Блокування або розблокування окремих областей захищеного аркуша

Блокування або розблокування окремих областей захищеного аркуша

У захищеному аркуші за промовчанням блокуються всі клітинки, тобто редагувати їх не можна. Щоб заблокувати лише деякі клітинки, залишивши решту доступними для редагування, потрібно, перш ніж захистити аркуш, розблокувати весь його вміст, а потім заблокувати потрібні клітинки та діапазони. Також можна надати окремим користувачам дозвіл на редагування певних діапазонів у захищеному аркуші.

У цій статті

Блокування окремих клітинок і діапазонів на захищеному аркуші

Розблокування діапазонів захищеного аркуша, призначених для редагування

Блокування окремих клітинок і діапазонів на захищеному аркуші

 1. Якщо аркуш захищено, виконайте наведені нижче дії.

  1. На вкладці Рецензування у групі Зміни натисніть кнопку Зняти захист аркуша.

   Кнопка "Зняти захист з аркуша"

   Коли аркуш захищено, команда Захистити аркуш змінюється на Зняти захист аркуша.

  2. Якщо буде запропоновано, введіть пароль для зняття захисту з аркуша.

 2. Виділіть увесь аркуш, натиснувши кнопку Виділити все.

  Кнопка "Виділити все"

 3. На вкладці Основне у групі Шрифт натисніть кнопку запуску діалогового вікна Формат клітинок. Крім того, можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+F або Ctrl+1.

  Запускач діалогового вікна "Формат клітинок"

  З'явиться діалогове вікно Формат клітинок.

 4. На вкладці Захист зніміть прапорець Захистити клітинку, а потім натисніть кнопку OK.

  Це призведе до розблокування всіх клітинок на захищеному аркуші. Тепер можна вибрати лише ті клітинки, які потрібно заблокувати.

 5. Виділіть на аркуші лише ті клітинки, які потрібно заблокувати.

 6. Ще раз відкрийте діалогове вікно Формат клітинок (Ctrl+Shift+F).

 7. Цього разу на вкладці Захист установіть прапорець Захистити клітинку, а потім натисніть кнопку OK.

 8. На вкладці Рецензування у групі Зміни натисніть кнопку Захистити аркуш.

  Кнопка "Захистити аркуш"

 9. У списку Дозволити всім користувачам цього аркуша виберіть елементи, які інші користувачі зможуть змінювати.

  Додаткові відомості про елементи аркуша

  Елементи аркуша

  Зніміть цей прапорець

  Щоб заборонити користувачам

  виділення заблокованих клітинок

  Наводити вказівник на клітинки, для яких на вкладці Захист діалогового вікна Формат клітинок установлено прапорець Заблокований. За промовчанням користувачі можуть виділяти заблоковані клітинки.

  виділення незаблокованих клітинок

  Наводити вказівник на клітинки, для яких на вкладці Захист діалогового вікна Формат клітинок знято прапорець Заблокований. За промовчанням користувачі можуть виділяти розблоковані клітинки та в межах захищеного аркуша переходити між ними, натискаючи клавішу табуляції.

  форматування клітинок

  Змінювати будь-які параметри в діалогових вікнах Формат клітинок або Умовне форматування. Якщо перед установленням захисту аркуша застосовано умовне форматування, форматування клітинок змінюватиметься, якщо користувачі вводитимуть значення, які відповідають іншим умовам.

  форматування стовпців

  Використовувати будь-які команди форматування стовпців, разом зі зміненням ширини стовпця або прихованням стовпців (вкладка Основне, група Клітинки, кнопка Формат).

  форматування рядків

  Використовувати будь-які команди форматування рядків, разом зі зміненням висоти рядка або прихованням рядків (вкладка Основне, група Клітинки, кнопка Формат).

  вставлення стовпців

  Вставляти стовпці.

  вставлення рядків

  Вставляти рядки.

  вставлення гіперпосилань

  Вставляти нові гіперпосилання, навіть у незаблоковані клітинки.

  видалення стовпців

  Видаляти стовпці.

  Якщо видалення стовпців заборонено, а вставлення стовпців дозволено, користувач може вставляти стовпці, які не зможе потім видалити.

  видалення рядків

  Видаляти рядки.

  Якщо видалення рядків заборонено, а вставлення рядків дозволено, користувач може вставляти рядки, які не зможе потім видалити.

  сортування

  Використовувати будь-які команди сортування даних (вкладка Дані, група Сортування й фільтр).

  Незалежно від цього параметра, користувачі не можуть сортувати діапазони захищеного аркуша, які містять заблоковані клітинки.

  використання автофільтра

  Змінювати за допомогою стрілок розкривного списку фільтр для діапазонів, до яких застосовано автофільтр.

