Вибір рисунка SmartArt

Передплата на Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Кожний макет SmartArt – це унікальний спосіб представлення вмісту й привертання уваги. Деякі макети (як-от організаційні діаграми й діаграми Венна) покращують вигляд маркірованих списків, а інші призначені відображати певні відомості.

Порада.: Щоб дізнатися більше, клацніть відповідний заголовок нижче.

Перед вибором макета для рисунка SmartArt слід визначити основну думку, яку потрібно передати, і спосіб, яким її необхідно відобразити. Оскільки макет можна швидко й легко змінити, спробуйте різні варіанти макетів усіх типів, доки не знайдете той, який найкраще ілюструватиме вашу думку. Тип подібний до категорії, яка може допомогти швидко вибрати відповідний макет для ваших відомостей. Проекспериментуйте з різними типами. Наведена нижче таблиця не є вичерпним списком, але вона може слугувати відправною точкою.

Операція

Рекомендований тип

Відображення непослідовних відомостей.

Список

Відображення етапів у процесі або на часовій шкалі чи створення блок-схеми.

Процес

Відображення постійного процесу.

Цикл

Створення організаційної діаграми.

Ієрархія

Відображення дерева рішень.

Ієрархія

Ілюстрування зв’язків.

Зв'язок

Відображення способу об’єднання частин в одне ціле.

Матриця

Відображення пропорційних відношень із найбільшим компонентом вгорі або внизу.

Піраміда

Надмірне використання зображень для передачі вмісту або акцентування уваги на ньому.

Рисунок

Слід також враховувати обсяг наявного тексту, тому що часто це впливає на вигляд і кількість потрібних у макеті фігур. Хотіли б відобразити кілька основних пунктів із підпунктами? До чого слід привернути увагу: до окремих деталей чи до підсумків? Загалом рисунки SmartArt максимально ефективні, коли кількість фігур і тексту обмежено тільки основними моментами. Великий обсяг може відвернути увагу від оформлення рисунка SmartArt і ускладнити сприйняття думки. Проте в деяких макетах, як-от Трапецієподібний список типу Список, цілком доречно використовувати великий обсяг тексту.

Для кожного типу рисунка SmartArt доступні багато унікальних макетів. Деякі містять покажчики місця заповнення зображення, а в інших макетах для кожного елемента даних, серед яких і підпункти, передбачено окрему фігуру. В іще одних макетах поєднуються підпункти зі зведеними пунктами. Порівнюючи розташування зведеної інформації та детального викладення, можна визначити, які відомості найбільше привернуть увагу аудиторії. Переконайтеся, що найважливіші дані містяться в найпомітнішому розташуванні.

Деякі макети рисунків SmartArt містять обмежену кількість фігур. Наприклад, макет Стрілки рівноваги типу Зв’язок призначено для відображення двох протилежних за змістом ідей або концепцій. Текст можуть містити лише дві фігури, і макет не можна змінити так, щоб відобразити в ньому більшу кількість ідей або концепцій. Якщо вибрати макет з обмеженою кількістю фігур, можна одразу дізнатися, який вміст не відображатиметься в рисунку SmartArt, оскільки в області тексту поруч із цими елементами замість маркерів буде відображено червоний хрестик (X).

Область тексту з червоними хрестиками (X)

Макет "Стрілки рівноваги"

Якщо потрібно передати більше двох ідей, перейдіть до іншого макета рисунка SmartArt, у якому міститься більше двох фігур для тексту, наприклад до макета Проста піраміда типу Піраміда. Пам’ятайте, що різні макети передають інформацію по-різному. Наприклад, макет зі стрілками, які вказують праворуч, такий як Простий процес типу Процес, матиме зовсім інший зміст, ніж рисунок SmartArt зі стрілками по колу, такий як Безперервний цикл типу Цикл.

