Виконання запиту

Запит — це набір інструкцій, який можна використовувати для роботи з даними. Запит виконується для виконання цих інструкцій. Окрім повернення результатів, які можна сортувати, групувати або фільтрувати, за допомогою запиту також можна створювати, видаляти, копіювати або змінювати дані.

Ця стаття пояснює, як виконувати запити, і надає лише стислий огляд різних типів запитів. У статті також обговорюються повідомлення про помилки, які можуть виникнути під час виконання різних типів запитів, і пропонуються кроки з виправлення цих помилок.

Ця стаття не містить докладних вказівок щодо створення запитів.

Увага!: Ви не можете виконувати запити на змінення, якщо база даних працює в неактивному режимі – режимі обмеженої функціональності в Access, який використовується за певних обставин для захисту ваших даних. Попередження може відобразитися в окремому діалоговому вікні або в рядку повідомлень.

Докладні відомості про неактивний режим і про ввімкнення запитів на змінення див. в розділі Виконання запиту на змінення.

У цій статті

Виконання запиту на вибірку або перехресного запиту

Виконання запиту на змінення

Виконання параметризованого запиту

Виконання запиту SQL

Виправлення неполадок після відображення повідомлень про помилки

Виконання запиту на вибірку або перехресного запиту

За допомогою запитів на вибірку та перехресних запитів можна отримати й представити дані, а також забезпечити форми й звіти даними. Якщо виконати запит на вибірку або перехресний запит програма Microsoft Office Access 2007 відобразить результати в поданні таблиці даних.

Виконання запиту

 1. Знайдіть запит в області переходів.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Двічі клацніть запит, який потрібно виконати.

  • Клацніть запит, який потрібно виконати, і натисніть клавішу ENTER.

Якщо запит, який потрібно виконати, наразі відкрито в Режим конструктора, його також можна виконати, вибравши елемент Виконати у групі Результати на вкладці Конструктор у стрічці — частині інтерфейсу Інтерфейс користувача Microsoft Office Fluent.

На початок сторінки

Виконання запиту на змінення

Запити на змінення бувають чотирьох типів: запити на додавання, на видалення, на оновлення та на створення таблиць. Окрім запитів на створення таблиць (які створюють нові таблиці), запити на змінення вносять зміни до даних у таблицях, на основі яких створено ці запити. Ці зміни не можна легко скасувати, наприклад, натиснувши клавіші Ctrl+Z. Якщо за допомогою запиту на змінення внести зміни, які потім необхідно скасувати, зазвичай доведеться відновлювати дані з резервної копії. Тому, перш ніж виконувати запит на змінення, слід зробити свіжу резервну копію базових даних.

Можна зменшити ризик, пов’язаний із виконанням запиту на змінення, попередньо переглянувши дані, на які він вплине. Є два способи це зробити:

 • Перегляд запиту на змінення в поданні таблиці перед його виконанням. Для цього відкрийте запит у режимі конструктора, виберіть пункт Вигляд у рядок стану програми Access і виберіть пункт Подання таблиці в контекстному меню. Щоб повернутися до режиму конструктора, знову натисніть Вигляд і виберіть Конструктор у контекстному меню.

 • Змінення запиту на запит на вибірку й виконання цього запиту.

  Примітка.: Запам’ятайте, з якого типу запиту на змінення (додавання, оновлення, створення таблиці або видалення) ви починали, щоб можна було змінити запит на цей тип після попереднього перегляду даних за допомогою цього способу.

  Виконання запиту на змінення як запиту на вибірку

  1. Відкрийте запит на змінення в режимі конструктора.

  2. На вкладці Конструктор у групі Тип запиту натисніть кнопку Виділення.

  3. На вкладці Конструктор у групі Результати натисніть кнопку Запуск.

Виконання запиту

Коли все буде готове для виконання запиту на змінення, двічі клацніть запит в області переходів або клацніть запит і натисніть клавішу ENTER.

Увага!: За замовчуванням у програмі Access вимкнуто всі запити на змінення в базі даних, якщо ви спеціально не вкажете, що довіряєте базі даних. Це можна вказати за допомогою рядка повідомлень відразу під стрічкою.

рядок повідомлень

Надійність бази даних

 1. У рядку повідомлень натисніть кнопку Параметри.

