Використання кнопки для запуску дії або низки дій

Використання кнопки для запуску дії або низки дій

Кнопки на формі Access запускають одну дію або кілька. Наприклад, ви можете створити кнопку, яка відкриватиме іншу форму. Щоб кнопка виконувала певну дію, потрібно написати макрос або процедуру події, а потім додати її до властивості Після клацання кнопки. Крім того, ви можете вбудувати макрос безпосередньо в цю властивість. Це дає змогу копіювати кнопку до інших форм, не втрачаючи її функцій.

У цьому розділі

Додавання кнопки до форми за допомогою майстра

Створення кнопки перетягуванням макросу до форми

Створення кнопки без використання майстра

Налаштування кнопки

Додавання кнопки до форми за допомогою майстра

Майстер кнопок дає змогу швидко створювати кнопки, що виконують різні завдання, наприклад закривають форму, відкривають звіт, шукають записи або запускають макрос.

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші форму та виберіть Конструктор із контекстного меню.

 2. Переконайтеся, що на вкладці Конструктор у групі Елементи керування активовано команду Застосувати майстри елементів керування Зображення кнопки .

  Зображення кнопки

 3. На вкладці Конструктор у групі Елементи керування виберіть Кнопка.

  Зображення кнопки

 4. На бланку клацніть там, де потрібно розмістити кнопку.

  Запуститься майстер кнопок.

 5. Дотримуйтеся вказівок майстра. На останній сторінці натисніть кнопку Готово.

  Майстер створить кнопку та вбудує макрос у її властивість Після клацання. Макрос містить дії, що виконують завдання, яке ви вибрали в майстрі.

Перегляд або змінення макросу, вбудованого в кнопку

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші форму, що містить потрібну кнопку, і виберіть Конструктор Зображення кнопки або Режим розмітки Зображення кнопки з контекстного меню.

 2. Натисніть кнопку, щоб вибрати її, а потім натисніть клавішу F4, щоб відкрити аркуш властивостей.

 3. На вкладці Подія аркуша властивостей у полі властивості Після клацання має відображатися значення [Вбудований макрос]. Клацніть будь-де в полі властивості, а потім у правій частині поля клацніть піктограму Кнопка "Конструктор" .

Відкриється конструктор макросів, який містить дії, що входять до вбудованого макросу.

На початок сторінки

Створення кнопки перетягуванням макросу до форми

Якщо ви вже створили й зберегли макрос, можна легко створити кнопку, яка його запускатиме. Для цього потрібно перетягнути макрос з області переходів до форми, відкритої в режимі конструктора.

 1. Відкрийте форму в режимі конструктора. Для цього клацніть її правою кнопкою миші в області переходів і виберіть Конструктор Зображення кнопки із контекстного меню.

 2. В області переходів знайдіть макрос, який запускатиме нова кнопка, і перетягніть його до форми.

  Access автоматично створить кнопку та додасть ім’я макросу до її підпису, а також до властивості події Після клацання. Таким чином макрос запускатиметься натисканням кнопки. Access надає кнопкам загальні імена, тож радимо ввести щось змістовніше в поле властивості Ім’я кнопки. Щоб відобразити аркуш властивостей для кнопки, відкрийте форму в режимі конструктора, натисніть відповідну кнопку, а потім – клавішу F4.

Докладні відомості про те, як створювати макроси, див. в статті Створення макросів інтерфейсу.

На початок сторінки

Створення кнопки без використання майстра

Кнопку можна створити, не використовуючи майстер кнопок. Для цього потрібно розмістити кнопку на формі й налаштувати кілька властивостей.

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші форму та виберіть Конструктор Зображення кнопки із контекстного меню.

 2. Переконайтеся, що на вкладці Конструктор у групі Елементи керування не активовано команду Застосувати майстри елементів керування.

  Зображення кнопки

 3. На вкладці Конструктор у групі Елементи керування виберіть Кнопка.

  Зображення кнопки

 4. Клацніть місце на формі, де потрібно розмістити кнопку.

  Access додасть кнопку до форми.

  Оскільки команду Застосувати майстри елементів керування не активовано, Access не виконуватиме подальшої обробки. Якщо після того, як ви додасте кнопку до форми, запуститься майстер кнопок, натисніть кнопку Скасувати.

 5. Натисніть нову кнопку, а потім – клавішу F4, щоб відкрити аркуш властивостей кнопки.

 6. Перейдіть на вкладку Усі, щоб відобразити всі властивості для кнопки.

 7. Завершіть оформлення кнопки, налаштувавши відповідні властивості, як показано в таблиці нижче.

Властивість

Опис

Ім’я

За замовчуванням Access надає новій кнопці ім’я Команда та додає номер, наприклад Команда34. Хоча це не обов’язково, радимо змінити ім’я на таке, що описує функцію кнопки, наприклад КомандаЗвітПроЗбут або КнопкаЗакриттяФорми. Це спростить пошук потрібної кнопки в макросі або процедурі події.

