Вибір параметрів граматики та стилю письма в Office 2016

У цій статті описано параметри граматики та стилю письма, які можна вибрати в діалоговому вікні настроювання перевірки правопису в програмах Microsoft Word і Microsoft Outlook.

Примітка.: 19 липня 2016 р. У програмі Word 2016 у меню Файл > Параметри > Правопис > Під час виправлення орфографічних і граматичних помилок у Word > Стиль письма відсутній параметр Граматика та стиль. Ми знаємо про цю проблему й плануємо вирішити її в найближчому оновленні. Випустивши оновлення, ми опублікуємо тут відомості про те, як його отримати.

Примітка.: Параметри для тексту, написаного мовою, відмінною від мовної версії програм Word і Outlook, можуть різнитися. Наприклад, назви деяких груп можуть відрізнятися, і деякі групи, як-от Обов’язково, можуть не відображатися.

У цій статті

Відкриття діалогового вікна настроювання перевірки правопису

Вибір способу виявлення пунктуаційних помилок

Вибір граматичних помилок, які слід виявляти

Вибір стилістичних помилок, які слід виявляти

Відновлення початкових настройок правил

Відкриття діалогового вікна настроювання перевірки правопису

Програма Outlook

 1. Створіть або відкрийте елемент.

 2. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Параметри.

 3. На вкладці Пошта натисніть кнопку Параметри редактора.

 4. Виберіть вкладку Правопис.

 5. У розділі Під час виправлення орфографічних помилок у програмі Outlook натисніть кнопку Настройки.

На початок сторінки

Word

 1. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Параметри.

 2. Виберіть вкладку Правопис.

 3. У розділі Під час виправлення орфографічних і граматичних помилок у Word натисніть кнопку Настройки.

На початок сторінки

Вибір способу виявлення пунктуаційних помилок

Нижче наведено список настройок, які можна змінити в діалоговому вікні настроювання перевірки правопису.

 • Обов’язкова кома перед останнім елементом списку

Виберіть потрібний параметр:

 • Не перевіряти.    Виберіть цей параметр, щоб засіб перевірки правопису не виконував перевірку за цим правилом.

 • Ніколи.    Виберіть цей параметр, щоб засіб перевірки правопису позначав помилковими всі речення з комою перед останнім елементом списку. Нижче наведено приклад речення, яке, згідно з цим правилом, засіб перевірки правопису вважає помилковим. Будь ласка, купи молока, печива, і яблук.

 • Завжди.    Виберіть цей параметр, щоб засіб перевірки правопису позначав помилковими всі речення без коми перед останнім елементом списку. Нижче наведено приклад речення, яке, згідно з цим правилом, засіб перевірки правопису вважає помилковим. Будь ласка, купи молока, печива та яблук.

 • Потрібні знаки пунктуації з лапками

Виберіть потрібний параметр:

 • Не перевіряти.     Виберіть цей параметр, щоб засіб перевірки правопису не виконував перевірку за цим правилом.

 • Усередині.    Виберіть цей параметр, щоб засіб перевірки правопису позначав помилковими всі фрази в лапках, якщо кому винесено за їх межі. Нижче наведено приклад речення, яке, згідно з цим правилом, засіб перевірки правопису вважає помилковим. Хоча критики й називають гру "натхненною", вони вказують на деякі розбіжності в сценарії.

 • Ззовні    Виберіть цей параметр, щоб засіб перевірки правопису позначав помилковими всі фрази в лапках, якщо вони містять кому. Нижче наведено приклад речення, яке, згідно з цим правилом, засіб перевірки правопису вважає помилковим. Хоча критики й називають гру "натхненною," вони вказують на деякі розбіжності в сценарії.

  • Потрібні пробіли між реченнями

Виберіть потрібний параметр:

 • Не перевіряти.     Виберіть цей параметр, щоб засіб перевірки правопису не виконував перевірку за цим правилом.

 • 1 (пробіл)    Виберіть цей параметр, щоб засіб перевірки граматики позначав помилковими всі речення, у яких за крапкою слідує кілька пробілів.

