Вибір правильного подання для завдань у програмі PowerPoint

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Слайди в програмі PowerPoint можна переглядати кількома способами залежно від завдання. Одні подання зручно використовувати, коли створюєте презентацію, а інші – під час її показу.

Різні подання програми PowerPoint розташовано на вкладці Подання, як показано нижче.

Меню "Вигляд" у програмі PowerPoint

Подання, які використовуються найчастіше, можна також знайти на панелі завдань у правій нижній частині вікна слайда, як показано нижче.

Відображення кнопок режимів перегляду в нижній частині екрана в програмі PowerPoint

Примітка : Щоб змінити подання за промовчанням у програмі PowerPoint, відображається кнопка ' '.

Подання для створення презентації

Звичайне подання

Щоб відкрити це подання, натисніть кнопку Звичайний на панелі завдань Кнопка "Звичайний режим" у програмі PowerPoint у нижній частині вікна слайда або на вкладці Виглядстрічки.

Слайди найчастіше створюються у звичайному режимі редагування. Нижче зображено звичайний режим з ескізами слайдів ліворуч, великим вікном, у якому відображається поточний слайд, і розділом під поточним слайдом, де можна вводити нотатки до слайда для доповідача.

Звичайний режим у програмі PowerPoint

Подання сортувальника слайдів

Подання Сортувальник слайдів можна ввімкнути на панелі завдань Кнопка "Режим слайдів" у програмі PowerPoint у нижній частині вікна слайда або на вкладці Вигляд стрічки.

У поданні Сортувальник слайдів усі слайди відображаються як ескізи в горизонтальному порядку (див. нижче). Подання перегляду слайдів зручно використовувати, якщо потрібно впорядкувати слайди – достатньо перетягнути їх на нове місце. Додавши розділи, можна впорядкувати слайди в групи.

Подання сортувальника слайдів у програмі PowerPoint

Докладні відомості про розділи див. в статті Додавання та видалення розділів у презентації PowerPoint.

Подання сторінки нотаток

За допомогою кнопки Нотатки Кнопка "Нотатки" в програмі PowerPoint в нижній частині вікна слайда можна приховати або відобразити нотатки доповідача. Крім того, щоб перейти в режим сторінки нотаток, можна вибрати на стрічці вкладку Подання та натиснути кнопку Сторінки нотаток.

Область Нотатки розташовано під вікном слайда. Нотатки можна надрукувати або додати до презентації, яку буде надіслано аудиторії. Їх можна також використовувати як підказки для себе під час презентації.

Область нотаток доповідача в програмі PowerPoint

Докладні відомості про нотатки див. в статті Додавання нотаток доповідача до слайдів.

Подання структури

Подання структури можна ввімкнути на вкладці Подання стрічки (у програмі PowerPoint 2013 або новішої версії більше не можна перейти в подання структури зі звичайного режиму, а натомість потрібно використовувати вкладку Подання).

Скористайтеся поданням структури, щоб створити структуру або сценарій презентації. У цьому поданні на слайдах відображається тільки текст, а не зображення чи інші графічні елементи.

Подання структури в програмі PowerPoint

Подання зразків

Щоб перейти до подання зразків, на вкладці Вигляд у групі Режими перегляду зразків виберіть необхідне подання зразків.

До подань зразків належать подання зразків слайдів, супровідних матеріалів і нотаток. Основна перевага роботи в поданні зразків – це можливість вносити універсальні зміни стилю для кожного слайда, сторінки нотаток або супровідного матеріалу презентації.

Додаткові відомості про роботу зі зразками див. в таких статтях:

Подання для показу та перегляду презентацій

Подання показу слайдів

Подання Показ слайдів можна відкрити на панелі завдань Кнопка "Подання показу слайдів" у програмі PowerPoint у нижній частині вікна слайда.

Використовуйте подання показу слайдів, щоб проводити презентацію для аудиторії. Показ слайдів відображається в повноекранному режимі, як на великому екрані для аудиторії.

Режим доповідача

Щоб відкрити режим доповідача, у поданні показу слайдів у лівому нижньому куті екрана натисніть кнопку Кнопка "Режим доповідача" в програмі PowerPoint , а потім виберіть команду Показати режим доповідача (як показано нижче).

Скористайтеся режимом доповідача, щоб переглядати свої нотатки під час показу презентації. У режимі доповідача нотатки недоступні для аудиторії.

