Форматування та настроювання змісту

Форматування та настроювання змісту

Увага!: Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Після створення змісту в програмі Word, можна настроїти так, як він виглядає. Наприклад, можна змінити макет, змінити форматування тексту, виберіть кількість рівнів заголовків для відображення і вибір відображення пунктирних ліній між елементи та номери сторінок.

Основні інструкції з настроювання змісту у статті змінення макета змісті нижче.

Нижче наведено кілька способів, ви можете редагувати змісті.

Форматування тексту.

Відображає перед і після перегляду форматування стилі тексту до змісту

Змінення рівня елемента:

Відображає змінення рівня 3 запис до рівня 4 запис

Додавання ліній виноски.

Додавання заповнювачів до змісту

Змінити кількість рівнів, які відображаються.

Відображає змінити кількість рівнів, щоб більше не відображатиметься рівня 3

Змінення макета змісту

 1. На вкладці Посилання стрічки натисніть кнопку Зміст і виберіть Настроюваний зміст.

  Спеціальний зміст
 2. Внесіть зміни в діалоговому вікні Зміст. В областях Зразок друкованого документа та Зразок веб-документа відображатиметься ефект внесених змін.

  • Щоб додати заповнювач (пунктирну лінію) між кожним елементом і його номером сторінки, клацніть список Заповнювач і виберіть пунктирну лінію. Крім того, ви можете вибрати штрихпунктирну лінію або повністю вилучити заповнювач і залишити пусте місце.

   Замініть заповнювач у змісті на дефіси або крапки.
  • Щоб змінити загальне оформлення змісту, клацніть список Формати та виберіть потрібний формат.

  • Щоб змінити кількість рівнів, які відображаються у змісті, клацніть поле Рівні та виберіть потрібну кількість рівнів.

  Діалогове вікно ''Зміст''

  Порада.: "Рівні" в цьому контексті – це рівні заголовків. На першому рівні можна використовувати основні заголовки, а на другому – заголовки підрозділів. За потреби можна створити додаткові підрівні змісту.

 3. Натисніть кнопку OK.

Додаткові дії

Щоб змінити вигляд тексту в змісті, задайте стиль кожного його рівня.

 1. На вкладці Посилання стрічки натисніть кнопку Зміст і виберіть Настроюваний зміст.

 2. У діалоговому вікні Зміст натисніть кнопку Змінити. Якщо кнопка Змінити неактивна, зі списку Формати виберіть Із шаблону оформлення.

  У діалоговому вікні "Зміст" можна налаштувати зовнішній вигляд змісту.
 3. У списку Стилі клацніть рівень, який потрібно змінити, і натисніть кнопку Змінити.

  У діалоговому вікні "Зміна стилю" можна оновити вигляд тексту в змісті.
 4. У діалоговому вікні Зміна стилю внесіть потрібні зміни форматування й натисніть кнопку OK.

 5. Повторіть кроки 3 й 4 для всіх рівнів, які слід відобразити у змісті.

Ці налаштування зберігатимуться у Word щоразу, коли ви оновлюватимете зміст у цьому документі.

Щоб змінити рівень елемента у змісті, просто змініть рівень заголовка відповідного тексту в тілі документа.

 1. Виберіть заголовок, який потрібно змінити.

 2. На на вкладці основне у групі стилі виберіть потрібний рівень заголовка.
  Стиль "Заголовок 1" у колекції "Стилі"

 3. На вкладці посилання натисніть кнопку Оновити таблицю.
  Оновлення змісту

 4. Виберіть Оновити цілком і натисніть кнопку OK.

Якщо ви вже додали змісту до документа, наведені нижче дії замінить його з нової таблиці вміст, який містить однакові відомості та має ліній виноски або пунктирних ліній, між елементи та номери сторінок.

 1. На вкладці Посилання натисніть кнопку Зміст і виберіть пункт Настроюваний зміст.

  Спеціальний зміст

 2. У діалоговому вікні Зміст у списку заповнювач виберіть параметр пунктирною лінією.

  пунктирна лінія в діалоговому вікні ''зміст''

Щоб змінити кількість рівнів, які відображаються у змісті – це той, який містить рівні, який потрібно замінити наявної таблиці. Короткі, але інші технічні спосіб зробити це – це редагувати відомості кодів полів.

 1. На вкладці Посилання натисніть кнопку Зміст і виберіть пункт Настроюваний зміст.

  Спеціальний зміст

 2. У діалоговому вікні Зміст у списку Рівні виберіть потрібну кількість рівнів змісту та натисніть кнопку OK.

  Діалогове вікно ''Зміст''

  Наприклад, якщо вибрати параметр "2", увесь текст у змісті відображатиметься зі стилем "Заголовок 1" або "Заголовок 2".

 3. У запиті на заміну наявного змісту натисніть кнопку Так.

У програмі Word поля вставляються автоматично, якщо використовуються деякі команди. Наприклад, якщо додати номери сторінок, програма Word вставляє поле Page. Якщо створити зміст, програма Word вставляє поле TOC.

Можна редагувати відомості кодів полів, щоб швидко змінювати кількість рівнів, які відображаються у змісті.