  Незалежно від цього параметра, користувачі не можуть застосовувати або видаляти автофільтри на захищеному аркуші.

  використання звітів зведеної таблиці

  Форматувати, змінювати макет, оновлювати або вносити зміни у звіти зведеної таблиці іншим способом, а також створювати нові звіти.

  зміну об’єктів

  Виконувати такі дії.

  • Змінювати графічні об’єкти – карти, вбудовані діаграми, фігури, текстові поля та елементи керування, які не було розблоковано перед установленням захисту аркуша. Наприклад, якщо аркуш містить кнопку, яка запускає макрос, нею можна скористатися для запуску макросу, але її не можна видалити.

  • Змінювати будь-яким способом вбудовані діаграми, наприклад змінювати форматування. Діаграми продовжують оновлюватися в разі змінення вихідних даних.

  • Додавати або редагувати примітки.

  зміну сценаріїв

  Переглядати приховані сценарії, вносити зміни до заблокованих сценаріїв і видаляти їх. Користувачі можуть змінювати значення у змінюваних клітинках, якщо їх не захищено, і додавати нові сценарії.

  Елементи аркуша діаграми

  Установіть цей прапорець

  Щоб заборонити користувачам

  Вміст

  Вносити зміни до елементів діаграми, наприклад, рядів даних, осей і легенд. Діаграма продовжуватиме відображати зміни, внесені у вихідні дані.

  Об'єкти

  Вносити зміни до графічних об'єктів,  включно з фігурами, текстовими полями й елементами керування,  якщо їх не було розблоковано перед установленням захисту аркуша діаграми.

 10. У полі Пароль для зняття захисту аркуша введіть пароль для цього аркуша, натисніть кнопку ОК і введіть пароль ще раз для його підтвердження.

  • Установлювати пароль необов'язково. Проте якщо не вказати пароль, будь-який користувач зможе зняти захист з аркуша та змінити захищені елементи.

  • Вибирайте пароль, який легко запам'ятати, тому що в разі втрати пароля ви не матимете доступу до захищених елементів на аркуші.

На початок сторінки

Розблокування діапазонів захищеного аркуша, призначених для редагування

Надати окремим користувачам дозвіл на редагування діапазонів на захищеному аркуші можна лише на комп’ютері з операційною системою Microsoft Windows XP або новішої версії, який входить до домену. Замість використання дозволів, які вимагають домену, також можна вказати пароль для діапазону.

 1. Виберіть аркуш, який потрібно захистити.

 2. На вкладці Рецензування у групі Зміни натисніть кнопку Дозволити зміну діапазонів.

  Кнопка "Дозволити зміну діапазонів"

  Ця команда доступна лише в тому разі, якщо аркуш не захищено.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб додати новий діапазон із дозволом, який можна редагувати, натисніть кнопку Створити.

  • Щоб змінити наявний діапазон із дозволом на редагування, виберіть його в полі Діапазони захищеного листа, з яких захист знімається паролем, відтак натисніть кнопку Змінити.

  • Щоб видалити діапазон із дозволом на редагування, виберіть його в полі Діапазони захищеного листа, з яких захист знімається паролем, відтак натисніть кнопку Видалити.

 4. У полі Назва введіть ім’я діапазону, який потрібно розблокувати.

 5. У полі Клітинки введіть знак рівності (=) та посилання на діапазон, який потрібно розблокувати.

  Також можна натиснути кнопку Згорнути, виділити діапазон на аркуші, відтак натиснути кнопку Згорнути ще раз, щоб повернутися до діалогового вікна.

 6. У разі захисту паролем введіть у полі Пароль діапазону пароль, який надає доступ до діапазону.

  Установлювати пароль необов’язково, якщо планується використовувати дозволи на доступ. Використання пароля дає змогу бачити облікові дані будь-якого авторизованого користувача, який редагує діапазон.

 7. У разі використання дозволів на доступ послідовно натисніть кнопки Дозволи та Додати.

 8. У полі Введіть імена об'єктів, що вибираються (приклади) введіть імена користувачів, яким потрібно надати дозвіл на редагування діапазонів.

  Щоб переглянути приклади імен користувачів, виберіть посилання приклади. Щоб перевірити правильність імен, натисніть кнопку Перевірити імена.

 9. Натисніть кнопку ОК.

 10. Щоб указати тип дозволу для вибраного користувача, у полі Дозволи встановіть або зніміть прапорці Дозволити або Заборонити, а потім натисніть кнопку Скасувати.

 11. Двічі натисніть кнопку ОК.

  Якщо буде запропоновано, введіть призначений раніше пароль.

 12. У діалоговому вікні Дозвіл на змінення діапазонів натисніть кнопку Захистити аркуш.

 13. У списку Дозволити всім користувачам цього аркуша виберіть елементи, які інші користувачі зможуть змінювати.

