Використання запитів для видалення одного або кількох записів із бази даних

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

У цій статті описано видалення даних із бази даних Microsoft Office Access 2007 за допомогою запитів на оновлення й видалення. Запит на оновлення використовується для видалення окремих полів із записів бази даних, а запит на видалення використовується, якщо потрібно видалити цілі записи з бази даних, включно зі значенням ключа, яке робить цей запис унікальним. Під час подальшого читання слід пам’ятати, що в Access є кілька способів видалення частини або всього запису вручну.

Для отримання додаткових відомостей про видалення записів вручну див. статтю Видалення одного або кількох записів із бази даних.

У цій статті

Як запити використовуються для видалення даних?

Планування видалення

Вимкнення неактивного режиму для розблокування запиту

Видалення часткових записів (одного або кількох полів)

Видалення цілих записів

Зразки критеріїв для запитів на вибірку

Як запити використовуються для видалення даних?

Для видалення даних із бази даних Access можна використати два типи запитів. Використовуваний запит залежить від типу видалення, яке потрібно виконати.

 • Якщо потрібно видалити окремі поля із записів в одній або кількох таблицях, використовується запит на оновлення, який змінює наявні значення на значення null (тобто, дані відсутні) або на нульовий рядок (пара подвійних лапок без пробілу між ними).

  Запит на оновлення використовується для видалення даних в окремих полях, оскільки, за промовчанням, запити на видалення видаляють лише цілі рядки. Процес використання запиту на оновлення для «видалення» даних складається з таких загальних етапів: створення запиту на вибірку та перевірка того, чи повертає цей запит дані, призначені для видалення. Після цього запит перетворюється на запит на оновлення, який використовує значення NULL або нульове значення як значення оновлення, а потім виконується запит для оновлення наявних даних.

 • Якщо потрібно видалити цілі записи (рядки), використовується запит на видалення.

  За промовчанням, запити на видалення видаляють усі дані в кожному полі, разом зі значенням ключа, яке робить цей запис унікальним. Під час виконання запиту він завжди видаляє з таблиці весь рядок. Цей процес складається з таких загальних етапів: створення запиту на вибірку; перевірка того, чи цей запит повертає записи, призначені для видалення, перетворення запиту на запит на видалення та його виконання для видалення даних.

Під час подальшого читання слід пам’ятати, що якщо записи, призначені для видалення, розташовані в елементі «один» зв’язку «один-до-багатьох», перед виконанням запиту слід спочатку змінити певну властивість зв’язку. В розділі Підготовка до видалення пов'язаних даних далі в цій статті описано, як виконати це завдання. Слід виконати додаткові зміни, оскільки, за промовчанням, в Access заборонено видаляти дані в елементі «один» зв’язку «один-до-багатьох».

Для отримання додаткових відомостей про зв’язки «один-до-багатьох» див. статті Основи розробки баз даних і Створення, змінення та видалення зв’язку.

Також слід пам’ятати, що після оновлення або видалення частини запису або всього запису ці зміни не можна скасувати, тому завжди слід створювати резервну копію даних перед запуском запиту на видалення. Для отримання додаткових відомостей див. розділ Резервне копіювання бази даних далі в цій статті.

Процедури в наступних розділах описують створення запитів на оновлення, які видаляють дані з окремих полів, і створення запитів на видалення, які видаляють цілі записи.

Примітка.: Зазвичай запити на оновлення й видалення використовуються, якщо потрібно швидко змінити або видалити великі обсяги даних. Якщо потрібно видалити невелику кількість записів — будь-яку кількість, яку зручно видалити вручну — можна відкрити таблицю в поданні таблиці, виділити поля або рядки, які слід видалити, і натиснути клавішу DELETE.

Для отримання додаткових відомостей про інші способи видалення даних див. статтю Видалення одного або кількох записів із бази даних.

На початок сторінки

Планування видалення

Процес використання запиту для видалення записів складається з таких загальних етапів:

 • Сплануйте видалення. Переконайтеся, що ви маєте належні дозволи для видалення даних, перевірте, що всі інші користувачі закрили будь-які об’єкти, які використовують таблиці, де відбуватиметься видалення, і створіть резервну копію бази даних.

