Визначення способу відображення даних за допомогою настроюваного форматування

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

У вас даних у полі відображаються в певному форматі за допомогою настроюваних форматів. Настроювана форматування лише змінити дані, як відображається та не впливає на спосіб збереження даних у базі даних Microsoft Access, або як користувачі можуть вводити та редагувати дані.

Застосування настроюваного формату – це параметр під час роботи з типи даних, або не мають попередньо визначені доступу, форматування або якщо стандартний формат не відповідає вашим потребам. Можна застосовувати Настроювані формати, ввівши набори літерал символи та покажчики місця в поле. Під час застосування форматування до поля таблиці, що той же формат автоматично застосовується до будь-якого елемента керування форми або звіту пов'язаному (посилання) до цього поля в таблиці.

У цій статті описано типи символів і покажчика місця заповнення, ви можете використовувати з типами даних і показано, як можна застосувати форматування.

У цій статті

Докладно про настроювані формати

Укажіть формат числа та грошової одиниці типів даних

Укажіть формат для тексту та записки типів даних

Укажіть формат дати й часу даних типу

Додаткові відомості про параметри форматування

Докладно про настроювані формати

Під час створення настроюваного формату, введіть різних символів у форматі властивості поля таблиці. Символи складаються з покажчиків місця заповнення (наприклад, 0 і #), груп розрядів (наприклад, періоди а комами), інших символів і кольори.

Крім того, ви можете вказати формати для чотирьох типів числовими значеннями, додатні, від'ємні нуль (0) та Null-значення (не визначено). Якщо ви вирішили створити формат для кожного типу значення, спочатку потрібно поставити формат для додатних значень, формат для від'ємні значення секунди, формат для нульові значення третього та формат для Null-значення значення останнього. Крім того, необхідно відокремлювати кожного формат крапкою з комою.

Приклад настроюваного формату   

# # # #. # #;(#,###.##) [Red]; 0 000,00; " Undefined"

Цей рядок містить чотири Настроювані формати і відображає наведених нижче дій.

 • Додатні значення вводяться із двома знаками після коми.

 • Від’ємні значення вводяться із двома знаками після коми червоним кольором у дужках.

 • Нульові значення в якості числа 0 вводяться завжди із двома знаками після коми.

 • Null-значення як словом "Undefined".

У кожному з чотирьох розділів у рядку стоїть крапку з комою ().

У наступні описано кожен розділ:

 • Знак номера (#) – це покажчик місця заповнення для цифр. Якщо формат виявляє ні значень, у програмі Access відобразиться пусте місце. Якщо потрібно відображати нулі замість пробілів (наприклад, щоб відобразити 1234 як 1234.00), ви використовуєте число 0 як покажчик місця заповнення.

 • За промовчанням перший розділ відображаються додатні значення. Якщо ви хочете використовувати формат значень, більших або більше знаків після коми, можна додати кілька покажчиків місця заповнення для десяткове значення, наприклад #, #. #. Наприклад 1234.5678 відображається як 1 234,568. Повідомлення про те, що цей формат використовує за крапкою з комою як розрядів роздільну лінію та період вигляді десяткового роздільника.

  Десяткове значення запису перевищує кількість символів покажчика місця заповнення в настроюваного формату, Access Округлює значення та відображає лише кількість значень, визначені форматом. Наприклад, якщо ваш поле містить 3,456.789, але його формат визначає два десяткові розряди, Access Округлює десяткове значення, яке.79.

 • За промовчанням другий розділ відображаються лише від'ємні значення. Якщо дані не містять від'ємних значень, програма Access залишить поле пустим. Попередній приклад формат оточує будь-який від'ємних значень за допомогою інших символів, відкриття та закриття дужки. [Червоний] колір оголошення також використовується для відтворення будь-якого від'ємні значення червоним шрифтом.

 • За промовчанням третій розділ визначається формат для всіх нульові значення (0). У цьому випадку, якщо поле містить значення 0, 0 000,00 відображається. Щоб відобразити текст замість числа, можна використовувати «Нуль» (взято в подвійні лапки) замість цього.

 • За промовчанням четвертий розділ визначає, що користувачі бачитимуть, якщо запис містить null-значення. У цьому випадку користувачі бачитимуть словом "Undefined". Можна також використовувати інший текст, наприклад «Null-значення» або «* * * ". Зверніть увагу, що символи в подвійні лапки навколо викликає формат вважати літералів ці символи та відображати їх, так само, як ви ввели їх.

Примітка.: Пам'ятайте, що вам не потрібно використовувати всі чотири розділи. Наприклад, якщо до таблиці поле приймає null-значення, можна пропустити четвертий розділ.

