Виділення, переміщення, змінення розміру та повертання фігур

Microsoft Visio 2010 пропонує кілька засобів для виділення, переміщення, змінення розміру та повертання фігур і об’єктів. Після виділення об’єкта або всіх об’єктів на кресленні можна змінити їхнє розташування, збільшити або зменшити, відобразити зліва направо та зсунути їх у вибране розташування.

Примітка.: Якщо виділити, перемістити, змінити розмір або повернути фігуру схеми не можна, вона може бути частиною заблокованого шару.

Щоб розблокувати шар, виконайте такі дії.

 • На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Шари, а потім виберіть пункт Властивості шару. У діалоговому вікні Властивості шару у стовпці Блокування зніміть прапорець для фігури, яку потрібно виділити.

Виберіть дію

Виділення фігур

Переміщення фігур

Змінення розміру фігур

Повертання та відображення фігур

Виділення фігур

У кресленнях Visio 2010 найчастіше потрібно виділити фігури, перш ніж виконувати інші дії (наприклад, переміщення, повертання або змінення розміру). У програмі Visio фігури можна виділити по одній, за областю, за допомогою ласо, а також можна виділити всі фігури на сторінці.

Швидкі завдання

Завдання

Дія

Виділення окремої фігури

 1. На вкладці Основне у групі Знаряддя клацніть Вказівник.

 2. Наведіть вказівник на фігуру сторінки креслення, доки вона не перетвориться на чотирибічну стрілку, а потім клацніть фігуру.

Виділення кількох фігур за допомогою засобу «Вибір області»

 1. На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Виділення, а потім виберіть пункт Вибір області.

 2. Розмістіть вказівник вгорі зліва від фігур, які потрібно виділити, і перетягніть його, щоб створити рамку вибору навколо цих фігур.

 3. Після виділення навколо фігур відобразяться сині маркери виділення, а навколо окремих фігур – малинові лінії.

Виділення кількох фігур за допомогою засобу «Вибір ласо»

 1. На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Виділення, а потім виберіть пункт Вибір ласо.

 2. Перетягніть довільну рамку вибору навколо фігур, які потрібно виділити.

 3. Після виділення навколо них відобразяться сині маркери виділення.

Виділення окремих фігур у межах області виділення

За промовчанням у разі використання засобів Вибір області та Вибір ласо рамка вибору повинна повністю оточувати кожну фігуру. Рамку вибору можна додатково розширити, щоб фігури, які частково знаходяться в межах рамки, також було виділено.

Щоб увімкнути у Visio виділення фігур, які частково знаходяться в межах області виділення, виконайте такі дії.

 1. Перейдіть на вкладку Файл.

 2. У меню Visio виберіть пункт Параметри.

 3. У діалоговому вікні Параметри Visio на вкладці Додатково в розділі Параметри редагування встановіть прапорець Виділяти фігури, які частково знаходяться в межах області виділення.

.

Виділення кількох фігур на сторінці за допомогою сполучень клавіш

Щоб виділити кілька фігур по одній, клацніть їх, утримуючи клавішу SHIFT або CTRL.

Порада.: Цими клавішами також можна скористатися для додавання до поточного виділення іншої фігури. Наприклад, якщо фігуру потрібно додати до виділення, створеного за допомогою засобу Вибір області, клацніть її, утримуючи клавішу SHIFT або CTRL.

Виділення всіх фігур на сторінці креслення

На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Виділення, а потім виберіть пункт Виділити все.

Виділення всіх об’єктів певного типу

 1. На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Виділення, а потім виберіть пункт Виділити за типом.

 2. У діалоговому вікні Вибір за типом укажіть тип об’єкта, який потрібно вибрати, наприклад фігури, сполучні лінії або контейнери, а потім натисніть кнопку ОК.

Скасування виділення однієї або кількох фігур

Щоб скасувати виділення всіх фігур:

 • клацніть будь-яку пусту область креслення або натисніть клавішу ESC.

Щоб скасувати виділення однієї фігури, якщо виділено кілька фігур:

 • утримуючи клавішу SHIFT, клацніть фігуру, щоб скасувати її виділення.

Вгорі сторінки

Переміщення фігур

Visio 2010 пропонує кілька способів точного розташування фігур у потрібному місці.

Швидкі завдання

Завдання

Дія

Переміщення фігур за допомогою миші

 1. Виділіть усі фігури, які потрібно перемістити.

 2. Наведіть вказівник миші на одну з фігур. З’явиться чотирибічна стрілка.

 3. Перетягніть фігури в потрібні розташування.

  Всі виділені фігури буде переміщено з вихідного розташування на однакову відстань і в однаковому напрямку.

Порада.: Для обмеження руху фігур по вертикалі або горизонталі, утримуйте клавішу SHIFT під час їх перетягування. Щоб перемістити фігури в іншу сторінку креслення, перетягніть їх на вкладку сторінки.

Переміщення фігур на певну відстань (вимагає наявність Visio 2010 професійна)

 1. Виділіть всі фігури, які потрібно перемістити.

