштів) в Excel 2016

В Excel 2016 можна аналізувати різні типи даних із різноманітних джерел за багатьма різними показниками. У цій статті ви дізнаєтесь, як використовувати вбудований в Excel 2016 шаблон My Cashflow (Мій рух грошових коштів), щоб керувати заробленими грошима, а також сумами й різновидами витрат.

Використання шаблону My Cashflow (Мій рух грошових коштів)

Шаблон My Cashflow (Мій рух грошових коштів) – це простий приклад того, як в Excel 2016 можна аналізувати, моделювати й презентувати дані цікавими та інформативними способами. Цей шаблон – це чудовий спосіб ознайомитися з можливостями аналізу даних в Excel 2016 і продемонструвати, як завдяки вбудованим в Excel шаблонам можна легко аналізувати дані.

У цій статті ви дізнаєтесь, як в Excel 2016 можна:

 1. Моделювати дані, використовуючи вбудовані в Excel можливості моделювання.

 2. Використовувати деякі з функцій часового аналізу Excel.

 3. Дізнатися, як у шаблоні My Cashflow (Мій рух грошових коштів) використано потужні обчислення, що називаються мірами, які також можна використовувати у своїх книгах.

Відкриття шаблону My Cashflow (Мій рух грошових коштів)

Щоб відкрити шаблон My Cashflow (Мій рух грошових коштів), виберіть елементи Створити > Business analysis feature tour (Огляд функцій бізнес-аналізу).

шаблон "Мій грошовий потік"

Якщо шаблон не відображається, у полі пошуку введіть business analysis feature tour і натисніть кнопку зі збільшувальним склом, щоб почати пошук (або натисніть клавішу Enter). Відобразиться шаблон My Cashflow (Мій рух грошових коштів).

Якщо відкрити цей шаблон, відобразиться перша вкладка книги з назвою Start (Початок). Щоб почати, натисніть кнопку Lets' get started (Почати).

"Мій грошовий потік": загальні відомості

Буде вибрано вкладку книги My Cashflow (Мій рух грошових коштів) зі звітом про рух грошових коштів за вибраний рік. На графіку руху грошових коштів відображається порівняння руху грошових коштів за поточний (щоб вибрати його, використовуються кнопки у верхньому правому куті книги) і попередній роки. Ці обчислення вважаються часовим аналізом. Використовуючи кнопки у верхньому правому куті екрана, можна вибрати інший рік. Зверніть увагу, як саме змінюється гістограма, якщо вибирати інший рік.

Роздільник року для шаблону "Мій грошовий потік"

Введення власних даних про рух грошових коштів

Роздивлятися зразок даних, включений у шаблон, цікаво, але набагато цікавіше аналізувати власні дані. Щоб ввести свої числа – з реального життя або випадкові числові дані, які дають змогу поекспериментувати із шаблоном і зрозуміти, як він працює, – виберіть вкладку аркуша Sample Data (Зразок даних). Зверніть увагу на інструкції в розділі TRY IT (СПРОБУЙТЕ) праворуч від таблиці, де наведено поради та кнопку, використовуючи яку, можна ввести власний зразок даних.

Введення зразка даних

Якщо натиснути кнопку Add a new sample row (Додати новий рядок зразка), у шаблоні буде виділено новий рядок у нижній частині таблиці, а чотири стовпці буде заповнено такими даними:

 • Transaction Type (Тип транзакції) – у цьому першому стовпці може бути значення Income (Дохід) або Expense (Витрата). Використовуючи лише ці дві категорії, на графіку на аркуші My Cashflow (Мій рух грошових коштів) можна завжди порівнювати доходи й витрати. У цьому прикладі премія – це дохід.

 • Date (Дата) – це дата транзакції. У шаблоні автоматично вставлено 01.04.2015, але можна вибрати будь-яку іншу дату. На графіку на аркуші My Cashflow (Мій рух грошових коштів) доходи й витрати групуються за місяцями та роками на основі значення в цьому стовпці.

 • Category (Категорія) – у цьому стовпці доходам і витратам можна призначити категорії. Чимало категорій, з яких можна вибрати потрібну, уже включено. Також можна створити нову категорію, особливо якщо ви плануєте часто отримувати премії (це ж завжди приємно). Крім того, можна переглядати доходи й витрати за категоріями, тому варто вводити відомості про категорію, щоб не мати проблем з аналізом в майбутньому.

 • Amount (Сума) – це сума доходу або витрати. У цьому стовпці потрібно вводити додатні числа (зокрема, не слід використовувати від’ємні числа для витрат), оскільки в обчисленнях, пов’язаних із моделлю даних, доходи й витрати обробляються належним чином, якщо в цьому стовпці введено додатні числа.

Введення зразка даних у шаблон "Мій грошовий потік"

Коли дані введено, можна повернутися до діаграми й натиснути кнопку Update now (Оновити зараз), щоб оновити модель даних. Зміни відобразяться на діаграмі руху грошових коштів. Завдяки додатковим 1500 доларам США доходу, який ми додали, виконавши інструкції з розділу TRY IT (СПРОБУЙТЕ), результат у квітні, що був менший на 38,94 % порівняно з минулим роком, тепер перевищує показник попереднього року на 68,48 %.