На початок сторінки

Укажіть формат числа та грошової одиниці типів даних

Якщо не вказати настроюваний формат для значення цифрову та грошової одиниці, у програмі Access відобразиться чисел у загальних числовий формат і грошовими одиницями грошовий формат.

Створення настроюваного формату, за допомогою форматування символів, показано в наведеній нижче таблиці. Також можна вказати колір, за якими потрібно число або Грошова одиниця.

Символ

Опис

#

Використовується для відображення цифри. Кожен такий символ відповідає одній цифрі. Якщо місце символу # залишити без значення, програма Access відобразить пустий простір. Крім того, цей символ може використовуватися як покажчик місця заповнення.

Наприклад, якщо застосувати до формату ### і у полі введіть значення 45, 45 відображається. Якщо ввести 12,145 в полі, Access відображає 12,145, навіть якщо ви визначено лише один покажчик місця заповнення ліворуч від розрядів роздільник.

0

Використовується для відображення цифри. Кожен такий символ відповідає одній цифрі. Якщо місце символу 0 залишити без значення, програма Access відобразить нуль (0).

Роздільники розрядів і дробової частини

Використовується, щоб указати, де розмістити десяткові роздільники розрядів і доступу. Програма Access використовує роздільники, визначені для регіональних параметрах ОС Windows. Відомості про ці параметри у статті змінення Windows регіональні параметри, щоб змінити вигляд деяких типів даних.

пробіли, + - $ ( )

Використовуються за потреби для вставлення пробілів, математичних (+ -) і фінансових символів (¥ £ $) у рядки форматів. Якщо потрібно використати інші загальні математичні символи, наприклад скісну риску (\ або /) і зірочку (*), візьміть їх у подвійні лапки. Зауважте, що ці символи можна розміщувати будь-де.

\

Використовується для відображення наступного за ним символу. Це те саме, що брати символ у подвійні лапки.

!

Використовується для примусово вирівнювання зліва від усіх значень. Коли ви повторну вирівнювання зліва, не можна використовувати в # та 0 шаблони розрядів, але за допомогою покажчиків місця заповнення для тексту символів. Щоб отримати додаткові відомості про ці покажчиків місця заповнення можна знайти Настроювані формати для тексту та записки типів даних.

*

Використовується, щоб відобразити символ після зірочки як символ заповнення – символ, який використовується для заповнення пробілів. Програма Access зазвичай вирівнює цифрові дані праворуч, а область ліворуч від значення заповнює пробілами. Можна додати символи заповнення будь-куди в рядок формату, і тоді програма Access буде заповнювати пробіли вказаним символом.

Наприклад, формат £##*~.00 відображає грошову суму як £45~~~~~,15. Кількість символів тильди (~), що відображаються в цьому полі, залежить від кількості пробілів у полі таблиці.

%

Використовується як останній символ рядка формату. У цьому форматі значення помножується на 100 та відображається зі знаком відсотка в кінці.

E+, E-

– або –

e+, e-

Використовується для відображення значень у науковій (експоненційній) нотації.

Використовуйте цей параметр, якщо попередньо визначений науковий формат має замалу область відображення значень. Використовуйте E+ або e+ для відображення значень як додатних експонентів і E- або e- для відображення від’ємних експонентів. Ці покажчики місця заповнення потрібно використовувати разом з іншими символами.

Наприклад, припустімо, що до цифрового поля застосували формат 0,000E+00 і ввели 612345. Це відобразиться як 6,123E+05. Спочатку програма Access округлить кількість знаків після коми до трьох (відповідно до кількості нулів праворуч або ліворуч від роздільника дробової частини). Потім програма Access вирахує значення степеня з кількості цифр, які стоять праворуч (або ліворуч, залежно від ваших мовних параметрів) від роздільника дробової частини вихідного значення. У цьому випадку вихідне значення було "612345" (п’ять цифр) праворуч від десяткової коми. Тому Access відобразить 6,123E+05, а отримане значення дорівнюватиме 6,123 x 105.

"Текст"

Якщо потрібно, щоб текст бачили користувачі, візьміть його в подвійні лапки.

[колір]

Використовується для застосування кольору до всіх значень у розділі формату. Можна використовувати такі назви кольорів, обов’язково беручи їх у квадратні дужки: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow або white.

Щоб застосувати настроюваний формат число або Грошова одиниця типи даних, виконайте такі дії:

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку потрібно змінити, і в контекстному меню виберіть пункт Конструктор.

 2. Виберіть поле для форматування та на вкладці Загальні виберіть клітинку біля поля Формат.

 3. Введіть певні символи, залежно від своїх потреб форматування.

 4. Щоб зберегти, натисніть сполучення клавіш Ctrl+S.

Після застосування настроюваного формату до поля, ви можете перевірити формат, виконавши всі або деякі з таких дій:

 • Введіть значення без тисяч роздільники або десятковими роздільниками і переглянути, як у форматі розпізнає дані. Чи формат поставити роздільники правильний місцях?

