Веб-частина зображення

Ви можете використовувати веб-частину зображення для додавання зображень до сторінки веб-частин. Щоб легше координувати зображення з іншими веб-частинами на сторінці, можна керувати вирівнюванням по вертикалі та горизонталі, кольором тла зображення у веб-частині зображення, змінюючи його настроювані властивості в спільному поданні.

У цій статті

Способи використання веб-частини зображення

Способи відображення зображень

З’єднання веб-частини зображення з іншою веб-частиною

Настроювані властивості веб-частини зображення

Спільні властивості веб-частин

Способи використання веб-частини зображення

За допомогою веб-частини зображення можна виконувати такі дії:

 • Додати на сторінку емблему корпорації або проекту.

 • Відобразити фотографії персоналу або продуктів.

 • Зробити сторінку більш візуально привабливою.

На початок сторінки

Способи відображення зображень

Є два способи відображення зображень:

 • Введіть шлях до файлу або гіперпосилання на файл зображення в текстове поле властивості Посилання на зображення. У такому разі зображення буде статичне та не зазнаватиме змін (якщо не редагувати властивість).

 • З’єднайте веб-частину зображення з іншою веб-частиною, яка надає шлях до файлу або гіперпосилання. У такому разі зображення може бути динамічним та змінюватися в результаті дій в інших веб-частинах, наприклад, коли користувач вибирає рядок у веб-частині подання списку.

  Наприклад, можна з’єднати веб-частину подання списку, який містить контакти, із веб-частиною зображення. Щоразу під час вибору рядка у веб-частині подання списку контактів, де міститься стовпець із гіперпосиланнями на фотографії контактів, у веб-частині зображення відображатиметься відповідне фото.

На початок сторінки

З’єднання веб-частини зображення з іншою веб-частиною

 1. У меню Дії сайту Зображення кнопки виберіть пункт Редагувати сторінку.

 2. Виберіть меню веб-частини Меню веб-частини , а потім наведіть вказівник миші на пункт З’єднання.

 3. Наведіть вказівник миші на елемент Джерело зображення, потім клацніть назву веб-частини, з якою потрібно створити зв’язок.

Примітка.: Якщо властивості Посилання на зображення вже задано значення, а ви хочете з’єднати веб-частину зображення з іншою веб-частиною, то властивість Посилання на зображення буде проігнорована. Якщо веб-частину зображення вже з’єднано з іншою веб-частиною, а ви хочете задати значення для властивості Посилання на зображення, потрібно спочатку видалити з’єднання.

На початок сторінки

Настроювані властивості веб-частини зображення

Нижче наведено настроювані властивості веб-частини подання списку.

Примітка.: В особистому поданні ці додаткові властивості не можна переглядати або редагувати.

Властивість

Опис

Посилання на зображення

Зазначає шлях до файлу або гіперпосилання на файл зображення, яке має відображатися у веб-частині зображення.

Залежно від браузера, який ви використовуєте, підтримуються наведені нижче формати графічних файлів.

Формат графічних файлів

Тип файлу

Точковий рисунок Windows (BMP)

BMP

Розширений метафайл (EMF)

EMF

Формат GIF

GIF

JPEG, JPG, JPE (рисунок у форматі Joint Photographic Experts Group)

JPG, JPEG

Формат PNG

PNG

Властивість Посилання на зображення, можливо, недоступна, оскільки веб-частину зображення з’єднано з іншою веб-частиною, яка надає зображення.

Текст заміщення

Зазначає текст, який потрібно відображати, коли користувач наводить вказівник миші на зображення. Цей текст відображається, коли зображення недоступне.

Вертикальне вирівнювання зображення

Розташовує зображення вертикально у веб-частині зображення. Виберіть один із таких варіантів: Зверху, Посередині або Знизу. Значення за замовчуванням – Посередині.

Горизонтальне вирівнювання зображення

Розташовує зображення горизонтально у веб-частині зображення. Виберіть один із таких варіантів: Зліва, По центру або "Справа". Значення за замовчуванням – По центру.

Колір тла веб-частини

Визначає колір вікна веб-частини зображення під зображенням. За замовчуванням це колір тла поточної теми.

Щоб зазначити колір, клацніть Зображення кнопки праворуч від текстового поля та виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Виберіть колір у колірній сітці.

 • Введіть назву кольору HTML.

 • Введіть значення кольору RGB.

Щоб колір тла був однаковий із темою сайту, встановіть прапорець Прозорий у діалоговому вікні Колір тла веб-частини.

На початок сторінки

Спільні властивості веб-частин

Усі веб-частини мають спільний набір властивостей, які впливають на вигляд, макет і додаткові параметри веб-частин.

Примітка.: Спільні властивості веб-частини, які відображаються в області знарядь, можуть відрізнятися від наведених у цьому розділі з кількох наведених нижче причин.

 • Щоб переглянути розділ Додатково в області знарядь, потрібно мати відповідні дозволи.

 • Розробник певної веб-частини, можливо, заборонив відображення однієї чи кількох спільних властивостей або створення та відображення додаткових властивостей, яких немає в розділах Оформлення, Макет і Додатково в області знарядь.

 • Деякі настройки дозволів і властивостей можуть вимикати або приховувати властивості веб-частини.

