Агрегування в надбудові Power Pivot

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Агрегації наведено спосіб згортання зведення та групування даних. Коли ви починаєте з необробленими даними з таблиць або інших джерел даних, дані набагато плоска, тобто є багато деталей, але його не впорядкувати або згруповані будь-яким чином. Відсутність резюме або структури може зробити це важко знайти шаблони в області даних. Важлива моделювання даних є визначення агрегації спростити, абстрактні та підсумовування шаблонів у відповідь на запитання бізнес.

Найпоширеніші агрегати, наприклад тих, хто використовує AVERAGE, COUNT, DISTINCTCOUNT, MAX, MINабо сума можна створити в міру автоматично за допомогою функції «Автосума». Інші типи агрегати, наприклад AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSабо SUMXповертають таблицю та вимагають формули, створені за допомогою Виразів аналізу даних (DAX).

Основні відомості про агрегування в надбудові Power Pivot

Вибір груп для збирання

Під час збирання даних вони групуються відповідно до таких атрибутів як продукт, ціна, область чи дата, а потім визначається формула, яка працює з усіма даними у групі. Наприклад, якщо створити підсумок за рік, буде створено збирання. Якщо потім створити відношення цього року до попереднього та презентувати це у форматі відсотків, це буде інший тип збирання.

Вибір способу групування даних залежить від бізнес-питання. Наприклад, збирання можуть відповісти на наведені нижче запитання:

Підраховує кількість   Скільки було транзакцій за місяць?

Середнє значення    Який був середній обсяг продажів по продавцю за цей місяць?

Мінімальне та максимальне значення    Які області продажів були в першій п'ятірці продано одиниць?

Щоб створити обчислення для відповіді на ці запитання, потрібно мати докладні дані, що містять числа, які потрібно обчислити чи підсумувати, а числові дані повинні бути певним чином пов’язані з групами, що використовуються для організації результатів.

Якщо дані ще не містить значення, які можна використовувати для групування, як-от категорії продукту або ім'я географічного регіону, де знаходиться магазин, може знадобитися ввести групи до даних за допомогою додавання категорії. Під час створення групи в програмі Excel, потрібно вручну введіть або виберіть елемент групи, яку потрібно використовувати з-поміж стовпців на аркуші. Проте, реляційні системи, ієрархії, наприклад категорії продуктів часто зберігаються в іншу таблицю замість того, чи значення таблиці. Зазвичай таблиці category зв'язана з даними fact яку ключа. Припустімо, ви знайдете, що дані містять ідентифікатори продукту, але не імена продуктів або їх категорії. Щоб додати категорію плоских аркуша Excel, потрібно скопіювати в стовпець, що містить імена категорій. З Power Pivotможна імпортувати таблиці product category до моделі даних, створити зв'язок між таблиці, що містить числових даних і списку категорій продуктів і потім за допомогою категорій, щоб групувати дані. Додаткові відомості про створення зв'язку між таблицями.

Вибір функції для збирання

Визначивши та додавши групування, потрібно вирішити, які математичні функції застосовуватимуться для агрегування. Часто слово "агрегація" використовується як синонім для математичних або статистичних операцій, які застосовуються в агрегаціях, таких як сума, середнє значення, мінімальне значення або кількість. Проте надбудова Power Pivot дає змогу створювати настроювані формули для агрегування, а не тільки використовувати стандартні агрегації, які є в надбудові Power Pivot і програмі Excel.

Наприклад, якщо є однаковий набір значень та групувань, що використовувались у попередніх прикладах, можна створити настроювані обчислення, які відповідатимуть на наведені нижче запитання:

Підраховує кількість фільтром   Скільки було транзакцій за місяць, за винятком вікна завершення місяці обслуговування?

Ступені за допомогою середні значення з часом    Скільки було відсоток збільшено чи зменшено у продажів у порівнянні з тим же періодом часу у минулому році?

Згрупований мінімальне та максимальне значення    Які області продажів були першими для кожної категорії продукту чи для кожного просування продажів?

