Фільтрування даних у діапазоні або таблиці

Автофільтр і стандартні оператори порівняння, як-от "Більше" та "Перші 10", дають змогу відобразити потрібні дані, а решту приховати. Відфільтрувавши дані в діапазоні клітинок або таблиці, ви можете повторно застосувати фільтр, щоб отримати актуальні результати, або скасувати критерії фільтрування, щоб відобразити всі дані.

Відфільтровані дані відображають лише ті рядки, які відповідають указаним умови, і приховують рядки, які не потрібно відображати. Після фільтрування даних можна копіювати, шукати, редагувати, форматувати, роздруковувати підмножину відфільтрованих даних і створювати на їх основі діаграми, не змінюючи порядку розташування цих даних і не переміщуючи їх.

Також можна виконувати фільтрування за кількома стовпцями. Фільтри можуть бути складеними, тобто кожний наступний фільтр базується на поточному фільтрі й далі зменшує діапазон даних.

Примітка : Якщо для пошуку у відфільтрованих даних використовується діалогове вікно Пошук, пошук здійснюється лише серед даних, що відображаються; дані, які не відображаються, не включаються до пошуку. Щоб виконати пошук у всіх даних, очистьте всі фільтри.

Три типи фільтрів

Використовуючи автофільтр, можна створювати фільтри трьох типів: за списком значень, за форматом або за критеріями. Кожний із цих фільтрів є взаємовиключним для кожного діапазону клітинок або стовпця таблиці. Наприклад, можна виконувати фільтрування за кольором клітинки або за списком чисел, але не за обома параметрами відразу; за піктограмою або за користувацьким фільтром, але не за тим і іншим водночас.

Повторне застосування фільтра

Щоб визначити, чи застосовано фільтр, перегляньте піктограму в заголовку стовпця.

 • Стрілка розкривного списку Стрілка розкривного списку фільтрів означає, що фільтр увімкнуто, проте не застосовано.

  Якщо навести вказівник миші на заголовок стовпця з увімкнутим і не застосованим фільтром, з’явиться спливаюча підказка з повідомленням "(Відображено все)"

 • Кнопка "Фільтр" піктограма застосованого фільтра означає, що фільтр застосовано.

  Під час наведення вказівника миші на заголовок відфільтрованого стовпця спливаюча підказка відображає застосований до цього стовпця фільтр, наприклад, «Дорівнює червоному кольору клітинки» або «Більше за 150».

Після повторного застосування фільтра результати можуть виявитись іншими. Це може статися з таких причин:

 • Дані було додано, змінено або видалено в цьому діапазоні клітинок або стовпці таблиці.

 • Застосовано динамічний фільтр дати й часу, наприклад, Сьогодні, Цього тижня або З початку року.

 • Значення, які повертає формула, змінилися і аркуш переобчислюється.

Не змішуйте формати зберігання

Щоб отримати найкращі результати, не слід поєднувати в одному стовпці різні формати зберігання даних, наприклад текстовий і числовий або числовий і формат дати, оскільки для кожного стовпця доступний лише один тип команди фільтрування. Якщо змішано кілька форматів зберігання, команда, яка відображається, матиме формат, що зустрічається найчастіше. Наприклад, якщо стовпець містить три значення, збережені як числа, і чотири як текст, відображатиметься команда Текстові фільтри.

Фільтрування діапазону даних

 1. Виділіть дані, які потрібно відфільтрувати. Щоб отримати оптимальні результати, додайте заголовки стовпців.

  Кнопка «Фільтр»

 2. Клацніть стрілку стрілка фільтра в заголовку стовпця, а потім виберіть пункт Текстові фільтри або Фільтри чисел.

 3. Виберіть один з операторів порівняння. Наприклад, щоб відобразити числа в певному діапазоні, виберіть оператор Між.

  Фільтри чисел "Між"

 4. У діалоговому вікні Користувацький автофільтр введіть або виберіть умови фільтрування даних. Наприклад, щоб відобразити всі числа в діапазоні від 1000 до 7000, у полі більше або дорівнює введіть 1000, а в полі менше або дорівнює – 7000.

  Діалогове вікно "Користувацький автофільтр"

 5. Натисніть кнопку OK, щоб застосувати фільтр.

  Примітка : Фільтрування за встановленими умовами можна виконувати не тільки за допомогою операторів порівняння. Ви також можете вибирати елементи зі списку або шукати дані. Ви навіть можете фільтрувати дані за кольором клітинок або шрифту.

Фільтрування даних у таблиці

Якщо додати до таблиці дані, до заголовків таблиці автоматично додаються елементи керування фільтруванням.

таблиця excel, у якій відображаються вбудовані фільтри

Ось як швидко відфільтрувати дані.

 1. У заголовку стовпця таблиці, який потрібно відфільтрувати, клацніть стрілку Стрілка розкривного списку фільтрів .

 2. У верхній частині списку з текстом або числами зніміть прапорець (Виділити все), а потім установіть прапорці поряд з елементами, які потрібно відобразити в таблиці.

  колекція фільтрів

 3. Натисніть кнопку OK.

Порада : Щоб переглянути більше елементів у списку, перетягніть маркер у нижньому правому куті колекції фільтрів, щоб збільшити її.

