Автоматичне вставлення даних у клітинки аркуша

Автоматичне вставлення даних у клітинки аркуша

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Замість введення даних вручну на аркуші можна скористатися функцією автозаповнення, щоб підставити в клітинки дані, що відповідають певній структурі або створені на основі даних інших клітинок.

У цій статті не пояснюється, як вводити дані вручну або як вводити дані одночасно на кількох аркуша. Додаткові відомості про введення даних вручну див. у статті Введення даних у клітинки аркуша вручну.

Автоматичне повторення значень, уже наявних у стовпці

Якщо введені в клітинку перші символи збігаються з записом, який розташовано в цьому стовпці, решту символів буде автоматично введено програмою Excel. Автоматично доповнюються лише записи, які містять текст або сполучення тексту та чисел. Записи, які містять лише числа, дати та час, не доповнюються автоматично.

Коли програма Excel заповнить текст, який ви почали вводити, виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Щоб прийняти запропонований запис, натисніть клавішу Enter.

  Заповнений запис точно збігатиметься з наявним записом.

 • Щоб замінити символи, які було введено автоматично, введіть символи вручну.

 • Щоб видалити символи, які було введено автоматично, натисніть клавішу Backspace.

Примітка.: 

 • Запис буде доповнено лише за умови, що курсор розташовано в кінці вже наявного вмісту в поточній клітинці.

 • У Microsoft Excel потенційні елементи для автозаповнення беруться з того самого стовпця, у якому розташовано активна клітинка. Елементи, що повторюються в рядку, автоматично не доповнюються.

Активування або вимкнення автоматичного доповнення значень клітинок

Якщо значення клітинок у програмі Excel не потрібно заповнювати автоматично, вимкніть цю функцію.

 1. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри.

 2. Виберіть розділ Додатково, а потім у групі Параметри редагування встановіть або зніміть прапорець Автозавершення значень клітинок, щоб увімкнути або вимкнути автоматичне доповнення значень у клітинках.

Заповнення суміжних клітинок даними за допомогою маркера заповнення

Проте, для швидкого заповнення кількох типів рядів даних можна виділити потрібні клітинки та перетягнути маркер заповнення Маркер заповнення . Щоб скористатися маркером заповнення, виділіть клітинку, яку слід використовувати як основу для заповнення інших клітинок, а потім протягніть маркер заповнення впоперек або вздовж клітинок, які потрібно заповнити.

Маркер заповнення відображається за промовчанням, але його можна приховати або відобразити, якщо його приховано.

Після перетягування маркера заповнення відобразиться кнопка Параметри автозаповнення. Якщо не потрібно відображати кнопку Параметри автозаповнення після кожного перетягування маркера заповнення, вимкніть її. Аналогічно, якщо кнопка Параметри автозаповнення не відображається під час перетягування маркера заповнення, її можна ввімкнути.

Відображення та приховання маркера заповнення

 1. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри.

 2. Виберіть пункт Додатково, потім у розділі Параметри редагування зніміть або встановіть прапорець Увімкнути керування заповненням і перетягуванням клітинок, щоб відобразити або приховати маркер заповнення.

 3. Щоб запобігти замінюванню наявних даних під час перетягування маркера заповнення, установіть прапорець Оповіщати перед перезаписом клітинок. Якщо не потрібно відображати повідомлення щодо перезаписування заповнених клітинок, цей прапорець можна зняти.

Перетягування маркера заповнення для заповнення даними суміжних клітинок

 1. Виділіть клітинки з даними, якими потрібно заповнити суміжні клітинки.

 2. Перетягніть маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити.

 3. Щоб змінити спосіб заповнення виділення натисніть кнопку Параметри автозаповнення Зображення кнопки та виберіть потрібний параметр.

  Наприклад, за бажання можна заповнювати лише формат клітинок, натиснувши вибравши параметр Заповнити лише формати, або лише вміст клітинки, вибравши параметр Заповнити лише значення.

Примітка.: Якщо маркер заповнення перетягнуто вгору або ліворуч від виділення, а курсор зупинено у виділених клітинках, не доходячи до першого стовпця або верхнього рядка виділення, дані всередині виділення буде видалено. Перед тим, як відпустити кнопку миші, перетягніть маркер заповнення за межі виділеної області.

Увімкнення та вимкнення кнопки «Параметри автозаповнення»

 1. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри.

 2. Виберіть вкладку Додатково та в розділі Вирізання, копіювання та вставлення встановіть або зніміть прапорець Відображати кнопку параметрів вставлення під час вставлення вмісту, щоб активувати або вимкнути цей параметр.

Заповнення даними суміжних клітинок за допомогою команди заповнення

За допомогою команди Заповнити можна заповнити активну клітинку або виділений діапазон вмістом сусідньої клітинки або діапазону.

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб заповнити активну клітинку вмістом сусідньої клітинки, виділіть пусту клітинку під, над, ліворуч або праворуч від клітинки, що містить дані, які слід використати для заповнення пустої клітинки.

  • Щоб заповнити кілька сусідніх клітинок, виділіть клітинку із вмістом, яким потрібно заповнити сусідні клітинки, а також сусідні клітинки, які потрібно заповнити цим вмістом.

 2. На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Заповнити й виберіть пункт Вниз, Праворуч, Вгору або Ліворуч.

Група ''Клітинки'' на вкладці ''Основне''

Сполучення клавіш   . Щоб швидко заповнити клітинку вмістом сусідньої клітинки, можна натиснути сполучення клавіш Ctrl+D для заповнення з клітинки, яку розташовано вгорі, або Ctrl+R із клітинки, яку розташовано ліворуч від неї.