 • Переконайтеся, що база даних розташована в довіреному розташуванні або що вона має цифровий підпис. Якщо жодна з цих умов не виконується, можна визначити стан довіри для цієї бази даних лише для поточного сеансу. Слід пам’ятати, що, за промовчанням, Access блокує всі запити на змінення (запити на видалення, оновлення та створення таблиці), якщо ця база даних не є довіреною. Для отримання додаткових відомостей про довірені бази даних див. розділ Припинення блокування запиту в неактивному режимі далі в цій статті.

 • Якщо потрібно видалити дані з кількох таблиць, і ці таблиці є пов’язаними, для кожного зв’язку слід увімкнути властивості Цілісність даних і Каскадне видалення пов’язаних записів. Це дає змогу запиту видаляти дані з таблиць в елементах зв’язку «один» і «багато».

 • Створення запиту на вибірку та додавання потрібних критеріїв, щоб запит повертав правильний набір записів.

 • Якщо потрібно видалити окремі поля з таблиці, перетворіть запит на вибірку на запит на оновлення, введіть значення NULL або рядок із нульовою довжиною ("") як критерій оновлення та виконайте запит.

 • Якщо потрібно видалити цілі записи, перетворіть запит на вибірку на запит на видалення та виконайте запит.

Загальна підготовка

Виконайте такі завдання перед видаленням часткових або цілих записів із бази даних:

 • Переконайтеся, що база даних не призначена лише для читання. Для цього у провіднику Windows клацніть правою кнопкою файл бази даних (файл .accdb або .mdb) і виберіть у контекстному меню пункт Властивості. У діалоговому вікні Властивості переконайтеся, що знято прапорець Лише для читання.

 • Переконайтеся, що ви маєте належні дозволи для видалення записів із бази даних. Якщо ви не впевнені, зверніться до системного адміністратора або розробника бази даних.

 • Переконайтеся, що це видалення не вплине негативно на роботу інших користувачів цієї бази даних.

 • Попросіть усіх користувачів бази даних закрити всі таблиці, форми, запити та звіти, які використовують дані, призначені для видалення. Це допоможе запобігти порушенням блокування.

  Порада.: Якщо до бази даних підключено велику кількість користувачів, можливо, потрібно закрити базу даних і відкрити її повторно в монопольному доступі. Для цього:

  1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть Відкрити.

  2. Знайдіть і виберіть базу даних, натисніть стрілку біля кнопки Відкрити та виберіть пункт Монопольний доступ.

   Відкриття файлу в монопольному режимі

 • Створіть резервну копію бази даних перед зміненням або видаленням записів. Деякі операції по видаленню можна скасувати, але створення резервної копії забезпечує постійну можливість скасування змін.

  Резервне копіювання бази даних

  1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , виберіть пункт Керування і в розділі Керування базою даних клацніть елемент Створити резервну копію бази даних.

  2. У діалоговому вікні Збереження документа укажіть ім’я та розташування резервної копії, а потім натисніть кнопку Зберегти.

   Access закриває вихідний файл, створює резервну копію та знову відкриває вихідний файл.

   Щоб повернутися до резервної копії, закрийте та перейменуйте вихідний файл, щоб резервна копія могла використовувати ім’я вихідної версії. Призначте для резервної копії ім’я вихідної версії, а потім відкрийте перейменовану резервну копію в Access.

Підготовка до видалення пов’язаних даних

Якщо потрібно видалити дані в пов’язаних таблицях, слід пам’ятати таке правило: якщо дані розташовані в елементі «багато» зв’язку «один-до-багатьох», дані можна видалити без змінення цього зв’язку. Проте якщо дані розташовані в елементі «один» зв’язку «один-до-багатьох», спочатку слід змінити зв’язок, тому що в іншому випадку видалення блокується.

Процес видалення пов’язаних даних складається з таких загальних етапів:

 • Визначте, які записи розташовані в елементах зв’язку «один» і «багато».

 • Якщо потрібно видалити записи в елементі зв’язку «один» і пов’язані записи в елементі «багато», слід увімкнути правила цілісності даних і каскадні видалення. Кроки в цьому розділі описують правила цілісності даних, а також виконання обох завдань.

