Перейти до основного
Office
Функції проекту для користувацьких полів у програмі Project для настільних комп'ютерів

Функції проекту для користувацьких полів у програмі Project для настільних комп'ютерів

Ці функції застосовуються у формулах для обчислення значень полів.

Порада.: Щоб ввести формулу в настроюваному полі в Project 2007, у меню Tools (Знаряддя) виберіть Customize (Настроювання), а потім  – Fields (Поля). У діалоговому вікні Custom Fields (Настроювані поля) натисніть кнопку Formula (Формула). У Project 2010 відкрийте вкладку Project (Проект) і в групі Properties (Властивості) виберіть Custom Fields (Настроювані поля). У діалоговому вікні Custom Fields (Настроювані поля) натисніть кнопку Formula (Формула).

Огляд функцій Project

У Microsoft Project іноді доводиться працювати зі значеннями, не розташованими безпосередньо в полях. Щоб їх створити, можна скористатися формулами, які дають змогу працювати з полями.

В нижченаведених прикладах демонструється використання формул із настроюваними полями.

 • У разі додавання до настроюваних числових полів зазначені нижче формули повертають числові значення, які вказують кількість днів між поточною датою та датою завершення завдань у розкладі.

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • У разі додавання до настроюваного текстового поля наведена нижче формула поверне значення «Немає базової лінії», «Перевищення бюджету на 20 % або більше» або «У межах бюджету».

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Функції перетворення

Asc

Повертає значення типу Integer, що є кодом символу, який відповідає першій букві в рядку.

Синтаксис

ASC (рядок)

рядок  Будь-який дійсний текстовий вираз.

CBool

Приводить вираз до типу даних Boolean.

Синтаксис

CBool(вираз)

вираз  Будь-який дійсний рядковий або числовий вираз.

CByte

Приводить вираз до типу даних Byte.

Синтаксис

CByte(вираз)

вираз  Будь-яке ціле число від 0 до 255.

CCur

Приводить вираз до типу даних Currency.

Синтаксис

CCur(вираз)

вираз  Будь-який числовий вираз від-922 337 203 685 477,5808 до 922 337 203 685 477,5807.

CDate

Приводить вираз до типу даних Date.

Синтаксис

CDate(вираз)

вираз  Будь-який вираз у форматі дати.

CDbl

Приводить вираз до типу даних Double.

Синтаксис

CDbl(вираз)

вираз  Будь-який числовий вираз від-1 79769313486232e308 79769313486232E308 to-94065645841247e E-324 для від'ємних значень; 94065645841247e e-324 до 1 79769313486232e308 79769313486232E308 для додатних значень.

CDec

Приводить вираз до типу даних Decimal.

Синтаксис

CDec(вираз)

вираз  Будь-який числовий вираз від +/-79228162514264337593543950335 для чисел із нульовим числом, тобто числами без десяткових розрядів. Для чисел із 28 десятковими знаками діапазон має значення +/-7.9228162514264337593543950335. Найменше можливе ненульове число – 0,0000000000000000000000000001.

Chr

Повертає значення типу String, яке містить символ, пов’язаний з указаним кодом символу.

Синтаксис

Chr(код_символу)

charcode  Довге , що ідентифікує символ.

CInt

Приводить вираз до типу даних Integer.

Синтаксис

CInt(вираз)

вираз  Будь-який числовий вираз від-32 768 до 32 767; дроби округлюються.

CLng

Приводить вираз до типу даних Long.

Синтаксис

CLng(вираз)

вираз  Будь-який числовий вираз від-2 147 483 648 до 2 147 483 647; дроби округлюються.

CSng

Приводить вираз до типу даних Single.

Синтаксис

CSng(вираз)

вираз  Будь-який числовий вираз – 3 402823e38 E38 to-401298e E-45 для від'ємних значень; 401298e e-45 до 3 402823e38 E38 для додатних значень.

CStr

Приводить вираз до типу даних String.

Синтаксис

CStr(вираз)

вираз  Будь-який дійсний рядковий або числовий вираз.

CVar

Приводить вираз до типу даних Variant.

Синтаксис

CVar(вираз)

вираз  Такий же діапазон, як і в типу Double для числових виразів. Такий же діапазон як і в типу String для нечислових виразів.

DateSerial

Повернення значення типу Variant (Date) для вказаного року, місяця та дня.