Заповнення формулами суміжних клітинок

 1. Виділіть клітинки з формулами, які потрібно вставити в суміжні клітинки.

 2. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити даними.

 3. Для вибору способу заповнення виділення натисніть кнопку Параметри автозаповнення Зображення кнопки та виберіть потрібний параметр.

  Примітка.: Якщо не ввімкнуто автоматичне обчислення книги, після заповнення клітинок формули не переобчислюються. Щоб перевірити параметри обчислення книги, зробіть ось що.

 4. Клацніть вкладку Файл.

 5. У розділі Excel виберіть пункт Параметри та перейдіть до категорії Формули.

 6. У розділі Параметри обчислення перегляньте стан поруч із написом Обчислення робочої книги.

  • Автоматично.    Формули переобчислюються автоматично.

  • Автоматично, крім таблиць даних.    Переобчислюються формули, розташовані не в таблиці даних.

  • Вручну.    Формули ніколи не переобчислюються автоматично.

  • Обчислити робочу книгу повторно перед збереженням.    Цей параметр доступний, лише якщо для параметра Обчислення робочої книги задано значення Вручну. Якщо установити цей прапорець, формули не переобчислюватимуться автоматично, доки не буде збережено книгу. Зауважте, збереження книги можуть спричиняти деякі інші дії, наприклад використання команди Надіслати.

   Примітки.: 

   • У активну клітинку також можна вставити формулу з суміжної клітинки, скориставшись командою Заповнити (на вкладці Основне у групі Редагування). Також можна натиснути сполучення клавіш Ctrl+D для заповнення клітинки, що розташована нижче від клітинки з формулою, або Ctrl+R для заповнення клітинки, що розташована праворуч від клітинки з формулою.

   • Можна автоматично заповнити клітинки формулою згори донизу для всіх суміжних клітинок, до яких вона застосовується, двічі клацнувши маркер заповнення першої клітинки з формулою. Наприклад, у клітинках A1:A15 і B1:B15 містяться числа, а у клітинці C1 ? формулу =A1+B1. Щоб скопіювати цю формулу у клітинки C2:C15, виділіть клітинку C1 і двічі клацніть маркер заповнення.

Заповнення клітинок рядами цифр, датами або іншими вбудованими елементами

Клітинки діапазону можна швидко заповнити рядом чисел або дат або вбудованими рядами днів, тижнів, місяців або років, скориставшись маркером заповнення або командо Заповнити.

Заповнення клітинок рядами за допомогою маркера заповнення

 1. Виділіть першу клітинку в діапазоні, який потрібно заповнити.

 2. Введіть початкове значення для ряду.

 3. Для створення шаблону введіть значення в наступній клітинці.

  Наприклад, якщо потрібно ввести ряд чисел 1, 2, 3, 4, 5..., введіть 1 і 2 в перших двох клітинках. Якщо потрібно ввести ряд 2, 4, 6, 8..., введіть 2 та 4. Якщо потрібно ввести ряд 2, 2, 2, 2..., не заповнюйте другу клітинку.

 4. Виділіть клітинку або клітинки, які містять початкові значення.

 5. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через діапазон, який потрібно заповнити.

  Щоб заповнити дані в порядку зростання, перетягніть маркер униз або вправо. Щоб заповнити дані в порядку спадання – угору або вліво.

  Примітка.: 

 6. Можна також задати тип ряду елементів, перетягнувши маркер заповнення правою кнопкою миші через діапазон та вибравши відповідну команду в контекстне меню. Наприклад, якщо початкове значення ? дата "січ.2007", виберіть команду Заповнити по місяцях, щоб отримати ряд "лют.2007", "бер.2007" тощо. Щоб отримати ряд "січ.2007", "січ.2008" тощо виберіть команду Заповнити по роках.

 7. Якщо виділення містить цифри, можна задати тип ряду, який потрібно створити.

 8. Можна заборонити автозаповнення ряду, якщо утримувати натиснутою клавішу Ctrl під час перетягування маркера заповнення для двох чи кількох виділених клітинок. Виділені значення буде скопійовано в суміжні клітинки замість розширення ряду значень.

Заповнення клітинок рядами за допомогою команди заповнення

 1. Виділіть першу клітинку в діапазоні, який потрібно заповнити.

 2. Введіть початкове значення для ряду.

 3. На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Заповнити й виберіть пункт Прогресія.

  Група ''Клітинки'' на вкладці ''Основне''

 4. У розділі Тип виберіть один із таких параметрів:

  • Арифметична –    створення ряду, який обчислюється додаванням значення в полі Крок почергово до значення кожної клітинки.

  • Геометрична –    створення ряду, який обчислюється множенням значення в полі Крок почергово на значення кожної клітинки.

  • Дата –    створення ряду, у якому дані заповнюються зі зростанням на значення, яке наведено в полі Крок і залежать від заданої в розділі Одиниці одиниці часу.

  • Автозаповнення –    створення автозаповнення для ряду, який надає такі самі результати, що й перетягування маркера заповнення.

 5. Щоб задати структуру ряду, введіть потрібні значення в полях Крок і Граничне значення.

Приклади рядів, які можна заповнити автоматично

Під час введення рядів значень область виділення розширюється, як показано у таблиці нижче. У цій таблиці елементи, розділені комами, містяться в окремих суміжних клітинках аркуша.

Вихідні виділені значення

Продовження ряду

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Пн

Вт, Ср, Чт,...

