Введення та редагування даних в елементі керування або стовпці з підтримкою форматованого тексту

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

У базі даних Microsoft Office Access 2007 можна вводити, редагувати та форматувати дані в полі приміток. Хоча поля приміток використовувалися в попередніх версіях Access, наразі до тексту, який міститься в них, можна застосувати форматування RTF. Форматування RTF надає типи форматування, доступні в інших програмах системи система Microsoft Office 2007, наприклад Microsoft Office Word 2007 і Microsoft Office PowerPoint 2007. Наприклад, можна виділити текст жирним шрифтом або підкресленням, застосувати різні шрифти до окремих букв і символів і змінити кольори тексту.

Виберіть дію

Що таке форматування RTF?

Увімкнення підтримки редагування форматованого тексту в таблиці

Додавання тексту до поля приміток

Застосування форматування RTF до даних поля приміток

Увімкнення підтримки форматування RTF для елементів керування у формах і звітах

Увімкнення підтримки редагування форматованого тексту вручну

Що таке форматування RTF?

У Office Access 2007 можна настроїти для поля приміток підтримку форматованого тексту. Після цього можна застосувати форматування RTF до даних у полях приміток у таблицях і наборах результатів запитів, а також до даних у текстових полях форм і звітів, приєднаних до полів приміток у таблицях.

На програмному рівні Office Access 2007 застосовує до даних код форматування HTML (мова розмітки гіпертексту). Access використовує HTML, оскільки це форматування забезпечує більший ступінь сумісності з полями з форматованим текстом у списках Windows SharePoint Services 3.0.

Зображення стрічки Access

На початок сторінки

Увімкнення підтримки редагування форматованого тексту в таблиці

Підтримку редагування форматованого тексту можна ввімкнути лише для полів таблиці, настроєних для типу даних «Примітка» в таблицях баз даних Office Access 2007. Після додавання поля приміток до таблиці підтримку форматованого тексту можна ввімкнути за допомогою настроювання властивості Формат тексту (Text Format) для цього поля. Нижченаведені кроки описують додавання поля приміток до таблиці, увімкнення підтримки форматованого тексту для цього поля та застосування форматування до частини або всього запису. Ці кроки застосовуються до баз даних, створених у форматі Office Access 2007, а також до баз даних, створених у попередніх версіях Access (.mdb), які було відкрито або перетворено на формат Office Access 2007. Зверніть увагу на те, що ці кроки не застосовуються до проектів (файлів формату .adp) і сторінок доступу до даних.

Примітка.: Під час спроби ввімкнути підтримку редагування форматованого тексту для наявної таблиці може з’ясуватися, що для цієї таблиці ввімкнуто властивість Лише додавання (Append Only). Щоб увімкнути підтримку форматованого тексту для поля, слід переконатися, що властивість Лише додавання (Append Only) для цієї таблиці вимкнуто. Інакше Access приховує текст у полі в разі переміщення курсору до цього поля або до будь-яких елементів керування форми, приєднаних до цього поля.

Процедура вимкнення властивості лише додавання

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку потрібно змінити, і виберіть у контекстному меню пункт Конструктор.

 2. Виберіть поле приміток, які потрібно змінити а в нижній частині конструктора таблиць, на вкладці " загальні ", прокрутіть униз до розділу Додавання Only властивість.

 3. Клацніть поле, розташоване поруч із властивістю, і виберіть зі списку параметр Ні.

Додавання поля приміток у поданні таблиці

 1. В області переходів клацніть двічі таблицю, яку слід змінити. Таблиця відкривається в поданні таблиці.

 2. Виберіть пусте поле (виділена кольором клітинка з підписом Додати нове поле). На рисунку показано пусте поле:

  Нове поле в таблиці даних

 3. Клацніть двічі заголовок поля та введіть ім’я нового поля.

 4. На вкладці Режим таблиці у групі Тип даних і форматування натисніть стрілку поруч з елементом Тип даних (список у верхній частині групи) і виберіть параметр Примітка.