Підпис

Введіть підпис, який має відображатися на кнопці. Наприклад, Звіт про збут або Закрити форму.

Примітка.: Підпис не відображається, якщо для властивості Рисунок указано зображення.

Після клацання

За допомогою цієї властивості можна вказати подію, що відбуватиметься після натискання кнопки. Щоб налаштувати властивість, клацніть її поле та виконайте одну з таких дій:

 • Щоб кнопка запускала наявний збережений макрос, клацніть стрілку розкривного списку та виберіть ім’я макросу.

 • Щоб кнопка запускала наявну вбудовану функцію або функцію VBA, введіть знак рівності (=), а потім – ім’я функції, наприклад =MsgBox("Привіт усім") або =MyFunction(<аргументи>).

 • Щоб створити вираз, клацніть піктограму Кнопка "Конструктор" та виберіть Побудовник виразів.

 • Щоб почати створювати процедуру події, яка використовує код Visual Basic for Applications (VBA), клацніть піктограму Кнопка "Конструктор" та виберіть Побудовник коду. Щоб створити вбудований макрос, що містить дії, які має виконувати кнопка, клацніть піктограму Кнопка "Конструктор" та виберіть Побудовник макросів.

  Примітка.: Бази даних Access, що містять код VBA, потрібно позначити як надійні, перш ніж запускати код.

Щоб отримати довідку з інших властивостей, відсутніх у таблиці, установіть курсор у полі властивості й натисніть клавішу F1.

На початок сторінки

Налаштування кнопки

В Access є багато способів налаштувати кнопки, щоб вони мали належний вигляд і виконували потрібні функції у формі. Наприклад, можна створити рядок кнопок із табличним або складеним макетом чи зробити кнопки схожими на гіперпосилання.

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші форму й виберіть Конструктор Зображення кнопки .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Створення горизонтального (табличного) або вертикального (складеного) макета кнопок    

   Ви можете додати кнопки до табличного або складеного макета, щоб створити рядок чи стовпець точно вирівняних кнопок. Такі кнопки можна переміщати групою, що спрощує редагування форми. Крім того, ви можете застосувати стилі форматування відразу до всього рядка або стовпця кнопок, а також розділити їх лініями сітки.

   1. Клацніть правою кнопкою миші одну з кнопок, яку потрібно додати до макета, і в контекстному меню вкажіть на пункт Макет.

   2. Виберіть Табличний макет Зображення кнопки , щоб створити горизонтальний рядок кнопок, або Складений макет Зображення кнопки , щоб створити вертикальний стовпець кнопок.

    Access накреслить межі навколо кнопки, щоб позначити макет. Кожну кнопку пов’язано з підписом, який не можна видалити, проте можна зменшити його розмір, якщо він не потрібний.

    На знімку екрана нижче зображено кнопку та пов’язаний із нею підпис у табличному макеті. Зверніть увагу: підпис розміщується в розділі вище, тому він не повторюватиметься для кожного запису з відомостями.

    Табличний макет кнопки

    На знімку екрана нижче зображено кнопку та пов’язаний із нею підпис у складеному макеті. У такому макеті кнопка та її підпис завжди розміщуються в одному розділі.

    Складений макет кнопки

   3. Ви можете додавати до макета інші кнопки, перетягуючи їх. Коли ви перетягуєте кнопки через область макета, Access креслить горизонтальну (для табличного макета) або вертикальну (для складеного макета) смугу вставлення, щоб позначити місце, де розташується кнопка, коли ви відпустите кнопку миші.

    Додавання кнопки до складеного макета елементів керування

    Коли ви відпустите кнопку миші, елемент керування додасться до макета.

    Кнопка, додана до складеного макета елементів керування

   4. Переміщення кнопок до розділу вище або нижче в табличному макеті.    Щоб зберегти табличний макет для кнопки та перемістити її до іншого розділу форми (наприклад, із розділу подробиць до верхнього колонтитула форми), виконайте такі дії:

    1. Виберіть кнопку.

    2. На вкладці Упорядкування натисніть кнопку Вгору або Вниз.

     Кнопка переміститься вгору або вниз до наступного розділу, але збереже табличний макет. Якщо в розташуванні, куди ви переміщуєте кнопку, уже є інший елемент керування, вони поміняються місцями.

     Примітка.: Кнопки Вгору та Вниз вимкнуто для складеного макета.

   5. Переміщення всього макета кнопок    

    1. Клацніть будь-яку кнопку в макеті.

     У верхньому лівому куті макета відобразиться його маркер виділення.

    2. Щоб перемістити макет до іншого розташування, перетягніть його маркер.

  • Додавання ліній сітки до макета кнопок    

   1. Виберіть будь-яку кнопку в макеті.

   2. На вкладці Упорядкування натисніть кнопку Сітка та виберіть потрібний стиль ліній.

