Що нового у програмі Microsoft Access

У програмі Microsoft Access 2010 ви можете створювати веб-бази даних і публікувати їх на сайті SharePoint.

“Почніть співпрацювати з іншими користувачами просто зараз.”

Відвідувачі сайту SharePoint можуть використовувати ваш застосунок бази даних у браузері відповідно до дозволів SharePoint, які визначають рівень доступу. Ви можете розпочати роботу із шаблона просто зараз. Багато інших додаткових функцій підтримують цю нову можливість публікування в Інтернеті, а також інші можливості звичайних локальних баз даних.

Інтерфейс користувача Access 2010 також змінено. Якщо ви незнайомі з Office Access 2007, напевно, стрічка та область переходів – це нові елементи для вас. Стрічка заміняє меню та панелі інструментів попередніх версій. Область переходів заміняє й розширює функції вікна «База даних». А нове подання Backstage в Access 2010 надає доступ до всіх команд, які застосовуються до бази даних, наприклад «Стиснути» або «Відновити», або команд, що містяться в меню Файл.

У цій статті описано функції, які з’явилися у версії Office Access 2007 і Access 2010. Загальні відомості про програму Access див. у статті Початок роботи з Access 2010.

У цій статті

Огляд

Новий інтерфейс користувача

Потужніші засоби створення об'єктів

Нові типи даних і елементи керування

Удосконалена презентація даних

Підвищена безпека

Кращі можливості усунення неполадок

Удосконалені засоби перевірки правопису

Огляд

За наявності доступу до веб-сайту SharePoint із настроєними службами Access можна створити веб-базу даних за допомогою Access 2010. Інші користувачі можуть користуватися вашою базою даних у вікні браузера, але щоб внести зміни до макета, ви маєте скористатись Access 2010. Хоча деякі функції локальних баз даних не можна використовувати в Інтернеті, ви можете виконувати багато схожих операцій за допомогою нових функцій, наприклад обчислюваних полів і макросів даних.

Надання спільного доступу до бази даних в Інтернеті

 • Використання шаблону.    До складу Access 2010 входять п’ять шаблонів: «Контакти», «Активи», «Проекти», «Події» та «Благодійні внески». Ви також можете змінювати будь-який шаблон перед публікацією або після неї.

 • Початок роботи.    Під час створення нової пустої бази даних ви вибираєте її тип: звичайна база даних або веб-база даних. Цей параметр впливає на можливості конструктора та відображення команд і забезпечує веб-сумісність застосунку.

 • Перетворення наявної бази даних на веб-базу даних.    Наявний застосунок можна опублікувати в Інтернеті. В Інтернеті підтримуються не всі функції локальних баз даних, тому, можливо, деякі з них доведеться настроювати в застосунку.

  Примітка.: Щоб виявити та виправити проблеми сумісності, можна запустити новий засіб перевірки веб-сумісності.

 • Інтрамережа або Інтернет.    Ви можете публікувати базу даних на власному сервері SharePoint або скористатися розміщеним рішенням SharePoint.

Додаткові відомості про веб-бази даних див. у статті Створення бази даних для спільного використання в Інтернеті.

Новий конструктор макросів

Access 2010 містить новий конструктор макросів із технологією IntelliSense і зрозумілим виразним інтерфейсом.

Конструктор макросів

1. Виберіть дію зі списку...

2. ...або двічі клацніть дію в каталозі дій, щоб додати її до макросу.

3. Під час роботи з макросом відображається вкладка Конструктор.

Після додавання дії до конструктора макросів з’являються додаткові параметри. Наприклад, після додавання дії «If» відобразиться:

Макрос із дією «If»

Крім звичайних макросів, до конструктора додано нову функцію – створення макросів даних.

Змінення даних на основі подій за допомогою макросів даних

Макроси даних допомагають підтримувати агрегати у веб-базах даних, а також надають можливість застосовувати «тригери» до будь-якої бази даних Access 2010.

Наприклад, припустімо, що у вас є поля «Відсоток_виконання» й «Стан». Ви можете скористатися макросом даних, щоб поле «Відсоток_виконання» відображало значення 100, коли в полі «Стан» установлюється значення Завершено, і значення 0, коли в полі «Стан» установлюється значення Не розпочато.