Нові дані змінюють грошовий потік квітня

Використання моделі даних Excel

Виконуючи попередні кроки та вводячи додатковий зразок даних у книгу My Cashflow (Мій рух грошових коштів), ви взаємодіяли з моделлю даних Excel. Модель даних – це впорядкована колекція елементів даних, пов’язаних між собою структурованим (стандартизованим) способом. У моделі даних My Cashflow (Мій рух грошових коштів) є багато елементів даних (записів руху грошових коштів), пов’язаних між собою за чотирма структурованими (стандартизованими) категоріями (тип транзакції, дата, категорія, сума).

Моделі даних можуть бути прості, як ця модель даних My Cashflow (Мій рух грошових коштів), або складні, як база даних чи колекція баз даних, пов’язаних між собою певними способами. Моделі даних не обов’язково мають бути незмінні, і їх можуть створювати не лише спеціалісти з баз даних. Моделі даних можна легко створювати на льоту в програмі Excel із різних джерел відповідно до власних потреб в аналізі даних.

Модель даних також можна аналізувати, розглядаючи частини цих даних певними способами, наприклад на графіках або інших візуалізаціях. Наприклад, може знадобитися проаналізувати свій рух грошових коштів лише в частині витрат за 2015 календарний рік. Для цього слід розглянути (проаналізувати) підмножину моделі даних, яка відповідає вашим умовам, і усвідомити побачене. Так само, як і моделі даних, візуалізації та аналіз даних можуть бути прості (наприклад, графік своїх витрат на Інтернет у 2015 році) або складні.

Активування надбудов аналізу даних

Excel 2016 містить потужну функцію моделювання даних, що називається Power Pivot. Щоб активувати Power Pivot та інші надбудови аналізу даних, виберіть елементи Файл > Параметри. Відкриється вікно Параметри Excel. В області ліворуч виберіть елемент Додатково, а потім прокрутіть униз до розділу Дані, розташованого біля нижнього краю вікна. У нижній частині розділу "Дані" є параметр Увімкнути надбудови аналізу даних: Power Pivot, Power View та Power Map.

Вікно "Параметри Excel"

Установіть цей прапорець і натисніть кнопку OK.

Коли надбудови аналізу даних активовано, на стрічці Дані в розділі Знаряддя даних відображається кнопка Керування моделлю даних. Якщо натиснути кнопку Керування моделлю даних, відкриється вікно моделювання даних Power Pivot.

Кнопка "Керування моделлю даних" на вкладці стрічки "Дані"

Часовий аналіз в Excel 2016 за допомогою мір

У шаблоні My Cashflow (Мій рух грошових коштів) використовується кілька можливостей часового аналізу Excel 2016, наприклад порівняння по роках, продемонстроване вище в цій статті. Ці можливості часового аналізу впроваджено як міри, створені в моделі даних шаблону. Щоб побачити ці міри, на вкладці Дані натисніть кнопку Керування моделлю даних. Відобразиться вікно Power Pivot. Перша міра називається Total Cashflow (Загальний рух грошових коштів).

Показники надбудови Power Pivot

У шаблоні My Cashflow (Мій рух грошових коштів) в обчисленні по роках порівнюється грошовий потік за поточний рік (CYC) з грошовим потоком за минулий (PYC). Формула для створення обчислення по роках:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

У шаблон My Cashflow (Мій рух грошових коштів) включено такі міри часового аналізу:

 • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

  У мірі TotalIncome підсумовуються дані зі стовпця Amount (Сума), але включаються лише значення, у яких у стовпці Transaction Type (Тип транзакції) указано Income (Дохід).

 • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

  Міра TotalExpenses подібна до TotalIncome, де в стовпці Transaction Type (Тип транзакції) указано Expense (Витрата). Потім результат множиться на –1, щоб показати, що це витрати.

 • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

  Щоб створити міру Total Cashflow, міри [TotalIncome]+[TotalExpenses] додаються. Тобто ці міри використовуються як стандартні блоки в обчисленні, і майбутні зміни в будь-якій із них автоматично відображатимуться в Total Cashflow.

  Міра Total Cashflow також дала змогу створити зведену таблицю з даними про рух грошових коштів. Додавши роздільник Year (Рік), ми змогли побачити рух грошових коштів за певний рік (наприклад, поточний). Щоб порівняти дані по роках, нам також знадобився рух грошових коштів за попередній рік. Крім того, потрібно, щоб рух грошових коштів за попередній рік відображався, коли в роздільнику вибрано поточний. Щоб розв’язати це завдання, ми створили міру з назвою PreviousYearCashflow.

 • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

  Calculate – це потужна функція. Функція Calculate може замінити наявний фільтр на новий, щоб надати відповідь на аналітичні запитання відповідно до потреб користувачів.

  У мірі PreviousYearCashflow ми підсумували раніше створені міри Total Cashflow, і тепер ми маємо новий контекст виміру часу, щоб отримати потрібні дані. Зокрема, якщо для Total Cashflow в роздільнику вибрано 2015 рік, міра PreviousYearCashflow представляє дані за 2014 рік, використовуючи функцію SAMEPERIODLASTYEAR.

Синтаксис формул, що використовуються в мірах, – це частина потужної аналітичної мови, яка називається DAX (вирази аналізу даних). Додаткові відомості про DAX див. в розділі пов’язаних тем нижче.

Див. також

Функція "Завантажити та перетворити" в Excel 2016

Початок роботи з функцією "Завантажити та перетворити" в Excel 2016

Power Pivot – огляд і навчальні курси

Вирази аналізу даних (DAX) у надбудові Power Pivot

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×