Меню режиму доповідача в програмі PowerPoint

Докладні відомості про режим доповідача див. в статті Перегляд нотаток доповідача під час передачі показу слайдів.

Подання читання

Відкрити подання читання можна на панелі завдань Кнопка "Подання читання" в програмі PowerPoint у нижній частині вікна слайда.

Більшість користувачів, які переглядають презентацію в програмі PowerPoint без доповідача, користуються поданням читання. У цьому поданні презентація відображається на всьому екрані, як і в поданні показу слайдів, і подання читання містять кілька простих елементів керування, які полегшують гортання слайдів.

Подання для створення презентації

У програмі PowerPoint є кілька подань, які допоможуть створити якісну презентацію.

Звичайне подання

Звичайний режим – це основне подання для редагування, у якому ви створюєте та оформлюєте презентації. Ось чотири робочі області звичайного подання:

Вкладка ''Приладна дошка'' шаблону бази даних послуг

1. Вкладка "Структура". Тут можна почати додавати вміст – записувати ідеї, планувати їхнє представлення, а також переміщувати слайди й текст. На вкладці "Структура" відображається текст слайдів у вигляді структури.

Примітка : Щоб надрукувати структуру презентації, що містить лише текст без зображень і анімації (як у режимі структури), перейдіть на вкладку Файл.

Потім виберіть "Друк", у розділі "Інші параметри" клацніть "Слайди на всю сторінку", виберіть "Структура" та натисніть кнопку "Друк" у верхній частині сторінки.

2. Вкладка "Слайди". Переглядайте слайди в презентації у вигляді ескізів під час редагування. Завдяки ескізам простіше переміщуватися між слайдами та переглядати, як на них впливають зміни, внесені в оформлення. Тут також можна з легкістю впорядковувати, додавати та видаляти слайди.

3. Область слайдів. У правій верхній частині вікна PowerPoint поточний слайд відображається у великому розмірі. У цьому поданні ви можете додавати текст і вставляти зображення, таблиці, рисунки SmartArt, діаграми, графічні об’єкти, текстові поля, фільми, звуки, гіперпосилання й анімацію.

4. Область нотаток. Під областю слайдів ви можете вводити нотатки, які стосуються поточного слайда. Пізніше ви можете роздрукувати свої нотатки та переглядати їх, проводячи презентацію. Крім того, роздруковані нотатки можна роздати аудиторії, включити в презентацію, яку буде надіслано слухачам, або опублікувати на веб-сторінці.

Ви можете переключатися між вкладками "Слайди" та "Структура". Щоб дізнатися, як збільшити або приховати область, яка містить вкладки "Структура" та "Слайди", див. цю статтю.

Примітка : Щоб переглянути лінійку та сітку у звичайному режимі, на вкладці Вигляд у групі Відображення встановіть прапорець Лінійка або Лінії сітки.

Подання сортувальника слайдів

У поданні "Сортувальник слайдів" слайди можна переглядати у вигляді ескізів. Тут ви можете посортувати й упорядкувати слайди, коли створюєте презентацію або готуєте її до друку.

Крім того, у поданні сортувальника слайдів можна додавати розділи, а потім сортувати слайди за різними категоріями або розділами. Подання "Сортувальник слайдів" можна ввімкнути на панелі завдань у нижній частині вікна слайда або на вкладці Вигляд стрічки.

Чотирисекундна затримка для автентифікації проксі-сервера, як показано в Wireshark.

Подання сторінки нотаток

В області "Нотатки", розташованій під областю слайдів, можна вводити нотатки, які стосуються поточного слайда. Пізніше ви можете роздрукувати свої нотатки та переглядати їх, проводячи презентацію. Крім того, роздруковані нотатки можна роздати аудиторії, включити в презентацію, яку буде надіслано слухачам, або опублікувати на веб-сторінці.

Якщо потрібно відобразити нотатки на всю сторінку, на вкладці Вигляд у групі Режими перегляду презентації натисніть кнопку Сторінки нотаток.

Подання зразків

Бувають подання зразків слайда, супровідних матеріалів і нотаток. Це основні слайди, які містять відомості про презентацію, зокрема такі дані, як фон, колір, шрифти, ефекти, розміри покажчиків місця заповнення та позиції. Основна перевага роботи в поданні зразків – це можливість вносити універсальні зміни стилю для кожного слайда, сторінки нотаток або супровідного матеріалу презентації, використовуючи зразок слайдів, нотаток або супровідних матеріалів.