Удосконалений побудовник виразів

До побудовника виразів тепер додано функцію IntelliSense, яка дає змогу переглядати можливі варіанти під час введення. У вікні побудовника виразів також відображається довідка для поточного вибраного значення виразу. Наприклад, якщо вибрано функцію Trim, побудовник виразів відобразить:

Trim(рядок) повертає варіант рядка типу, у якому міститься копія вказаного рядка без пробілів на початку та в кінці.

Обчислювані поля

Ви можете створити поле, у якому відображатимуться результати обчислення. Обчислення має посилатися на інші поля в межах однієї таблиці. Обчислення створюється за допомогою побудовника виразів.

Правила верифікації таблиць

Примітка.: Ця функція вперше з’явилася у програмі Access 2007.

Ви можете створити правило, яке блокуватиме введення даних, якщо змінений запис відповідатиме вказаному правилу. На відміну від правила верифікації поля, правило верифікації таблиць може перевіряти значення в багатьох полях. Правило верифікації можна створити за допомогою побудовника виразів.

Шаблони баз даних для створення закінчених застосунків

Access 2010 містить набір професійно розроблених шаблонів баз даних для відстеження контактів, завдань, подій, студентів і активів, а також даних інших типів. Їх можна використати без будь-якої підготовки або доробити відповідно до власних потреб.

Доступні шаблони в поданні Backstage

Кожний шаблон – це завершений застосунок відстеження з попередньо визначеними таблицями, формами, звітами, запитами, макросами та зв’язками. Шаблони готові до використання, тому можна швидко почати роботу. Якщо макет шаблону відповідає вашим потребам, роботу можна починати негайно. В іншому випадку шаблон можна використати як основу для створення потрібної бази даних.

Веб-база даних «Активи»

Крім використання шаблонів, які входять до складу Access 2010, можна підключитися до веб-сайту Office.com і завантажити інші шаблони.

Частини застосунку для додавання функціональних можливостей до наявної бази даних

Ви можете легко додавати функції до наявної бази даних за допомогою частини застосунку. Частина застосунку – нова функція програми Access 2010 – це шаблон, який охоплює частину бази даних, наприклад форматована таблиця або таблиця з пов’язаною формою чи звітом. Наприклад, додавши частину застосунку «Завдання» до бази даних, ви отримаєте таблицю «Завдання», форму «Завдання» та можливість пов’язати таблицю завдань з іншою таблицею в базі даних.

Частини застосунку на вкладці «Створити»

Удосконалений режим таблиці

Ви можете створити таблицю та використовувати її одразу без завчасного визначення полів. Для цього на вкладці Створити натисніть кнопку Таблиця та починайте вводити дані в новій таблиці даних, що з’явиться. Програма Access 2010 автоматично визначає належний тип даних для кожного поля, значно пришвидшуючи роботу. Стовпець Клацніть, щоб додати показує, де можна додати поле. Якщо потрібно змінити тип даних або формат відображення наявного чи нового поля, це зручно робити за допомогою команд на стрічці на вкладці Поля. У нову таблицю даних можна також вставити таблиці Microsoft Excel. Програма Access 2010 створює всі поля та розпізнає типи даних автоматично.

Стовпець «Клацніть, щоб додати» у вікні табличного подання даних

Область списку полів

Область списку полів, яка вперше з’явилася у програмі Access 2007, дає змогу додавати поля з інших таблиць. Ви можете перетягувати поля з таблиці в джерелі записів, з пов’язаних таблиць або з непов’язаних таблиць у базі даних. Якщо потрібен зв’язок між таблицями, він створюється автоматично або програма надає вказівки щодо виконання цього процесу.

Область "Список полів"

Прискорення розробки форм і звітів за допомогою подання макета

Режим розмічування дає змогу вносити зміни до макета, переглядаючи дані у формі або звіті.

Форми або звіти для використання в Інтернеті слід створювати в поданні макета, яке дещо вдосконалено порівняно з версією Access 2007.