 • Якщо потрібно видалити записи лише в елементі зв’язку «один», спочатку слід видалити цей зв’язок, а потім видалити дані.

  -або-

  Якщо потрібно видалити дані лише в елементі зв’язку «багато», можна створити та виконати запит на видалення без змінення зв'язку.

Кроки в наступних розділах описують підготовку пов’язаних даних для видалення.

Визначення записів, розташованих в елементах зв’язку «один» і «багато».

 1. На вкладці Database Tools, у групі Show/Hide клацніть елемент Relationships.

  З’являється вкладка документа Зв’язки, яка відображає всі таблиці бази даних, а також зв’язки кожної таблиці з іншими таблицями. кожний зв’язок відображається у вигляді лінії, яка з’єднує таблиці між між полями.

  Нижченаведений рисунок відображає типовий зв’язок. Більшість (якщо не всі) зв’язків у базі даних мають елементи «один» і «багато». На діаграмі зв’язків елемент «один» позначено одиницею (1), а елемент «багато» — символом безмежності ().

  зв’язок між двома таблицями

  Як правило, в разі видалення записів в елементі «один» зв’язку також видаляються всі пов’язані записи в елементі «багато». Проте якщо видаляються записи в елементі «багато», зазвичай в елементі «один» записи не видаляються.

  Також, за промовчанням, Access застосовує набір правил, які називаються правилами цілісності даних. Ці правила забезпечують, щоб зовнішні ключі в базі даних зберігали правильні значення. Зовнішній ключ — це стовпець, чиї значення відповідають значенням стовпця первинного ключа в іншій таблиці.

  Додаткові відомості про правила цілісності даних

  • Правило 1: Не можна вводити значення в полі зовнішнього ключа пов’язаної таблиці, якщо це значення вже не існує в первинному ключі головної таблиці. Проте в полі зовнішнього ключа можна ввести значення null.

  • Правило 2: Не можна видалити весь запис із головної таблиці, якщо відповідні записи наявні в пов’язаній таблиці.

   Слід пам’ятати, що це правило можна обійти, якщо ввімкнути певну властивість зв’язку між головною та другорядною таблицею. Для отримання додаткових відомостей про те, як це зробити, див. наступну процедуру Змінення зв’язку.

  • Правило 3: Не можна змінити значення первинного ключа в головній таблиці, якщо цей запис має пов’язані записи.

   Проте це правило також можна обійти, якщо ввімкнути певну властивість зв’язку між головною та другорядною таблицею.

   Якщо не вказано інше, Access застосовує ці правила кожного разу під час додавання, змінення та видалення даних у базі даних. Якщо будь-яка дія порушує правило, відображається приблизно таке повідомлення, як показано на нижченаведеному рисунку, а сама дія скасовується.

   Повідомлення: Не можна видалити або змінити запис

  Під час подальшого читання слід пам’ятати, що хоча Access застосовує за промовчанням правила цілісності даних у більшості випадків, перш за все база даних має відповідати таким умовам:

  • Відповідне поле з головної таблиці має бути первинним ключем або мати унікальний індекс.

  • Пов’язані поля в головній і пов’язаній таблиці повинні мати однаковий тип даних.

   Примітка.: У цього правила є два винятки. Поле автонумерації може бути пов’язаним із числовим полем, якщо властивість Розмір поля цього числового поля має значення Довге ціле число (Long Integer). Також поле автонумерації, чия властивість Розмір поля має значення Ідентифікатор реплікації, можна пов’язати з числовим полем, чия властивість Розмір поля має значення Ідентифікатор реплікації.

  • Обидві таблиці мають належати до однієї бази даних Access.

   Примітка.: Якщо таблиці пов’язані, вони мають бути у форматі Access. Також слід відкрити базу даних із пов’язаними таблицями та ввімкнути перевірку цілісності даних. Не можна застосувати правила цілісності даних до пов’язаних таблиць в інших форматах, наприклад, до книг Microsoft Office Excel 2007. Для отримання додаткових відомостей про увімкнення перевірки цілісності даних див. кроки в наступному розділі.