Докладні відомості про роботу зі зразками див. в статтях Що таке зразок слайдів? і Створення та налаштування зразка слайдів.

Подання для показу презентації

Подання показу слайдів

Щоб проводити презентацію для аудиторії, використовуйте подання показу слайдів. Показ слайдів відображається в повноекранному режимі, як на великому екрані для аудиторії. Ви побачите, який вигляд матимуть графічні об’єкти, дані про хронометраж, фільми, ефекти анімації та переходу під час власне презентації.

Щоб вийти з подання показу слайдів, натисніть клавішу Esc.

Режим доповідача

Режим доповідача – це основне подання для показу слайдів, яке використовується під час проведення презентації. Використовуючи два монітори, ви можете працювати з іншими програмами та переглядати нотатки доповідача, які не відображаються аудиторії.

Щоб скористатися режимом доповідача, підключіть до комп’ютера другий монітор, активуйте підтримку кількох моніторів і ввімкніть режим доповідача.

Докладні відомості про використання цього режиму див. в статті Індивідуальний перегляд нотаток доповідача під час демонстрації презентації на кількох моніторах.

Подання читання

Подання читання дає змогу продемонструвати презентацію не на великому екрані, а на комп’ютері. Крім того, ви можете використовувати подання читання, якщо хочете переглянути презентацію не як показ слайдів на весь екран, а у вікні з простими елементами керування, які спрощують її перегляд. Ви завжди можете переключитися з подання читання в одне з інших подань, щоб змінити презентацію.

Подання для підготовки та друку презентації

Щоб заощадити витратні матеріали, перед друком можна підготувати завдання друку. У PowerPoint є подання та параметри, які допомагають вказати елементи для друку (слайди, супровідні матеріали або сторінки нотаток), а також способи їх друку (кольоровий, у відтінках сірого, чорно-білий, друк рамок тощо).

Щоб дізнатися більше про друк і попередній перегляд, див. статтю Друк слайдів і супровідних матеріалів PowerPoint.

Подання сортувальника слайдів

У поданні "Сортувальник слайдів" слайди можна переглядати у вигляді ескізів. Тут ви можете посортувати й упорядкувати слайди, готуючи їх до друку. Подання "Сортувальник слайдів" можна ввімкнути на панелі завдань у нижній частині вікна слайда або на вкладці Вигляд стрічки.

Чотирисекундна затримка для автентифікації проксі-сервера, як показано в Wireshark.

Попередній перегляд друку

Попередній перегляд дає змогу вказати параметри друку супровідних матеріалів, сторінок нотаток, структури або слайдів. Клацніть Файл > Друк, а потім виберіть потрібні параметри в розділі Параметри.

Подання для створення презентації

У програмі PowerPoint є кілька подань, що допоможуть створити якісну презентацію.

Звичайне подання

Звичайний режим – це основне подання для редагування, у якому ви створюєте та оформлюєте презентації. Ось чотири робочі області звичайного подання:

Вкладка ''Приладна дошка'' шаблону бази даних послуг

1. Вкладка "Структура". Тут можна почати додавати вміст – записувати ідеї, планувати їхнє представлення, а також переміщувати слайди й текст. На вкладці "Структура" відображається текст слайдів у вигляді структури.

Примітка : Щоб надрукувати структуру презентації, яка містить лише текст, а не зображення й анімацію (як у режимі структури), натисніть кнопку Microsoft Office  Зображення кнопки Office , клацніть Друк, у розділі Надрукувати виберіть Структуру, а потім натисніть кнопку OK.

2. Вкладка "Слайди". Тут можна переглядати слайди в презентації у вигляді ескізів під час редагування. Завдяки ескізам простіше переміщуватися між слайдами та переглядати, як на них впливають зміни, внесені в оформлення. Тут також можна з легкістю впорядковувати, додавати та видаляти слайди.

3. Область слайдів. У правій верхній частині вікна PowerPoint поточний слайд відображається у великому розмірі. У цьому поданні ви можете додавати текст і вставляти зображення, таблиці, рисунки SmartArt, діаграми, графічні об’єкти, текстові поля, фільми, звуки, гіперпосилання й анімацію.

4. Область нотаток. Під областю слайдів ви можете вводити нотатки, які стосуються поточного слайда. Пізніше ви можете роздрукувати свої нотатки та переглядати їх, проводячи презентацію. Крім того, роздруковані нотатки можна роздати аудиторії, включити в презентацію, яку буде надіслано слухачам, або опублікувати на веб-сторінці.