Під час переходу до іншого макета рисунка SmartArt, більшу частину тексту та іншого вмісту, кольорів, стилів, ефектів і параметрів форматування тексту буде автоматично перенесено в новий макет.

Ви можете також ще раз проаналізувати вміст, щоб визначити наявність менш важливих відомостей. Рисунки SmartArt, які містять кілька концепцій і невеликий обсяг тексту, часто найефективніші.

Якщо потрібний макет знайти не вдалося, до рисунка SmartArt можна додати або видалити фігури для настроювання потрібної структури макета. Наприклад, макет Простий процес типу Процес відображається із трьома фігурами, але, можливо, користувачу потрібні лише дві або п’ять. Під час додавання або видалення фігур і редагування тексту розташування фігур і обсяг тексту в їхніх межах оновлюється автоматично, зі збереженням початкового оформлення та меж макета рисунка SmartArt.

Після вибору нового макета відобразиться текст покажчика місця заповнення (наприклад, [Текст]). Текст покажчика місця заповнення не відображається під час друку та демонстрації презентації PowerPoint. Текст покажчика місця заповнення можна замінити на власний. Якщо змінити макет із відображеним текстом покажчика місця заповнення, то цей текст відображатиметься в новому макеті. Зауважте, що фігури, якщо їх не видалити, завжди відображаються та друкуються.

Крім того, слід враховувати доступний простір, де слід розташувати рисунок SmartArt. Наприклад, якщо доступний простір високий і вузький, потрібно вибрати вертикальний макет, такий як макет Східчастий процес типу Процес, а не горизонтальний макет, такий як макет Стрілки процесу типу Процес.

Для деяких макетів визначено фіксовані пропорції, тому вони не займатимуть все вільне місце. Пропорції – це відношення ширини до висоти. Наприклад, якщо розташувати макет Сітчаста матриця типу Матриця в області, ширина якої більша за висоту, для рисунка SmartArt не використовуватиметься весь простір по ширині. Щоб змінити пропорції, можна змінити макет слайда або документа, змінити розмір області, у якій слід розташувати рисунок SmartArt (тобто змінивши вигляд рисунка SmartArt), або перейти до макета рисунка SmartArt з іншими пропорціями.

У колекції Вибір рисунка SmartArt перелічено всі доступні макети в одинадцяти різних типах: Усі, Список, Процес, Цикл, Ієрархія, Зв’язок, Матриця, Піраміда, Рисунок, Office.com та Інший. (У категорії Office.com доступні додаткові макети із сайту Office.com. Тип Інший відображається, лише якщо створено спеціальні рисунки SmartArt, які не додано до жодного з інших типів). Рекомендоване призначення макета можна знайти в колекції Вибір рисунка SmartArt під великим зображенням макета.

Виберіть макет

Усі доступні для рисунків SmartArt макети відображаються в типі Усі.

Вибираючи макет, слід пам’ятати, що:

  • макети, які містять стрілки, описують потік або рух у певному напрямку;

  • макети, які замість стрілок містять сполучні лінії, означають зв’язки, але не завжди потік або рух;

  • макети, які не містять сполучних ліній і стрілок, відображають колекцію об’єктів або ідей, які не пов’язані між собою щільними зв’язками.

Якщо потрібно виділити маркірований текст, його можна легко перенести до фігур, які можна розфарбувати, зробити об’ємними або виділити, додавши візуальні ефекти чи анімацію. Якщо використати макет типу Список, можна виділити та підкреслити основні пункти в кольорових фігурах. Макети типу Список дають змогу групувати відомості, які не відповідають поетапному або послідовному процесу. На відміну від макетів типу Процес макети типу Список зазвичай не містять стрілок або спрямованих елементів.

Як показано на наведеному нижче прикладі, після перетворення на рисунок SmartArt маркірований список може виглядати виразніше.