  Відкриється діалогове вікно Параметри безпеки Microsoft Office.

 2. Виберіть пункт Дозволити цей вміст і натисніть кнопку ОК.

Якщо рядок повідомлень не відображається

 • На вкладці Знаряддя бази даних у групі Відобразити або приховати виберіть елемент Рядок повідомлень.

На початок сторінки

Виконання параметризованого запиту

параметризований запит вимагає значення під час запуску. Після надання значення параметризований запит застосовує його як критерій поля. Поле, до якого застосовується цей критерій, визначається в конструкторі запитів. Якщо не надати запитане значення, введення інтерпретується як пустий рядок.

Параметризований запит завжди є також іншим типом запиту. Більшість параметризованих запитів є запитами на вибірку або перехресними запитами, але запити на додавання, створення таблиці та оновлення можуть також бути параметризованими запитами.

Параметризований запит виконується відповідно до свого типу запиту, але в цілому використовується така процедура.

Виконання запиту

 1. Знайдіть запит в області переходів.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Двічі клацніть запит, який потрібно виконати.

  • Клацніть запит, який потрібно виконати, і натисніть клавішу ENTER.

 3. Коли з’явиться запит на введення параметра, введіть значення, яке буде критерієм.

На початок сторінки

Виконання запиту SQL

Запити SQL бувають трьох основних типів: запити на об’єднання, наскрізні запити та запити на визначення даних.запит SQL

Запити на об’єднання поєднують дані із двох або більше таблиць, але в інакший спосіб, ніж інші запити. У більшості запитів дані поєднуються за допомогою об’єднання рядків, проте в запитах на об’єднання дані поєднуються за допомогою додавання рядків. Запити на об’єднання відрізняються від запитів на додавання тим, що запити на об’єднання не змінюють базові таблиці. Запити на об’єднання додають до набору записів рядки, які не залишаються після закриття запиту.

Транзитні запити не обробляються ядром бази даних, яке постачається із програмою Access; натомість вони передаються безпосередньо на віддалений сервер бази даних, який обробляє та передає результати назад до програми Access.

Запити на визначення даних — це особливий тип запитів, за допомогою яких не обробляються дані, але можна створювати, видаляти й змінювати інші об’єкти бази даних.

Запити SQL не можна відкрити в поданні конструктора. Їх можна відкрити лише в режимі SQL або виконати. Окрім запитів на визначення даних, у разі виконання запиту SQL він відкривається в поданні таблиці.

Виконання запиту

 1. Знайдіть запит в області переходів.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Двічі клацніть запит, який потрібно виконати.

  • Клацніть запит, який потрібно виконати, і натисніть клавішу ENTER.

На початок сторінки

Виправлення неполадок після відображення повідомлень про помилки

У нижченаведеній таблиці відображено кілька типових повідомлень про помилки, які можуть зустрітися. Ці помилки можуть з’являтися як повідомлення у клітинці (замість очікуваного значення), або як повідомлення про помилки. У розділі після списку наведено процедури, які можна використати для виправлення помилок.

Примітка.: Вміст цієї таблиці не є вичерпним. Якщо до нього не входить отримане повідомлення про помилку, можна повідомити про це за допомогою форми в кінці цієї статті, включивши до повідомлення особливу інформацію про помилку у вікні коментарю.

Повідомлення про помилку

Проблема

Вирішення

Невідповідність типів у виразі

Можливо, у запиті поєднуються поля, які мають різні типи даних.

Перевірте конструкцію запиту й переконайтеся, що об’єднувані поля мають однаковий тип даних. Для отримання додаткових вказівок див. розділ Перевірка об’єднаних полів у запиті.

Запис видалено

Це повідомлення може з’явитись, якщо об’єкт або базу даних пошкоджено.

Стисніть і відновіть базу даних. Інструкції див. в розділі Стискання й відновлення бази даних

Циклічне посилання спричинено псевдонімом

Псевдонім, призначений до поля, є таким самим, як і компонент виразу для цього поля.

Псевдонім — це ім’я, що надається будь-якому виразу в рядку Поле сітки конструктора запиту, який не є припустимим полем. Програма Access призначає псевдонім автоматично, якщо це не зроблено користувачем, наприклад EXPR1. За псевдонімом безпосередньо слідує двокрапка (:) і вираз. Під час запуску запиту псевдонім стає ім’ям стовпця в таблиці даних.

