Анімація тексту й об’єктів

У презентації PowerPoint можна додавати анімацію до тексту, зображень, фігур, таблиць, рисунків SmartArt та інших об’єктів, щоб створювати візуальні ефекти, зокрема ефекти входу й виходу, зміни розміру або кольору та навіть руху. На слайдах презентації можна анімувати маркіровані списки або навіть титри.

Анімація – чудовий спосіб привернути увагу, підкреслити важливий момент або посилити зацікавленість глядачів. Ви можете застосувати анімаційні ефекти до окремих слайдів, зразка слайдів або власних макетів слайдів.

PowerPoint 2013
4:05

Пов’язані відомості див. в статті Почергове відображення рядків тексту.

У PowerPoint не слід плутати анімацію та переходи. Перехід – це анімоване змінення одного слайда на інший. Відомості про додавання переходів див. в цій статті.

Застосування анімації

 1. Виділіть об’єкт або текст на слайді, до якого потрібно додати анімацію.

  Під "об’єктом" у цьому контексті слід розуміти будь-який елемент на слайді, зокрема зображення, діаграму або текстове поле. Якщо вибрати об’єкт на слайді, навколо нього з’являться маркери змінення розміру. (З точки зору анімації абзац у текстовому полі – це також об’єкт, але якщо його вибрати, маркери змінення розміру з’являться не навколо нього, а навколо всього текстового поля.)

 2. На стрічці на вкладці Анімація натисніть кнопку Додати анімацію та виберіть анімаційний ефект.

  Додавання анімаційного ефекту в програмі PowerPoint

  Щоб анімація відтворювалася під час показу слайдів, перейдіть на вкладку Показ слайдів, натисніть кнопку Настроювання показу слайдів і переконайтеся, що прапорець без анімації знято. Якщо цей прапорець установлено, під час попереднього перегляду анімація відображатиметься, а під час показу слайдів – ні.

Щоб дізнатися, як застосувати додаткові анімаційні ефекти до того самого об’єкта, див. статтю Застосування кількох анімаційних ефектів до одного об’єкта. Щоб дізнатися, як додати шлях переміщення, див. статтю Додавання анімаційного ефекту "Шлях переміщення".

Певні ефекти входу та виходу (як-от "Поворот", "Скидання" та "Хлист") і певні ефекти виділення (як-от "Колір пензля" та "Хвиля") доступні лише для об’єктів, які містять текст. Якщо потрібно застосувати анімаційний ефект, недоступний із цієї причини, спробуйте вставити пробіл усередині об’єкта.

Змінення швидкості анімаційного ефекту

Швидкість анімації визначається параметром Тривалість.

 1. На слайді виділіть анімаційний ефект, який потрібно змінити.

 2. На вкладці Анімація в групі Хронометраж введіть у поле Тривалість кількість секунд, упродовж яких має потрібно відтворювати ефект.

  Параметри хронометражу анімації в PowerPoint

  (Максимальна тривалість – 59 секунд, мінімальна – 1 секунда. Ви можете ввести тривалість вручну або вибрати стандартне значення, використовуючи кнопки зі стрілками вгору та вниз.)

Змінення способу запуску анімаційного ефекту

 1. На слайді виділіть анімаційний ефект, який потрібно змінити.

 2. На вкладці Анімація в групі Хронометраж відкрийте список Початок і виберіть один із трьох параметрів, описаних нижче.

  Час запуску анімаційного ефекту

  Потрібний параметр

  Під час клацання слайда

  Клацанням

  Одночасно з відтворенням попереднього анімаційного ефекту в списку (одне клацання запускає відразу кілька анімаційних ефектів)

  З попереднім

  Одразу після завершення відтворення попереднього ефекту в списку (не потрібно клацати слайд, щоб запустити цей анімаційний ефект)

  Після попереднього

  Параметри запуску анімації в PowerPoint

Налаштування інтервалу між анімаційними ефектами

Параметр Затримка визначає затримку відтворення певного анімаційного ефекту, ініційованого клацанням або завершенням відтворення попереднього ефекту.

Змінення порядку відтворення анімаційних ефектів на слайді

Ось як змінити порядок відтворення анімацій на слайді:

 1. Відкрийте область анімації. Щоб зробити це, на вкладці Анімація в групі Додаткові параметри анімації натисніть кнопку Область анімації.