 • Введіть значення, більше або менше, ніж ви плануєте (з або без роздільників) і відображається поведінку у форматі. Формат додає або небажаних пробілів або початку або в кінці нулі?

 • Введіть нуль або null-значенням у форматі, призначені для додатних значень і перевірте, чи вам подобається результат.

На початок сторінки

Укажіть формат для тексту та записки типів даних

Текст і Memo типи даних не приймати попередньо визначені формати. Тип даних "текст" "приймає тільки Настроювані формати, тип даних Memo приймає настроювані та форматування форматованого тексту.

Зазвичай ви застосування настроюваних форматів до тексту й Memo типи даних для полегшення читання таблиці даних. Наприклад, якщо ви використовуєте веб-форми для збирання номери кредитних карток, і зберігаються ці числа без пробілів, можна використовувати настроюваного формату додати відповідну пробіли, щоб полегшити читання номери кредитних карток.

Настроювані формати для типу даних тексту та записки дозволити лише два розділи формату в рядку. Перший розділ рядок формату форматуванням тексту, а другий розділ відображається пусте значення або рядки нульової довжини. Якщо не вказати формат, Access ліворуч вирівнювання всього тексту в табличному поданні.

У наведеній нижче таблиці перелічено і пояснення настроюваних форматів, які можна застосовувати до полів, які містять текст або Примітка типів даних.

Символ

Опис

@

Використовується для відображення доступного для розташування символу в рядку формату. Програма Access розміщує всі символи в основних даних, а решта покажчиків місця заповнення відображається як пробіли.

Наприклад, якщо рядок формату такий: @@@@@, а основний текст – ABC, текст буде вирівняно ліворуч із двома пробілами на початку.

&

Використовується для відображення доступного для розташування символу в рядку формату. Програма Access розміщує всі символи в основних даних, а решта покажчиків місця заповнення не використовується.

Наприклад, якщо рядок формату такий: &&&&&, а текст – ABC, відображається лише текст, вирівняний ліворуч.

!

Використовується для того, щоб покажчики місця заповнення заповнювалися зліва направо, а не справа наліво. Цей символ потрібно використовувати на початку кожного рядка формату.

<

Використовується для відображення всього тексту в нижньому регістрі. Цей символ потрібно використовувати на початку рядка формату, але перед ним можна ставити знак оклику (!).

>

Використовується для відображення всього тексту у верхньому регістрі. Цей символ потрібно використовувати на початку рядка формату, але перед ним можна ставити знак оклику (!).

*

Символ після зірочки (*) стає символом заповнення – символом, який використовується для заповнення пробілів. Зазвичай Access вирівнює текст зліва, а область праворуч від значення заповнює пробілами. Можна додати символи заповнення будь-куди в рядок формату, і тоді програма Access буде заповнювати пробіли вказаним символом.

Пробіл, + - $ ( )

Використовуються за потреби для вставлення пробілів, математичних (+ -) і фінансових символів ($ ¥ £), а також дужок у рядки форматів. Якщо потрібно використати інші загальні математичні символи, наприклад скісну риску (\ або /) і зірочку (*), візьміть їх у подвійні лапки. Зауважте, що ці символи можна розміщувати будь-де в рядку формату.

"Текст"

Якщо потрібно, щоб текст бачили користувачі, візьміть його в подвійні лапки.

\

Використовується для відображення наступного за ним символу. Це те саме, що брати символ у подвійні лапки.

[колір]

Використовується для застосування кольору до всіх значень у розділі формату. Можна використовувати такі назви кольорів, обов’язково беручи їх у квадратні дужки: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow або white.

Примітка.: Коли формат визначено, програма Access заповнює покажчики місця заповнення даними з основного поля.

Щоб застосувати настроюваний формат, зробіть ось що.

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку потрібно змінити, і в контекстному меню виберіть пункт Конструктор.

 2. Виберіть поле для форматування та на вкладці Загальні виберіть клітинку біля поля Формат.

 3. Введіть свій формат.

  Тип Настроювані формати, які дають змогу залежить від типу даних, які вибрати поля.

 4. Щоб зберегти, натисніть сполучення клавіш Ctrl+S.

Ви можете перевірити настроюваного форматування в будь-який із таких способів:

 • Введіть значення верхньому або нижньому регістрі та побачити, як у форматі розпізнає дані. Результати сенс?

 • Введіть значення, більше або менше, ніж ви плануєте (з або без роздільників) і відображається поведінку у форматі. Формат додає або небажаних пробілів або початку або в кінці неочікувані символи або пробіли?

 • Введіть рядок нульової довжини або null-значення і перевірте, чи потрібно результат.

