Функції DStDev, DStDevP

За допомогою функцій DStDev і DStDevP можна оцінити стандартне відхилення в наборі значень у вказаному наборі записів (домені). Функції DStDev і DStDevP можна використовувати в модулі Visual Basic for Applications (VBA), макросі, виразі запиту та обчислюваному елементі керування у формі або звіті.

Використовуйте функцію DStDevP, щоб оцінити сукупність, і функцію DStDev, щоб оцінити вибірку із сукупності.

Наприклад, за допомогою функції DStDev ви можете обчислити в модулі стандартне відхилення для набору оцінок учнів за контрольні роботи.

Синтаксис

DStDev ( expr , domain [, criteria] )

DStDevP ( expr , domain [, criteria] )

Функції DStDev і DStDevP мають такі аргументи:

Аргумент

Опис

expr

Обов’язковий аргумент. Вираз, що визначає числове поле, за яким потрібно знайти стандартне відхилення. Це може бути рядковий вираз, який визначає поле в таблиці чи запиті, або вираз, який обчислює дані в цьому полі. В аргументі expr можна вказати ім’я поля в таблиці, елемента керування у формі, константи або функції. Якщо аргумент expr включає функцію, вона може бути вбудованою або користувацькою, але не може бути іншою агрегатною функцією домену чи агрегатною функцією SQL.

domain

Обов’язковий. Рядковий вираз, який визначає набір записів, щоб складають домен. Це може бути ім’я таблиці або ім’я запиту, у якого немає обов’язкових параметрів.

criteria

Необов’язковий аргумент. Рядковий вираз, що дає змогу обмежити діапазон даних, до якого застосовується функція DStDev або DStDevP. Наприклад, аргумент criteria часто еквівалентний реченню WHERE у виразі SQL без слова WHERE. Якщо аргумент criteria не вказано, функції DStDev і DStDevP обчислюють аргумент expr для всього домену. Будь-яке поле, яке міститься в аргументі criteria, також має бути вказано як поле в аргументі domain. В іншому разі функції DStDev і DStDevP повернуть Null-значення.


Примітки

Якщо аргумент domain посилається менше ніж на два записи або якщо менше двох записів задовольняють умови в аргументі criteria, функції DStDev і DStDevP повертають Null-значення. Це означає, що стандартне відхилення не обчислюється.

Де б не використовувалася функція DStDev або DStDevP (у макросі, модулі, виразі запиту чи обчислюваному елементі керування), аргумент criteria потрібно створювати дуже уважно, щоб він обчислювався правильно.

За допомогою функцій DStDev і DStDevP ви можете задати умову в рядку "Criteria" запиту на вибірку. Наприклад, ви можете створити запит для таблиць "Замовлення" і "Продукти", щоб відобразити всі продукти, для яких вартість доставки впала вище середнього значення зі стандартним відхиленням для вартості доставки. Рядок "Criteria" під полем "Freight" міститиме такий вираз:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Функції DStDev і DStDevP можна використовувати у виразі обчислюваного поля запиту або в рядку "Update To" запиту на оновлення.

Примітка.: У виразі обчислюваного поля запиту підсумків можна використовувати функції DStDev і DStDevP або StDev і StDevP. Якщо використовується функція DStDev або DStDevP, спочатку обчислюються значення, а потім групуються дані. Якщо використовується функція StDev або StDevP, спочатку групуються дані, а потім обчислюються значення у виразі поля.

В обчислюваному елементі керування використовуйте функції DStDev і DStDevP, коли потрібно за допомогою умов обмежити діапазон даних, до якого застосовується функція. Наприклад, щоб відобразити стандартне відхилення для замовлень, які мають доставлятися до Каліфорнії, установіть властивість ControlSource текстового поля для такого виразу:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Якщо потрібно просто знайти стандартне відхилення для всіх записів в аргументі domain, скористайтеся функцією StDev або StDevP.

Порада

Якщо поле, з якого визначається аргумент expr, має числовий тип даних, то функції DStDev і DStDevP повертають значення з типом даних Double. Якщо функція DStDev або DStDevP використовується в обчислюваному елементі керування, додайте до виразу функцію перетворення типів даних, щоб підвищити продуктивність.

Примітка.: Ці функції не враховують незбережені зміни в записах аргументу domain. Якщо потрібно, щоб функція DStDev або DStDevP врахувала змінені значення, спочатку потрібно зберегти зміни. Для цього на вкладці Дані в групі Записи натисніть кнопку Зберегти запис, перемістіть фокус до іншого запису або скористайтеся методом Update.

Приклад

Примітка.: У прикладах нижче показано використання цієї функції в модулі Visual Basic for Applications (VBA). Щоб отримати докладні відомості про використання модуля VBA, клацніть пункт Довідник розробника в розкривному списку поряд із полем Пошук і введіть у поле пошуку принаймні один термін.

У наведеному нижче прикладі повертаються оцінки стандартного відхилення для сукупності й вибірки із сукупності для замовлень, доставлених до Сполученого Королівства. Домен – це таблиця "Замовлення". Аргумент criteria обмежує отриманий набір записів, включаючи в нього лише ті, у яких поле "ShipCountryRegion" має значення "UK".

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

У наступному прикладі в аргументі criteria використовується змінна strCountryRegion. Зверніть увагу, що у виразі рядка використано одинарні лапки ('). У випадку об’єднання рядків текстовий рядок UK береться в одинарні лапки.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×