Синтаксис

DateSerial(рік, місяць, день)

року  Необхідні Ціле число. Число між 100 і 9999, включно або числовим виразом.

місяць  Необхідні Ціле число. Будь-який числовий вираз.

day  Необхідні Ціле число. Будь-який числовий вираз.

DateValue

Повертає значення типу Variant (Date).

Синтаксис

DateValue(дата)

дати  Необхідні зазвичай текстовий вираз, що представляє дату з 1 січня 100 р. до 31 грудня 9999. Проте дата також може бути будь-яким виразом, який може представляти дату, час або дату й час, у цьому діапазоні.

Day

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 1 до 31 включно, і яке позначає день місяця.

Синтаксис

Day(дата)

дати  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти дату. Якщо дата містить Null-значення, Null повертається.

Hex

Повертає значення типу String, яке представляє шістнадцяткове значення числа.

Синтаксис

Hex(число)

номер  Необхідні будь-який дійсний рядок або числовий вираз.

Hour

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 23 включно, і яке позначає годину доби.

Синтаксис

Hour(час)

час  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти час. Якщо значення " час " містить Null-значення, Null повертається.

Minute

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 59 включно, і яке позначає хвилину в годині.

Синтаксис

Minute(час)

час  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти час. Якщо значення " час " містить Null-значення, Null повертається.

Month

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 1 до 12 включно, і яке позначає місяць року.

Синтаксис

Month(дата)

дати  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти час. Якщо дата містить Null-значення, Null повертається.

Oct

Повертає значення типу Variant (String), яке представляє вісімкове значення числа.

Синтаксис

Oct(число)

номер  Необхідні будь-який дійсний рядок або числовий вираз.

ProjDateConv

Перетворює значення на дату.

Синтаксис

ProjDateConv(вираз, формат_дати)

вираз  Необхідні Варіант. Вираз, який потрібно перетворити на дату.

формат dateformat  Необов'язково Довгі. Формат дати за замовчуванням містить pcjdatedefault, але ви можете замінити один із таких констант pjdatedefault (формат дати, застосований 9/25/07 на 12:33):

 • pjDateDefault – стандартний формат. Його можна задати в діалоговому вікні Параметри (меню Знаряддя) на вкладці Вигляд.

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 25.09.07 12:33

 • pjDate_mm_dd_yy: 25.09.07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 25.09.2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: 25 вересня 2007, 12:33

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25 вересня 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: 25 вер 12:33

 • pjDate_mmm_dd_yyy: 25 вер, '07

 • pjDate_mmmm_dd: 25 вересня

 • pjDate_mmm_dd: 25 вер

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: вт 25.09.07 12:33

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: вт 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: вт 25 вер '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: вт 12:33

 • pjDate_mm_dd: 25.09

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33

 • pjDate_ddd_mmm_dd: вт 25 вер

 • pjDate_ddd_mm_dd: вт 25.09

 • pjDate_ddd_dd: вт 25

 • pjDate_Www_dd: Т40.2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: Т40.2.07 12:33

ProjDurConv

Перетворює вираз на значення тривалості у вказаних одиницях.

Синтаксис

ProjDurConv(вираз, одиниці_тривалості)

вираз  Необхідні Варіант. Вираз, який потрібно перетворити на тривалість.

одиниці  Необов'язково Довгі. Одиниці виміру, що використовуються для вираження тривалості. Якщо не вказано, значення за замовчуванням – тип одиниць, указаних у тривалості , на вкладці " Розклад " діалогового вікна " Параметри " (меню "Знаряддя "). У цій області можна виконати одну з таких констант :

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 59 включно, і яке позначає секунду у хвилині.

Синтаксис

Second(час)

час  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти час. Якщо значення " час " містить Null-значення, Null повертається.

Str

Повертає представлення числа у вигляді значення типу Variant (String).

Синтаксис

Str(число)

номер  Необхідні Довге значення, яке міститиме будь-який дійсний числовий вираз.

StrConv

Повертає значення типу Variant (String), перетворене зазначеним чином.

Синтаксис

StrConv(рядок, перетворення, код мови)

рядок  Необхідні текстовий вираз, який потрібно перетворити.

перетворення  Необхідні Ціле число. Сума значень, що визначає, який тип перетворення потрібно виконати.