 2. Запишіть імена полів таблиці в кожному елементі зв’язку.

 3. Відкрийте кожну таблицю та перегляньте дані в кожному полі, щоб переконатися, що поля дійсно не містять даних, які не слід видаляти.

 4. Залиште область Зв’язки відкритою та перейдіть до кроків у наступному розділі.

Редагування зв’язку

Виконайте ці кроки, лише якщо потрібно видалити дані в елементах зв’язку «один» і «багато».

 1. Відкрийте область Зв’язки, якщо її ще не відкрито.

  На вкладці Database Tools, у групі Show/Hide клацніть елемент Relationships.

 2. Клацніть правою кнопкою зв’язок (лінію) між таблицями, задіяними в операції видалення, і виберіть у контекстному меню команду Змінити зв’язок.

  З’явиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 3. Переконайтеся, що встановлено прапорець Забезпечення цілісності даних.

 4. Установіть прапорець Каскадне видалення пов’язаних полів.

  Примітка.: Доки цю властивість не буде вимкнуто, в разі видалення запису в елементі зв’язку «один» видалятимуться всі пов'язані записи в елементі зв’язку «багато».

 5. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити вікно Зв’язки та перейдіть до подальших кроків.

Видалення зв’язку

 1. Відкрийте область Зв’язки, якщо її ще не відкрито.

  На вкладці Database Tools, у групі Show/Hide клацніть елемент Relationships.

 2. Запишіть поля, включені до зв’язку, щоб після видалення даних можна було відновити зв’язок.

 3. Клацніть правою кнопкою зв’язок (лінію) між таблицями, задіяними в операції видалення, і виберіть у контекстному меню команду Видалити.

  -або-

  Виділіть зв’язок і натисніть клавішу DELETE.

Примітка.: Для відновлення зв’язку виконайте попередні кроки, щоб відкрити область Зв’язки, а потім перетягніть поле первинного ключа з таблиці «один» і вставте його в поле зовнішнього ключа в таблиці «багато». З’явиться діалогове вікно Змінення зв’язку. Якщо старий зв’язок застосовував правила цілісності даних, установіть прапорець Забезпечення цілісності даних і натисніть кнопку Створити. Якщо ні, просто натисніть кнопку Створити.

На початок сторінки

Припинення блокування запиту в неактивному режимі

За промовчанням, якщо відкривається база даних, яка міститься не в надійному розташуванні, або якщо вибрано не довіряти цій базі даних, усі запити на змінення автоматично блокуються програмою Access.

Якщо після виконання запиту на змінення результати не відображаються, перевірте наявність такого повідомлення в рядку стану програми Access:

Дію або подію заблоковано неактивним режимом.

Якщо з’являється це повідомлення, виконайте такі дії:

Увімкнення заблокованого вмісту

 • У рядку повідомлень натисніть кнопку Параметри.

  Відкриється діалогове вікно Параметри безпеки Microsoft Office.

 • Виберіть пункт Дозволити цей вміст і натисніть кнопку ОК.

 • Запустіть запит знову.

Якщо рядок повідомлень не відображається

 • Відкрийте вкладку Знаряддя бази даних і в групі Відобразити або приховати виберіть пункт Рядок повідомлень.

Додаткові відомості про неактивний режим і параметри захисту програми Access див. в статті Захист баз даних Access 2007.

Видалення часткових записів (одного або кількох полів)

У цьому розділі пояснюється використання запиту на оновлення для видалення часткових записів (окремі поля) з таблиць на стороні "багато" зв'язку «один до багатьох». Ви також можете слідкувати за ці кроки, щоб видалити дані з таблиць, які не пов'язані з інших даних. Пам'ятайте, що виконання запиту на оновлення для видалення даних змінює наявні значення або Null-значення або рядок нульової довжини (пару подвійних лапок без пробілу між ними), залежно від указаних критеріїв. Додаткові відомості про використання запитів на оновлення перегляньте статтю під назвою створити й запустити запит на оновлення.

Створення запиту на вибірку

 1. На вкладці Створення в групі Додатково натисніть кнопку Конструктор запитів.