Додавання поля приміток у поданні конструктора

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку слід змінити, і виберіть у контекстному меню пункт Конструктор.

 2. У стовпці Ім’я поля введіть ім’я нового поля.

 3. У стовпці Тип даних клацніть клітинку цього рядка та виберіть зі списку параметр Примітка.

 4. Збережіть зміни.

Увімкнення підтримки редагування форматованого тексту для поля приміток

Примітка.: На стрічці (частині Інтерфейс користувача Microsoft Office Fluent) відсутні команди, за допомогою яких можна ввімкнути підтримку редагування форматованого тексту для поля приміток.

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку слід змінити, і виберіть у контекстному меню пункт Конструктор.

 2. У нижній області конструктора таблиць (Властивості поля) відкрийте вкладку Загальні.

 3. Клацніть список поруч із полем властивості Формат тексту (Text Format) і виберіть параметр Формат RTF.

 4. Збережіть таблицю Зображення кнопки .

 5. Перейдіть до подання таблиці Зображення кнопки і виконайте кроки, описані в наступному розділі, щоб ввести деякі дані в цьому полі.

На початок сторінки

Додавання тексту до поля приміток

Додавання тексту до поля приміток дуже схоже на додавання тексту в будь-якому текстовому редакторі — курсор переміщається до поля таблиці або текстового поля, і можна починати введення. Інші текстові операції, зокрема копіювання, вирізання та вставлення, також використовують звичайні елементи керування. У цьому розділі описано кроки для введення тексту й виконання типових операцій.

Введення тексту в полі приміток у таблиці

 1. В області переходів клацніть двічі таблицю з полем приміток. Таблиця відкривається в поданні таблиці.

 2. Клацніть поле приміток, клацніть його ще раз, щоб розмістити курсор, і введіть текст.

  Як можна визначити, що це поле приміток?

  1. Якщо таблиця відкрита в поданні таблиці, відкрийте вкладку Таблиця даних.

  2. Переміщайте вказівник від поля до поля (за допомогою миші, клавіші TAB або кнопок «СТРІЛКА ВЛІВО» і «СТРІЛКА ВПРАВО») і в групі Тип даних і форматування зверніть увагу на тип даних, який відображається у списку Тип даних у верхній області групи.

 3. Введіть, змініть або відформатуйте текст. Для отримання відомостей про форматування див. розділ Застосування форматування RTF до даних поля приміток далі в цій статті.

 4. Щоб внести зміни до бази даних, перемістіть курсор до іншого поля таблиці.

  Сполучення клавіш SHIFT + ENTER.

  — або —

  На вкладці Home, у групі Records клацніть елемент Save.

  Зображення стрічки Access

Введення тексту у формі

 1. В області переходів клацніть двічі потрібну форму. Форма відкривається в поданні форми.

 2. Перемістіть курсор до елемента керування «текстове поле» та введіть, змініть або відформатуйте цей текст. Для отримання відомостей про форматування див. розділ Застосування форматування RTF до даних поля приміток нижче в цій статті.

 3. Щоб внести зміни до бази даних, на вкладці Основне у групі Записи виберіть елемент Зберегти запис. Або можна натиснути сполучення клавіш SHIFT+ENTER.

Копіювання, вирізання та вставлення тексту в таблиці або формі

 1. Виділіть текст, який потрібно скопіювати або вирізати.

 2. На на вкладці основне у групі буфер обміну натисніть кнопку Копіювати Зображення кнопки або вирізати Малюнок на кнопці . Крім того, можна натиснути сполучення клавіш CTRL + C, щоб скопіювати або натисніть сполучення клавіш CTRL + X, щоб вирізати.

 3. Вставте текст у будь-яке придатне розташування, наприклад, до поля приміток в іншій таблиці чи формі, до документа Word, робочого аркуша Microsoft Office Excel 2007, повідомлення електронної пошти або іншого розташування в текстовому полі. Після цього виберіть елемент Вставити Зображення кнопки . Або можна натиснути сполучення клавіш CTRL+V, щоб вставити.

