Використання робочого процесу для керування затвердженням вмісту для бібліотеки

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Можна робочого процесу для керування затвердженням вмісту (також називається модерація) у бібліотеках вимагається затвердження, який вміст і основні та проміжні керування версіями ввімкнуто. Під час використання робочого процесу для керування затвердженням вмісту процес, проміжних версій документа залишаються у стані очікування, доки їх не буде затверджено або відхилено робочий цикл. Якщо за допомогою робочого циклу затвердження проміжної версії, його стан оновлення у стані очікування для затвердженота опублікувати основну версію, як і відображається будь-який користувач із дозволом на перегляд бібліотеки. Якщо Проміжна версія відхилено за допомогою робочого циклу, його стан змінюється з очікування на Відхилено , і вона залишається проміжною версією, яка відображається лише для користувачів, які мають дозвіл на перегляд проміжних версій у бібліотеці. Робочий цикл затвердження вмісту запускається автоматично, коли автори повернення Проміжна версія як основної або вони виберіть команду Опублікувати основну версію документа. Також можна дозволити користувачам певні дозволи, щоб почати робочий цикл затвердження вмісту вручну.

Посилання на додаткові відомості про затвердження вмісту та керування версіями див. у розділі Див. також.

У наведених нижче розділах описано дії щодо настроювання робочого процесу для керування затвердженням вмісту для бібліотеки.

У цій статті

Крок 1: Увімкнення затвердження вмісту для бібліотеки

Крок 2: Увімкнення основні та проміжні керування версіями для бібліотеки

Крок 3: Настроювання робочого циклу для керування затвердженням вмісту для бібліотеки

На початок сторінки

Крок 1: Увімкнення затвердження вмісту та встановлення параметрів безпеки чорнового елемента для бібліотеки

Бібліотеку можна настроїти на обов’язкове затвердження змін, внесених до документів, які зберігаються в цій бібліотеці.

Коли в бібліотеці вимагається затвердження вмісту, документа, яку було змінено залишається у стані очікування, доки не її затверджено або відхилено, хто має дозвіл на затвердження його. У разі затвердження файл призначення на затверджено у бібліотеці , і воно відображається будь-який користувач із дозволом на перегляд бібліотеки. Якщо файл відхилено, його стан змінюється на Відхилено , і він відображається лише для автора документа та користувачі з дозволом на керування списками.

За промовчанням документ у стані очікування відображається лише для автора та користувачів, які мають дозвіл на керування списками, але можна вказати групи або користувачів, які також можуть бачити цей документ.

 1. Якщо бібліотеку ще не відкрито, клацніть її ім'я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім’я бібліотеки не відображається, клацніть Переглянути весь вміст сайту та виберіть ім’я своєї бібліотеки.

  1. У меню Настройки Settings menu виберіть відповідні параметри для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у бібліотеці документів клацніть Параметри бібліотеки документів.

 2. У розділі Загальні настройки виберіть пункт Настройки керування версіями.

 3. У розділі Затвердження вмісту в секції Обов’язкове затвердження вмісту надісланих елементів виберіть пункт Так.

 4. У розділі Параметри безпеки чорнового елемента в секції Хто має бачити чорнові елементи в бібліотеці документів? виберіть пункт Тільки користувачі, які мають дозвіл затверджувати елементи (та автор елемента).

  Примітка.: Якщо настройки керування версіями для бібліотеки не було оновлено, цей параметр вибирається автоматично під час увімкнення обов’язкового затвердження вмісту.

 5. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Крок 2: Увімкнення керування основними та проміжними версіями для бібліотеки

Перш ніж керувати затвердженням вмісту за допомогою робочого процесу, потрібно ввімкнути керування основними та проміжними версіями для бібліотеки.

 1. Якщо бібліотеку ще не відкрито, клацніть її ім'я на панелі швидкого запуску.

  Якщо ім’я бібліотеки не відображається, клацніть Переглянути весь вміст сайту та виберіть ім’я своєї бібліотеки.

  1. У меню Настройки Settings menu виберіть відповідні параметри для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у бібліотеці документів клацніть Параметри бібліотеки документів.

 2. У розділі Загальні настройки виберіть пункт Настройки керування версіями.

 3. У розділі Журнал версій документа виберіть пункт Створити основні та проміжні версії (чернетки).

 4. Натисніть кнопку OK.

На початок сторінки

Крок 3: Настроювання робочого процесу для керування затвердженням вмісту для бібліотеки

Попередньо визначений робочий процес затвердження, доступний в Microsoft Office SharePoint Server 2007, може використовуватися для керування затвердженням вмісту бібліотеки. Ваша установа може розробити та розгорнути настроюваний робочий процес для керування затвердженням вмісту.