понеділок

вівторок, середа, четвер,...

січ.

лют., бер., кві.,...

січ., кві.

лип., жов., січ.,...

січ-07, квіт-07

лип-07, жов-07, січ-08,...

15 січ., 15 квіт.

15 лип., 15 жовт.,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1 січ., 1 берез.

1 трав., 1 лип., 1 верес.,...

ІІІ квартал (також кв.3 або 3-й квартал)

ІV квартал, І квартал, ІІ квартал,...

текст1, текстA

текст2, текстA, текст3, текстA,...

Період 1

Період 2, Період 3,...

Продукт 1

Продукт 2, Продукт 3,...

Заповнення клітинок даними за допомогою настроюваного заповнення рядами значень

Щоб спростити введення певної послідовності даних (наприклад, списку імен або областей продажу), можна створити настроюване заповнення ряду значень. Настроюване заповнення ряду значень можна створити на основі наявних на аркуші елементів або нового списку. Вбудовані настроювані заповнення ряду значень (наприклад, для місяців або днів) не можна змінити або видалити, але настроювані заповнення ряду значень змінювати й видаляти можна.

Примітка.: Настроюваний список може містити лише текст або сполучення тексту та чисел.

Використання настроюваного ряду заповнення, створеного на основі наявного списку елементів

 1. Виділіть на аркуші список елементів, які потрібно використати для заповнення ряду значень.

 2. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри.

 3. Перейдіть на вкладку Додатково та в розділі Загальні натисніть кнопку Редагувати користувацькі списки.

 4. Переконайтеся, що посилання на клітинку виділеного списку елементів відображено в полі Імпорт списку із клітинок, а потім натисніть кнопку Імпорт.

  Елементи з виділеного списку буде додано до поля Списки.

 5. Натисніть кнопку ОК двічі.

 6. Виділіть на аркуші клітинку та введіть елемент у настроюване заповнення ряду значень, з якого потрібно почати список.

 7. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити даними.

Використання настроюваного ряду заповнення, створеного на основі нового списку елементів

 1. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри.

 2. Перейдіть на вкладку Додатково та в розділі Загальні натисніть кнопку Редагувати користувацькі списки.

 3. У полі Списки виберіть пункт НОВИЙ СПИСОК і введіть записи в полі Елементи списку, починаючи з першого.

 4. Після кожного запису натискайте клавішу Enter.

 5. Ввівши всі елементи списку, натисніть кнопку Додати, а потім двічі натисніть кнопку ОК.

 6. Виділіть на аркуші клітинку та введіть елемент у настроюване заповнення ряду значень, з якого потрібно почати список.

 7. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити даними.

Змінення та видалення настроюваного заповнення ряду значень

 1. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри.

 2. Перейдіть до категорії Додатково та в розділі Загальні натисніть кнопку Редагувати користувацькі списки.

 3. У полі Списки виділіть список, який потрібно змінити або видалити, а потім виконайте одну з таких дій:

  • Щоб змінити заповнення ряду значень, введіть потрібні зміни в полі Елементи списку та натисніть кнопку Додати.

  • Щоб видалити заповнення ряду значень, натисніть кнопку Видалити.

У цій статті не пояснюється, як вводити дані вручну або як вводити дані одночасно на кількох аркуша. Додаткові відомості про введення даних вручну див. у статті Введення даних у клітинки аркуша вручну.

Автоматичне повторення значень, уже наявних у стовпці

Якщо введені в клітинку перші символи збігаються з записом, який розташовано в цьому стовпці, решту символів буде автоматично введено програмою Excel. Автоматично доповнюються лише записи, які містять текст або сполучення тексту та чисел. Записи, які містять лише числа, дати та час, не доповнюються автоматично.

Коли програма Excel заповнить текст, який ви почали вводити, виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Щоб прийняти запропонований запис, натисніть клавішу Enter.

  Заповнений запис точно збігатиметься з наявним записом.

 • Щоб замінити символи, які було введено автоматично, введіть символи вручну.

 • Щоб видалити автоматично введені символи, натисніть клавішу Backspace.

Примітки.: 

 • Запис буде доповнено лише за умови, що курсор розташовано в кінці вже наявного вмісту в поточній клітинці.

 • У Microsoft Excel потенційні елементи для автозаповнення беруться з того самого стовпця, у якому розташовано активна клітинка. Елементи, що повторюються в рядку, автоматично не доповнюються.

Вимкнення автоматичного заповнення значень клітинок

Якщо значення клітинок у програмі Excel не потрібно заповнювати автоматично, вимкніть цю функцію.

 1. Перейдіть на вкладку Файл.

 2. Виберіть пункт Параметри.

 3. Виберіть пункт Додатково, а потім у розділі Параметри редагування встановіть або зніміть прапорець Автозавершення значень клітинок, щоб увімкнути або вимкнути автоматичне заповнення значень у клітинках.

Заповнення даних за допомогою маркера заповнення

Проте, для швидкого заповнення кількох типів рядів даних можна виділити потрібні клітинки та перетягнути маркер заповнення Маркер заповнення . Щоб скористатися маркером заповнення, виділіть клітинку, яку слід використовувати як основу для заповнення інших клітинок, а потім протягніть маркер заповнення впоперек або вздовж клітинок, які потрібно заповнити.

Приховання та відображення маркера заповнення

Маркер заповнення відображається за замовчуванням, але його можна приховати або відобразити, якщо його приховано.

 1. Перейдіть на вкладку Файл.

 2. Виберіть пункт Параметри.