На початок сторінки

Застосування форматування RTF до даних поля приміток

Якщо ви використовували інші програми Office, можливо, ви маєте досвід форматування даних. Засоби форматування в Access працюють подібно до засобів в інших програмах. Наприклад, у застосунку Access використовуються стандартні кнопки для форматування та вирівнювання тексту, а також для форматування RTF. На цьому рисунку відображаються команди форматування:

Зображення стрічки Access

На цьому рисунку відображаються команди для форматування тексту RTF:

Зображення стрічки Access

Ці команди форматування можна використовувати у формах, відкритих у поданні форми, і менший набір цих команд можна використовувати, коли форми відкриті в режимі розмічування. Проте в разі застосування формату до поля приміток в режимі розмічування це форматування впливає на весь текст у полі, оскільки формат застосовується до елемента керування, а не до тексту. Під час роботи в режимі розмічування не можна форматувати окремі символи чи фрагменти тексту. Наведений нижче список містить приклади застосування форматування до деяких об’єктів, відкритих у різних поданнях.

 • Форми, відкриті в поданні форми    Форматування можна застосувати до частини або всього тексту в полі приміток. Команди форматування відображаються у групах Шрифт і Формат RTF на вкладці Основне, а також на мініпанелі, яка відображається в разі виділення частини або всього тексту в полі.

 • Форми, відкриті в режимі розмічування    Можна використовувати меншу кількість символів, і зміни застосовуються до текстового поля, яке відображає дані. Будь-який текст, який відображається в цьому елементі керування, використовує цей новий формат. До тексту можна застосувати різні формати, але не можна скасувати форматування, застосоване до елемента керування. Наприклад, якщо текстове поле має відображати текст курсивом, цей текст можна виділити жирним шрифтом або змінити його колір, але елемент керування завжди відображатиме текст курсивом. Якщо ви намагаєтеся видалити курсивне форматування, це можна робити, доки запис відкрито. Проте Access видаляє ці зміни в разі переміщення до іншого запису. Під час роботи в режимі розмічування не можна форматувати окремі букви або фрагменти тексту.

 • Таблиці або набори результатів запиту, відкриті в поданні таблиці    Команди форматування відображаються у групах Шрифт і Формат RTF на вкладці Основне і на мініпанелі, яка відображається в разі виділення частини або всього тексту в полі.

 • Звіти, відкриті в режимі розмічування    Подібно до форм, відкритих у режимі розмічування, Office Access 2007 надає меншу кількість команд, і будь-які зміни застосовуються до всього поля приміток. Під час роботи зі звітом у режимі розмічування не можна форматувати окремі букви або фрагменти тексту.

Якщо ви не знайомі з форматуванням, нижченаведена таблиця містить список команд у групі Шрифт і описує їх використання. Слід пам’ятати, що команди, які ви бачите в різних групах стрічки Office Fluent, можуть змінюватися, залежно від використовуваного подання.

Команда форматування

Ім’я

Використання

Зображення кнопки

Шрифт

Вибір шрифту. За промовчанням у Office Access 2007 застосовується шрифт Calibri, 11 пт. Цей шрифт постачається разом із системою система Microsoft Office 2007.

Зображення кнопки

Розмір

Вибір розміру шрифту.

Малюнок на кнопці

Вирівняти зліва

Вирівнювання даних за лівим краєм елемента керування. У разі форматування підпису ця команда вирівнює текст за лівим краєм області розташування тексту.

Зображення кнопки

По центру

Розташування даних у центрі елемента керування. У разі форматування підпису ця команда розташовує текст у центрі області розташування тексту.

Зображення кнопки

Вирівняти справа

Вирівнювання даних за правим краєм елемента керування. У разі форматування підпису ця команда вирівнює текст за правим краєм області розташування тексту.

Зображення кнопки

Напівжирний

Виділення тексту в елементах керування та підписах жирним шрифтом.

Зображення кнопки

Курсив

Виділення тексту в елементах керування та підписах курсивом.

Зображення кнопки

Підкреслення

Виділення тексту в елементах керування та підписах підкресленням.