Маркірований список і відповідний рисунок SmartArt

У деяких макетах типу Список містяться фігури з рисунками, завдяки чому текст можна виділити за допомогою невеликих зображень або малюнків. Хоча для відображення рисунків призначено фігури з покажчиком місця заповнення для рисунка, до будь-якої фігури можна додати рисунок як заливку.

Макет "Вертикальний список зображень зі зсувом"
Макет "Вертикальний список зі зсунутими рисунками" з покажчиком місця заповнення для рисунків (маленькі кола ліворуч)

Порада.: Розмістіть у рисунку SmartArt основні тези замість великих обсягів тексту та створіть ще один слайд або документ із розгорнутим викладенням основних тез.

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Список"

На відміну від макетів Список макети типу Процес зазвичай містять спрямовані елементи й використовуються для ілюстрації кроків або етапів у процесах і робочих циклах, наприклад послідовних кроків виконання завдання, загальних етапів розробки продукту або часової шкали чи графіка. Макети типу Процес слід використовувати для демонстрації послідовності кроків, які ведуть до кінцевого результату. За допомогою макетів типу Процес можна відобразити процес вертикально, горизонтально або зі зсувом.

Макет "Вертикальний процес"
Макет "Вертикальний процес"

Макет "Простий процес"

Макет "Круглястий нелінійний процес"

Макети типу Процес можна також використовувати для відображення основних дат у графіку виробництва або часової шкали з маркерами віх.

Макет "Проста шкала часу"
Макет "Проста шкала часу"

Ще один макет, який зручно використовувати для відображення дат або нумерованих кроків – це макет Стрілки процесу. Номери або дати можна розташовувати в початкових фігурах (колах), а текст для кроків – у додаткових фігурах у формі стрілок.

Макет "Стрілки процесу"
Макет "Стрілки процесу"

Примітка.: Створити блок-схему можна за допомогою макету Вертикальний нелінійний процес, замінивши його фігури на фігури блок-схеми.

Макет "Вертикальний нелінійний процес"
Макет "Вертикальний ламаний процес"

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Процес"

Для відтворення поетапних відомостей можна використати макети типу Процес, а макети типу Цикл зазвичай ілюструють циклічний або повторюваний процес. Макети типу Цикл можна використовувати для відображення життєвого циклу продукту або тварини, навчальних циклів, повторюваних процесів, поточних процесів (наприклад, безперервний цикл написання й публікації даних на веб-сайті) або циклу огляду встановлених цілей і продуктивності за рік для працівника.

Макет "Простий цикл"
Макет "Простий цикл"

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Цикл"

Макети типу Ієрархія напевно найчастіше використовуються як організаційні діаграми компаній. Проте макети типу Ієрархія можна також використовувати для відображення дерева рішень, генеалогічних дерев або родин продуктів.

Макет "Горизонтальна ієрархія з підписами"
Макет "Горизонтальна ієрархія з підписами"

Примітка.: Щоб створити організаційну діаграму, скористайтеся макетом Організаційна діаграма, Організаційна діаграма з іменами та посадами або Організаційна діаграма із зображеннями. Крім того, у цьому макеті доступі фігури фігура помічника та висячі макети. Докладні відомості див. в статті Створення організаційної діаграми.

Макет "Організаційна діаграма"
Макет "Організаційна діаграма"

Макет "Організаційна діаграма з іменами та посадами"

Макет "Організаційна діаграма із зображеннями"

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Ієрархія"

Макети типу Зв’язок представляють статичні зв’язки між частинами без ієрархічної структури (наприклад, взаємозв’язок або перекриття понять). Зазвичай вони описують концептуальні зв’язки або відношення між кількома наборами об’єктів. Чудовий зразок макета типу Зв’язок – діаграма Венна, у якій демонструється спосіб перекриття областей або понять і їхня поведінка в області перекриття, а також цільові макети, які відображають відношення, і радіальні макети, які демонструють зв’язок із центральним ядром або поняттям. Докладні відомості про створення діаграми Венна див. в цій статті.