  • Створення прозорої кнопки    

   Якщо зробити кнопку прозорою, її можна накласти на будь-який об’єкт у формі, надавши йому функції кнопки. Припустімо, потрібно розділити зображення на окремі інтерактивні області, кожна з яких запускатиме відповідний макрос. Це можна зробити, розмістивши кілька прозорих кнопок поверх зображення.

   1. Натисніть кнопку, яку потрібно зробити прозорою, а потім – клавішу F4, щоб відобразити аркуш властивостей кнопки.

   2. На вкладці Формат аркуша властивостей клацніть поле властивості Прозорий.

   3. З розкривного списку виберіть Так.

    Контур кнопки відображатиметься в режимі конструктора, але в поданні форми вона буде невидима.

    Примітка.: Установити для властивості Прозорий кнопки значення Так і значення Ні для її властивості Видимий – це не одне й те саме. Обидві дії приховують кнопку, але значення Так властивості Прозорий залишає її активною. Значення Ні властивості Видимий вимикає кнопку.

  • Відображення кнопки як гіперпосилання    

   За потреби можна приховати кнопку, але залишити видимим підпис. Так ви отримаєте щось на кшталт підпису, що функціонуватиме як кнопка. Крім того, ви можете підкреслити текст у підписі та змінити його колір, щоб він мав вигляд гіперпосилання.

   1. Натисніть кнопку, щоб вибрати її, а потім – клавішу F4, щоб відкрити аркуш властивостей кнопки.

   2. На вкладці Формат аркуша властивостей клацніть поле властивості Стиль тла.

   3. З розкривного списку виберіть Прозорий.

    Кнопка приховається, а її підпис залишиться видимим.

   4. Щоб підкреслити текст у підписі або змінити його колір, скористайтесь інструментами на вкладці Конструктор у групі Шрифт.

    Команди в групі "Шрифт" в Access

  • Створення кнопки "Скасувати"    

   1. Натисніть кнопку, а потім – клавішу F4, щоб відкрити аркуш властивостей кнопки.

   2. У полі властивості Скасувати виберіть Так.

    Якщо на активній формі для властивості Скасувати кнопки встановлено значення Так, цю кнопку можна задіяти трьома способами: натиснути її, натиснути клавішу Esc або розмістити на кнопці фокус і натиснути клавішу Enter. Якщо для властивості Скасувати однієї кнопки встановити значення Так, для всіх інших кнопок у формі автоматично встановлюється значення Ні.

    Щоб кнопка "Скасувати" скасовувала всі дії, які ви виконали на формі або в діалоговому вікні, потрібно написати макрос або процедуру події та додати її до властивості Після клацання кнопки.

    Примітка.: Для форм, які підтримують необоротні операції, як-от видалення, радимо створити стандартну кнопку "Скасувати". Для цього встановіть значення Так для властивостей Скасувати та За промовчанням.

  • Відтворення зображення на кнопці.    У поле властивості Рисунок кнопки введіть шлях та ім’я файлу зображення (наприклад, файлу BMP, ICO або DIB). Якщо ви не знаєте шлях або ім’я файлу, клацніть піктограму Кнопка "Конструктор" , щоб відкрити побудовник зображень.

   Побудовник зображень

   Натисніть кнопку Огляд, щоб знайти потрібне зображення, або виберіть одне з професійно оформлених зображень зі списку Доступні зображення, щоб переглянути його. Якщо ви знайшли потрібний об’єкт, натисніть кнопку OK, щоб додати його до кнопки.

   За замовчуванням для властивості Тип зображення Access установлює значення Вбудований. Це значення створює копію зображення та зберігає її у файлі бази даних Access, коли ви додаєте зображення до властивості Рисунок кнопки. Жодні зміни, які ви пізніше внесете до вихідного зображення, не позначаться на кнопці. Щоб створити посилання на вихідне зображення та відображати внесені до нього зміни на кнопці, для властивості Тип зображення встановіть значення Зв’язані. Змінити розташування вихідного файлу зображення не можна. Якщо перемістити або перейменувати цей файл, коли ви відкриєте базу даних в Access, з’явиться повідомлення про помилку, а на кнопці відображатиметься підпис замість зображення.

  • Відтворення зображення та підпису на кнопці    

   На кнопці можна відтворювати одночасно підпис і зображення. Для цього виконайте такі дії:

   1. Додайте зображення до кнопки за допомогою дій, наведених вище в цьому розділі.

   2. Натисніть кнопку. Якщо аркуш властивостей не відображається, натисніть клавішу F4.

   3. На вкладці Формат аркуша властивостей введіть потрібний підпис у поле властивості Підпис.

   4. Клацніть стрілку розкривного списку в полі властивості Розташування назви зображення й виберіть потрібне розташування. Наприклад, щоб відобразити підпис під зображенням, виберіть Внизу. Щоб відобразити підпис праворуч від зображення, виберіть Праворуч. Щоб розташування залежало від мовних параметрів системи, виберіть Загальні. Якщо вибрати це значення, підпис відображатиметься праворуч для мов із написанням зліва направо й ліворуч для мов із написанням справа наліво.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×