 2. В області анімації виберіть ефект, порядок відтворення якого потрібно змінити.

 3. На вкладці Анімація в групі Хронометраж виберіть у розділі Порядок анімації один із цих параметрів:

  Параметри хронометражу анімації в PowerPoint
  • Раніше, щоб перемістити ефект у списку на одну позицію вгору;

  • Пізніше, щоб перемістити ефект у списку на одну позицію вниз.

  Ви можете натискати ці кнопки, доки вибраний анімаційний ефект не опиниться на потрібному місці в списку.

Видалення анімаційного ефекту

Якщо додати анімацію до об’єкта (наприклад, маркера або зображення), ліворуч від нього з’явиться числова позначка невеликого розміру. Вона вказує на наявність ефекту анімації та його місце в послідовності її відтворення на поточному слайді.

Видалення анімації
 1. Виберіть числову позначку анімації, яку потрібно видалити.

 2. Натисніть клавішу Delete на клавіатурі.

Демонстрація анімації

Перегляньте п’ятихвилинне відео з демонстрацією численних функцій анімації на сторінці Навчальний курс. Додавання анімації до слайдів.

Застосування анімації до об’єкта

 1. Виділіть об’єкт, до якого потрібно додати анімацію.

  Під "об’єктом" у цьому контексті слід розуміти будь-який елемент на слайді, зокрема зображення, діаграму або текстове поле. Якщо вибрати об’єкт на слайді, навколо нього з’являться маркери змінення розміру. (З точки зору анімації абзац у текстовому полі – це також об’єкт, але якщо його вибрати, маркери змінення розміру з’являться не навколо нього, а навколо всього текстового поля.)

 2. На стрічці на вкладці Анімація в групі Анімація натисніть кнопку Додатково Зображення кнопки та виберіть потрібний анімаційний ефект.

  Група «Анімація» на вкладці «Анімація».
  • Якщо анімаційні ефекти входу, виходу, виділення та шляху переміщення не дають потрібного результату, виберіть пункт Інші ефекти входу, Інші ефекти виділення, Інші ефекти виходу або Інші шляхи переміщення.

  • Певні ефекти входу та виходу (як-от "Поворот", "Скидання" та "Хлист") і певні ефекти виділення (як-от "Колір пензля" та "Хвиля") доступні лише для об’єктів, які містять текст. Якщо потрібно застосувати анімаційний ефект, недоступний із цієї причини, спробуйте додати пробіл усередині об’єкта.

  • Об’єкти та текст, до яких застосовано анімацію, позначаються на слайді за допомогою недрукованих нумерованих позначок, що відображаються поруч із ними. Ці позначки з’являються лише у звичайному поданні, коли вибрано вкладку Анімація або відображається область анімації.

Змінення швидкості анімаційного ефекту

Швидкість анімації визначається параметром Тривалість.

 1. На слайді виділіть анімаційний ефект, який потрібно змінити.

 2. На вкладці Анімація в групі Хронометраж введіть у поле Тривалість кількість секунд, упродовж яких має потрібно відтворювати ефект.

  Параметри хронометражу анімації в PowerPoint

  (Максимальна тривалість – 59 секунд, мінімальна – 1 секунда. Ви можете ввести тривалість вручну або вибрати стандартне значення, використовуючи кнопки зі стрілками вгору та вниз.)

Змінення способу запуску анімаційного ефекту

 1. На слайді виділіть анімаційний ефект, який потрібно змінити.

 2. На вкладці Анімація в групі Хронометраж відкрийте список Початок і виберіть один із трьох параметрів, описаних нижче.

  Час запуску анімаційного ефекту

  Потрібний параметр

  Під час клацання слайда

  Клацанням

  Одночасно з відтворенням попереднього анімаційного ефекту в списку (одне клацання запускає відразу кілька анімаційних ефектів)

  З попереднім

  Одразу після завершення відтворення попереднього ефекту в списку (не потрібно клацати слайд, щоб запустити цей анімаційний ефект)

  Після попереднього

  Параметри запуску анімації в PowerPoint

Налаштування інтервалу між анімаційними ефектами

Параметр Затримка визначає затримку відтворення певного анімаційного ефекту, ініційованого клацанням або завершенням відтворення попереднього ефекту.