Макет "Простий Венна"
Макет "Простий Венна"

Макет "Проста цільова"

Макет "Простий радіальний"

Радіальні макети можна також використовувати для відображення частин, які поєднуються та утворюють одну основну або центральну ідею.

Макет "Радіальний, що сходиться"
Макет "Радіальний, що сходиться"

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Зв’язок"

Макети типу Матриця зазвичай двовимірні та використовуються для класифікації відомостей. Вони дають змогу відображати відношення частин із цілим або основною концепцією. Макети ''Матриця'' доречно використовувати, якщо є чотири (або менше) основні пункти та великий обсяг тексту.

Макет "Проста матриця"
Макет "Проста матриця"

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Матриця"

Макети типу Піраміда дають змогу відобразити пропорційні або ієрархічні відношення, які зазвичай будуються вгору. Їх зручно використовувати для відомостей, які потрібно відобразити зверху вниз або знизу вгору. Щоб продемонструвати горизонтальну структуру, слід використати макет типу макет ''Ієрархія''.

Макет "Проста піраміда"
Макет "Проста піраміда"

Макети типу Піраміда можна також використовувати для передачі концептуальних ідей. Наприклад, у макеті Пірамідальний список можна вводити текст у фігурах за межами піраміди.

Макет "Пірамідальний список"
Макет "Пірамідальний список"

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Піраміда"

Макети типу Рисунок використовуються, коли за допомогою рисунка потрібно передати ідею із застосуванням пояснювального тексту або без нього, або якщо рисунками потрібно доповнити список або процес.

Макет рисунка SmartArt "Зображення з текстом у рамці"
Макет "Рисунок із текстом у рамці"

Макет "Список підписів зображень"

Макет рисунка SmartArt "Процес зі зсунутими за зростанням рисунками"

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt типу "Рисунок"

У типі Office.com відображаються додаткові макети, доступні на сайті Office.com. Цей тип періодично оновлюватиметься новими макетами.

Докладні відомості: Опис рисунків SmartArt із сайту Office.com

Цей тип можна використовувати для настроюваних рисунків SmartArt, які не відповідають жодному з описаних вище типів.

Вибравши потрібний рисунок SmartArt, ви можете налаштувати його відповідно до своїх потреб. Докладні відомості про роботу зі створеними рисунками SmartArt див. в таких статтях:

Докладні відомості

Замінення маркірованого тексту на список із рисунками SmartArt

Перетворення зображень на слайді на рисунок SmartArt

Перетворення тексту слайда на рисунок SmartArt

Використання рисунків SmartArt і діаграм

Кожний макет SmartArt – це унікальний спосіб представлення вмісту й привертання уваги. Деякі макети (як-от організаційні діаграми й діаграми Венна) покращують вигляд маркірованих списків, а інші призначені відображати певні відомості.

У цій статті

Зауваження щодо вибору макета рисунка SmartArt

Типи макетів

Зауваження щодо вибору макета рисунка SmartArt

Перш ніж вибирати макет рисунка SmartArt, слід визначити основну думку, яку потрібно передати, і спосіб її представлення. Оскільки ви можете швидко й легко змінювати макети, спробуйте різні варіанти (з різних типів), доки не знайдете той, який найкраще відповідає потребам. Тип – це ніби категорія, з якої можна швидко вибрати відповідний макет для подання інформації. Проекспериментуйте з різними типами, використовуючи таблицю нижче як відправну точку.

Примітка.: Ця таблиця допоможе почати роботу, проте вона не описує всі ваші можливості.

Дія

Рекомендований тип

Відображення непослідовних відомостей.

Список

Відображення етапів процесу або етапів за часовою шкалою.

Процес

Відображення постійного процесу.

Цикл

Створення організаційної діаграми.

Ієрархія

Відображення дерева рішень.

Ієрархія

Ілюстрування зв’язків.

Зв'язок

Відображення способу об’єднання частин в одне ціле.