Зображення кнопки

Колір шрифту

Змінення кольору шрифту.

Зображення кнопки

Увімк./вимк. заливку

Застосування кольору до тла елемента керування або до області розташування тексту підпису, пов’язаного з цим елементом керування.

Зображення кнопки

Сітка

Відкриття галереї Сітка. Вибір стилю сітки застосовує цей стиль до відкритої таблиці даних.

Зображення кнопки

Альтернативна заливка та колір фону

Визначення кольору фонової заливки для альтернативних рядків у таблиці даних або у звіті.

Ця таблиця містить список і опис елементів керування форматуванням, доступних у групі Формат RTF на вкладці Основне. Під час подальшого читання слід пам’ятати, що Access не вмикає ці елементи керування, доки для поля приміток не настроєно підтримку редагування форматованого тексту.

Команда форматування

Ім’я

Використання

Зображення кнопки

Збільшити відступ

Збільшення відступу даних у вибраному полі або елементі керування на 0,25 дюйма або 360 твипів. Це збільшення за промовчанням, яке не можна змінити.

Примітка.: Ця команда недоступна в поданні конструктора.

Зображення кнопки

Зменшити відступ

Зменшення відступу даних у вибраному полі або елементі керування на 0,25 дюйма або 360 твипів. Це зменшення за промовчанням, яке не можна змінити.

Примітка.: Ця команда недоступна в поданні конструктора.

Зображення кнопки

Зліва направо або Справа наліво

Визначення того, чи текст заповнює поле зліва або справа. Для мов із напрямом тексту зліва направо Access заповнює текстові поля зліва направо, а числові поля — справа наліво (за промовчанням). Для мов із напрямом тексту справа наліво відбувається протилежне. Виберіть цю команду, якщо потрібно змінити поведінку за промовчанням для будь-якого типу мови.

Примітка.: Ця команда недоступна в поданні конструктора.

Зображення кнопки

Нумерація

Створення нумерованого списку. Ця команда працює лише для тексту в полі приміток. Команду можна використовувати в таблицях, відкритих у поданні таблиці, і у формах, відкритих у поданні форми.

Кнопка "Маркери"

Маркери

Створення маркованого списку в тексті. Ця команда працює лише для тексту в полі приміток. Команду можна використовувати в таблицях, відкритих у поданні таблиці, і у формах, відкритих у поданні форми.

Малюнок на кнопці

Виділення тексту

Виділення тексту кольором. Виділіть фрагмент або весь текст у полі, натисніть цю кнопку, щоб відкрити палітру кольорів, а потім виберіть будь-який колір.

Форматування даних

 1. Виділіть текст для форматування.

 2. На вкладці Основне у групі Шрифт або Формат RTF виберіть команду форматування.

  Можна вибрати інший шрифт, виділити текст жирним шрифтом, застосувати до виділеного тексту колір, змінити вирівнювання тексту тощо.

  Щоб зберегти зміни, перемістіть курсор до іншого запису. Або можна вибрати елемент Зберегти запис Зображення кнопки чи натиснути сполучення клавіш SHIFT+ENTER.

На початок сторінки

Увімкнення підтримки форматування RTF для елементів керування у формах і звітах

Як правило, підтримку редагування у форматі RTF слід вмикати, лише якщо текстове поле додається до форми або звіту вручну. Якщо ви використовуєте для створення форми або звіту команди на вкладці Створити та вмикаєте підтримку редагування форматованого тексту для базового поля приміток, створюваний елемент керування текстовим полем успадковує властивість Формат тексту (Text Format), настроєну для поля приміток.

Ці кроки описують створення форми, яка автоматично вмикає підтримку форматування RTF для елемента керування. Щоб виконати ці кроки, слід працювати з базою даних Office Access 2007, а також слід мати таблицю з полем приміток.

Увімкнення форматування RTF

 1. Відкрийте таблицю з полем приміток. Цю таблицю можна відкрити в поданні таблиці або конструктора. Access використовує відкриту таблицю як основу нової форми.