LCID  Необов'язково LocaleID, якщо це відрізняється від локалізації системи LocaleID. (Для цього використовується стандартне значення LocaleID системи).

TimeSerial

Повертає значення типу Variant (Date), яке містить час певної години, хвилини та секунди.

Синтаксис

TimeSerial (години, хвилини, секунди)

годину  Необхідні Варіант (ціле число). Число від 0 (12:00 ранку) і 23 (11:00), включно або числовий вираз.

хвилин  Необхідні Варіант (ціле число). Будь-який числовий вираз.

другого  Необхідні Варіант (ціле число). Будь-який числовий вираз.

TimeValue

Повертає значення типу Variant (Date), що містить час.

Синтаксис

TimeValue(час)

час  Необхідні зазвичай текстовий вираз, що позначає час від 0:00:00 (12:00:00 AM) до 23:59:59 (11:59:59) включно. Однак час може бути будь-яким виразом, що позначає час у цьому діапазоні. Якщо значення " час " містить Null-значення, Null повертається.

Val

Повертає числа, які містяться в рядку, як числове значення відповідного типу.

Синтаксис

Val (рядок)

рядок  Необхідні будь-який дійсний текстовий вираз.

Weekday

Повертає значення типу Variant (Integer), яке містить ціле число, що позначає день тижня.

Синтаксис

Weekday(дата[, перший_день_тижня])

дати  Необхідні Варіант, числовий вираз, Рядковий вираз будь-якої комбінації, що може представляти дату. Якщо дата містить Null-значення, Null повертається.

firstdayofweek  Необов'язково Константа, яка визначає перший день тижня. Якщо це значення не задано, вважається, що це неділя.

Year

Повертає значення типу Variant (Integer), яке містить ціле число, що позначає рік.

Синтаксис

Year(дата)

дати  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти дату. Якщо дата містить Null-значення, Null повертається.

Функції дати й часу

CDate

Приводить вираз до типу даних Date.

Синтаксис

CDate(вираз)

вираз  Будь-який вираз у форматі дати.

Date

Повертає значення типу Variant (Date), що містить поточну системну дату.

Синтаксис

Date

DateAdd

Повертає значення типу Variant (Date), яке містить дату для якої було додано вказаний часовий інтервал.

Синтаксис

DateAdd (інтервал, кількість, дата)

інтервал – обов’язковий параметр.  Вираз, що повертає рядок з інтервалом часу, який необхідно додати, наприклад "m" або "d" .

кількість – обов’язковий параметр.  Числовий вираз, що дорівнює кількості інтервалів, які необхідно додати. Він може бути додатним (для отримання дат у майбутньому) або від’ємним (для отримання дат у минулому).

дати  Необхідні Варіант (дата) або літерал, що представляє дату, до якої додається інтервал.

DateDiff

Повертає значення типу Variant (Long), яке задає кількість часових інтервалів між двома вказаними датами.

Синтаксис

DateDiff (інтервал, дата1, дата2[, перший_день_тижня[, перший_тиждень_року]])

інтервал – обов’язковий параметр.  Рядковий вираз, що є інтервалом часу, який використовується для обчислення різниці між значеннями дата1 і дата2.

значення аргумента дата1, дата2  Необхідні Варіант (дата). Два дати, які потрібно використовувати в обчисленні.

firstdayofweek  Необов'язково Константа, яка визначає перший день тижня. Якщо це значення не задано, вважається, що це неділя.

firstweekofyear  Необов'язково Константа, яка визначає перший тиждень року. Якщо це значення не задано, першим тижнем вважається тиждень, у який настає 1 січня.

DatePart

Повертає значення типу Variant (Integer), яке містить указану частину заданої дати.

Синтаксис

DatePart (інтервал, дата[,перший_день_тижня[, перший_тиждень_року]])

число – обов’язкове значення.  Числовий вираз, який дорівнює кількості інтервалів часу, які необхідно додати.

дати  Необхідні Значення варіанта (Date), які потрібно обчислити.

firstdayofweek  Необов'язково Константа, яка визначає перший день тижня. Якщо це значення не задано, вважається, що це неділя.

firstweekofyear  Необов'язково Константа, яка визначає перший тиждень року. Якщо не вказано, перший тиждень вважається тижнем, у якому відбувається 1 січня.

DateSerial

Повернення значення типу Variant (Date) для вказаного року, місяця та дня.