Ви можете переключатися між вкладками "Слайди" та "Структура". Щоб дізнатися, як збільшити або приховати область, яка містить вкладки "Структура" та "Слайди", див. цю статтю.

Примітка : Щоб переглянути лінійку та сітку у звичайному режимі, на вкладці Вигляд у групі Відобразити або приховати встановіть прапорець Лінійка або Лінії сітки.

Подання сортувальника слайдів

У поданні "Сортувальник слайдів" слайди можна переглядати у вигляді ескізів. Тут ви можете посортувати й упорядкувати слайди, коли створюєте презентацію або готуєте її до друку.

Подання "Сортувальник слайдів" можна ввімкнути на панелі завдань у нижній частині вікна слайда або на вкладці Вигляд стрічки.

Чотирисекундна затримка для автентифікації проксі-сервера, як показано в Wireshark.

Подання сторінки нотаток

В області "Нотатки", розташованій одразу під областю слайдів, можна вводити нотатки, які стосуються поточного слайда. Пізніше ви можете роздрукувати свої нотатки та переглядати їх, проводячи презентацію. Крім того, роздруковані нотатки можна роздати аудиторії, включити в презентацію, яку буде надіслано слухачам, або опублікувати на веб-сторінці.

Якщо потрібно відобразити нотатки на всю сторінку, на вкладці Вигляд у групі Режими перегляду презентації натисніть кнопку Сторінки нотаток.

Подання зразків

Бувають подання зразків слайда, супровідних матеріалів і нотаток. Це основні слайди, які містять відомості про презентацію, зокрема такі дані, як фон, колір, шрифти, ефекти, розміри покажчиків місця заповнення та позиції. Основна перевага роботи в поданні зразків – це можливість вносити універсальні зміни стилю для кожного слайда, сторінки нотаток або супровідного матеріалу презентації, використовуючи зразок слайдів, нотаток або супровідних матеріалів.

Докладні відомості про роботу зі зразками див. в статтях Що таке зразок слайдів? і Створення та налаштування зразка слайдів.

Подання для показу презентації

Подання показу слайдів

Щоб проводити презентацію для аудиторії, використовуйте подання показу слайдів. Це подання займає весь екран комп’ютера (як під час власне презентації). У цьому поданні презентація відображається так, як її бачитиме аудиторія. Ви побачите, який вигляд матимуть графічні об’єкти, дані про хронометраж, фільми, ефекти анімації та переходу під час власне презентації.

Щоб вийти з подання показу слайдів, натисніть клавішу Esc.

Примітка : Щоб вийти з презентації в поданні показу слайдів, натисніть клавішу Esc.

Режим доповідача

Режим доповідача – це основне подання для показу слайдів, яке використовується під час проведення презентації. Використовуючи два монітори, ви можете працювати з іншими програмами та переглядати нотатки доповідача, які не відображаються аудиторії.

Щоб скористатися режимом доповідача, підключіть до комп’ютера другий монітор, активуйте підтримку кількох моніторів і ввімкніть режим доповідача.

Докладні відомості про використання цього режиму див. в статті Індивідуальний перегляд нотаток доповідача під час демонстрації презентації на кількох моніторах.

Подання для підготовки та друку презентації

Щоб заощадити витратні матеріали, перед друком можна підготувати завдання друку. У PowerPoint є подання та параметри, які допомагають вказати елементи для друку (слайди, супровідні матеріали або сторінки нотаток), а також способи їх друку (кольоровий, у відтінках сірого, чорно-білий, друк рамок тощо).

Подання сортувальника слайдів

У поданні "Сортувальник слайдів" слайди можна переглядати у вигляді ескізів. Тут ви можете посортувати й упорядкувати слайди, готуючи їх до друку. Подання "Сортувальник слайдів" можна ввімкнути на панелі завдань у нижній частині вікна слайда або на вкладці Вигляд стрічки.

Чотирисекундна затримка для автентифікації проксі-сервера, як показано в Wireshark.

Попередній перегляд друку

Попередній перегляд дає змогу вказати параметри друку супровідних матеріалів, сторінок нотаток, структури чи слайдів. Натисніть кнопку Microsoft Office  Зображення кнопки Office , наведіть вказівник миші на пункт Друк, натисніть кнопку Попередній перегляд, а потім виберіть потрібний параметр у розділі Надрукувати.

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×