 2. На вкладці Вигляд у групі Макроси послідовно клацніть Додаткові компоненти, Додаткові рішення Visio та Переміщення фігур

 3. У розділі Напрямок укажіть систему координат, якою потрібно скористатися для переміщення фігури або фігур.

  • Горизонтальна/вертикальна     Використовує координати X та Y (декартові) для переміщення виділення.

  • Відстань/кут     Використовує полярні координати для переміщення виділення.

 4. Укажіть відстань, на яку потрібно перемістити виділення.

 5. Щоб перемістити копію виділеної фігури або фігур і залишити вихідну фігуру або фігури у вихідному розташуванні, виберіть команду Дублювати.

 6. Після завершення виділення натисніть кнопку ОК.

Зсув фігур за допомогою клавіш зі стрілками

 1. Виділіть усі фігури, які потрібно перемістити.

 2. Виконайте такі дії.

  • Щоб перемістити фігуру до наступного розташування, до якого її можна snap, наприклад до лінії або поділки лінійки, натисніть клавішу зі стрілкою.

   За відсутності розташування, до якого можна прив’язати фігуру, після натиснення клавіші зі стрілкою фігуру буде переміщено на одну поділку лінійки.

  • Щоб перемістити фігуру на один піксел, утримуйте клавішу SHIFT під час натискання клавіші зі стрілкою.

Примітка.: Якщо натискання клавіші зі стрілкою призводить до прокручування креслення замість переміщення фігури, переконайтеся, що клавішу SCROLL LOCK не натиснуто.

Вгорі сторінки

Змінення розміру фігур

У Visio 2010 можна змінювати розмір фігур, перетягуючи їх, доки вони не набудуть потрібного розміру, або можна вказувати певний розмір.

Швидкі завдання

Завдання

Дія

Змінення розміру двовимірної (2-D) фігури (наприклад, прямокутника) за допомогою миші

 1. Виділіть усі фігури, розмір яких потрібно змінити.

 2. Перетягуйте маркер виділення Маркер виділення , доки фігура не набуде потрібного розміру. Щоб пропорційно змінити розмір фігури, перетягніть кутовий маркер.

Змінення розміру одновимірної фігури, наприклад лінії, за допомогою миші

 1. Виділіть фігури, розмір яких потрібно змінити.

 2. Перетягніть кінцеві точки на потрібну відстань.

Змінення розміру фігури за допомогою вікна Розмір і розташування

 1. Виділіть всі фігури, які потрібно перемістити.

 2. На вкладці Вигляд у групі Відображення клацніть Області завдань і виберіть пункт Розмір і розташування.

 3. У вікні Розмір і розташування введіть нові значення в полях Ширина, Висота або Довжина.

Вгорі сторінки

Повертання та відображення фігур

Фігури можна повертати на певне значення градусів, відображати зверху вниз, зліва направо або повертати за допомогою маркера обертання.

Примітка.: Докладніше про повертання тексту див. у розділі Додавання, редагування, переміщення та повертання тексту й блоків тексту.

Швидкі завдання

Завдання

Дія

Повертання фігури на 90 градусів

 1. Виділіть фігури, які потрібно повернути.

 2. Виконайте одну з таких дій.

  • Щоб повернути фігуру проти годинникової стрілки, на вкладці Основне у групі Упорядкування клацніть Розташування, наведіть вказівник миші на команду Повернути фігуру та виберіть пункт Повернути ліворуч на 90º.

  • Щоб повернути фігуру за годинниковою стрілкою, на вкладці Основне у групі Упорядкування клацніть Розташування, наведіть вказівник миші на команду Повернути фігуру та виберіть пункт Повернути праворуч на 90º.

Повертання фігури за допомогою маркера обертання

 1. Виділіть фігури, які потрібно повернути.

 2. Перетягніть маркер обертання Rotation handle in Visio 2010. .

  Фігура повертається навколо осі Маркер обертання . Щоб перемістити вісь, наведіть вказівник миші на маркер обертання, а потім перемістіть вказівник на вісь і перетягніть її до нового розташування.

  Що далі переміщено курсор від виділеного фрагмента під час перетягування маркера обертання, то точніший (менший) крок обертання.

Повертання фігури на певне значення градусів за допомогою вікна Розмір і розташування

 1. Виділіть фігури, які потрібно повернути.

 2. На вкладці Вигляд у групі Відображення клацніть Області завдань і виберіть пункт Розмір і розташування.

 3. На вкладці Вигляд у групі Відображення клацніть Області завдань і виберіть пункт Розмір і розташування.

 4. У вікні Розмір і розташування введіть нові значення в полях Кут.

Відображення фігури зверху вниз

 1. Виділіть фігури, які потрібно відобразити.

 2. На вкладці Основне у групі Впорядкування клацніть Розташування, наведіть вказівник миші на команду Повернути фігури та виберіть пункт Відобразити зверху вниз.

Відображення фігури зліва направо

 1. Виділіть фігури, які потрібно відобразити.

 2. На вкладці Основне у групі Впорядкування клацніть Розташування, наведіть вказівник миші на команду Повернути фігури та виберіть пункт Відобразити зліва направо.

Вгорі сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×