Змінення порядку відтворення анімаційних ефектів на слайді

Ось як змінити порядок відтворення анімацій на слайді:

 1. Відкрийте область анімації. Щоб зробити це, на вкладці Анімація в групі Додаткові параметри анімації натисніть кнопку Область анімації.

 2. В області анімації виберіть ефект, порядок відтворення якого потрібно змінити.

 3. На вкладці Анімація в групі Хронометраж виберіть у розділі Порядок анімації один із цих параметрів:

  Параметри хронометражу анімації в PowerPoint
  • Раніше, щоб перемістити ефект у списку на одну позицію вгору;

  • Пізніше, щоб перемістити ефект у списку на одну позицію вниз.

  Ви можете натискати ці кнопки, доки вибраний анімаційний ефект не опиниться на потрібному місці в списку.

Видалення анімаційного ефекту

Якщо додати анімацію до об’єкта (наприклад, маркера або зображення), ліворуч від нього з’явиться числова позначка невеликого розміру. Вона вказує на наявність ефекту анімації та його місце в послідовності її відтворення на поточному слайді.

Видалення анімації
 1. Виберіть числову позначку анімації, яку потрібно видалити.

 2. Натисніть клавішу Delete на клавіатурі.

Застосування кількох анімаційних ефектів до одного об’єкта

 1. Виділіть текст або об’єкт, для якого потрібно додати кілька анімаційних ефектів.

 2. На вкладці Анімація в групі Додаткові параметри анімації натисніть кнопку Додати анімацію.

  група «додаткові параметри анімації» на вкладці «анімація».

Перегляд списку анімаційних ефектів на слайді

Список усіх анімаційних ефектів на слайді можна переглянути в області анімації. Область анімації містить важливі відомості про анімаційний ефект, зокрема його тип, послідовність відтворення кількох ефектів, ім’я об’єкта, до якого він застосовується, і його тривалість.

Щоб відкрити цю область, на вкладці Анімація в групі Додаткові параметри анімації натисніть кнопку Область анімації.

Область завдань «Анімація»

1. В області завдань числа позначають порядок, у якому відтворюються анімаційні ефекти. Ці числа відповідають недрукованим нумерованим позначкам, розташованим на слайді.

2. Часові шкали відображають тривалість ефектів.

3. Піктограми позначають тип анімаційного ефекту. У цьому прикладі показано ефект виходу.

4. Виберіть елемент у списку, щоб відобразити піктограму меню (стрілка вниз), і клацніть її, щоб відкрити меню.

Примітки : 

 • Ефекти відображаються в області анімації в порядку їх додавання.

 • Ви також можете переглянути піктограми, які вказують на час початку анімаційних ефектів відносно інших подій на слайді. Щоб переглянути піктограми часу початку для всіх анімаційних ефектів, клацніть піктограму меню поруч з ефектом і виберіть елемент Приховати розширену часову шкалу.

 • Є кілька типів піктограм, які позначають час початку анімаційних ефектів, зокрема:

  • Запустити клацанням (піктограма миші, як показано тут). Анімація починає відтворюватися, коли ви клацнете мишею.

  • Запустити разом із попереднім (піктограма відсутня). Анімаційний ефект починає відтворюватись одночасно з попереднім ефектом у списку. Цей параметр дозволяє відтворювати кілька ефектів одночасно.

  • Запустити після попереднього (піктограма годинника). Анімаційний ефект починає відтворюватись одразу після попереднього ефекту в списку.

Налаштування параметрів, часу та послідовності анімаційних ефектів

 • Щоб настроїти параметри анімаційних ефектів, на вкладці Анімація в групі Анімація клацніть стрілку праворуч від кнопки Параметри ефектів і виберіть потрібний параметр.

 • На вкладці Анімація можна вказати час початку, тривалість або час затримки анімації.

  • Щоб налаштувати час початку анімації, у групі Хронометраж клацніть стрілку праворуч від меню Початок і виберіть потрібний параметр.

  • Щоб настроїти тривалість анімації, у групі Час введіть потрібну кількість секунд у поле Тривалість.

  • Щоб настроїти затримку перед початком анімації, у групі Час введіть потрібну кількість секунд у поле Затримка.

 • Щоб змінити порядок анімації в списку, в області анімації виберіть потрібний анімаційний ефект і на вкладці Анімація в групі Час у розділі Порядок анімації натисніть кнопку Раніше, щоб відтворювати цю анімацію перед іншою анімацією в списку, або Пізніше, щоб відтворювати цю анімацію після іншої анімації в списку.