 3. Виберіть пункт Додатково, а потім у розділі Параметри редагування зніміть або встановіть прапорець Увімкнути керування заповненням і перетягуванням клітинок, щоб приховати або відобразити маркер заповнення.

 4. Щоб запобігти замінюванню наявних даних під час перетягування маркера заповнення, установіть прапорець Оповіщати перед перезаписом клітинок. Якщо не потрібно відображати повідомлення щодо перезаписування заповнених клітинок, цей прапорець можна зняти.

Налаштування параметрів автозаповнення виділеного фрагмента

Під час перетягування маркера заповнення з’являється кнопка Параметри автозаповнення Зображення кнопки , яка дає змогу налаштувати заповнення виділеного фрагмента. Наприклад, за бажання можна заповнювати лише формат клітинок, натиснувши вибравши параметр Заповнити лише формати, або лише вміст клітинки, вибравши параметр Заповнити лише значення.

Увімкнення та вимкнення кнопки "Параметри автозаповнення"

Якщо кнопку Параметри автозаповнення не потрібно відображати після кожного перетягування маркера заповнення, вимкніть її. Аналогічно, якщо кнопка Параметри автозаповнення не відображається під час перетягування маркера заповнення, її можна активувати.

 1. Перейдіть на вкладку Файл.

 2. Виберіть пункт Параметри.

 3. Виберіть вкладку Додатково та в розділі Вирізання, копіювання та вставлення зніміть прапорець Відображати кнопку параметрів вставлення під час вставлення вмісту.

Заповнення суміжних клітинок даними за допомогою команди "Заповнити"

За допомогою команди Заповнити можна заповнити активну клітинку або виділений діапазон вмістом сусідньої клітинки або діапазону. Крім того, ви можете швидко заповнити сусідні клітинки, перетягнувши маркер заповнення маркер заповнення Маркер заповнення .

Заповнення активної клітинки вмістом сусідньої клітинки

 1. Виділіть пусту клітинку під, над, ліворуч або праворуч від клітинки, що містить дані, які слід використати для заповнення пустої клітинки.

 2. На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Заповнити й виберіть пункт Вниз, Праворуч, Вгору або Ліворуч.

Група ''Клітинки'' на вкладці ''Основне''

Порада.: Щоб швидко заповнити клітинку вмістом сусідньої клітинки, можна натиснути сполучення клавіш Ctrl+D для заповнення з клітинки, яку розташовано вгорі, або Ctrl+R із клітинки, яку розташовано ліворуч від неї. Щоб заповнити клітинку вмістом розташованої під нею клітинки (тобто знизу вгору), на вкладці Основне в групі Редагування клацніть Заповнити, а потім – Вгору. Щоб заповнити клітинку вмістом клітинки праворуч від неї (тобто в напрямку вліво), на вкладці Основне в групі Редагування клацніть Заповнити, а потім – Ліворуч.

Перетягування маркера заповнення для заповнення суміжних клітинок даними

 1. Виділіть клітинки з даними, якими потрібно заповнити суміжні клітинки.

 2. Перетягніть маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити.

 3. Щоб змінити спосіб заповнення виділення натисніть кнопку Параметри автозаповнення Зображення кнопки та виберіть потрібний параметр.

Примітка.: Якщо маркер заповнення перетягнуто вгору або ліворуч від виділення, а курсор зупинено у виділених клітинках, не доходячи до першого стовпця або верхнього рядка виділення, дані всередині виділення буде видалено. Перед тим, як відпустити кнопку миші, перетягніть маркер заповнення за межі виділеної області.

Заповнення суміжних клітинок формулами

 1. Виділіть клітинки з формулами, які потрібно вставити в суміжні клітинки.

 2. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити даними.

 3. Для вибору способу заповнення виділення натисніть кнопку Параметри автозаповнення Зображення кнопки та виберіть потрібний параметр.

  Примітка.: Якщо не ввімкнуто автоматичне обчислення книги, після заповнення клітинок формули не переобчислюються. Щоб перевірити параметри обчислення книги, зробіть ось що.

 4. Клацніть вкладку Файл.

 5. У розділі Excel виберіть пункт Параметри та перейдіть до категорії Формули.

 6. У розділі Параметри обчислення перегляньте стан поруч із написом Обчислення робочої книги.

  • Автоматично.    Формули переобчислюються автоматично.

  • Автоматично, крім таблиць даних.    Переобчислюються формули, розташовані не в таблиці даних.

  • Вручну.    Формули ніколи не переобчислюються автоматично.

  • Обчислити робочу книгу повторно перед збереженням.    Цей параметр доступний, лише якщо для параметра Обчислення робочої книги задано значення Вручну. Якщо установити цей прапорець, формули не переобчислюватимуться автоматично, доки не буде збережено книгу. Зауважте, збереження книги можуть спричиняти деякі інші дії, наприклад використання команди Надіслати.

Поради

 • У активну клітинку також можна вставити формулу із сусідньої клітинки, скориставшись командою Заповнити (на вкладці Основне в групі Редагування). Також можна натиснути сполучення клавіш Ctrl+D для заповнення клітинки, що розташована нижче від клітинки з формулою, або Ctrl+R для заповнення клітинки, що розташована праворуч від клітинки з формулою.

 • Можна автоматично заповнити клітинки формулою згори донизу для всіх суміжних клітинок, до яких вона застосовується, двічі клацнувши маркер заповнення першої клітинки з формулою. Наприклад, у клітинках A1:A15 і B1:B15 містяться числа, а у клітинці C1 ? формулу =A1+B1. Щоб скопіювати цю формулу у клітинки C2:C15, виділіть клітинку C1 і двічі клацніть маркер заповнення.