Додавання збирань до формул та зведених таблиць

Маючи загальне уявлення про те, як потрібно згрупувати дані, щоб вони були значущі, і з якими значеннями потрібно працювати, можна вирішити: будувати зведену таблицю або створити обчислення безпосередньо в таблиці. Надбудова Power Pivot розширює та покращує можливості програми Excel зі створення таких агрегацій, як сума, кількість або середнє значення. У надбудові Power Pivot можна створювати настроювані агрегації у вікні Power Pivot або в області зведеної таблиці Excel.

  • В обчислюваному стовпціможна створити агрегати, що враховують контексті поточного рядка для отримання рядків, пов'язані з іншої таблиці, а потім підсумувати, кількість або середнє значення цих значень у пов'язані рядки.

  • У міруможна створити динамічні агрегати, які за допомогою фільтрів, визначені у формулі і фільтрів введених макет зведеної таблиці та вибір роздільники, заголовки стовпців і рядків. Показники за допомогою стандартної агрегації можна створити в Power Pivot за допомогою функції «Автосума» або за допомогою формули. Також можна створити неявних міри, використовуючи стандартні агрегації зведеної таблиці в програмі Excel.

Додавання групувань до зведеної таблиці

Щоб групувати дані під час розроблення зведеної таблиці, можна перетягнути поля, які представляють групування, категорії чи ієрархії, до розділу стовпців й рядків зведеної таблиці. Потім потрібно перетягнути поля з числовими значеннями до області значень, щоб їх можна було порахувати, усереднити чи підсумувати.

Якщо додавання категорій до зведеної таблиці, але Категорія даних не пов'язані з даними фактів, може відобразитися повідомлення про помилку або властиві результатів. Зазвичай Power Pivot спробує вирішити проблему, автоматичне виявлення і запропонувавши зв'язки. Додаткові відомості про роботу зі зв'язками у зведених таблицях.

Також можна перетягнути поля до роздільників, щоб вибрати для перегляду певні групи даних. Роздільники дають змогу інтерактивно групувати, сортувати та фільтрувати результати у зведеній таблиці.

Робота з групуваннями у формулі

Також можна використовувати групування та категорії для збирання даних, які зберігаються в таблицях, за допомогою створення зв’язків між таблицями, а потім створення формул, які використовують ці зв’язки для пошуку пов’язаних значень.

Іншими словами, якщо потрібно створити формулу, яка групує значення за категорією, потрібно спочатку використати зв’язок, щоб підключити таблицю з детальними даними та таблиці з категоріями, а потім побудувати формулу.

Додаткові відомості про те, як створювати формули, які використовують підстановки можна знайти підстановки у формулах Power Pivot.

Використання фільтрів у збираннях

За допомогою нової функції у Power Pivot є можливість застосування фільтрів для стовпців і таблиць даних, не лише в інтерфейсі користувача та у зведеній таблиці або діаграми, а також дуже формул, що використовується для обчислення агрегації. Фільтри можна використовувати у формулах в обчислюваних стовпцях і в s.

Наприклад, в нових формулах збирання DAX можна вказати як аргумент всю таблицю замість того, щоб вказати значення для підсумовування або підрахування кількості. Якщо не застосувати до цієї таблиці ніякі фільтри, функція збирання працюватиме з усіма значеннями у вказаному стовпці таблиці. Однак у формулах DAX можна створювати динамічний чи статичний фільтр у таблиці, щоб збирання працювало з різною підмножиною даних в залежності від стану фільтра та поточного контексту.

За допомогою об’єднання станів та фільтрів у формулах можна створити збирання, які змінюються в залежності від значень, що вказано у формулах, або які змінюються в залежності від вибору заголовків рядків й стовпців у зведеній таблиці.

Додаткові відомості про Фільтрування даних у формулах.

Порівняння функцій збирання Excel та функцій збирання DAX

В таблиці нижче наведено кілька стандартних функцій агрегування, які є в програмі Excel, а також посилання на опис реалізації цих функцій у надбудові Power Pivot. Версії DAX цих функцій працюють подібно до версій Excel і мають лише кілька незначних відмінностей у синтаксисі та обробці певних типів даних.

Стандартні функції збирання

Функція

Використання

СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ

Повертає середнє значення (середнє арифметичне) усіх чисел у стовпці.