Перевірка анімаційного ефекту

Після додавання анімаційних ефектів, щоб перевірити, чи вони працюють, виконайте наведені нижче дії.

 • На вкладці Анімація в групі Попередній перегляд натисніть кнопку Перегляд.

  Група «Попередній перегляд» на вкладці «Анімація».

Огляд анімаційних ефектів

У Microsoft Office PowerPoint 2007 можна використовувати вбудовані анімаційні ефекти або створювати власні. Ви можете застосовувати анімаційні ефекти до окремих слайдів, зразків слайдів і власних макетів слайдів. Докладні відомості про зразки слайдів і власні макети див. в статтях Створення або настроювання зразка слайдів і Макет слайда.

 • Покрокові приклади застосування найпопулярніших анімаційних ефектів до тексту та об’єктів див. в цій статті. Вона також містить відомості щодо:

  • застосування ефектів входу та виходу до пунктів маркірованого списку;

  • застосування звукових ефектів до пунктів маркірованого списку;

  • застосування шляху переміщення до об’єктів;

  • перевірки анімаційних ефектів.

 • Відомості про переходи між слайдами (зокрема, про їхні типи) і додавання звуку до них див. в цій статті.

 • Пов’язані відомості див. в статті Додавання анімації до рисунка SmartArt.

Застосування вбудованих анімаційних ефектів до тексту або об’єкта

 1. Виділіть текст або об’єкт, до якого потрібно застосувати анімацію.

  Під "об’єктом" у цьому контексті слід розуміти будь-який елемент на слайді, зокрема зображення, діаграму або текстове поле. Якщо вибрати об’єкт на слайді, навколо нього з’являться маркери змінення розміру.

 2. На стрічці на вкладці Анімація в групі Анімація виберіть у списку Анімація потрібний анімаційний ефект.

  Вбудовані анімаційні ефекти

  Якщо вибраний об’єкт – текстове поле, у списку Анімація у вас буде два варіанта для кожного типу анімації:

  • Усі разом. Цей анімаційний ефект застосовується для всього тексту одночасно.

  • За абзацами 1 рівня. Анімаційний ефект застосовується по черзі до кожного абзацу текстового поля.

Видалення анімаційного ефекту

 • Виділіть текст або об’єкт, для якого потрібно вилучити анімаційний ефект.

 • На вкладці Анімація в групі Анімація виберіть у списку Анімація пункт Немає.

Створення власних анімаційних ефектів і застосування їх до тексту або об’єктів

Створюйте й застосовуйте власні анімаційні ефекти, щоб краще контролювати час і спосіб їх відтворення. Наприклад, можна зробити так, щоб текст збільшувався або зменшувався, обертався чи мерехтів, або налаштувати анімацію таким чином, щоб під час появи рисунку лунав звук аплодисментів. Ви можете застосувати кілька анімаційних ефектів, наприклад, щоб рядок тексту залетів зі звуком чи без нього, а потім вилетів. Ефекти виділення, входу або виходу можна застосовувати як до вбудованих, так і до настроюваних шляхів переміщення.

Власні анімаційні ефекти можна створювати в області завдань Настроювання анімації. Область завдань Настроювання анімації містить важливі відомості про анімаційний ефект, зокрема його тип, послідовність кількох ефектів і частину тексту, до якого він застосовується.

Область завдань «Настроювання анімації»

1. Піктограми вказують на час початку анімаційного ефекту відносно інших подій на слайді, зокрема:

 • Запустити клацанням (піктограма миші, як показано тут). Анімаційний ефект починає відтворюватися, коли ви клацнете слайд.

 • Запустити разом із попереднім (піктограма відсутня). Анімаційний ефект запускається одночасно з попереднім ефектом у списку (тобто одне клацання запускає два або кілька ефектів).

 • Запустити після попереднього (піктограма годинника). Анімаційний ефект запускається відразу після того, як завершується відтворення попереднього ефекту зі списку (тобто для запуску наступного анімаційного ефекту не потрібно клацати мишею).

2. Виберіть елемент у списку, щоб відобразити піктограму меню (стрілка вниз), і клацніть її, щоб відкрити меню.