  Відкривається конструктор запитів, відображається вкладка Конструктор і діалогове вікно Відображення таблиці.

 2. Виберіть таблицю із даними, які слід видалити, натисніть кнопку Додати, а потім кнопку Закрити.

  Таблиця відображається як вікно у верхній частині конструктора запиту. Це вікно містить список усіх полів таблиці. На цьому рисунку зображено типову таблицю в конструкторі запитів.

  Таблиця в конструкторі запитів

 3. Додайте до рядка Поле конструктора ті поля, де значення потрібно змінити на нульове. Для цього слід двічі клацнути або перетягнути кожне поле.

 4. Можна також ввести критерії в одному або кількох полях рядка Критерії в конструкторі.

  Критерії використовуються, щоб повертати лише ті записи, які слід видалити. В іншому випадку запит на оновлення призначає значення NULL для кожного запису в кожному полі запиту. Для отримання додаткових відомостей про використання критеріїв див. розділ Зразки критеріїв для запитів на вибірку далі в цій статті.

 5. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Переконайтеся, що запит повертає записи, для яких потрібно визначити значення NULL або рядок із нульовою довжиною. Якщо потрібно, повторіть кроки 3-5 і змініть поля або критерії, щоб запит повертав лише ті дані, які слід змінити.

 6. Не закривайте запит і перейдіть до наступних кроків.

Перетворення запиту на вибірку на запит на оновлення

 1. Виберіть пункт Конструктор, щоб перейти від подання таблиці до подання конструктора.

 2. На вкладці Design, у групі Query Type клацніть елемент Update.

  Запит на вибірку змінюється на запит на оновлення, приховується рядок Показати в нижній області конструктора і додається рядок Оновити до.

  У рядку Оновлення до для кожного поля, введіть NULL або рядок нульової довжини, пару двічі лапок без пробілу між ними (» «).

 3. Натисніть кнопку запустити Зображення кнопки .

  З’являється запит на підтвердження змін.

  Переконайтеся, що потрібно змінити саме ці значення, і натисніть кнопку Так, щоб змінити дані.

На початок сторінки

Видалення цілих записів

У цьому розділі описано використання запиту на видалення для видалення цілих записів із таблиці.

Створення запиту на вибірку

 1. На вкладці Створення в групі Додатково натисніть кнопку Конструктор запитів.

  Відкривається конструктор запитів, відображається вкладка Конструктор і діалогове вікно Відображення таблиці.

 2. Виберіть таблицю в елементі зв’язку «один», натисніть кнопку Додати, а потім кнопку Закрити.

  Таблиця відображається як вікно у верхній частині конструктора запиту. Це вікно містить список усіх полів таблиці. На цьому рисунку зображено типову таблицю в конструкторі запитів.

  Таблиця в конструкторі запитів

 3. Клацніть двічі зірочку (*), щоб додати всі поля таблиці до конструктора запиту.

  У разі додавання всіх полів таблиці за допомогою запиту на видалення можна видаляти повні записи (рядки) з цієї таблиці.

 4. Також можна додати поле таблиці, яке дозволяє вводити критерії.

  Наприклад, клієнт припиняє з вами працювати, і вам потрібно видалити всі невиконані замовлення для цього клієнта. Щоб знайти лише ці записи, до полів конструктора додаються поля «Ідентифікатор клієнта» і «Дата замовлення».

 5. Якщо ви виконували попередній крок, введіть критерії в рядку Критерії конструктора.

  Критерії використовуються, щоб повертати лише ті записи, які слід видалити. В іншому випадку під час виконання запиту на видалення буде видалено кожний запис таблиці. Щоб продовжити приклад із попереднього кроку, введіть номер ідентифікатора клієнта, який припинив з вами працювати, і дату, коли замовлення цього клієнта стали недійсними.

  Для отримання додаткових відомостей про використання критеріїв див. розділ Зразки критеріїв для запитів на вибірку далі в цій статті.

 6. Якщо виконано попередній крок, зніміть прапорець Відображення для кожного поля критерію.

 7. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

  Переконайтеся, що запит повертає записи, які слід видалити.

 8. Не закривайте запит і перейдіть до наступних кроків.