  Додаткові відомості про елементи аркуша

  Елементи аркуша

  Зніміть цей прапорець

  Щоб заборонити користувачам

  виділення заблокованих клітинок

  Наводити вказівник на клітинки, для яких на вкладці Захист діалогового вікна Формат клітинок установлено прапорець Заблокований. За промовчанням користувачі можуть виділяти заблоковані клітинки.

  виділення незаблокованих клітинок

  Наводити вказівник на клітинки, для яких на вкладці Захист діалогового вікна Формат клітинок знято прапорець Заблокований. За промовчанням користувачі можуть виділяти розблоковані клітинки та в межах захищеного аркуша переходити між ними, натискаючи клавішу табуляції.

  форматування клітинок

  Змінювати будь-які параметри в діалогових вікнах Формат клітинок або Умовне форматування. Якщо перед установленням захисту аркуша застосовано умовне форматування, форматування клітинок змінюватиметься, якщо користувачі вводитимуть значення, які відповідають іншим умовам.

  форматування стовпців

  Використовувати будь-які команди форматування стовпців, разом зі зміненням ширини стовпця або прихованням стовпців (вкладка Основне, група Клітинки, кнопка Формат).

  форматування рядків

  Використовувати будь-які команди форматування рядків, разом зі зміненням висоти рядка або прихованням рядків (вкладка Основне, група Клітинки, кнопка Формат).

  вставлення стовпців

  Вставляти стовпці.

  вставлення рядків

  Вставляти рядки.

  вставлення гіперпосилань

  Вставляти нові гіперпосилання, навіть у незаблоковані клітинки.

  видалення стовпців

  Видаляти стовпці.

  Якщо видалення стовпців заборонено, а вставлення стовпців дозволено, користувач може вставляти стовпці, які не зможе потім видалити.

  видалення рядків

  Видаляти рядки.

  Якщо видалення рядків заборонено, а вставлення рядків дозволено, користувач може вставляти рядки, які не зможе потім видалити.

  сортування

  Використовувати будь-які команди сортування даних (вкладка Дані, група Сортування й фільтр).

  Незалежно від цього параметра, користувачі не можуть сортувати діапазони захищеного аркуша, які містять заблоковані клітинки.

  використання автофільтра

  Змінювати за допомогою стрілок розкривного списку фільтр для діапазонів, до яких застосовано автофільтр.

  Незалежно від цього параметра, користувачі не можуть застосовувати або видаляти автофільтри на захищеному аркуші.

  використання звітів зведеної таблиці

  Форматувати, змінювати макет, оновлювати або вносити зміни у звіти зведеної таблиці іншим способом, а також створювати нові звіти.

  зміну об’єктів

  Виконувати такі дії.

  • Змінювати графічні об’єкти – карти, вбудовані діаграми, фігури, текстові поля та елементи керування, які не було розблоковано перед установленням захисту аркуша. Наприклад, якщо аркуш містить кнопку, яка запускає макрос, нею можна скористатися для запуску макросу, але її не можна видалити.

  • Змінювати будь-яким способом вбудовані діаграми, наприклад змінювати форматування. Діаграми продовжують оновлюватися в разі змінення вихідних даних.

  • Додавати або редагувати примітки.

  зміну сценаріїв

  Переглядати приховані сценарії, вносити зміни до заблокованих сценаріїв і видаляти їх. Користувачі можуть змінювати значення у змінюваних клітинках, якщо їх не захищено, і додавати нові сценарії.

  Елементи аркуша діаграми

  Установіть цей прапорець

  Щоб заборонити користувачам

  Вміст

  Вносити зміни до елементів діаграми, наприклад, рядів даних, осей і легенд. Діаграма продовжуватиме відображати зміни, внесені у вихідні дані.

  Об'єкти

  Вносити зміни до графічних об'єктів, включно з фігурами, текстовими полями й елементами керування, якщо їх не було розблоковано перед установленням захисту аркуша діаграми.

 14. У полі Пароль для зняття захисту аркуша введіть пароль, натисніть кнопку ОК і введіть пароль ще раз для його підтвердження.

 • Установлювати пароль необов'язково. Проте якщо не вказати пароль, будь-який користувач зможе зняти захист з аркуша та змінити захищені елементи.

 • Вибирайте пароль, який легко запам'ятати, оскільки в разі втрати пароля буде неможливо отримати доступ до захищених елементів.

 • Клітинки, що належать до кількох діапазонів, можуть редагувати користувачі, яким дозволено редагувати будь-який із цих діапазонів.

 • Якщо користувач спробує змінити кілька клітинок одночасно, коли йому надано дозвіл на редагування лише частини з цих клітинок, користувачеві буде запропоновано вибрати й редагувати клітинки поодинці.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×