Заповнення клітинок рядами цифр, датами або іншими вбудованими елементами

Використовуючи маркер заповнення, ви можете швидко заповнити клітинки діапазону рядом чисел або дат або вбудованими рядами днів, тижнів, місяців або років.

 1. Виділіть першу клітинку в діапазоні, який потрібно заповнити.

 2. Введіть початкове значення для ряду.

 3. Для створення шаблону введіть значення в наступній клітинці.

  Наприклад, якщо потрібно ввести ряд чисел 1, 2, 3, 4, 5..., введіть 1 і 2 в перших двох клітинках. Якщо потрібно ввести ряд 2, 4, 6, 8..., введіть 2 та 4. Якщо потрібно ввести ряд 2, 2, 2, 2..., не заповнюйте другу клітинку.

Інші приклади рядів, які можна заповнити

Під час введення рядів значень область виділення розширюється, як показано у таблиці нижче. У цій таблиці елементи, розділені комами, містяться в окремих суміжних клітинках аркуша.

Вихідні виділені значення

Продовження ряду

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Пн

Вт, Ср, Чт,...

понеділок

вівторок, середа, четвер,...

січ.

лют., бер., кві.,...

січ., кві.

лип., жов., січ.,...

січ-07, квіт-07

лип-07, жов-07, січ-08,...

15 січ., 15 квіт.

15 лип., 15 жовт.,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1 січ., 1 берез.

1 трав., 1 лип., 1 верес.,...

ІІІ квартал (також кв.3 або 3-й квартал)

ІV квартал, І квартал, ІІ квартал,...

текст1, текстA

текст2, текстA, текст3, текстA,...

Період 1

Період 2, Період 3,...

Продукт 1

Продукт 2, Продукт 3,...

 1. Виділіть клітинку або клітинки, які містять початкові значення.

 2. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через діапазон, який потрібно заповнити.

  Щоб заповнити дані в порядку зростання, перетягніть маркер униз або вправо. Щоб заповнити дані в порядку спадання – угору або вліво.

Поради

 • Можна також задати тип ряду елементів, перетягнувши маркер заповнення правою кнопкою миші через діапазон та вибравши відповідну команду в контекстне меню. Наприклад, якщо початкове значення ? дата "січ.2007", виберіть команду Заповнити по місяцях, щоб отримати ряд "лют.2007", "бер.2007" тощо. Щоб отримати ряд "січ.2007", "січ.2008" тощо виберіть команду Заповнити по роках.

 • Якщо виділення містить цифри, можна задати тип ряду, який потрібно створити.

Заповнення клітинок низкою чисел

 1. На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Заповнити й виберіть пункт Прогресія.

  Група ''Клітинки'' на вкладці ''Основне''

 2. У розділі Тип виберіть один із таких параметрів:

  • Арифметична –    створення ряду, який обчислюється додаванням значення в полі Крок почергово до значення кожної клітинки.

  • Геометрична –    створення ряду, який обчислюється множенням значення в полі Крок почергово на значення кожної клітинки.

  • Дата –    створення ряду, у якому дані заповнюються зі зростанням на значення, яке наведено в полі Крок і залежать від заданої в розділі Одиниці одиниці часу.

  • Автозаповнення –    створення автозаповнення для ряду, який надає такі самі результати, що й перетягування маркера заповнення.

 3. Можна заборонити автозаповнення ряду, якщо утримувати натиснутою клавішу Ctrl під час перетягування маркера заповнення для двох або кількох виділених клітинок. Виділені значення буде скопійовано в сусідні клітинки замість розширення ряду значень.

Заповнення клітинок даними за допомогою настроюваних рядів заповнення

Щоб спростити введення певної послідовності даних (наприклад, списку імен або областей продажу), можна створити настроюване заповнення ряду значень. Настроюване заповнення ряду значень можна створити на основі наявних на аркуші елементів або нового списку. Вбудовані настроювані заповнення ряду значень (наприклад, для місяців або днів) не можна змінити або видалити, але настроювані заповнення ряду значень змінювати й видаляти можна.

Примітка.: Настроюваний список може містити лише текст або сполучення тексту та чисел. Щоб використовувати настроюваний список, який містить лише числа, наприклад від 0 до 100, потрібно спочатку створити список чисел, відформатованих як текст.

Форматування чисел як тексту

 1. Виділіть достатню кількість клітинок для списку номерів, які потрібно відформатувати як текст.

 2. На вкладці Основне в групі Число клацніть стрілку в полі Числовий формат і виберіть пункт Текстовий.

Зображення стрічки в Excel

Порада.: Щоб відобразити в списку формат Текстовий, може знадобитися клацнути Інші числові формати.

 1. Введіть список чисел у відформатованих клітинках.

Використання настроюваного ряду заповнення, створеного на основі наявного списку елементів

 1. Виділіть на аркуші список елементів, які потрібно використати для заповнення ряду значень.

 2. Перейдіть на вкладку Файл.

 3. Виберіть пункт Параметри.

 4. Перейдіть на вкладку Додатково та в розділі Загальні натисніть кнопку Редагувати користувацькі списки.

 5. Переконайтеся, що посилання на клітинку виділеного списку елементів відображено в полі Імпорт списку із клітинок, а потім натисніть кнопку Імпорт.

  Елементи з виділеного списку буде додано до поля Списки.

 6. Натисніть кнопку ОК двічі.

 7. Виділіть на аркуші клітинку та введіть елемент у настроюване заповнення ряду значень, з якого потрібно почати список.