Під час використання робочого процесу для керування затвердженням вмісту в бібліотеці, запуску робочого циклу затвердження вмісту щоразу, коли користувачі повернення з редагування документа як основної, або якщо вони виберіть команду Опублікувати основну версію документа. Під час робочого циклу, документ залишається проміжною версією, стан очікування. Якщо документ затверджено за допомогою робочого циклу затвердження вмісту, його стан оновлюється, щоб затвердженота документ публікується як основної, таким чином, він відображається будь-який користувач із дозволом на перегляд документів у бібліотеці. Якщо документ відхилено за допомогою робочого циклу затвердження вмісту, його стан змінюється на Відхилено, і вона залишається проміжною версією, яка відображається лише для автора документа та для тих користувачів, які мають дозвіл на керування списків.

Примітка.: Для бібліотеки може бути вказано лише один робочий процес затвердження вмісту, який запускається автоматично, коли автори повертають документи як основні версії або вибирають команду Опублікувати основну версію.

 1. Відкрийте бібліотеку, до якої слід додати робочий процес.

  1. У меню Настройки Settings menu виберіть відповідні параметри для типу бібліотеки, яку слід відкрити.

   Наприклад, у бібліотеці документів виберіть посилання Настройки бібліотеки документів.

 2. У розділі Дозволи та керування виберіть посилання Настройки робочого процесу.

  Примітки.: 

  • Команда Настройки робочого процесу відображається, лише якщо робочі процеси активовано для колекції сайтів.

  • Якщо робочі процеси вже додано до цієї бібліотеки, після виконання цього кроку буде виконано автоматичне переспрямування на сторінку змінення настройок робочого процесу, на якій потрібно вибрати посилання Додати робочий процес, щоб перейти до сторінки додавання робочого процесу. Якщо до цієї бібліотеки або типу вмісту не додано жодного робочого процесу, буде виконано перехід до сторінки «Додавання робочого процесу».

 3. На сторінці додавання робочого процесу в розділі Робочий процес виберіть назву шаблону робочого процесу, який слід використати для керування затвердженням вмісту.

  Щоб використати попередньо визначений робочий процес затвердження, доступний в Office SharePoint Server 2007, виберіть шаблон робочого процесу Затвердження.

 4. У розділі Ім’я введіть унікальне ім’я робочого процесу.

  1. У розділі Список завдань укажіть список завдань, який слід використовувати з цим робочим процесом.

   Примітки.: 

   • Можна використовувати список Завдання за промовчанням або створити новий список. Якщо використовується список Завдання за промовчанням, учасники робочого процесу можуть знайти та переглянути свої завдання робочого процесу за допомогою подання Мої завдання у списку Завдання.

   • Якщо завдання для цього робочого процесу відображатимуть важливі або конфіденційні дані, які потрібно зберігати окремо від загального списку Завдання, слід створити новий список завдань.

   • Якщо організація матиме кілька робочих процесів або якщо робочі процеси міститимуть кілька завдань, потрібно створити новий список завдань. Можливо, потрібно створити список завдань для кожного робочого процесу.

 5. У розділі Список журналу виберіть список журналу для використання з цим робочим процесом. У списку журналу відображаються всі події, які відбуваються під час виконання робочого процесу.

  Примітка.: Можна використовувати список Журнал за промовчанням або створити новий. Якщо в установі використовується кілька робочих процесів, для кожного з них можна створити окремий список журналу.

 6. У розділі Параметри запуску встановіть прапорець поруч із пунктом Запускати цей робочий процес для затвердження публікації основної версії елемента.

  Примітка.: Цей параметр доступний, лише якщо для бібліотеки ввімкнуто керування основними та проміжними версіями, і якщо вибраний шаблон робочого процесу може використовуватися для затвердження вмісту.

 7. Якщо ви хочете дозволити робочий цикл на запуск вручну, установіть прапорець дозволити цей робочий цикл запускатиметься вручну автентифікованому користувачу дозволи для редагування елементів . Виділіть на Керування списками для запуску робочого циклу прапорець, якщо потрібно ввести додаткові дозволи, щоб почати робочий цикл.

 8. Якщо доступні додаткові параметри настроювання робочого процесу, натисніть кнопку Далі та вкажіть параметри, які потрібно відображати на сторінці настроювання.

  Якщо ви використовуєте попередньо визначені затвердження, яка доступна у Office SharePoint Server 2007, перегляньте статтю використання робочого процесу затвердження додаткові відомості про настроювання робочого циклу.

 9. Якщо немає додаткових параметрів настроювання для робочого процесу, натисніть кнопку ОК.

  Примітки.: 

  • Робочий процес затвердження вмісту запускається автоматично під час повернення автором чернетки як основної версії або вибору для документа команди Опублікувати основну версію.

  • Користувачі, які мають дозвіл затверджувати вміст документа, можуть редагувати властивості документа безпосередньо в бібліотеці. Якщо документ затверджено або відхилено в такий спосіб, робочий процес автоматично завершується.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×