 • 2 (пробіл)    Виберіть цей параметр, щоб засіб перевірки граматики позначав помилковими всі речення, у яких за крапкою слідує один або більше ніж два пробіли.

На початок сторінки

Вибір граматичних помилок, які слід виявляти

Нижче наведено список настройок, які можна змінити в діалоговому вікні настроювання перевірки правопису.

Введення з великої букви.    Виявляє помилки написання великої букви, наприклад у власних назвах (''амстердам'' слід виправляти на ''Амстердам'') і зверненнях перед власними назвами (в англійській мові aunt Helen слід виправляти на Aunt Helen). Також виявляє помилкове написання великої букви. Крім того, виявляє помилкове введення з великої букви.

Уривки речень і розділові знаки між реченнями.    Виявляє уривки речень і речення, між якими не стоять розділові знаки.

Неправильно вжиті слова.    Виявляє неправильне вживання прислівників і прикметників вищого та найвищого ступенів порівняння, слова ''like'' як сполучника, сполучників ''nor'' та ''or'', займенників ''what'' і ''which'', ''who'' та ''whom'', одиниць вимірювання, сполучників, прийменників і займенників.

Заперечення.    Виявляє використання кількох заперечень (помилка в англійській мові).

Іменникові словосполучення.    Виявляє неправильні іменникові словосполучення; неправильне вживання англійських артиклів ''a'' та ''an''; проблеми з узгодженням числівників в іменникових словосполученнях (в англійській мові ''five machine'' слід виправляти на ''five machines'').

Присвійний відмінок і множина.    Виявляє в англійській мові вживання присвійного відмінка замість множини та навпаки. Крім того, виявляє пропущені апострофи в словах у присвійному відмінку.

Пунктуація.    Виявляє неправильну пунктуацію, зокрема коми, двокрапки, пунктуацію в кінці речення, пунктуацію в прямій мові, кілька пробілів між словами або вживання крапки з комою замість коми чи двокрапки.

Запитання.    Виявляє нестандартні питальні форми речень (наприклад, в англійській мові ''He asked if there was any coffee left?'', ''Which makes an offer a good solution?'' або ''She asked did you go after all?'').

Підрядні речення.    Виявляє неправильне вживання відносних займенників і розділових знаків, зокрема в англійській мові використання займенника ''who'' замість ''which'', коли йдеться про неістоти, займенника ''which'' замість ''who'', коли йдеться про людей, зайве вживання ''that'', ''whatever'' і ''whichever'' або вживання ''that’s'' замість ''whose''.

Узгодження підмета та присудка.    Виявляє неузгодження між підметом і присудком, зокрема узгодження підмета та присудка, коли підметом виступає займенник або квантифікатор (наприклад, в англійській мові ''All of the students has left'' слід виправляти на ''All of the students have left'').

Дієслівні конструкції.    Виявляє неправильні дієслівні конструкції, неправильні часові форми дієслів, уживання перехідних дієслів замість неперехідних.

На початок сторінки

Вибір стилістичних помилок, які слід виявляти

Нижче наведено список настройок, які можна змінити в діалоговому вікні настроювання перевірки правопису.

Мовні кліше, розмовні вирази та жаргон

 • Виявляє слова та словосполучення, які ідентифікуються в словнику як мовні кліше.

 • Виявляє речення, які містять розмовні вирази, наприклад в англійській мові слова ''real'', ''awfully'' та ''plenty'', які використовуються як прислівники; два послідовних присвійних відмінка; слово ''get'', яке використовується як пасивне дієслово; вживання ''kind of'' замість ''somewhat''; вживання ''scared of'' замість ''afraid of'' і ''how come'' замість ''why''.

 • Виявляє вживання технічного, ділового та спеціалізованого жаргонів.

Скорочення.    Виявляє вживання скорочень, які потребують пояснень або вважаються надто неофіційними для конкретного стилю письма, наприклад в англійській мові ''We won’t leave ’til tomorrow'' замість ''We will not leave until tomorrow''.

Фрагмент – рекомендації щодо стилю.    Виявляє фрагменти, яких слід уникати в офіційному листуванні (наприклад, в англійській мові ''A beautiful day!'' або ''Why?'').