Замість стрілки фільтрування в заголовку таблиці з’явиться ось ця піктограма піктограма застосованого фільтра , яка вказує на те, що фільтр застосовано. Клацніть її, щоб змінити або видалити фільтр.

Відображення команди "Видалити фільтр" у колекції фільтрів

Фільтрування елементів за кольором

Якщо до таблиці застосовано різні кольори клітинок чи шрифту або умовне форматування, можна фільтрувати за кольорами або піктограмами, що відображаються в таблиці.

 1. У заголовку стовпця таблиці, до якого застосовано колірне або умовне форматування, клацніть стрілку Стрілка розкривного списку фільтрів .

 2. Виберіть варіант Фільтрування за кольором, а потім укажіть колір клітинки, колір шрифту або піктограму, за якими потрібно фільтрувати.

  Параметри фільтрування за кольором

  Доступні варіанти кольорів залежать від застосованих типів форматування.

Створення роздільника для фільтрування даних таблиці

Примітка : В Excel 2007 роздільники недоступні.

В Excel 2010 роздільники використовувалися як новий спосіб фільтрування даних зведеної таблиці. В Excel 2013 можна також створювати роздільники й фільтрувати за їх допомогою дані. Роздільники дуже зручно використовувати, оскільки в них чітко показано, які дані відображатимуться в таблиці після фільтрування.

Роздільник таблиці

Ось як створити роздільник для фільтрування даних.

 1. Клацніть у будь-якому місці таблиці, щоб відобразити на стрічці контекстну вкладку Робота з таблицями.

  Контекстна вкладка "Робота з таблицями" на стрічці

 2. На вкладці Конструктор натисніть кнопку Вставлення роздільника.

  Кнопка "Вставлення роздільника" на вкладці "Конструктор" контекстної вкладки "Робота з таблицями"

 3. У діалоговому вікні Вставлення роздільника встановіть прапорці для стовпців, для яких слід створити роздільник.

 4. Натисніть кнопку OK.

  Роздільник відображається для кожного заголовка таблиці, для якого встановлено прапорець у діалоговому вікні Вставлення роздільника.

 5. У кожному роздільнику виберіть елементи, які потрібно відображати в таблиці.

  Щоб вибрати кілька елементів, виберіть потрібні елементи, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

Порада :  Щоб змінити вигляд роздільників, клацніть роздільник для відображення на стрічці контекстної вкладки Знаряддя для роздільника, а потім застосуйте стиль роздільника або змініть параметри на вкладці Параметри.

Фільтрування зручно використовувати, якщо потрібно зосередитися на певній частині даних. У Excel Online, перш ніж застосувати фільтр до діапазону даних, потрібно відформатувати його у вигляді таблиці. Нижче описано, як це можна зробити.

 1. Виділіть дані, які потрібно відфільтрувати. На вкладці Основне натисніть кнопку Форматувати як таблицю, а потім виберіть Форматувати як таблицю.

  Кнопка форматування даних у вигляді таблиці

 2. В Excel Online відкриється діалогове вікно із запитом, чи містить таблиця заголовки.

  • Установіть прапорець Таблиця із заголовками, щоб перетворити верхній рядок даних на заголовки таблиці. Дані в цьому рядку фільтрувати не можна.

  • Не встановлюйте цей прапорець, якщо потрібно, щоб програма Excel Online додала покажчики місця заповнення над даними таблиці (їх можна використовувати як заголовки й перейменувати).

   Діалогове вікно перетворення діапазону даних на таблицю

 3. Натисніть кнопку OK.

 4. Щоб застосувати фільтр, клацніть стрілку в заголовку стовпця та виберіть параметр фільтра.

Параметри фільтрування

Ви можете скористатися загальним параметром Фільтр або застосувати спеціальний фільтр для певного типу даних. Наприклад, якщо фільтруються числа, відобразиться параметр Фільтри чисел, для дат відображатиметься параметр Фільтри дат, а для тексту – Текстові фільтри. Загальний параметр "Фільтр" дає змогу вибрати дані, які мають відображатися на екрані, зі списку наявних даних, наприклад ось так:

настроюваний параметр "фільтр чисел"

Параметр Фільтри чисел дає змогу скористатися спеціальним фільтром.

настроювані параметри фільтрування, доступні для числових значень.

У цьому прикладі, щоб переглянути регіони з обсягом збуту менше 6000 доларів США в березні, можна застосувати спеціальний фільтр.

застосування настроюваного фільтра до числових значень

Виконайте наведені нижче дії.

 1. Клацніть стрілку фільтра в клітинці "Березень", а потім виберіть Фільтри чисел > Менше та введіть 6000.

  застосування настроюваного фільтра для відображення значень, менших за певну величину

 2. Натисніть кнопку OK.

  Excel Online застосовує фільтр і показує тільки регіони з обсягом збуту менше 6000 доларів США.

  Результати застосування настроюваного фільтра чисел

Спеціальні фільтри дат і текстові фільтри можна застосувати аналогічним чином.

Див. також

Навчальні курси з Excel: фільтрування даних у таблиці

Рекомендації із сортування й фільтрування даних за кольором і приклади

Фільтрування з розширеними умовами

Видалення фільтра

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×