 2. На вкладці Створити у групі Форми виберіть елемент Форма, Розділена форма або Кілька елементів.

  Office Access 2007 створює нову форму, розташовує у формі елемент керування для кожного поля таблиці та приєднує елементи керування до відкритої таблиці. Типи елементів керування, які розміщуються застосунком Office Access 2007 у формі, залежать від типів даних, визначених для кожного поля таблиці. Оскільки ваша таблиця містить поле приміток, Office Access 2007 розташовує у формі елемент керування текстовим полем і приєднує цей елемент керування до поля. Оскільки для цього поля було настроєно підтримку форматованого тексту, Office Access 2007 автоматично настроює це форматування для елемента керування. Якщо поле приміток таблиці містить дані, ці дані відображаються в елементі керування текстовим полем у формі.

 3. Перейдіть до подання форми та виділіть частину або весь текст у записі.

 4. Використайте для форматування тексту команди на вкладці Основне у групі Шрифт або Формат RTF.

  Команди у групі Шрифт використовуються для виділення тексту жирним шрифтом, курсивом або підкресленням, для змінення кольору тексту та для вирівнювання тексту за лівим краєм, по центру або за правим краєм елемента керування. Команди у групі Формат RTF використовуються для додавання нумерованих або маркованих списків, для виділення тексту та для додавання відступів і розривів абзаців.

На початок сторінки

Увімкнення підтримки редагування форматованого тексту вручну

За промовчанням Office Access 2007 не вмикає підтримку редагування форматованого тексту в разі додавання елемента керування до форми вручну, навіть якщо цей елемент керування приєднується до поля приміток. Ці кроки описують додавання елемента керування до форми, приєднання елемента керування до поля приміток і ввімкнення підтримки редагування форматованого тексту. Щоб виконати ці кроки, слід використовувати базу даних Office Access 2007, а таблиця має містити поле з типом даних «Примітка». Для отримання відомостей про додавання поля приміток до таблиці див. розділ Увімкнення підтримки редагування форматованого тексту вище в цій статті.

Додавання елемента керування до форми

 1. В області переходів клацніть правою кнопкою миші форму, яку слід змінити, і виберіть у контекстному меню пункт Конструктор.

 2. На вкладці Конструктор у групі Елементи керування виберіть елемент Текстове поле.

 3. У пустому місці форми перетягніть вказівник миші, щоб намалювати елемент керування.

  За промовчанням Office Access 2007 створює підпис і зв’язує цей підпис із новим елементом керування.

 4. Клацніть текстову область нового елемента керування, клацніть правою кнопкою миші текстову область елемента керування (не підпис), а потім виберіть пункт Властивості.

  Відображається область Аркуш властивостей елемента керування.

Наведена нижче процедура використовується для приєднання елемента керування до поля приміток.

Приєднання елемента керування до поля приміток

 1. В аркуші властивостей нового елемента керування відкрийте вкладку Усі.

 2. Клацніть поле властивості Джерело елемента керування (Control Source) і виберіть поле приміток зі списку.

  За промовчанням у списку відображаються поля в таблиці, прив'язане до форми. Якщо поля приміток знаходяться в іншій таблиці, за допомогою цього виразу для приєднання елемента керування: = [ім'я таблиці]! [ ім'я поля]. Використовуйте квадратні дужки та знак оклику точно так, як показано. Введіть ім'я таблиці в першу частину виразу а також ім'я поля приміток у другій частині. Наприклад, якщо у вас є таблиця «Примітки» з полем приміток з іменем компліменти, вводиться цей рядок у полі властивості Джерело елемента керування : =[Notes]![Compliments]

Наведена нижче процедура використовується для ввімкнення підтримки редагування форматованого тексту.

Увімкнення підтримки редагування форматованого тексту

 1. У вікні властивостей відкрийте вкладку Усі, знайдіть і виберіть поле властивості Формат тексту (Text Format) і виберіть зі списку параметр Формат RTF.

 2. Збережіть зміни Зображення кнопки .

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×