 1. Клацніть зміст і натисніть клавіші Alt+F9. Відомості кодів полів відображаються у фігурних дужках і мають такий вигляд:

  Код поля TOC

 2. Змініть числа в лапках. Наприклад, якщо потрібно відобразити тільки два рівні, змініть "1-3" на "1-2".

 3. Натисніть клавіші Alt+F9, щоб знову відобразити зміст.

 4. Оновіть зміст, щоб побачити внесені зміни (Посилання > Оновити таблицю).

Докладні відомості про коди полів див. в статті Коди полів у програмі Word.

Основні інструкції з редагування зміст можна знайти Вставлення настроюваного змісту нижче.

Нижче наведено кілька способів, ви можете редагувати змісті.

Форматування тексту.

Відображає перед і після перегляду форматування стилі тексту до змісту

Змінення рівня елемента:

Відображає змінення рівня 3 запис до рівня 4 запис

Додавання ліній виноски.

Додавання заповнювачів до змісту

Змінити кількість рівнів, які відображаються.

Відображає змінити кількість рівнів, щоб більше не відображатиметься рівня 3

Вставлення настроюваного змісту

Якщо документ уже містить зміст, ця процедура буде замініть його настроювання.

 1. На вкладці посилання у групі Зміст виберіть пункт Змісті натисніть кнопку Вставити зміст.

  Вставлення змісту

  Відкриється діалогове вікно " Зміст ".

  Діалогове вікно ''Зміст''

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Додавання ліній виноски або пунктирну лінію, між кожного запису а його номер сторінки, натисніть кнопку заповнювач списку та виберіть пунктирною лінією.

   Ви також можете тире виноски.

  • Щоб змінити загальне оформлення змісту, клацніть список Формати та виберіть потрібний формат.

   Ви можете бачити різних форматах як виглядатиме у вікні Попереднього перегляду .

  • Щоб змінити кількість рівнів, які відображаються у змісті, натисніть кнопку ' ' рівніта виберіть потрібну кількість рівнів, які потрібно відобразити.

Додаткові дії

Нижче наведено кілька додаткових способів редагування змісті. Виберіть параметр зі списку нижче, щоб отримати покрокові вказівки.

Щоб змінити форматування зміст, який створюється у програмі Word, вам потрібно змінити стиль для кожного рівня змісту. Це окремо від стилі, застосовані до заголовків у документі.

Внісши потрібні зміни до стилю, програма Word використовує цей стиль щоразу, коли його оновлення змісту.

 1. На вкладці посилання у групі Зміст виберіть пункт Змісті натисніть кнопку Вставити зміст.

 2. У діалоговому вікні Зміст натисніть кнопку змінити.

  Діалогове вікно ''Зміст''

 3. У списку стилі клацніть рівень, який потрібно змінити і натисніть кнопку змінити.

  Змінити '

 4. У діалоговому вікні Зміна стилю внесіть потрібні зміни форматування й натисніть кнопку OK.

 5. Повторіть кроки 3 й 4 для всіх рівнів, які слід відобразити у змісті.

Щоб розташувати певний елемент змісту на іншому рівні, просто змініть рівень заголовка відповідного тексту у вмісті документа.

 1. Виберіть заголовок, який потрібно змінити.

 2. На вкладці Основне в групі Стилі виберіть стиль заголовка, який відповідає потрібному рівню.

  Текст заміщення

 3. На вкладці Посилання в групі Зміст натисніть кнопку Оновити таблицю.

  Текст заміщення

 4. Виберіть Оновити цілком і натисніть кнопку OK.

Якщо ви вже додали змісту до документа, наведені нижче дії замінить його з нової таблиці вміст, який містить однакові відомості та має ліній виноски або пунктирних ліній, між елементи та номери сторінок.

 1. На вкладці посилання у групі Зміст виберіть пункт Змісті натисніть кнопку Вставити зміст.

  Текст заміщення

 2. У діалоговому вікні Зміст у списку заповнювач виберіть параметр пунктирною лінією.

  пунктирна лінія в діалоговому вікні ''зміст''

 1. На вкладці Посилання в групі Зміст натисніть кнопку Зміст.

  Текст заміщення

 2. Виберіть Настроюваний зміст.

 3. У діалоговому вікні Зміст оберіть потрібну кількість рівнів змісту зі списку Вивід рівнів.

  Список "Рівні" в діалоговому вікні "Зміст"

  Наприклад, якщо вибрати параметр "2", увесь текст у змісті відображатиметься зі стилем "Заголовок 1" або "Заголовок 2".

 4. У запиті на заміну наявного змісту натисніть кнопку Так.

Маєте інші запитання про Word?

Поставте їх на форумі запитань щодо Word.

Допомога в удосконаленні Word

Маєте пропозиції про те, як можна покращити змісту (або будь-яких інших функцій) у Word? Якщо так, завітайте Word користувача голосового і повідомте нас!

Додаткові відомості

Оновлення змісту

Форматування та настроювання змісту в програмі Word 2016 для Mac

Примітка.: Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×