На початок сторінки

Укажіть формат дати й часу даних типу

Якщо не вказати стандартний або настроюваний формат, буде застосовано формат загальний дати – h:nn m/ДД/РРРР: СС AM/PM.

Настроювані формати для поля дати й часу, можуть містити два розділи – один для дати а інше – для часу, і ви окремі розділи крапкою з комою. Наприклад, можна повторно створити на повний формат дати в такий спосіб: m/ДД/РРРР; h:nn:ss.

Символ

Опис

Роздільник компонентів дати

Використовується для керування розміщенням роздільника між значеннями днів, місяців і років. Програма Access використовує роздільник визначено в регіональних параметрах ОС Windows. Відомості про ці параметри у статті змінення Windows регіональні параметри, щоб змінити вигляд деяких типів даних.

c

Використовується для відображення повного формату дати.

d або dd

Використовується для відображення дня місяця однією або двома цифрами. Для однієї цифри використовуйте один покажчик місця заповнення. Для двох цифр використовуйте два покажчики місця заповнення.

ddd

Використовується для відображення скороченої назви дня тижня.

Наприклад, понеділок відображається як Пн.

dddd

Використовується для відображення повної назви дня тижня.

ddddd

Використовується для відображення короткого формату дати.

dddddd

Використовується для відображення довгого формату дати.

w

Використовується для відображення порядкового номера дня тижня.

Наприклад, понеділок відображається як 1.

m або mm

Використовується для відображення місяця однією або двома цифрами.

mmm

Використовується для відображення скороченої назви місяця.

Наприклад, жовтень відображається як жов.

mmmm

Використовується для відображення повної назви місяця.

q

Використовується для відображення поточного календарного кварталу (1–4).

Наприклад, для дати у травні, програма Access відображає 2 як значення кварталу.

н

Використовується для відображення дня в році (1–366).

yy

Використовується для відображення двох останніх цифр року.

Примітка.: Рекомендуємо вводити та відображати всі чотири цифри року.

yyyy

Використовується для відображення всіх цифр у році в діапазоні від 0100 до 9999.

Роздільник компонентів часу

Використовується для керування розміщенням роздільника між значеннями годин, хвилин і секунд. Програма Access використовує роздільник визначено в регіональних параметрах ОС Windows. .

h або hh

Використовується для відображення годин однією або двома цифрами.

n або nn

Використовується для відображення хвилин однією або двома цифрами.

s або ss

Використовується для відображення секунд однією або двома цифрами.

ttttt

Використовується для відображення довгого формату часу.

AM/PM

Використовується для відображення часу у 12-годинному форматі з позначенням AM або PM у кінці. Програма Access використовує системний годинник комп’ютера, щоб установити цей формат.

A/P або a/p

Використовується для відображення часу у 12-годинному форматі з позначенням A, P або a, p в кінці. Програма Access використовує системний годинник комп’ютера, щоб установити цей формат.

AMPM

Використовується для відображення часу у 12-годинному форматі. Програма Access використовує індикатори ранку та полудня, указані в регіональних параметрах ОС Windows.

Пробіл, + - $ ( )

Використовуються за потреби для вставлення пробілів, математичних (+ -) і фінансових символів ($ ¥ £), а також дужок у рядки форматів. Якщо потрібно використати інші загальні математичні символи, наприклад скісну риску (\ або /) і зірочку (*), візьміть їх у подвійні лапки. Зауважте, що ці символи можна розміщувати будь-де.

\

Використовується для відображення наступного за ним символу. Це те саме, що брати символ у подвійні лапки.

*

Використовується, щоб відобразити символ після зірочки як символ заповнення – символ, який використовується для заповнення пробілів. Програма Access зазвичай вирівнює текстові дані ліворуч, а область праворуч від значення заповнює пробілами. Можна додати символи заповнення будь-куди в рядок формату, і тоді програма Access буде заповнювати пробіли вказаним символом.

"Текст"

Якщо потрібно, щоб текст бачили користувачі, візьміть його в подвійні лапки.

[колір]

Використовується для застосування кольору до всіх значень у розділі формату. Можна використовувати такі назви кольорів, обов’язково беручи їх у квадратні дужки: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow або white.

На початок сторінки

Додаткові відомості про параметри форматування

Якщо ви хочете поля в таблиці, форми або звіту, щоб відобразити певне значення, коли поле зберігає інше значення, створення поля підстановки. Щоб дізнатися більше про полів підстановки, прочитайте настроїти відображення даних за допомогою створення поля підстановки. Щоб керувати формат, у якому потрібно вводити дані, у створення маски вводу для введення полів або елементів керування в певне значення. Описано, як додати до поля форматованого тексту Вставлення та додавання поля форматованого тексту для блоґів.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×