Форма в режимі розмічування з відображенням поточних даних

Наприклад, ви можете додати поле до бланка, перетягнувши його з області списку полів, або змінити властивості у вікні властивостей.

Використання макетів елементів керування для упорядкування

Макети, які входять до складу Office Access 2007, – це групи елементів керування, які можна переміщати як окремі одиниці та змінювати їхні розміри. В Access 2010 макети розширено для гнучкішого розміщення елементів керування у формах і звітах. Ви можете розділяти або об’єднувати клітинки по горизонталі або по вертикалі, що полегшує перегрупування полів, стовпців або рядків.

Під час створення веб-бази даних необхідно використовувати подання макета, проте режим конструктора залишається доступний для конструювання локальних баз даних.

Вгорі сторінки

Новий інтерфейс користувача

Новий інтерфейс користувача, запропонований в Office Access 2007 і розширений в Access 2010, розроблено для легкого пошуку команд і функцій, які раніше були приховані у складних меню та панелях інструментів.

Стрічка

Стрічка – це набір вкладок, які містять групи команд, упорядковані за призначенням і функціональністю. Стрічка заміняє багаторівневі меню та панелі інструментів, які використовувалися в попередніх версіях програми Access.

До ключових функцій стрічки належать:

 • Вкладки команд — команди, які звичайно використовуються разом, відображаються на вкладках спільно для полегшення пошуку потрібних команд.

 • Контекстні вкладки команд — вкладки команд, які відображаються залежно від контексту:  об’єкта, з яким ви працюєте, або завдання, яке виконується. Контекстна вкладка містить команди, які можуть використовуватися під час виконання цієї дії.

 • Колекції – нові елементи керування, які дають змогу переглянути стиль або параметр, щоб побачити результат перед тим, як зробити вибір.

Подання Backstage

Нове для Access 2010 подання Backstage містить команди, які застосовуються до всієї бази даних, наприклад «Стиснути» й «Відновити» або «Відкрити нову базу даних». Команди розміщуються на вкладках у лівій частині екрана. На кожній вкладці міститься група пов’язаних команд або посилань. Наприклад, якщо вибрати команду Створити, відобразиться набір кнопок, які дають можливість створити базу даних із нуля або за допомогою бібліотеки професійно розроблених шаблонів баз даних.

Багато команд, розміщених у поданні Backstage, були доступні в меню Файл попередніх версій програми Access. Також у цьому розташуванні доступні останні відкриті бази даних і (якщо є підключення до Інтернету) посилання на статті на веб-сайті Office.com.

Вкладка "Створити" в поданні Backstage

Область переходів

Область переходів, яка з’явилася ще в Access 2007, містить перелік усіх об’єктів наразі відкритої бази даних і надає швидкий доступ до них. За допомогою області переходів можна впорядкувати об'єкти за типом, датою створення, датою змінення, пов'язаною таблицею (на основі залежностей об'єктів) або у створених вами користувацьких групах. Якщо потрібно більше місця для роботи над макетом форми, область переходів можна легко згорнути, зменшивши місце, яке вона займає на екрані, але залишивши її доступною. Область переходів заміняє вікно «База даних», яке використовувалося у версіях Access, раніших за Access 2007.

Область переходів Northwind 2007

Об'єкти із вкладками

За промовчанням таблиці, запити, форми, звіти й макроси відображаються у вікні Access як об’єкти із вкладками.

Примітка.: Ви можете змінювати цей параметр у кожній базі даних і використовувати замість вкладок вікна об’єктів.

Об'єкт із вкладками в Access 2007

Клацаючи вкладки об'єктів, можна переходити від одного об'єкта до іншого.

Вікно довідки

Access 2010 надає легкий доступ до довідки Access і довідників розробника в одному вікні довідки. Ви можете, наприклад, обмежити область пошуку лише довідковими матеріалами для розробників. Незалежно від настройок вікна довідки, усі довідкові матеріали Access і довідники розробника завжди доступні на веб-сайтах Office.com і MSDN.

Вгорі сторінки

Потужніші засоби створення об'єктів

Access 2010 надає інтуїтивне середовище для створення об’єктів баз даних.