Змініть псевдонім. Інструкції див. в розділі Змінення псевдоніма поля.

#Помилка

Така помилка може виникнути, коли значення обчислюваного поля більше за значення, яке дозволено значенням властивості поля Розмір поля (FieldSize). Також ця помилка виникає, коли знаменник обчислюваного поля є нулем (0), або отримує таке значення.

Переконайтеся, що знаменник обчислюваного поля не отримує значення нуль (0). Якщо можливо, змініть значення властивості Розмір поля (FieldSize).

#Видалено

Запис, на який вказує посилання, було видалено.

Якщо запит було видалено випадково, його слід відновити з резервної копії. Якщо видалення було свідоме, можна скасувати це повідомлення про помилку, натиснувши сполучення клавіш SHIFT+F9, щоб оновити запит.

Перевірка об’єднаних полів у запиті

Щоб перевірити типи даних полів у запиті, відкрийте вихідні таблиці в поданні конструктора й перегляньте властивості потрібних полів.

 1. Відкрийте звіт у поданні конструктора. Об’єднання відображаються лініями, які сполучають поля в таблицях джерел. Запам’ятайте імена таблиці й полів кожного об’єднання.

 2. В області переходів клацніть правою кнопкою миші кожну таблицю, яка має кілька полів, об’єднаних у запиті, і виберіть пункт Конструктор.

  Об’єднані поля з різними типами даних

  1. Об’єднані поля з різними типами даних

  2. Клацніть правою кнопкою миші таблицю й виберіть подання конструктора.

 3. Для кожного об’єднання порівняйте значення у стовпці Тип даних у сітці конструктора таблиці для полів, які входять у це об’єднання.

  Перевірка типу даних об’єднаного поля в режимі конструктора таблиці

  1. Перевірка типу даних об’єднаного поля в режимі конструктора таблиці

 4. Щоб переключитися до таблиці й переглянути її поля, виберіть вкладку з іменем таблиці.

На початок сторінки

Стискання й відновлення бази даних

Запуск утиліти стискання й відновлення бази даних у програмі Access може покращити продуктивність бази даних. Ця утиліта створює копію файлу бази даних і, якщо його фрагментовано, перевпорядковує збереження файлу бази даних на диску. Після завершення процесу стискання й відновлення стиснута база даних отримає використовуване місце, і зазвичай воно менше за вихідне. Якщо часто виконувати стискання бази даних, можна забезпечити оптимальну продуктивність застосунку бази даних, а також виправити помилки, які виникають через проблеми устаткування, вимкнення живлення та інших подібних причин.

Після завершення операції стискання швидкість виконання запитів підвищується завдяки тому, що базові дані було переписано до таблиць суміжними сторінками. Перевірка таблиці, що складається із суміжних сторінок, виконується набагато швидше, ніж перевірка фрагментованих сторінок. Запити також оптимізуються після кожного стискання бази даних.

Під час операції стискання можна використовувати вихідне ім’я для файлу стиснутої бази даних, або використати інше ім’я для створення окремого файлу. Якщо використовується те саме ім’я, і база даних стискається успішно, у програмі Access вихідний файл автоматично заміщується стиснутою версією.

Установлення параметра для автоматизації процесу

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – кнопку Параметри Access.

 2. Виберіть пункт Поточна база даних, і в розділі Параметри застосунку встановіть прапорець Стискати під час закриття.

  Після цього програма Access автоматично виконуватиме стискання й відновлення бази даних під час кожного її закриття.

Стискання й відновлення бази даних вручну

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , виберіть пункт Керування, а потім у розділі Керування базою даних клацніть елемент Стиснути та відновити базу даних.

Примітка.: Для успішного стискання потрібно мати достатньо місця на жорсткому диску для вихідної та стиснутої бази даних.

На початок сторінки

Змінення псевдоніма поля

 1. Відкрийте запит у поданні конструктора.

 2. У сітці конструктора запиту знайдіть поля, що мають псевдоніми. Вони матимуть в кінці імені двокрапку, як у Ім’я:.

 3. Перевірте усі псевдоніми й переконайтеся, що жоден із них не збігається з іменем будь-якого поля, яке є частиною виразу псевдоніма. Якщо такі є, змініть псевдонім.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×