Синтаксис

DateSerial(рік, місяць, день)

року  Необхідні Ціле число. Число між 100 і 9999, включно або числовим виразом.

місяць  Необхідні Ціле число. Будь-який числовий вираз.

day  Необхідні Ціле число. Будь-який числовий вираз.

DateValue

Повертає значення типу Variant (Date).

Синтаксис

DateValue (дата)

дати  Необхідні зазвичай текстовий вираз, що представляє дату з 1 січня 100 р. до 31 грудня 9999. Проте дата також може бути будь-яким виразом, який може представляти дату, час або дату й час, у цьому діапазоні.

Day

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 1 до 31 включно, і яке позначає день місяця.

Синтаксис

Day(дата)

дати  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти дату. Якщо дата містить Null-значення, Null повертається.

Hour

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 23 включно, і яке позначає годину доби.

Синтаксис

Hour(час)

час  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти час. Якщо значення " час " містить Null-значення, Null повертається.

IsDate

Повертає значення типу Boolean, яке вказує на те, чи можна перетворити вираз на дату.

Синтаксис

IsDate (вираз)

вираз  Необхідні будь-який варіант , що включає вираз дати або рядок, який розпізнається як дата або час.

Minute

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 59 включно, і яке позначає хвилину в годині.

Синтаксис

Minute(час)

час  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти час. Якщо значення " час " містить Null-значення, Null повертається.

Month

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 1 до 12 включно, і яке позначає місяць року.

Синтаксис

Month(дата)

дати  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти час. Якщо дата містить Null-значення, Null повертається.

Now

Повертає значення типу Variant (Date), що задає поточну дату й час відповідно до системної дати й часу комп’ютера.

Синтаксис

Now

ProjDateAdd

Додає тривалість до дати, повертаючи нову дату.

Синтаксис

ProjDateAdd(дата, тривалість, календар)

дати  Необхідні Варіант. Вихідна дата, до якої додається Тривалість .

тривалість  Необхідні Варіант. Тривалість, яку потрібно додати до дати.

Календар  Календар, який використовується під час обчислення тривалості. Календар для використання під час обчислення нової дати. Якщо календар не вказано, за замовчуванням для поточного ресурсу використовується календар ресурсу або для поточного завдання – календар завдання або Стандартний календар, якщо календар не має завдань. Для сервера Project Server буде використано стандартний календар незалежно від того, який календар указано в рядку календаря . У разі використання цієї функції у формулі, створеній у застосунку Project Web App, а також під час порівняння її з аналогічною формулою, створеною у Project Professional, слід виконати перевірку, щоб переконатися, що отримано очікувані результати.

Примітка.:  Щоб відняти сім днів від указаної дати в Project Professional 2010, скористайтеся формулою ProjDateAdd("24.09.2010", "-7d"), яка дасть правильний результат. Проте якщо ви застосуєте таку ж формулу в Project Server 2010, то отримаєте результат 24.09.2010, а не 17.09.2010. У формулах, які однаково працюють у Project Professional 2010 і Project Server 2010, слід уникати використання від’ємних параметрів для функцій ProjDateAdd і ProjDateSub.

ProjDateConv

Перетворює значення на дату.

Синтаксис

ProjDateConv(вираз, формат_дати)

вираз  Необхідні Варіант. Вираз, який потрібно перетворити на дату.

формат dateformat  Необов'язково Довгі. Формат дати за замовчуванням містить pcjdatedefault, але ви можете замінити один із таких констант pjdatedefault (формат дати, застосований 9/25/07 на 12:33):

 • pjDateDefault – стандартний формат. Його можна задати в діалоговому вікні Параметри (меню Знаряддя) на вкладці Вигляд.

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 25.09.07 12:33

 • pjDate_mm_dd_yy: 25.09.07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 25.09.2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: 25 вересня 2007, 12:33

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25 вересня 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: 25 вер 12:33

 • pjDate_mmm_dd_yyy: 25 вер, '07

 • pjDate_mmmm_dd: 25 вересня

 • pjDate_mmm_dd: 25 вер

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: вт 25.09.07 12:33

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: вт 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: вт 25 вер '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: вт 12:33

 • pjDate_mm_dd: 25.09

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33

 • pjDate_ddd_mmm_dd: вт 25 вер

 • pjDate_ddd_mm_dd: вт 25.09

 • pjDate_ddd_dd: вт 25

 • pjDate_Www_dd: Т40.2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: Т40.2.07 12:33

ProjDateDiff

Повертає тривалість між двома датами у хвилинах.