Матриця

Відображення пропорційних відношень із найбільшим компонентом вгорі або внизу.

Піраміда

Слід також враховувати кількість наявного тексту, оскільки часто обсяг тексту впливає на вигляд і кількість фігур, які потрібні в макеті. Потрібно відобразити кілька основних пунктів, під якими розташовано кілька підпунктів? На чому слід акцентувати увагу – на окремих деталях чи на зведенні? Загалом рисунки SmartArt максимально ефективні, коли кількість фігур і тексту обмежується лише основними моментами. Велика кількість тексту може відвернути увагу від оформлення рисунка SmartArt та ускладнити передавання думки. Проте в деяких макетах, наприклад у макеті Трапецієподібний список типу Список, цілком доречно використовувати великий обсяг тексту.

У кожному типі рисунків SmartArt доступно багато унікальних макетів. У деяких з них передбачено окремі фігури для всіх елементів даних, зокрема й підпунктів. В інших макетах підпункти поєднуються з підсумковими пунктами. Порівнюючи розташування підсумкової інформації й детального викладу, можна з’ясувати, які відомості найбільше привернуть увагу аудиторії. Переконайтеся, що найважливіші дані розміщено в найпомітнішому розташуванні.

Деякі макети рисунків SmartArt містять обмежену кількість фігур. Наприклад, макет Стрілки рівноваги типу Зв’язок призначено для відображення двох протилежних за змістом ідей або концепцій. Текст можуть містити лише дві фігури, і макет не можна змінити так, щоб відобразити в ньому більшу кількість ідей або концепцій. Якщо вибрати макет з обмеженою кількістю фігур, можна одразу дізнатися, який вміст не відображатиметься в рисунку SmartArt, оскільки в області тексту поруч із цими елементами замість маркерів буде відображено червоний хрестик (X).

Область тексту з червоними хрестиками (X)

Макет "Стрілки рівноваги"

Якщо потрібно передати більше двох ідей, виберіть макет, у якому кількість фігур для тексту перевищує дві, як-от макет Проста піраміда типу Піраміда. Пам’ятайте, що різні макети передають інформацію по-різному. Наприклад, макет зі стрілками, які вказують праворуч, як-от Простий процес типу Процес, матиме зовсім інший зміст, ніж рисунок SmartArt зі стрілками по колу, як-от Безперервний цикл типу Цикл.

Коли ви змінюєте макети, більша частина тексту й іншого вмісту, а також кольорів, стилів, ефектів і параметрів форматування тексту успадковується новим макетом.

Ви можете також ще раз проаналізувати вміст, щоб визначити наявність менш важливих відомостей. Рисунки SmartArt, які містять кілька концепцій і невеликий обсяг тексту, часто найефективніші.

Якщо потрібний макет знайти не вдалося, до рисунка SmartArt можна додати фігури або вилучити їх, щоб налаштувати відповідну структуру. Наприклад, макет Простий процес типу Процес відображається з трьома фігурами, але, можливо, користувачу потрібні лише дві чи навпаки п’ять. Коли ви додаєте або вилучаєте фігури й редагуєте текст, їхнє розташування та обсяг тексту оновлюються автоматично. Початкове оформлення та межі макета рисунка SmartArt у такому разі не змінюються.

Якщо вибрати новий макет, з’явиться текст покажчика місця заповнення (наприклад, [Текст]). Цей текст не друкується й не відтворюється під час презентації Microsoft Office PowerPoint 2007. Крім того, його можна замінити на власний. Якщо змінити макет із відображеним текстом покажчика місця заповнення, цей текст з’явиться й у новому макеті. Зауважте, що фігури, якщо їх не видалити, завжди відтворюються й друкуються.

Крім того, слід враховувати доступний простір, де слід розташувати рисунок SmartArt. Наприклад, якщо доступний простір високий і вузький, потрібно вибрати вертикальний макет, такий як макет Східчастий процес типу Процес, а не горизонтальний макет, такий як макет Стрілки процесу типу Процес.