Перетворення запиту на вибірку на запит на видалення та видалення даних

 1. Виберіть пункт Конструктор, щоб перейти від подання таблиці до подання конструктора.

 2. На вкладці Design, у групі Query Type клацніть елемент Delete.

  Запит на вибірку змінюється на запит на видалення, приховується рядок Відобразити в нижній частині конструктора, і додається рядок Видалити.

  Переконайтеся, що рядок Видалити у стовпці * (усі поля) відображає підпис З. Слово Де має відображатися лише у стовпцях, які використовуються для критеріїв.

 3. Переконайтеся, що потрібно видалити дані і натисніть кнопку запустити Зображення кнопки .

  З’являється запит про підтвердження видалення.

  Натисніть кнопку Так, щоб видалити дані.

На початок сторінки

Зразки критеріїв для запитів на вибірку

У цій таблиці наведено деякі зразки критеріїв, які можна використати в запитах на вибірку, щоб забезпечити видалення лише потрібних даних. Ці приклади можна пристосувати до своїх даних. У деяких із цих прикладів використовуються символи узагальнення.

Для отримання додаткових відомостей про використання символів узагальнення див. статтю Відомості про символи узагальнення в програмі Access.

Критерії

Вплив

> 234

Повертає всі числа, більші за 234. Для пошуку всіх чисел, менших за 234, укажіть критерій < 234.

>="Київ"

Повертає всі записи від запису Київ до кінця алфавіту.

Between #02.02.2007# And #01.12.2007#

Повертає дати від 2 лютого 2007 до 1 грудня 2007 (ANSI-89). Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість символу діеза (#) вводьте одинарні лапки ('). Наприклад: Between '02.02.2007' And '01.12.2007'.

Not "Німеччина"

Знаходить усі записи, в яких точний вміст поля не збігається зі словом «Німеччина». Цей критерій повертає записи, які містять інші символи, крім слова «Німеччина», наприклад «Німеччина (євро)» або «Європа (Німеччина)».

Not "Т*"

Знаходить усі записи, крім тих, які починаються з «Т». Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки (*) вводьте символ відсотка (%).

Not "*т"

Знаходить усі записи, які не закінчуються на «т». Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки (*) вводьте символ відсотка (%).

In(Канада,Велика Британія)

Знаходить у списку всі записи, які містять слова «Канада» або «Велика Британія».

Like "[А-Д]*"

У текстовому полі знаходить усі записи, які починаються з букв від А до Д. Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки (*) вводьте символ відсотка (%).

Like "*но*"

Знаходить усі записи, які містять послідовність букв «но». Якщо в базі даних використовуються символи узагальнення ANSI-92, замість зірочки (*) вводьте символ відсотка (%).

Like "Богдан Лева?"

Знаходить усі записи, які починаються зі слова «Богдан» і також містять другий рядок із 5 символів, у якому перші чотири букви — це «Лева», а остання буква невідома (позначається знаком питання). Якщо база даних використовує символи узагальнення ANSI-92, замість знака питання (?) вводьте символ підкреслення (_).

#02.02.2007#

Знаходить усі записи для 2 лютого 2006 року. Якщо база даних використовує символи узагальнення ANSI-92, візьміть дату в одинарні лапки замість символів діеза ('02.02.07').

< Date() - 30

Використовує функцію Date, щоб повернути всі дати, раніші від 30 днів тому.

Date()

Використовує функцію Date, щоб повернути всі записи, які містять сьогоднішню дату.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Використовує функції Date і DateAdd, щоб повернути всі записи між сьогоднішньою датою і трьома місяцями від сьогоднішньої дати.

Is Null

Повертає всі записи, які містять значення Null (пусте або невизначене).

Is Not Null

Повертає всі записи, які містять будь-яке значення (не значення null).

""

Повертає всі записи, які містять рядок із нульовою довжиною. Рядки з нульовою довжиною використовуються, якщо потрібно додати значення до обов’язкового поля, але значення ще невідоме. Наприклад, у полі потрібно вказати номер факсу, але в деяких клієнтів немає факсів. Тоді замість числа вводяться дві подвійні лапки без пробілу між ними ("").

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×