Слова, які вказують на стать.    Виявляє ґендерно-специфічну мову, наприклад в англійській мові слова ''councilman'' і ''councilwoman''.

Слова, які пишуться через дефіс, і складні слова.    Виявляє слова, які слід або не слід писати через дефіс. Крім того, виявляє наближені за змістом складні слова, які слід або не слід писати окремо.

Неправильне вживання слів – рекомендації щодо стилю).    Виявляє нестандартні слова (наприклад, в англійській мові слово ''ain’t''), а також випадки неправильного вживання слів (наприклад, в англійській мові ''angry at'' замість ''angry with'').

Числа.    Виявляє числівники, які слід писати словами (в англійській мові ''nine'' замість 9) і навпаки (в англійській мові 12 замість ''twelve''). Крім того, виявляє неправильне вживання в англійській мові символу ''%'' замість слова ''percentage''.

Пасивні конструкції.    Виявляє речення з пасивними конструкціями. Пропонуються варіанти речення з дійсним станом, якщо вони існують.

Присвійний відмінок і множина – рекомендації щодо стилю).    Виявляє ймовірні випадки неправильного вживання присвійного відмінка, наприклад в англійській мові ''Her memory is like an elephant’s'' або ''I stopped by John’s''.

Пунктуація – рекомендації щодо стилю.)    Виявляє зайві коми в датах, неофіційні послідовні розділові знаки та відсутність коми перед цитатами (наприклад, в англійській мові ''She said "He is due at noon."'').

Підрядні речення – рекомендації щодо стилю).    Виявляє випадки сумнівного вживання сполучних слів ''that'' або ''which''.

Довжина речення понад 60 слів.    Виявляє речення, які містять понад 60 слів.

Структура речення.    Виявляє фрагменти речень, написання кількох речень разом, надмірне використання сполучників (наприклад, в англійській мові ''and'' або ''or''), неоднорідну структуру речень (наприклад, заміна в реченні активного стану пасивним), неправильну структуру питального речення та неправильне розташування обставин.

Речення, які починаються зі слів ''And'', ''But'' або ''Hopefully''.    Виявляє вживання на початку речення сполучників і прислівників або вживання слова ''plus'' як сполучника між двома незалежними реченнями.

Понад три послідовних іменники.    Виявляє послідовне вживання кількох іменників, що може ускладнити сприйняття речення, наприклад в англійській мові ''The income tax office business practices remained the same''.

Понад три послідовних словосполучення із прийменниками.    Виявляє послідовні словосполучення із прийменниками, наприклад в англійській мові ''The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out''.

Неточні формулювання    Виявляє нечіткі формулювання, наприклад в англійській мові слово ''more'', за яким ідуть прикметник та іменник у множині або необчислюваний іменник (''We need more thorough employees'' замість ''We need more employees who are thorough''), або речення, які містять більше одного об’єкта, якого може стосуватися займенник (''All of the departments did not file a report'' замість ''Not all of the departments filed a report'').

Використання першої особи.    Виявляє в англійській мові займенники ''I'' і ''me'', які не слід вживати в науковому або технічному письмі.

Дієслівні сполучення – рекомендації щодо стилю.    Виявляє вживання дійсних форм дієслова, коли рекомендовано вживати умовні, а також розділені та пасивні дієслівні словосполучення, наприклад в англійській мові ''The pepper is able to be chopped without burning fingers''.

Багатослівність.    Виявляє багатослівні означальні підрядні речення або нечіткі обставини (наприклад, в англійській мові ''fairly'' або ''pretty''), надмірну кількість прислівників, забагато заперечень, непотрібне вживання ''оr not'' у фразі ''whether or not'' або вживання ''possible … may'' замість ''possible … will''.

Більше одного слова в розщепленому інфінітиві.    Виявляє в англійській мові два або більше слів між часткою ''to'' та інфінітивом, наприклад ''to very boldly enter the market''.

На початок сторінки

Відновлення початкових настройок правил

Після змінення деяких настройок у діалоговому вікні настроювання перевірки правопису може виникнути потреба відновити значення за замовчуванням. Для цього слід натиснути кнопку Скинути все.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×