Синтаксис

ProjDateDiff(дата1, дата2, календар)

значення аргумента дата1  Необхідні Варіант. Дата, що використовується як початок тривалості.

дата2  Необхідні Варіант. Дата, що використовується як кінець тривалості.

Календар  Календар, який використовується під час обчислення тривалості. Якщо календар не задано, за промовчанням для поточного ресурсу використовується календар ресурсів, а поточного завдання – календар завдань або стандартний календар, якщо календар завдань відсутній. Якщо календар не вказано, за замовчуванням для поточного ресурсу використовується календар ресурсу або для поточного завдання – календар завдання (або Стандартний календар, якщо календар завдань не використовується, Стандартний календар використовуватиметься, незалежно від того, який календар указано в рядку календаря . У разі використання цієї функції у формулі, створеній у застосунку Project Web App, а також під час порівняння її з аналогічною формулою, створеною у Project Professional, слід виконати перевірку, щоб переконатися, що отримано очікувані результати.

ProjDateSub

Повертає дату, яка передує іншій даті на вказану тривалість.

Синтаксис

ProjDateSub(дата, тривалість, календар)

дати  Необхідні Варіант. Вихідна дата, з якої віднімається Тривалість .

тривалість  Необхідні Варіант. Тривалість віднімання від дати.

Календар  Календар, який використовується під час обчислення тривалості. Календар, який використовуватиметься для обчислення різниці дат. Якщо календар не вказано, за замовчуванням для поточного ресурсу використовується календар ресурсу або для поточного завдання – календар завдання (або Стандартний календар, якщо немає календаря завдань). Для сервера Project Server буде використано стандартний календар незалежно від того, який календар указано в рядку календаря . У разі використання цієї функції у формулі, створеній у застосунку Project Web App, а також під час порівняння її з аналогічною формулою, створеною у Project Professional, слід виконати перевірку, щоб переконатися, що отримано очікувані результати.

Примітка.:  Щоб відняти сім днів від указаної дати в Project Professional 2010, скористайтеся формулою ProjDateAdd("24.09.2010", "-7d"), яка дасть правильний результат. Проте якщо ви застосуєте таку ж формулу в Project Server 2010, то отримаєте результат 24.09.2010, а не 17.09.2010. У формулах, які однаково працюють у Project Professional 2010 і Project Server 2010, слід уникати використання від’ємних параметрів для функцій ProjDateAdd і ProjDateSub.

ProjDateValue

Повертає значення дати у виразі.

Синтаксис

ProjDateValue(вираз)

вираз  Необхідні Варіант. Вираз, який потрібно представити як дату.

ProjDurConv

Перетворює вираз на значення тривалості у вказаних одиницях.

Синтаксис

ProjDurConv(вираз, одиниці_тривалості)

вираз  Необхідні Варіант. Вираз, який потрібно перетворити на тривалість.

одиниці  Необов'язково Довгі. Одиниці виміру, що використовуються для вираження тривалості. Якщо не вказано, значення за замовчуванням – тип одиниць, указаних у тривалості , на вкладці " Розклад " діалогового вікна " Параметри " (меню "Знаряддя "). У цій області можна виконати одну з таких констант :

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Повертає тривалість у хвилинах.

Синтаксис

ProjDurValue(тривалість)

тривалість  Необхідні Варіант. Тривалість, яку потрібно виразити за лічені хвилини.

Second

Повертає значення типу Variant (Integer), яким задається ціле число в діапазоні від 0 до 59 включно, і яке позначає секунду у хвилині.

Синтаксис

Second(час)

час  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти час. Якщо значення " час " містить Null-значення, Null повертається.

Time

Повертає значення типу Variant (Date), що вказує поточний системний час.

Синтаксис

Time

Timer

Повертає значення типу Single, що представляє кількість секунд, які минули від півночі.

Синтаксис

Timer

TimeSerial

Повертає значення типу Variant (Date), яке містить час певної години, хвилини та секунди.

Синтаксис

TimeSerial (години, хвилини, секунди)

годину  Необхідні Варіант (ціле число). Число від 0 (12:00 ранку) і 23 (11:00), включно або числовий вираз.