Вкладка «Створити»

Використовуйте вкладку Створити, щоб швидко створювати нові форми, звіти, таблиці, запити та інші об’єкти баз даних. Якщо в області переходів вибрати таблицю або запит, на основі цього об'єкта можна створити нову форму або звіт одним клацанням, скориставшись командою Форма або Звіт.

Нові форми та звіти, які створюються одним натисканням кнопки, використовують оновлений макет, завдяки якому вони мають привабливий вигляд і одразу готові до використання. Автоматично створені форми та звіти мають професійний вигляд із заголовками, які включають емблему та назву. Крім того, автоматично створений звіт містить відомості про дату й час і змістовні колонтитули й підсумки.

Подання звіту та подання макета

Ці подання, запропоновані в Office Access 2007 і вдосконалені в Access 2010, дають змогу інтерактивно працювати з формами та звітами. У поданні звіту можна переглядати точне відтворення звіту, не друкуючи його та не використовуючи режим попереднього перегляду. Щоб зосередитися на певних записах, скористайтеся функцією фільтрування або операцією пошуку для пошуку відповідного тексту. За допомогою команди Копіювати можна скопіювати текст до буфера обміну або клацнути активні гіперпосилання, відображені у звіті, щоб відкрити адресу посилання у браузері.

Подання макета дає змогу вносити зміни до структури під час перегляду даних. Ви можете використовувати подання макета, щоб вносити численні загальні зміни до макета, переглядаючи дані у формі або звіті. Наприклад, ви можете додати поле, перетягнувши його ім’я з нової області списку полів, або змінити властивості у вікні властивостей.

Подання розмічування підтримує вдосконалені макети конструктора – групи елементів керування, з якими можна працювати як з одним цілим, що спрощує впорядкування полів, стовпців, рядків або макетів загалом. У поданні макета ви також можете швидко видаляти поля й додавати форматування.

Звіт у режимі розмічування

Спрощене запровадження групування й сортування у звітах

Office Access 2007 пропонує кращий і доступніший спосіб групування та сортування у звітах і додавання підсумків. Зрозумілий інтерфейс полегшує переміщення, а коли він використовується з новим поданням макета, ефект внесених змін відображається одразу.

Область «Групування, сортування й підсумки»

Припустімо, вам потрібно відобразити у звіті загальні підсумки продажу за регіоном. Скористайтеся поданням макета та областю Групування, сортування й підсумок, щоб додати рівень групування, обчислити підсумок і одразу переглянути зміни у звіті. За допомогою рядка підсумків можна швидко й легко додати суму, середнє, кількість, максимальне або мінімальне значення до нижніх або верхніх колонтитулів звіту. Прості підсумки більше не вимагають створення обчислюваного поля вручну. Просто наведіть вказівник миші та клацніть.

Створення підсумку у звіті

Покращені макети елементів керування для створення досконалих форм і звітів

Форми та звіти часто містять відомості в таблицях, наприклад стовпець може містити імена клієнтів, а рядок – усі поля, пов’язані з певним клієнтом. Ви можете групувати ці елементи керування в макет, з яким можна легко працювати як з одним об’єктом, включно з надписом.

Команди у групі «Макет елементів керування» на вкладці «Упорядкувати»

Оскільки елементи керування можна вибирати в різних розділах, наприклад напис у верхньому або нижньому колонтитулі розділу, це забезпечує значну гнучкість. Зокрема, не становить утруднень виконання таких операцій.

 • Переміщення або змінення розміру макета. Наприклад, переміщення стовпця ліворуч або праворуч.

 • Форматування макета. Наприклад, виділення стовпця з іменем користувача жирним шрифтом.

 • Додавання стовпця (поля) до макета.

 • Видалення стовпця (поля) з макета.

 • Об’єднання або розділення клітинок (лише в Access 2010)

Переміщення стовпця в режимі розмічування

Макети зберігаються разом із внесеними змінами структури, тому вони зажди доступні.

Розділені форми для швидкого перегляду даних

Примітка.: Ця функція вперше з’явилася у програмі Access 2007.