AVERAGEA

Повертає середнє значення (середнє арифметичне) усіх значень у стовпці. Обробляє текст і нечислові значення.

ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ

Рахує кількість числових значень у стовпці.

COUNTA

Рахує кількість непустих значень у стовпці.

MAX

Повертає найбільше числове значення у стовпці.

MAXX

Повертає найбільше значення з набору виразів, обчислених через таблицю.

ФУНКЦІЇ MIN

Повертає найменше числове значення у стовпці.

MINX

Повертає найменше значення з набору виразів, обчислених через таблицю.

СУМА

Додає всі числа у стовпці.

Функції збирання DAX

До формул DAX входять функції збирання, які надають змогу вказати таблицю, з якою виконуватиметься збирання. Таким чином ці функції дають змогу створити вираз, який динамічно визначатиме дані для збирання, замість того, щоб просто додати чи усереднити значення у стовпці.

У таблиці нижче наведено список функцій збирання, доступних у формулах DAX.

Функція

Використання

AVERAGEX

Усереднює набір виразів, обчислених у таблиці.

COUNTAX

Рахує кількість наборів виразів, обчислених у таблиці.

COUNTBLANK

Рахує кількість пустих значень у стовпці.

COUNTX

Рахує загальну кількість рядків у таблиці.

COUNTROWS

Рахує кількість рядків, повернутих з такої вкладеної функції таблиці як функція фільтра.

SUMX

Повертає суму з набору виразів, обчислених через таблицю.

Відмінності між функціями збирання DAX та Excel

Хоча ці функції ті ж імена, як їх колеги Excel, вони використовують Power Pivotаналітики в пам'яті обробник і переписати для роботи з таблицями та стовпцями. Не можна використовувати у формулі DAX у книзі Excel та навпаки. Їх можна використовувати лише у вікні Power Pivot та у зведених таблицях, на основі Power Pivot даних. Крім того, хоча функції мають однакові імена, поведінку можуть різнитися. Щоб отримати додаткові відомості перегляньте розділи посилання окрему функцію.

Спосіб обчислення стовпців у збиранні також різниться від способу обробки збирань програмою Excel. Приклад може допомогти ілюструвати.

Допустимо, потрібно отримати суму значень у стовпці "Обсяг" у таблиці "Продажі". Створюється наведена нижче формула:

=SUM('Sales'[Amount])

У разі найпростіший функцію отримує значення з одного стовпця невідфільтрованого і результат – так само, як і в Excel, що завжди тільки додає значення у стовпці, обсяг. Проте в Power Pivot, формула інтерпретується як "отримати значення сума для кожного рядка таблиці Продажі" а потім додайте ці окремих значень. Power Pivot обчислює кожний рядок, над якими агрегації виконується обчислення одне скалярне значення для кожного рядка і потім виконує агрегації на основі цих значень. Тому результат формули можна різних фільтрів, застосованих до таблиці або значення обчислені на основі інших агрегати, які можуть бути відфільтровані. Додаткові відомості про контекст у формулах DAX.

Функції часового аналізу DAX

На додачу до таблиці функціями збирання описано в попередньому розділі DAX має агрегації функції, які працюють із дати і часу ви вказали, надавати вбудовані часового аналізу. Ці функції використовувати діапазонів дат, щоб отримати пов'язаних значень і Агрегація значення. Можна також порівняти значень різних діапазонів дат.

У таблиці нижче наведено список функцій часового аналізу, які можна використовувати для збирання.

Функція

Використання

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Обчислює значення в календарному кінці заданого періоду.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Обчислює значення в календарному кінці періоду до заданого періоду.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Обчислює значення через інтервал, який починається у перший день періоду та закінчується в найпізнішу дату у вказаному стовпці дат.

Інші функції, у розділі функції часового аналізу (Функції часового аналізу), які функції, які можна використовувати для отримання дати або настроюваних діапазонів дат для використання в збирання. Наприклад, можна функція DATESINPERIOD використовується для повернення діапазон дат та за допомогою цього набору дати як аргумент іншу функцію для обчислення настроювані збирання лише ті дат.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×