Рядки та стовпці

Вибір вмісту клітинок в Excel

Виділення клітинок, діапазонів, рядків або стовпців на аркуші

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

На аркуші можна виділити клітинки, діапазони, рядки або стовпці, наприклад, щоб відформатувати дані у виділеній області або вставити інші клітинки, рядки чи стовпці. Ви можете виділити весь вміст клітинки або його частину, а потім змінити вміст, активувавши режим редагування.

Клітинки та діапазони в таблиці Microsoft Excel можна виділяти так само, як і на аркуші, але рядки та стовпці таблиці виділяються інакше, ніж рядки та стовпці аркуша.

Примітка.: Якщо аркуш захищено, можливо, виділити клітинки або їх вміст на аркуші не вдасться.

Виділення клітинок, діапазонів, рядків або стовпців

Щоб вибрати

Виконайте такі дії

Окрему клітинку

Клацніть клітинку або перейдіть до неї за допомогою клавіш зі стрілками.

Діапазон клітинок

Клацніть першу клітинку діапазону та перетягніть вказівник до останньої клітинки або утримуйте клавішу Shift під час натискання клавіш зі стрілками, щоб розширити виділення.

Можна також виділити першу клітинку діапазону, а потім натиснути клавішу F8, щоб розширити виділення клавішами зі стрілками. Щоб зупинити розширення виділення, знову натисніть клавішу F8.

Великий діапазон клітинок

Клацніть першу клітинку діапазону та, утримуючи клавішу SHIFT, клацніть останню клітинку діапазону. Щоб зробити видимою останню клітинку, можна скористатися прокручуванням.

Великий діапазон клітинок без прокрутки

Клацніть першу клітинку в діапазоні, щоб виділити її, а потім клацніть поле Ім’я в лівому кінці рядка формул.

Поле імені

Поле імені

Введіть посилання на останню клітинку в діапазоні, який потрібно виділити, а потім, утримуючи натиснутою клавішу Shift, натисніть клавішу Enter.

Усі клітинки на аркуші

Натисніть кнопку Виділити все .

Кнопка "Виділити все"

Щоб виділити весь аркуш, можна також натиснути сполучення клавіш Ctrl+A.

Якщо аркуш містить дані, то натискання клавіш CTRL+A виділяє поточну область. Якщо натиснути сполучення клавіш CTRL+A ще раз, буде виділено весь аркуш.

Примітка.: Щоб виділити всі клітинки в діапазоні активні, натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT + *.

Несуміжні клітинки або діапазони клітинок

Виділіть першу клітинку або діапазон клітинок і утримуйте клавішу CTRL під час виділення інших клітинок або діапазонів.

Можна також виділити першу клітинку або діапазон клітинок, а потім натиснути сполучення клавіш Shift+F8, щоб додати до виділення іншу несуміжну клітинку або діапазон клітинок. Щоб припинити додавання клітинок або діапазонів до виділення, натисніть сполучення клавіш Shift+F8 ще раз.

Note Скасувати виділення клітинки або діапазону клітинок у несуміжному виділенні не можна, не скасувавши все виділення.

Цілий рядок або стовпець

Клацніть заголовок рядка або стовпця.

Заголовки аркуша

Заголовок рядка.

Заголовок стовпця

Можна також вибрати клітинки в рядку або стовпці, виділивши першу клітинку та натиснувши сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

Примітка. Якщо рядок або стовпець містить дані, то коли ви натиснете клавіші Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою, виділиться рядок або стовпець до останньої клітинки, яка використовується. Якщо натиснути клавіші Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою вдруге, виділиться весь рядок або стовпець.

Суміжні рядки або стовпці

Перетягніть вказівник миші через заголовки рядків або стовпців. Або виділіть перший рядок чи стовпець і, утримуючи клавішу SHIFT, виділіть останній рядок чи стовпець.

Несуміжні рядки або стовпці

Клацніть заголовок першого стовпця або рядка у виділенні та утримуйте клавішу CTRL під час клацання заголовків інших стовпців або рядків, які потрібно додати до виділення.

Першу або останню клітинку рядка чи стовпця

Виберіть у рядку або стовпці будь-яку клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

Першу або останню клітинку аркуша або таблиці Microsoft Office Excel

Натисніть клавіші CTRL+HOME, щоб виділити першу клітинку на аркуші або у списку Excel.

Натисніть клавіші CTRL+END, щоб виділити останню клітинку на аркуші або у списку Excel, яка містить дані або форматування.

Клітинки до останньої клітинки аркуша (у правому нижньому куті)

Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+End, щоб розширити виділення клітинок до останньої клітинки на аркуші (у нижньому правому куті).

Клітинки до початку аркуша

Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Home, щоб розширити виділення клітинок до початку аркуша.