 8. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити даними.

Використання спеціального ряду заповнення, створеного на основі нового списку елементів

 1. Перейдіть на вкладку Файл.

 2. Виберіть пункт Параметри.

 3. Перейдіть на вкладку Додатково та в розділі Загальні натисніть кнопку Редагувати користувацькі списки.

 4. У полі Списки виберіть пункт НОВИЙ СПИСОК і введіть записи в полі Елементи списку, починаючи з першого.

 5. Після кожного запису натискайте клавішу Enter.

 6. Ввівши всі елементи списку, натисніть кнопку Додати, а потім двічі натисніть кнопку ОК.

 7. Виділіть на аркуші клітинку та введіть елемент у настроюване заповнення ряду значень, з якого потрібно почати список.

 8. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити даними.

Змінення та видалення спеціального ряду заповнення

 1. Перейдіть на вкладку Файл.

 2. Виберіть пункт Параметри.

 3. Перейдіть до категорії Додатково та в розділі Загальні натисніть кнопку Редагувати користувацькі списки.

 4. У полі Списки виділіть список, який потрібно змінити або видалити, а потім виконайте одну з таких дій:

  • Щоб змінити заповнення ряду значень, введіть потрібні зміни в полі Елементи списку та натисніть кнопку Додати.

  • Щоб видалити заповнення ряду значень, натисніть кнопку Видалити.

На початок сторінки

Замість введення даних вручну на аркуші можна скористатися функцією автозаповнення, щоб підставити в клітинки дані, що відповідають певній структурі або створені на основі даних інших клітинок. У цій статті не пояснюється, як вводити дані вручну або одночасно на кількох аркушах. Відомості про введення даних вручну див. в цій статті.

Автоматичне повторення значень, уже наявних у стовпці

Якщо введені в клітинку перші символи збігаються з записом, який розташовано в цьому стовпці, решту символів буде автоматично введено програмою Excel. Автоматично доповнюються лише записи, які містять текст або сполучення тексту та чисел. Записи, які містять лише числа, дати та час, не доповнюються автоматично.

Коли програма Excel заповнить текст, який ви почали вводити, виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Щоб прийняти запропонований запис, натисніть клавішу Enter.

  Заповнений запис точно збігатиметься з наявним записом.

 • Щоб замінити символи, які було введено автоматично, введіть символи вручну.

 • Щоб видалити автоматично введені символи, натисніть клавішу Backspace.

Примітки.: 

 • Запис буде доповнено лише за умови, що курсор розташовано в кінці вже наявного вмісту в поточній клітинці.

 • У Microsoft Excel потенційні елементи для автозаповнення беруться з того самого стовпця, у якому розташовано активна клітинка. Елементи, що повторюються в рядку, автоматично не доповнюються.

Вимкнення автоматичного заповнення значень клітинок

Якщо значення клітинок в Excel не потрібно заповнювати автоматично, вимкніть цю функцію.

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – Параметри Excel.

 2. Виберіть пункт Додатково, а потім у розділі Параметри редагування встановіть або зніміть прапорець Автозавершення значень клітинок, щоб увімкнути або вимкнути автоматичне заповнення значень у клітинках.

Заповнення даних за допомогою маркера заповнення

Проте, для швидкого заповнення кількох типів рядів даних можна виділити потрібні клітинки та перетягнути маркер заповнення Маркер заповнення . Щоб скористатися маркером заповнення, виділіть клітинку, яку слід використовувати як основу для заповнення інших клітинок, а потім протягніть маркер заповнення впоперек або вздовж клітинок, які потрібно заповнити.

Приховання та відображення маркера заповнення

Маркер заповнення відображається за замовчуванням, але його можна приховати або відобразити, якщо його приховано.

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – Параметри Excel.

 2. Виберіть пункт Додатково, а потім у розділі Параметри редагування зніміть або встановіть прапорець Увімкнути керування заповненням і перетягуванням клітинок, щоб приховати або відобразити маркер заповнення.

 3. Щоб запобігти замінюванню наявних даних під час перетягування маркера заповнення, установіть прапорець Оповіщати перед перезаписом клітинок. Якщо не потрібно відображати повідомлення щодо перезаписування заповнених клітинок, цей прапорець можна зняти.

Налаштування параметрів автозаповнення виділеного фрагмента

Під час перетягування маркера заповнення з’являється кнопка Параметри автозаповнення Зображення кнопки , яка дає змогу налаштувати заповнення виділеного фрагмента. Наприклад, за бажання можна заповнювати лише формат клітинок, натиснувши вибравши параметр Заповнити лише формати, або лише вміст клітинки, вибравши параметр Заповнити лише значення.

Увімкнення та вимкнення кнопки "Параметри автозаповнення"

Якщо кнопку Параметри автозаповнення не потрібно відображати після кожного перетягування маркера заповнення, вимкніть її. Аналогічно, якщо кнопка Параметри автозаповнення не відображається під час перетягування маркера заповнення, її можна ввімкнути.

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – Параметри Excel.

 2. Виберіть вкладку Додатково та в розділі Вирізання, копіювання та вставлення зніміть прапорець Відображати меню параметрів вставлення.

Заповнення суміжних клітинок даними за допомогою команди "Заповнити"

За допомогою команди Заповнити можна заповнити активну клітинку або виділений діапазон вмістом сусідньої клітинки або діапазону. Крім того, ви можете швидко заповнити сусідні клітинки, перетягнувши маркер заповнення маркер заповнення Маркер заповнення .