хвилин  Необхідні Варіант (ціле число). Будь-який числовий вираз.

другого  Необхідні Варіант (ціле число). Будь-який числовий вираз.

TimeValue

Повертає значення типу Variant (Date), що містить час.

Синтаксис

TimeValue(час)

час  Необхідні зазвичай текстовий вираз, що позначає час від 0:00:00 (12:00:00 AM) до 23:59:59 (11:59:59) включно. Однак час може бути будь-яким виразом, що позначає час у цьому діапазоні. Якщо значення " час " містить Null-значення, Null повертається.

Weekday

Повертає значення типу Variant (Integer), яке містить ціле число, що позначає день тижня.

Синтаксис

Weekday(дата[, перший_день_тижня])

дати  Необхідні Варіант, числовий вираз, Рядковий вираз будь-якої комбінації, що може представляти дату. Якщо дата містить Null-значення, Null повертається.

firstdayofweek  Необов'язково Константа, яка визначає перший день тижня. Якщо це значення не задано, вважається, що це неділя.

Year

Повертає значення типу Variant (Integer), яке містить ціле число, що позначає рік.

Синтаксис

Year (дата)

дати  Необхідні будь-який варіант, числовий вираз або текстовий вираз або будь-яку комбінацію, що може представляти дату. Якщо дата містить Null-значення, Null повертається.

Загальні функції

Choose

Вибирає та повертає значення зі списку аргументів.

Синтаксис

Choose(індекс, варіант-1[, варіант-2, ... [, варіант-n]])

індекс – обов’язковий параметр.  Числовий вираз або поле, результатом якого є значення від 1 до кількості можливих варіантів.

вибір  Необхідні Вираз варіанта , який міститиме один із можливих варіантів.

IIf

Повертає одну з двох частин, залежно від результату обчислення виразу.

Синтаксис

IIf(вираз, якщо_істина, якщо_хибність)

expr  Необхідні Варіант виразу, який потрібно обчислити.

якщо_істина  Необхідні значення або вираз, які потрібно повернути, якщо відповідний вираз дійсний.

якщо_хибність  Необхідні значення або вираз, які потрібно повернути, якщо відповідний вираз маєзначення FALSE.

IsNumeric

Повертає значення типу Boolean, яке вказує на те, чи можна отримати в результаті обчислення виразу число.

Синтаксис

IsNumeric(вираз)

вираз  Необхідні Варіант , що міститиме числовий вираз або текстовий вираз.

IsNull

Повертає значення типу Boolean, яке вказує на те, чи справді вираз не містить припустимі дані (значення Null).

Синтаксис

IsNull(вираз)

вираз  Необхідні Варіант , що міститиме числовий вираз або текстовий вираз.

Switch

Аналізує список виразів і повертає значення Variant або вираз, пов’язаний із першим істинним виразом у списку (значення True).

Синтаксис

Switch(вираз-1, значення-1[, вираз-2, значення-2, ... [, вираз-n,значення-n]])

Математичні функції

Abs

Повертає значення того ж типу, як і отримане значення, яке дорівнює модулю числа.

Синтаксис

Abs(число)

номер  Необхідні будь-який дійсний числовий вираз. Якщо число містить Null, повертається Null ; Якщо це неініціалізовані змінні, повертається нуль.

Atn

Повертає значення типу Double, яке дорівнює арктангенсу числа.

Синтаксис

Atn(число)

номер  Необхідні Дво -або будь-який дійсний числовий вираз.

Cos

Повертає значення типу Double, яке дорівнює косинусу кута.

Синтаксис

Cos(число)

номер  Необхідні Дво -або будь-який дійсний числовий вираз, що виражає кут у радіанах.

Exp

Повертає значення типу Double, яке дорівнює e (основі натурального логарифма) у певній степені.

Синтаксис

Exp(число)

номер  Необхідні Дво -або будь-який дійсний числовий вираз.

Fix

Повертає цілу частину числа. Якщо число від’ємне, повертає перше від’ємне ціле число, більше або рівне параметру число.

Синтаксис

Fix(число)

номер  Необхідні Дво -або будь-який дійсний числовий вираз. Якщо число містить Null, повертається Null .

Int

Повертає цілу частину числа. Якщо число від’ємне, повертає перше від’ємне ціле число, менше або рівне параметру число.