3. Числа визначають порядок, у якому відтворюються анімаційні ефекти. Ці числа відповідають позначкам анімованих елементів, які відображаються у звичайному поданні, коли відкрито область завдань Настроювання анімації.

4. Піктограми позначають тип анімаційного ефекту. У цьому прикладі показано ефект виділення.

Елементи з анімацією позначаються на слайді за допомогою недрукованих нумерованих позначок. Ці позначки відповідають ефектам у списку Настроювання анімації та відображаються збоку від тексту або об’єкта. Позначки з’являються лише у звичайному поданні, коли відкрито область завдань Настроювання анімації.

Порада : Покрокові приклади застосування найпопулярніших анімаційних ефектів до тексту та об’єктів див. в цій статті.

Ось як можна застосувати власний анімаційний ефект в Office PowerPoint 2007:

 1. Виділіть текст або об’єкт, до якого потрібно застосувати анімацію.

 2. На вкладці Анімація в групі Анімація натисніть кнопку Настроювання анімації.

 3. В області завдань Настроювання анімації натисніть кнопку Додати ефект і виконайте одну або кілька таких дій:

  • Щоб текст або об’єкт з’являвся з анімацією, наведіть вказівник миші на пункт Вхід і виберіть потрібний варіант.

  • Щоб додати ефект, наприклад обертання, до тексту або об’єкта, який уже відображається на слайді, наведіть вказівник миші на пункт Виділення та виберіть потрібний пункт.

  • Щоб додати ефект, з яким текст або об’єкт залишатиме слайд у певний момент, наведіть вказівник миші на пункт Вихід і виберіть потрібний варіант.

  • Щоб додати ефект, після застосування якого текст або об’єкт рухатиметься за вказаним шаблоном, наведіть вказівник миші на пункт Шляхи переміщення та виберіть потрібний шлях.

 4. Щоб указати, яким чином певний ефект застосовуватиметься до тексту або об’єкта, у списку Настроювання анімації клацніть цей ефект правою кнопкою миші та в контекстному меню виберіть пункт Параметри ефектів.

 5. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб додати анімацію до тексту, виберіть потрібні параметри на вкладках Ефект, Час і Анімація тексту.

  • Щоб додати анімацію до об’єкта, виберіть потрібні параметри на вкладках Ефект і Час.

Ефекти відображаються в списку Настроювання анімації в порядку їх додавання.

Перевірка анімаційного ефекту

Щоб перевірити, чи працюють щойно додані анімаційні ефекти, виконайте такі дії:

 • У нижній частині області завдань Настроювання анімації натисніть кнопку Перегляд.

тестування анімаційних ефектів

Додаткові відомості про анімацію тексту та об’єктів

Доступні анімаційні ефекти чотирьох різних типів:

 • Ефекти типу Вхід – це ефекти поступової появи об’єкта у фокусі, вильоту з краю слайда та вискакування на екран.

 • Ефекти типу Вихід – це ефекти спадання об’єкта за край слайда, зникнення з поля зору або вилітання зі слайда по спіралі.

 • Ефекти типу Виокремлення – це ефекти зменшення або збільшення розміру об’єкта, змінення кольору або обертання об’єкта навколо осі.

 • Ефекти типу Шляхи переміщення – це ефекти, які можна використовувати, щоб переміщати об’єкт угору й униз, ліворуч і праворуч або за траєкторією зірки чи кола. Також можна накреслити власний шлях переміщення.

Будь-який анімаційний ефект можна використовувати окремо або поєднувати з іншими ефектами. Наприклад, якщо застосувати ефект входу Виліт і ефект виокремлення Зміна розміру, можна зробити так, що рядок тексту вилітатиме на екран, збільшуючись. Натисніть кнопку Додати анімацію, щоб додати ефекти, і налаштуйте в області анімації відтворення цього ефекту виокремлення одночасно з попереднім.

У колекції анімаційних ефектів на вкладці Анімація відображаються тільки найпопулярніші ефекти. Щоб отримати додаткові можливості, натисніть кнопку Додати анімацію, прокрутіть униз і виберіть пункт Інші ефекти входу, Інші ефекти виділення, Інші ефекти виходу або Інші шляхи переміщення.

Додаткові анімаційні ефекти в програмі PowerPoint

Див. також

Почергове відображення рядків тексту в PowerPoint

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×