Вигляд

Властивість

Опис

Заголовок

Визначає заголовок веб-частини, який відображається в рядку заголовка.

Висота

Визначає висоту веб-частини.

Ширина

Визначає ширину веб-частини.

Стан хрому

Визначає, чи повністю відображатиметься веб-частина на сторінці, коли користувач відкриває цю сторінку. За замовчуванням для стану хрому встановлено значення Звичайний, і веб-частина відображається повністю. Якщо для стану встановлено значення Згорнуто, відображається тільки рядок заголовка.

Тип хрому

Визначає, чи відображатимуться рядок заголовка та межі рамки веб-частини.

Макет

Властивість

Опис

Приховано

Визначає, чи відображатиметься веб-частина, коли користувач відкриє сторінку. Якщо прапорець установлено, то веб-частина відображатиметься тільки під час створення сторінки. У такому разі до заголовка додається позначка (Приховано).

Якщо веб-частина використовується для надання даних для іншої веб-частини через підключення веб-частин, але відображати цю веб-частину не потрібно – її можна приховати.

Напрямок

Визначає напрямок тексту у вмісті веб-частини. Наприклад, арабській мові відповідає напрямок письма справа наліво, а українській, як і більшості європейських мов, – зліва направо. Цей параметр може бути доступний не для всіх типів веб-частин.

Зона

Визначає зону розташування веб-частини на сторінці веб-частин.

Примітка.: Зони не відображаються у списку на сторінці веб-частин, якщо немає дозволу на змінення зони.

Індекс зони

Визначає розташування веб-частини в зоні, якщо в ній кілька веб-частин.

Щоб визначити порядок розташування, введіть у текстовому полі додатне ціле число.

Якщо веб-частини в зоні розміщено зверху вниз, значення "1" означатиме, що веб-частина відображатиметься у верхній частині зони. Якщо веб-частини в зоні розміщено зліва направо, значення "1" означатиме, що веб-частина відображатиметься в зоні ліворуч.

Наприклад, якщо до пустої зони, у якій веб-частини розміщуються зверху вниз, додати нову веб-частину, індекс зони буде 0. Якщо додати другу веб-частину до нижньої частини зони, індекс зони цієї веб-частини буде 1. Щоб перемістити другу веб-частину у верхню частину зони, укажіть для другої веб-частини індекс 0, а для першої веб-частини – індекс 1.

Примітка.: У кожної веб-частини має бути унікальне значення індексу зони. Це означає, що змінення індексу зони поточної веб-частини може призвести до змінення індексу інших веб-частин у зоні.

Додатково

Властивість

Опис

Дозволити згортання

Визначає, чи можна згортати веб-частину.

Дозволити закриття

Визначає, чи можна видалити веб-частину зі сторінки веб-частини.

Дозволити приховування

Визначає, чи можна приховувати веб-частину.

Дозволити змінення зони

Визначає, чи можна переміщати веб-частину до іншої зони.

Дозволити підключення

Визначає, чи може веб-частина підключатися до інших веб-частин.

Дозволити редагування в персональному поданні

Визначає, чи можна змінювати властивості веб-частини в особистому поданні.

Режим експортування

Визначає рівень даних, які дозволено експортувати для цієї веб-частини. Залежно від настройок цей параметр може бути недоступний.

URL-адреса назви

Визначає URL-адресу файлу, який містить додаткові відомості про веб-частину. Якщо клацнути заголовок веб-частини, файл відкриється в окремому вікні браузера.

Опис

Визначає екранну підказку, яка відображається, якщо навести вказівник миші на заголовок або піктограму веб-частини. Значення цієї властивості використовується під час пошуку веб-частин за допомогою команди Пошук, яку розташовано в області знарядь у меню Знайти веб-частини таких колекцій веб-частин як "Сайт", "Віртуальний сервер" і "Сторінка веб-частин".

URL-адреса довідки

Визначає розташування файлу, який містить довідкову інформацію про веб-частину. Якщо в меню веб-частини вибрати команду Довідка, довідкова інформація відобразиться в окремому вікні браузера.

Режим довідки

Визначає, як у браузері відображатиметься вміст довідки для веб-частини.

Виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • Модальне вікно. Відкривається окреме вікно браузера, якщо в ньому є така можливість. Перш ніж повернутися до веб-сторінки, потрібно закрити вікно.

 • Немодальне вікно. Відкривається окреме вікно браузера, якщо в ньому є така можливість. Перед поверненням до веб-сторінки не потрібно закривати вікно. Це значення встановлено за замовчуванням.

 • Перехід. Веб-сторінка відкривається в поточному вікні браузера.

Примітка.: Хоча в настроюваних веб-частинах Microsoft ASP.NET підтримується така властивість, статті довідки Windows SharePoint Services 3.0 за замовчуванням відкриваються лише в окремому вікні браузера.

URL-адреса піктограми каталогу

Визначає розташування файлу, який містить зображення, що використовується як піктограма веб-частини у списку веб-частин. Розмір зображення має бути 16 х 16 пікселів.

URL-адреса зображення піктограми заголовка

Визначає розташування файлу, який містить зображення, що використовується в рядку заголовка веб-частини. Розмір зображення має бути 16 х 16 пікселів.

Повідомлення про помилку імпортування

Визначає повідомлення, яке відображається в разі виникнення помилки під час імпорту веб-частини.

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×