Синтаксис

Int(число)

номер  Необхідні Дво -або будь-який дійсний числовий вираз. Якщо число містить Null, повертається Null .

Log

Повертає значення типу Double, яке дорівнює натуральному логарифму числа.

Синтаксис

Log(число)

номер  Необхідні Двобайтовий або будь-який дійсний числовий вираз більший за нуль.

Rnd

Повертає значення типу Single, яке містить випадкове число.

Синтаксис

Rnd(число)

номер  Необхідні Один або будь-який дійсний числовий вираз.

Sgn

Повертає представлення числа у вигляді значення типу Integer (String), яке позначає знак числа.

Синтаксис

Sgn(число)

номер  Необхідні будь-який дійсний числовий вираз.

Повертає значення за таким принципом:

 • якщо число більше нуля, Sgn повертає 1;

 • якщо число дорівнює нулю, Sgn повертає 0;

 • якщо число менше нуля, Sgn повертає –1.

Sin

Повертає значення типу Double, яке дорівнює косинусу кута.

Синтаксис

Sin(число)

номер  Необхідні Дво -або будь-який дійсний числовий вираз, що виражає кут у радіанах.

Sqr

Повертає значення типу Double, яке дорівнює кореню квадратному числа.

Синтаксис

Sqr(число)

номер  Необхідні Дво -або будь-який дійсний числовий вираз дорівнює або перевищує нуль.

Tan

Повертає значення типу Double, яке дорівнює тангенсу кута.

Синтаксис

Tan(число)

номер  Необхідні Дво -або будь-який дійсний числовий вираз, що виражає кут у радіанах.

Текстові функції

Asc

Повертає значення типу Integer, що є кодом символу, який відповідає першій букві в рядку.

Синтаксис

Asc(рядок)

Рядок  Будь-який дійсний текстовий вираз.

Chr

Повертає значення типу String, яке містить символ, пов’язаний з указаним кодом символу.

Синтаксис

Chr(код_символу)

charcode  Довге , що ідентифікує символ.

Format

Повертає значення типу Variant (String), яке містить вираз, відформатований відповідно до інструкцій, які містяться у виразі форматування.

Синтаксис

Format(вираз[, формат[, перший_день_тижня[, перший_тиждень_року]]])

вираз  Необхідні будь-який припустимий вираз.

формат  Необов'язково дійсний іменований або визначений користувачем вираз форматування.

firstdayofweek  Необов'язково константа , яка визначає перший день тижня.

firstweekofyear  Необов'язково константа , яка визначає перший тиждень року.

Instr

Повертає значення типу Variant (Long), яке задає положення першого входження одного рядка всередині іншого.

Синтаксис

Instr([початок, ]рядок1, рядок2[, порівняння])

почати  Необов'язково Числовий вираз, що встановлює початкове розташування для кожного пошуку. Якщо його не задано, пошук починається з першого символу. Якщо функція Start містить Null-значення, з'являється повідомлення про помилку. Аргумент start є обов’язковим, якщо задано аргумент compare.

string1  Необхідні текстовий вираз, який виконується під час пошуку.

string2  Необхідні текстовий вираз, що шукав.

compare  Необов'язково Указує тип порівняння рядків. Якщо аргумент compare має Null-значення, стається помилка. Якщо аргумент " порівняння " пропущено, параметр "порівняти " визначає тип порівняння.

LCase

Повертає значення типу String, перетворене на рядок, записаний малими буквами.

Синтаксис

LCase(рядок)

рядок   Необхідні будь-який дійсний текстовий вираз. Якщо рядок містить Null-значення, Null повертається.

Left

Повертає значення типу Variant (String), яке містить указану кількість символів ліворуч від рядка.

Синтаксис

Left(рядок, довжина)

рядок  Обов’язковий аргумент. Вираз, що повертає рядок, з якого повертаються крайні зліва символи. Якщо рядок містить Null-значення, Null повертається.

довжина  Необхідні Варіант (довгий). Числовий вираз, що вказує кількість символів, які потрібно повернути. Якщо він дорівнює 0, повертається рядок нульової довжини (""). Якщо його значення більше або рівне кількості символів в аргументі рядок, повертається весь рядок.

Len

Повертає значення типу Long, яке дорівнює кількості символів у рядку або кількості байт, які необхідні для зберігання змінної.