Використовуйте розділену форму для створення форми, яка поєднує вікно табличного подання даних і подання форми. Ви можете настроїти властивість Access, яка визначатиме розташування таблиці даних (вгорі, внизу, зліва, справа).

Розділена форма

Примітка.: Розділені форми недоступні у веб-базах даних.

Вбудовані макроси у формах і звітах

Вбудовані макроси вперше з’явилися в Office Access 2007.

Використовуйте вбудовані макроси, щоб не писати код самостійно. Вбудований макрос зберігається у властивості; макрос – це частина об’єкта, до якого він належить. Макет вбудованого макросу можна змінити, не турбуючись про інші елементи керування, у яких цей макрос може використовуватися, тому що кожен вбудований макрос незалежний. Вбудовані макроси надійні, оскільки в них автоматично блокується виконання потенційно небезпечних операцій.

Призначення вбудованого макросу події On Dbl Click

Вгорі сторінки

Нові типи даних і елементи керування

Нові для Access 2010 обчислювані поля дають змогу зберігати результат обчислення. До складу Office Access 2007 входять такі нові та розширені типи даних і елементи керування:

 • багатозначні поля;

 • тип даних «Вкладення»;

 • розширені поля Memo;

 • вбудовані елементи керування календарем для полів дати/часу.

Обчислювані поля

Ви можете створити поле, у якому відображається значення, обчислене на основі інших даних у межах однієї таблиці. Оскільки для створення обчислення використовується побудовник виразів, це дає змогу скористатися перевагами технології IntelliSense і легким доступом до довідки під час роботи зі значеннями виразів.

Дані з інших таблиць не можна використовувати як джерело для обчислюваних даних. Обчислювані поля не підтримують деякі вирази.

Багатозначні поля

Багатозначні поля, які вперше з’явилися у програмі Office Access 2007, можуть зберігати кілька значень для одного запису. Припустімо, вам потрібно призначити завдання одному із працівників або підрядників, але ви бажаєте призначати це завдання кільком особам. У більшості систем керування базами даних і у версіях Access, раніших за Office Access 2007, щоб виконати це завдання правильно, було потрібно створити зв’язок «багато-до-багатьох».

Примітка.: Access створює приховану таблицю для підтримання необхідних зв’язків «багатодобагатьох» для кожного багатозначного поля.

Багатозначні поля особливо зручні, коли ви працюєте зі списком SharePoint, у якому міститься один із типів багатозначних полів, які використовуються у службах «Windows SharePoint Services». Програма Access 2010 сумісна з цими типами даних.

Багатозначне поле

Поля-вкладення для файлів

Тип даних «Вкладення» дає змогу зручно зберігати всі види документів і двійкових файлів у базі даних без надмірного збільшення її розміру. Програма Access автоматично стискає вкладення, коли це можливо, щоб зменшити до мінімуму використання простору. За допомогою вкладень можна легко вкласти документ Word до запису або зберегти в базі даних низку цифрових зображень. Ви можете навіть додавати кілька вкладень до одного запису.

Діалогове вікно «Вкладення»

Примітка.: Ви можете використовувати поля вкладень у веб-базах даних, але кожна веб-таблиця може мати щонайбільше одне поле вкладення.

У полях «Примітка» тепер зберігається форматований текст і записується історія виправлень

Запроваджені у версії Office Access 2007 поля типу Memo для форматованого тексту знімають обмеження на використання в записах лише звичайного тексту. Тепер до тексту можна застосовувати форматування (жирний шрифт або курсив, різноманітні шрифти й кольори, інші параметри звичайного форматування тощо) і зберігати його в базі даних. Форматований текст зберігається в полі типу Memo у форматі HTML, сумісному з типом даних форматованого тексту у службах «Windows SharePoint Services». Щоб дані в елементах керування текстовими полями та вікні табличного подання даних мали належний формат, потрібно встановити для нової властивості TextFormat значення RichText або PlainText.

