Використання командлетів PowerShell централізованого розгортання для керування надбудовами

Адміністратор Office 365 може розгортати надбудови Office для користувачів за допомогою функції централізованого розгортання (див. статтю Розгортання надбудов Office у Центрі адміністрування Office 365). Надбудови Office можна розгортати не лише за допомогою Центру адміністрування Office 365, а й використовуючи Microsoft PowerShell. Завантажте командлети PowerShell централізованого розгортання з Центру завантажень Microsoft.

У цьому розділі

Підключення за допомогою облікових даних адміністратора

Передавання маніфесту надбудови

Передавання надбудови з Магазину Office

Отримання докладних відомостей про надбудову

Увімкнення або вимкнення надбудови

Додавання або видалення користувачів із надбудови

Оновлення надбудови

Видалення надбудови

Отримання довідки з командлетів

Підключення за допомогою облікових даних адміністратора

Перш ніж використовувати командлети централізовано розгортання, потрібно ввійти в систему.

 1. Запустіть PowerShell.

 2. Використовуючи облікові дані адміністратора організації, підключіться до PowerShell. Запустіть такий командлет:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. На сторінці Enter Credentials (Введіть облікові дані) введіть свої облікові дані глобального адміністратора Office 365. Також можна ввести облікові дані безпосередньо через командлет:

  Запустіть цей командлет, указавши облікові дані адміністратора компанії як об’єкт PSCredential.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Примітка.: Докладні відомості про використання PowerShell див. в статті Connect to Office 365 PowerShell (Підключення до Office 365 PowerShell).

Передавання маніфесту надбудови

Запустіть командлет New-OrganizationAdd-In, щоб передати маніфест надбудови за шляхом до файлу або URL-адресою. У наведеному нижче прикладі вказано шлях до файлу в параметрі ManifestPath.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Командлет New-OrganizationAdd-In також можна запустити, щоб передати надбудову та відразу призначити її користувачам або групам, використавши параметр Members, як показано в наведеному нижче прикладі. Розділюйте адреси електронної пошти учасників комами.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Передавання надбудови з Магазину Office

Запустіть командлет New-OrganizationAddIn, щоб передати маніфест із Магазину Office.

У наведеному нижче прикладі в командлеті New-OrganizationAddIn у параметрі AssetId визначено код надбудови для розташування та вмісту в США.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

Щоб визначити значення для параметра AssetId, ви можете скопіювати його з URL-адреси веб-сторінки Магазину Office для надбудови. Значення параметра AssetId завжди починається з букв "WA", за якими йде число. Наприклад, у попередньому прикладі значення AssetId "WA104099688" видно в URL-адресі веб-сторінки Магазину Office для надбудови: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Значення параметрів Locale і ContentMarket однакові та вказують країну або регіон, з якого ви намагаєтесь інсталювати надбудову. Формат може мати вигляд "en-US", "uk-UA" тощо.

Примітка.: Надбудови, передані з Магазину Office, автоматично оновляться протягом кількох днів після появи останнього оновлення в Магазині Office.

Отримання докладних відомостей про надбудову

Запустіть командлет Get-OrganizationAddIn, як показано нижче, щоб отримати докладні відомості про всі надбудови, передані до клієнта.

Get-OrganizationAddIn

Запустіть командлет Get-OrganizationAddIn зі значенням для параметра ProductId, щоб указати, для якої надбудови потрібно отримати відомості.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Щоб отримати повну інформацію про всі надбудови, а також про призначених користувачів і групи, спрямуйте результат роботи командлета Get-OrganizationAddIn до командлета Format-List, як показано в наведеному нижче прикладі.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Увімкнення або вимкнення надбудови

Після вимкнення надбудову користувачі й групи, яким її призначено, більше не матимуть доступу до надбудови. Для цього запустіть командлет Set-OrganizationAddIn із параметром ProductId, указавши для Enabled значення $false, як показано в наведеному нижче прикладі.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Щоб увімкнути надбудову, запустіть той самий командлет, але вкажіть для параметра Enabled значення $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Додавання або видалення користувачів із надбудови

Щоб додати користувачів і групи до певної надбудови, запустіть командлет Set-OrganizationAddInAssignments із параметрами ProductId, Add і Members. Розділюйте адреси електронної пошти учасників комами.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Щоб видалити користувачів і групи, запустіть той самий командлет із параметром Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Щоб призначити надбудову всім користувачам у клієнті, запустіть той самий командлет із параметром AssignToEveryone, для якого вказано значення $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Щоб не призначати надбудову всім, натомість повернутися до раніше призначених користувачів і груп, запустіть той самий командлет із параметром AssignToEveryone, для якого вказано значення $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Оновлення надбудови

Щоб оновити надбудову на основі маніфесту, запустіть командлет Set-OrganizationAddIn із параметрами ProductId, ManifestPath і Locale, як показано в наведеному нижче прикладі.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Примітка.: Надбудови, передані з Магазину Office, автоматично оновляться протягом кількох днів після появи останнього оновлення в Магазині Office.

Видалення надбудови

Щоб видалити надбудову, запустіть командлет Remove-OrganizationAddIn із параметром ProductId, як показано в наведеному нижче прикладі.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Отримання довідки з командлетів

Ви можете переглянути докладну довідку з кожного командлета, використовуючи командлет Get-help. Наприклад, наведений нижче командлет надає докладні відомості про командлет Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×