Більше або менше клітинок, ніж в активному виділенні

Утримуючи клавішу Shift, клацніть останню клітинку, яку потрібно включити до нового виділення. Прямокутний діапазон між активною клітинкою та вибраною клітинкою стане новим виділенням.

Примітки.: 

  • Щоб скасувати виділення клітинок, клацніть будь-яку клітинку аркуша.

  • У програмі Excel виділені клітинки або діапазони позначаються кольором. Таке виділення не відображається на роздруківках. Якщо під час друку аркуша виділені клітинки потрібно відобразити, скористайтеся функціями форматування для застосування затінення клітинок.

  • Якщо режим Scroll Lock увімкнуто, у рядку стану відображатиметься напис Scroll Lock. Якщо в цей час натиснути клавіші зі стрілками, курсор буде переміщено на один рядок вгору або вниз чи на один стовпець вліво або вправо. Щоб скористатися клавішами зі стрілками для переміщення між клітинками, необхідно вимкнути режим Scroll Lock.

  • Якщо ви помітили, що виділення розширюється, коли ви клацаєте клітинку або натискаєте клавіші для переміщення аркушем, можливо, ви натиснули клавішу F8 або клавіші Shift+F8, щоб розширити виділення або додати до нього елементи (у такому разі в рядку стану відображається напис Розширюване виділення або Додати до виділення). Щоб вимкнути цей режим, натисніть клавішу F8 або клавіші Shift+F8 ще раз.

На початок сторінки

Виділення вмісту клітинки

Виділення вмісту клітинки

Зробіть ось що

У клітинці

Клацніть двічі клітинку та протягніть курсор по її вмісту так, щоб виділити потрібні дані.

У рядку формул Зображення кнопки

Клацніть двічі клітинку та протягніть курсор по її вмісту так, щоб виділити потрібні дані у рядку формул.

За допомогою клавіатури

Натисніть клавішу F2, щоб відкрити клітинку для редагування, за допомогою клавіш зі стрілками пересуньте курсор на потрібну позицію та натисніть клавіші SHIFT+клавіша зі стрілкою, щоб виділити вміст.

На початок сторінки

Виділення рядків і стовпців у таблиці Excel

Клітинки та діапазони в таблиці можна виділяти так само, як і на аркуші, але рядки й стовпці таблиці виділяються інакше, ніж рядки та стовпці аркуша.

Щоб вибрати

Виконайте такі дії

Стовпець таблиці із заголовками або без них

Клацніть верхній край заголовка стовпця або стовпець у таблиці. Відобразиться стрілка виділення, яка вказує, що після клацання стовпець буде виділено.

Стрілка вибору стовпця таблиці

Примітка    Якщо верхній край клацнути один раз, буде виділено дані у стовпці таблиці; якщо двічі – весь стовпець таблиці.

Ви також можете клацнути будь-де у стовпці таблиці та натиснути сполучення клавіш Ctrl+ПРОБІЛ, або клацнути першу клітинку стовпця й натиснути сполучення клавіш Ctrl + Shift + стрілка вниз.

Примітка    Щоб виділити дані у стовпці таблиці, натисніть сполучення клавіш Ctrl+ПРОБІЛ один раз; щоб виділити весь стовпець, двічі натисніть сполучення клавіш Ctrl+ПРОБІЛ.

Рядок таблиці

Клацніть ліву межу рядка таблиці. Відобразиться стрілка виділення, яка вказує, що в результаті клацання рядок буде виділено.

Стрілка виділення рядка таблиці

Ви також можете клацнути першу клітинку рядка таблиці, а потім натиснути сполучення клавіш Ctrl + Shift + стрілка вправо.

Усі рядки та стовпці таблиці

Клацніть у верхньому лівому кутку таблиці. Відобразиться стрілка виділення, яка вказує, що в результаті клацання буде виділено всі дані таблиці.

Кутова стрілка вибору таблиці

Двічі клацніть у верхньому лівому кутку таблиці, щоб виділити всю таблицю (включно із заголовками).

Ви також можете клацнути будь-де в таблиці та натиснути сполучення клавіш Ctrl+A, щоб виділити всі дані в ній (або можна клацнути верхню ліву клітинку в таблиці та натиснути сполучення клавіш Ctrl+Shift+End).

Для виділення всієї таблиці (включно із заголовками) двічі натисніть сполучення клавіш Ctrl+A.

На початок сторінки

Докладні відомості

Примітка.: У деяких випадках, вибравши клітинку, ви можете також виділити кілька суміжних. Поради щодо вирішення цієї проблеми, див. в дописі блоґу Як припинити одночасне виділення двох клітинок в Excel? у спільноті.

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel User Voice.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×