Поля типу Memo зручні для зберігання великих обсягів інформації. Ви можете встановити властивість Лише додавання, щоб зберігати журнал усіх змін, внесених до поля Memo. Цей журнал можна згодом переглянути. Ця функція також підтримує відстеження виправлень у службах «Windows SharePoint Services», завдяки чому у програмі Access можна переглядати журнал вмісту списків SharePoint.

Календар для добору дат

Примітка.: Ця функція вперше з’явилася у програмі Access 2007.

Поля та елементи керування, у яких використовується тип даних «Дата/час», автоматично підтримують вбудований інтерактивний календар, який вперше з’явився у версії Access 2007. Кнопка календаря автоматично відображається праворуч від дати. Щоб дізнатися, на яке число припадатиме, наприклад, наступна п’ятниця, натисніть кнопку, і автоматично з’явиться календар, у якому можна знайти та вибрати дату. Календар для поля або елемента керування можна вимкнути за допомогою відповідної властивості.

Вгорі сторінки

Удосконалена презентація даних

Нові функції презентації даних допомагають швидше створювати об’єкти баз даних і полегшують аналіз даних.

Потужні засоби сортування та фільтрації

Припустімо, вам потрібно швидко знайти відповідне значення або відсортувати стовпець даних. Функція автофільтра у програмі Office Access 2007 ще більше розширює потужні можливості фільтрації, завдяки чому ви можете швидко зосередитися на потрібних даних. Функція дає змогу вибирати унікальні значення у стовпці, що зручно, коли ви не можете пригадати потрібне ім’я, або сортувати значення за допомогою зрозумілих команд контекстного меню, таких як «Сортування від найстаршого до наймолодшого» або «Сортування від найменшого до найбільшого».

Автофільтр

Найчастіше необхідні команди фільтрації відображаються безпосередньо в пунктах меню. Також можна скористатися експрес-фільтрами для обмеження виводу інформації на основі вказаних даних. Параметри експрес-фільтрів автоматично змінюються відповідно до типу даних, і тому для тексту, дат і чисел завжди відображаються належні параметри.

Меню «Фільтри дати»

Підсумки та змінення кольору тла в таблицях

Вікно табличного подання даних містить рядок підсумків, у якому можна відображати суму, кількість, середнє, максимальне, мінімальне значення, стандартне відхилення або дисперсію. Додавши рядок підсумків, потрібно лише навести вказівник на стрілку у клітинці стовпця та вибрати потрібне обчислення.

Рядок «Підсумок» у таблиці

Таблиці даних, звіти та неперервні форми підтримують змінний колір тла для рядків, який можна визначити незалежно від звичайного кольору тла. Ви можете легко затінити кожен другий рядок і вибрати будь-який колір.

Таблиця зі змінним кольором рядків

Умовне форматування

Access 2010 додає нові функції умовного форматування, даючи змогу досягти деяких стилів форматування, схожих на доступні в Excel. Наприклад, тепер ви можете додавати гістограми для полегшення читання стовпців із числами, як показано на цій ілюстрації:

Умовне форматування у звіті Access

Примітка.: Умовне форматування недоступне у веб-базах даних.

Вгорі сторінки

Підвищена безпека

Розширені функції безпеки й тісна інтеграція зі службами «Windows SharePoint Services» допомагають ефективніше керувати інформацією та роблять застосунки для відстеження інформації безпечнішими, ніж раніше. Завдяки збереженню даних застосунків відстеження у списках на сервері служб «Windows SharePoint Services» можна робити аудит журналу виправлень, відновлювати видалену інформацію та настроювати дозволи на доступ до даних.

У програмі Access 2010 розширено та покращено нову модель безпеки, запроваджену ще у версії Office Access 2007. Уніфіковані рішення щодо довіри інтегровано з центром безпеки та конфіденційності Microsoft Office. Надійні розташування полегшують прийняття рішень щодо довіри для всіх баз даних у безпечних папках. Також ви можете завантажити застосунок Office Access 2007 із вимкнутим кодом або макросами, щоб використовувати цей застосунок у безпечнішому режимі «ізольоване програмне середовище» (де небезпечні команди не можна виконати). Довірені макроси виконуються в режимі «ізольоване програмне середовище».