У деяких макетах визначено фіксовані пропорції, тому вони не займатимуть увесь вільний простір. Пропорції – це відношення ширини до висоти. Наприклад, якщо розташувати макет Сітчаста матриця типу Матриця в області, ширина якої більша за висоту, рисунки SmartArt не використовуватимуть увесь простір у ширину. Щоб змінити пропорції, ви можете вибрати інший макет слайда або документа, змінити розмір області, у якій слід розташувати рисунок SmartArt (тобто змінивши вигляд рисунка SmartArt), або перейти до макета з іншими пропорціями.

На початок сторінки

Типи макетів

У кожному макеті надається власний спосіб відтворення змісту й оформлення ідеї. У деяких макетах до маркірованого списку просто додається оформлення, а інші (наприклад, організаційні діаграми та діаграми Венна) створені для відображення спеціальних відомостей.

У колекції Вибір рисунка SmartArt відображає всі наявні макети, на дев'ять різних типів – Усі, списку, процес, циклу, ієрархії, зв'язку, матриці, піраміда та інші. ( Інший тип відображається, лише якщо ви додавання настроюваних рисунків SmartArt і не додати її до однієї з інших типів.) Опис, які пояснюють, які типи інформації підходить для певної макета відображаються в розділі велике зображення з одного боку колекції Вибір рисунка SmartArt .

Усі

Усі доступні для рисунків SmartArt макети відображаються в типі Усі.

Вибираючи макет, слід пам’ятати, що:

  • макети, які містять стрілки, описують потік або рух у певному напрямку;

  • макети, які замість стрілок містять сполучні лінії, означають зв’язки, але не завжди потік або рух;

  • макети, які не містять сполучних ліній і стрілок, відображають колекцію об’єктів або ідей, які не пов’язані між собою щільними зв’язками.

Список

Якщо потрібно виділити маркірований текст, його можна легко перенести до фігур, які можна розфарбувати, зробити об’ємними або виділити, додавши візуальні ефекти чи анімацію. Якщо використати макет типу Список, можна виділити та підкреслити основні пункти в кольорових фігурах. Макети типу Список дають змогу групувати відомості, які не відповідають поетапному або послідовному процесу. На відміну від макетів типу Процес макети типу Список зазвичай не містять стрілок або спрямованих елементів.

Як показано на наведеному нижче прикладі, після перетворення на рисунок SmartArt маркірований список може виглядати виразніше.

Маркірований список і відповідний рисунок SmartArt

Деякі макети списку містити фігури, зображення, щоб ви можете акцентування текст з невеликим зображенням або креслення. Хоча рисунок покажчика місця заповнення форми призначено для відображення зображень, можна додати зображення як заповненнябудь-яку фігуру.

Макет "Вертикальний список зображень зі зсувом"
Макет "Вертикальний список зі зсунутими рисунками" з покажчиком місця заповнення для рисунків (маленькі кола ліворуч)

Порада.: Розмістіть у рисунку SmartArt основні тези замість великих обсягів тексту та створіть ще один слайд або документ із розгорнутим викладенням основних тез.

Процес

На відміну від макетів Список макети типу Процес зазвичай містять спрямовані елементи й використовуються для ілюстрації кроків або етапів у процесах і робочих циклах, наприклад послідовних кроків виконання завдання, загальних етапів розробки продукту або часової шкали чи графіка. Макети типу Процес слід використовувати для демонстрації послідовності кроків, які ведуть до кінцевого результату. За допомогою макетів типу Процес можна відобразити процес вертикально, горизонтально або зі зсувом.

Макет "Вертикальний процес"
Макет "Вертикальний процес"
Макет "Простий процес"
Макет "Простий процес" (горизонтальний)
Макет "Круглястий нелінійний процес"
Макет "Круговий ламаний процес" (вертикальний і горизонтальний)

Макети типу Процес можна також використовувати для відображення основних дат у графіку виробництва або часової шкали з маркерами віх.