Заповнення активної клітинки вмістом сусідньої клітинки

 1. Виділіть пусту клітинку під, над, ліворуч або праворуч від клітинки, що містить дані, які слід використати для заповнення пустої клітинки.

 2. На вкладці Основне в групі Редагування натисніть кнопку Заповнити й виберіть пункт Вниз, Праворуч, Вгору або Ліворуч.

  Зображення стрічки Excel

Порада.: Щоб швидко заповнити клітинку вмістом сусідньої клітинки, можна натиснути сполучення клавіш Ctrl+D для заповнення з клітинки, яку розташовано вгорі, або Ctrl+R із клітинки, яку розташовано ліворуч від неї. Щоб заповнити клітинку вмістом розташованої під нею клітинки (тобто знизу вгору), на вкладці Основне в групі Редагування клацніть Заповнити, а потім – Вгору. Щоб заповнити клітинку вмістом клітинки праворуч від неї (тобто в напрямку вліво), на вкладці Основне в групі Редагування клацніть Заповнити, а потім – Ліворуч.

Перетягування маркера заповнення для заповнення суміжних клітинок даними

 1. Виділіть клітинки з даними, якими потрібно заповнити суміжні клітинки.

 2. Перетягніть маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити.

 3. Щоб змінити спосіб заповнення виділення натисніть кнопку Параметри автозаповнення Зображення кнопки та виберіть потрібний параметр.

Примітка.: Якщо маркер заповнення перетягнуто вгору або ліворуч від виділення, а курсор зупинено у виділених клітинках, не доходячи до першого стовпця або верхнього рядка виділення, дані всередині виділення буде видалено. Перед тим, як відпустити кнопку миші, перетягніть маркер заповнення за межі виділеної області.

Заповнення суміжних клітинок формулами

 1. Виділіть клітинки з формулами, які потрібно вставити в суміжні клітинки.

 2. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити даними.

 3. Для вибору способу заповнення виділення натисніть кнопку Параметри автозаповнення Зображення кнопки та виберіть потрібний параметр.

Примітка.: Якщо не ввімкнуто автоматичне обчислення книги, після заповнення клітинок формули не переобчислюються. Щоб перевірити параметри обчислення книги, зробіть ось що.

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , потім – Параметри Excel, а потім виберіть категорію Формули.

 2. У групі Параметри обчислення подивіться, який перемикач Обчислення робочої книги вибрано.

  • Автоматично.    Формули переобчислюються автоматично.

  • Автоматично, крім таблиць даних.    Переобчислюються формули, розташовані не в таблиці даних.

  • Вручну.    Формули ніколи не переобчислюються автоматично.

  • Обчислити робочу книгу повторно перед збереженням.    Цей параметр доступний, лише якщо для параметра Обчислення робочої книги задано значення Вручну. Якщо установити цей прапорець, формули не переобчислюватимуться автоматично, доки не буде збережено книгу. Зауважте, збереження книги можуть спричиняти деякі інші дії, наприклад використання команди Надіслати.

Поради

 • В активну клітинку також можна вставити формулу із сусідньої клітинки, скориставшись командою Заповнити (на вкладці Основне в групі Редагування). Також можна натиснути сполучення клавіш Ctrl+D для заповнення клітинки, що розташована нижче від клітинки з формулою, або Ctrl+R для заповнення клітинки, що розташована праворуч від клітинки з формулою.

 • Можна автоматично заповнити клітинки формулою згори донизу для всіх суміжних клітинок, до яких вона застосовується, двічі клацнувши маркер заповнення першої клітинки з формулою. Наприклад, у клітинках A1:A15 і B1:B15 містяться числа, а у клітинці C1 ? формулу =A1+B1. Щоб скопіювати цю формулу у клітинки C2:C15, виділіть клітинку C1 і двічі клацніть маркер заповнення.

Заповнення клітинок рядами цифр, датами або іншими вбудованими елементами

Використовуючи маркер заповнення, ви можете швидко заповнити клітинки діапазону рядом чисел або дат або вбудованими рядами днів, тижнів, місяців або років.

 1. Виділіть першу клітинку в діапазоні, який потрібно заповнити.

 2. Введіть початкове значення для ряду.

 3. Для створення шаблону введіть значення в наступній клітинці.

  Наприклад, якщо потрібно ввести ряд чисел 1, 2, 3, 4, 5..., введіть 1 і 2 в перших двох клітинках. Якщо потрібно ввести ряд 2, 4, 6, 8..., введіть 2 та 4. Якщо потрібно ввести ряд 2, 2, 2, 2..., не заповнюйте другу клітинку.

  Інші приклади рядів, які можна заповнити

  Під час введення рядів значень область виділення розширюється, як показано у таблиці нижче. У цій таблиці елементи, розділені комами, містяться в окремих суміжних клітинках аркуша.

Вихідні виділені значення

Продовження ряду

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

Пн

Вт, Ср, Чт,...

понеділок

вівторок, середа, четвер,...

січ.

лют., бер., кві.,...

січ., кві.

лип., жов., січ.,...

січ-07, квіт-07

лип-07, жов-07, січ-08,...

15 січ., 15 квіт.

15 лип., 15 жовт.,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1 січ., 1 берез.

1 трав., 1 лип., 1 верес.,...

ІІІ квартал (також кв.3 або 3-й квартал)

ІV квартал, І квартал, ІІ квартал,...

текст1, текстA

текст2, текстA, текст3, текстA,...

Період 1

Період 2, Період 3,...

Продукт 1

Продукт 2, Продукт 3,...