Вгорі сторінки

Збирання даних за допомогою форм InfoPath і Outlook

Функція збирання даних в Office Access 2007 допомагає збирати відгуки за допомогою Outlook, а також за допомогою InfoPath. Ви можете автоматично створити форму InfoPath або HTML-форму та вбудувати її в текст повідомлення електронної пошти. Потім форму можна надіслати одержувачам, вибраним серед контактів Outlook, або адресатам, імена яких зберігаються в полях бази даних Access.

Використання електронної пошти для збирання даних

Зібрана інформація може записуватися як нова або оновлювати наявну інформацію. Одержувачі заповнюють форму та надсилають її. Програма Outlook розпізнає форми, що надходять, і автоматично зберігає дані в базі даних Access – нічого не потрібно переписувати вручну.

Експортування до форматів PDF і XPS

У програмі Access 2010 можна експортувати дані у формат файлу PDF або XPS для друку, публікування та розсилки електронною поштою, за умови, що інстальовано надбудову для публікування як PDF і XPS. Експортування форми, звіту або таблиці даних до файлу PDF або XPS дає змогу зберігати відомості у формі, яка легко розповсюджується та зберігає всі характеристики форматування, але не вимагає, щоб інші користувачі інсталювали програму Access на своїх комп’ютерах для друку й перегляду ваших даних.

 • Формат PDF (Portable Document Format)    PDF – це фіксований електронний формат файлу, який зберігає форматування документа й надає можливість спільного використання файлів. Завдяки використанню формату PDF під час перегляду або друку документ зберігає вихідний формат, а дані у файлі не можна легко скопіювати або змінити. Формат PDF також корисний для документів, які відтворюватимуться за допомогою методів промислового друку.

 • Формат XPS (XML Paper Specification)    XPS – це електронний формат файлів, який зберігає форматування документа та надає можливість спільного використання файлів. Формат XPS також гарантує, що під час перегляду або друку файлу буде збережено потрібний формат, а дані у файлі не можна буде легко скопіювати або змінити.

Полегшена робота із зовнішніми даними

Тепер ви можете підключатися до веб-служби як до зовнішнього джерела даних. Для цього потрібен файл визначення веб-служби, наданий адміністратором веб-служби. Після інсталяції файлу визначення ви можете зв’язати дані веб-служби як зв’язану таблицю.

Нові функції, запроваджені у версії Office Access 2007, полегшують імпортування й експортування даних. Операцію імпортування або експортування можна зберегти та використати повторно для виконання такого самого завдання. Майстер імпорту електронних таблиць дає змогу перезаписувати тип даних, вибраний програмою Access; також можна імпортувати, експортувати та зв’язувати файли формату Office Excel 2007 і пізніших форматів.

Вгорі сторінки

Кращі можливості усунення неполадок

Запроваджений у версії Office Access 2007 центр діагностики Microsoft Office – це набір діагностичних тестів, які допомагають визначити причину неполадки. Діагностичні тести можуть вирішувати деякі проблеми безпосередньо або вказувати на способи вирішення інших проблем. Центр діагностики Microsoft Office заміняє функції Microsoft Office 2003, зокрема функції «Знайти й відновити» та «Відновлення застосунків Microsoft Office».

Вгорі сторінки

Удосконалені засоби перевірки правопису

Нижче наведено деякі нові властивості засобу перевірки правопису.

 • Засіб перевірки орфографії став більш узгоджений з іншими програмами системи Office. Приклади змін наведено нижче.

 • Засіб перевірки орфографії містить новий словник французької мови. У версії Microsoft Office 2003 використовувався словник у вигляді надбудови, який потрібно було інсталювати окремо. Додаткові відомості див. у статті Змінення способу перевірки орфографії та граматики.

 • Словник винятків для певної мови створюється автоматично після першого її використання. Такі словники дають змогу позначати за допомогою засобу перевірки орфографії слова, уживання яких слід уникати. Словники винятків зручні у випадках, коли потрібно уникати деяких вульгарних або неприпустимих у певному стилі мовлення слів. Додаткові відомості див. у статті Визначення бажаної орфографії для слова за допомогою словників винятків.

Вгорі сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×