Синтаксис

Len(рядок, ім’я_змінної)

рядок  Будь-який дійсний текстовий вираз. Якщо рядок містить Null-значення, Null повертається.

функція varname  Будь-яке припустиме ім'я змінної. Якщо функція varname містить Null-значення, Null повертається. Якщо функція varname – це варіант, LEN обробляє його так само, як у рядку , і завжди повертає кількість символів, які він містить.

LTrim

Повертає значення типу Variant (String), що містить копію указаного рядка без пробілів на початку.

Синтаксис

LTrim(рядок)

рядок  Необхідні будь-який дійсний текстовий вираз. Якщо рядок містить Null-значення, Null повертається.

Mid

Повертає значення типу Variant (String), яке містить указану кількість символів у рядку.

Синтаксис

Mid(рядок, початок[, довжина])

рядок  Необхідні текстовий вираз, з якого повертаються символи. Якщо рядок містить Null-значення, Null повертається.

почати  Необхідні Довгі. Розташування символу в рядку , у якому частина, яку потрібно прийняти, починається. Якщо аргумент " початок " більший за кількість символів у рядку, функція MID повертає рядок нульової довжини ("").

довжина  Необов'язково Варіант (довгий). Кількість символів, які потрібно повернути. Якщо аргумент "пропущений" або "Якщо" є менше символів довжини в тексті (включно з символом " Пуск"), повертаються всі символи від початку до кінця рядка.

Right

Повертає значення типу Variant (String), яке містить указану кількість символів праворуч від рядка.

Синтаксис

Right(рядок, довжина)

рядок  Необхідні текстовий вираз, з якого повертаються найправішу кількість символів. Якщо рядок містить Null-значення, Null повертається.

довжина  Необхідні Варіант (довгий). Числовий вираз, що вказує кількість символів, які потрібно повернути. Якщо він дорівнює 0, повертається рядок нульової довжини (""). Якщо значення дорівнює або перевищує кількість символів у рядку, повертається весь рядок.

RTrim

Повертає значення типу Variant (String), що містить копію указаного рядка без пробілів вкінці.

Синтаксис

RTrim(рядок)

рядок  Необхідні будь-який дійсний текстовий вираз. Якщо рядок містить Null-значення, Null повертається.

Space

Повертає значення типу Variant (String), яке складається з указаної кількості пробілів.

Синтаксис

Space(кількість)

номер  Необхідні кількість пробілів у рядку.

StrComp

Повертає представлення числа у вигляді значення типу Integer (String), яке позначає результат порівняння рядка.

Синтаксис

StrComp(рядок1, рядок2[, порівняння])

string1  Необхідні будь-який дійсний текстовий вираз.

string2  Необхідні будь-який дійсний текстовий вираз.

compare  Необов'язково Указує тип порівняння рядків. Якщо аргумент порівняння має значення null, з'являється повідомлення про помилку.

StrConv

Повертає значення типу Variant (String), перетворене зазначеним чином.

Синтаксис

StrConv(рядок, перетворення, код мови)

рядок  Необхідні текстовий вираз, який потрібно перетворити.

перетворення  Необхідні Ціле число. Сума значень, що визначає, який тип перетворення потрібно виконати.

LCID  Необов'язково LocaleID, якщо це відрізняється від локалізації системи LocaleID. (Для цього використовується стандартне значення LocaleID системи).

String

Повертає значення типу Variant (String), яке містить повторюваний рядок символів заданої довжини.

Синтаксис

String(число, символ)

номер  Необхідні Довгі. Довжина повернутого рядка. Якщо число містить Null, повертається Null .

характер  Необхідні Варіант. Код символу, який визначає символ або рядок рядка, перший символ якого використовується для створення рядка, що повертається. Якщо символ містить значення null, Null повертається.

Trim

Повертає значення типу Variant (String), що містить копію указаного рядка без пробілів на початку або вкінці.

Синтаксис

Trim(рядок)

рядок  Необхідні будь-який дійсний текстовий вираз. Якщо рядок містить Null-значення, Null повертається.

UCase

Повертає значення типу Variant (String), яке містить заданий рядок, перетворений на текст малими буквами.

Синтаксис

UCase(рядок)

рядок  Необхідні будь-який дійсний текстовий вираз. Якщо рядок містить Null-значення, Null повертається.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×