Макет "Проста шкала часу"
Макет "Проста шкала часу"

Ще один макет, який зручно використовувати для відображення дат або нумерованих кроків – це макет Стрілки процесу. Номери або дати можна розташовувати в початкових фігурах (колах), а текст для кроків – у додаткових фігурах у формі стрілок.

Макет "Стрілки процесу"
Макет "Стрілки процесу"

Порада.: Створити блок-схему можна за допомогою макета Вертикальний нелінійний процес, замінивши його фігури на фігури блок-схеми.

Макет "Вертикальний нелінійний процес"
Макет "Вертикальний ламаний процес"

Цикл

Для відтворення поетапних відомостей можна використати макети типу Процес, а макети типу Цикл зазвичай ілюструють циклічний або повторюваний процес. Макети типу Цикл можна використовувати для відображення життєвого циклу продукту або тварини, навчальних циклів, повторюваних процесів, поточних процесів (наприклад, безперервний цикл написання й публікації даних на веб-сайті) або циклу огляду встановлених цілей і продуктивності за рік для працівника.

Макет "Простий цикл"
Макет "Простий цикл"

Ієрархія

Макети типу Ієрархія, мабуть, найчастіше використовуються як організаційні діаграми компаній. Проте за їхньою допомогою можна також відображати дерева рішень або сімейства продуктів.

Макет "Горизонтальна ієрархія з підписами"
Макет "Горизонтальна ієрархія з підписами"

Порада.: Якщо потрібно створити організаційну діаграму, скористайтеся макетом Організаційна діаграма. Крім того, у цьому макеті доступі фігури фігура помічника та висячі макети.

Макет "Організаційна діаграма"
Макет "Організаційна діаграма"

Зв’язок

Макети типу Зв’язок відображають статичні зв’язки між частинами без ієрархічної структури (наприклад, взаємозв’язок або перекриття концепцій) і зазвичай описують концептуальні зв’язки або відношення між двома або більше наборами об’єктів. Чудовий приклад макетів типу Зв’язок – діаграма Венна, у якій демонструється спосіб перекриття областей або концепцій та їхня поведінка в області перекриття; цільові макети, які відображають відношення; радіальні макети, які демонструють зв’язок із центральним ядром або концепцією.

Макет "Простий Венна"
Макет "Простий Венна"
Макет "Проста цільова"
Макет "Простий цільовий"
Макет "Простий радіальний"
Макет "Простий радіальний"

Радіальні макети можна також використовувати для відображення частин, які поєднуються та утворюють одну основну або центральну ідею.

Макет "Радіальний, що сходиться"
Макет "Радіальний, що сходиться"

Матриця

Макети типу Матриця зазвичай двовимірні та використовуються для класифікації відомостей. Вони дають змогу відображати відношення частин із цілим або основною концепцією. Макети ''Матриця'' доречно використовувати, якщо є чотири (або менше) основні пункти та великий обсяг тексту.

Макет "Проста матриця"
Макет "Проста матриця"

Пірамідальна схема

Макети типу Піраміда дають змогу представити пропорційні або ієрархічні відношення, які зазвичай будуються вгору. Їх зручно використовувати для відомостей, які потрібно відобразити зверху вниз або знизу вгору. Щоб продемонструвати горизонтальну структуру, виберіть макет типу макет "Ієрархія".

Макет "Проста піраміда"
Макет "Проста піраміда"

Макети типу Піраміда можна також використовувати для передачі концептуальних ідей. Наприклад, у макеті Пірамідальний список можна вводити текст у фігурах за межами піраміди.

Макет "Пірамідальний список"
Макет "Пірамідальний список"

Інше

Цей тип можна використовувати для настроюваних рисунків SmartArt, які не відповідають жодному з описаних вище типів.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×