 1. Виділіть клітинку або клітинки, які містять початкові значення.

 2. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через діапазон, який потрібно заповнити.

  Щоб заповнити дані в порядку зростання, перетягніть маркер униз або вправо. Щоб заповнити дані в порядку спадання – угору або вліво.

Поради

 • Можна також задати тип ряду елементів, перетягнувши маркер заповнення правою кнопкою миші через діапазон та вибравши відповідну команду в контекстне меню. Наприклад, якщо початкове значення ? дата "січ.2007", виберіть команду Заповнити по місяцях, щоб отримати ряд "лют.2007", "бер.2007" тощо. Щоб отримати ряд "січ.2007", "січ.2008" тощо виберіть команду Заповнити по роках.

 • Якщо виділення містить цифри, можна задати тип ряду, який потрібно створити.

  Заповнення клітинок низкою чисел

  1. На вкладці Основне в групі Редагування натисніть кнопку Заповнити й виберіть пункт Прогресія.

   Зображення стрічки Excel

  2. У розділі Тип виберіть один із таких параметрів:

   • Арифметична –    створення ряду, який обчислюється додаванням значення в полі Крок почергово до значення кожної клітинки.

   • Геометрична –    створення ряду, який обчислюється множенням значення в полі Крок почергово на значення кожної клітинки.

   • Дата –    створення ряду, у якому дані заповнюються зі зростанням на значення, наведене в полі Крок, і залежать від указаної в розділі Одиниці одиниці часу.

   • Автозаповнення –    створення ряду, який забезпечує такі самі результати, що й перетягування маркера заповнення.

 • Можна заборонити автозаповнення ряду, якщо утримувати натиснутою клавішу Ctrl під час перетягування маркера заповнення для двох або кількох виділених клітинок. Виділені значення буде скопійовано в сусідні клітинки замість розширення ряду значень.

Заповнення клітинок даними за допомогою настроюваних рядів заповнення

Щоб спростити введення певної послідовності даних (наприклад, списку імен або областей продажу), можна створити настроюване заповнення ряду значень. Настроюване заповнення ряду значень можна створити на основі наявних на аркуші елементів або нового списку. Вбудовані настроювані заповнення ряду значень (наприклад, для місяців або днів) не можна змінити або видалити, але настроювані заповнення ряду значень змінювати й видаляти можна.

Примітка.: Настроюваний список може містити лише текст або сполучення тексту та чисел. Щоб використовувати настроюваний список, який містить лише числа, наприклад від 0 до 100, потрібно спочатку створити список чисел, відформатованих як текст.

Форматування чисел як тексту

 1. Виділіть достатню кількість клітинок для списку номерів, які потрібно відформатувати як текст.

 2. На вкладці Основне в групі Число клацніть стрілку в полі Числовий формат і виберіть пункт Текстовий.

  Зображення стрічки Excel

  Порада.: Щоб відобразити в списку формат Текстовий, може знадобитися клацнути Інші.

 3. Введіть список чисел у відформатованих клітинках.

Використання настроюваного ряду заповнення, створеного на основі наявного списку елементів

 1. Виділіть на аркуші список елементів, які потрібно використати для заповнення ряду значень.

 2. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – Параметри Excel.

 3. Клацніть Популярні, а потім у розділі Основні параметри роботи з Excel виберіть Редагувати користувацькі списки.

 4. Переконайтеся, що посилання на клітинку виділеного списку елементів відображено в полі Імпорт списку із клітинок, а потім натисніть кнопку Імпорт.

  Елементи з виділеного списку буде додано до поля Списки.

 5. Натисніть кнопку ОК двічі.

 6. Виділіть на аркуші клітинку та введіть елемент у настроюване заповнення ряду значень, з якого потрібно почати список.

 7. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити даними.

Використання спеціального ряду заповнення, створеного на основі нового списку елементів

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – Параметри Excel.

 2. Клацніть Популярні, а потім у розділі Основні параметри роботи з Excel виберіть Редагувати користувацькі списки.

 3. У полі Списки виберіть пункт НОВИЙ СПИСОК і введіть записи в полі Елементи списку, починаючи з першого.

  Після кожного запису натискайте клавішу Enter.

 4. Ввівши всі елементи списку, натисніть кнопку Додати, а потім двічі натисніть кнопку ОК.

 5. Виділіть на аркуші клітинку та введіть елемент у настроюване заповнення ряду значень, з якого потрібно почати список.

 6. Перетягніть маркер заповнення Маркер заповнення через клітинки, які потрібно заповнити даними.

Змінення та видалення спеціального ряду заповнення

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – Параметри Excel.

 2. Клацніть категорію Популярні, а потім у розділі Основні параметри роботи з Excel виберіть Редагувати користувацькі списки.

 3. У полі Списки виділіть список, який потрібно змінити або видалити, а потім виконайте одну з таких дій:

  • Щоб змінити заповнення ряду значень, введіть потрібні зміни в полі Елементи списку та натисніть кнопку Додати.

  • Щоб видалити заповнення ряду значень, натисніть кнопку Видалити.

На початок сторінки

Цікавий факт

Якщо у вас немає передплати на Office 365 або останньої версії Office, можна ознайомитися з ними зараз:

Спробуйте Office 365 або найновішу версію Excel

Відповіді на запитання щодо конкретних функцій

Опублікувати запитання на форумі спільноти Excel

Допомога в удосконаленні програми Excel

Маєте пропозиції щодо того, як покращити наступну версію програми Excel? Тоді перегляньте розділи на веб-сайті Excel User Voice

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×