Форматування дати, часу або числа

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Примітка : Деякі параметри, описані в цій статті застосовуються лише до виберіть пункт Українська (Україна) у списку мовиФормат дати, Часу форматабо Формат дати й часу діалогових вікон.

У Microsoft Office InfoPath можна застосовувати форматування до даних у текстовому полі, полі виразу та календарику на шаблоні форми й таким чином керувати відображенням дати, часу та чисел, які користувачі вводитимуть у формі на основі цього шаблона.

У цій статті

Огляд форматування даних

Можливості сумісності

Укажіть формат дати або часу

Укажіть кількість знаків після коми

Змінення як від'ємні числа відображаються

Додавання або видалення відсоткового форматування для числа

Додавання або видалення на Роздільник груп розрядів число

Додавання й видалення позначення грошової одиниці

Огляд форматування даних

Можна використовувати дані, форматування, щоб указати спосіб відображення даних під час введення даних користувачі в текстовому полі, поле виразу або елементи керування вибору дати. Не можна використовувати з іншими типами елементів керування форматування даних. Наприклад, за допомогою додавання форматування до елемента керування даних, ви можете допомогти, переконайтеся, що:

 • Дати, які користувачі вводять у елемента керування вибору дати мають формат ДД мм. рр, наприклад 14/03/07.

 • Час, які користувачі вводять у елемента керування текстового поля мають форматування: 00:00:00, наприклад 09:46:55.

Якщо застосувати форматування до елемента керування даних, можна вибрати зі списку попередньо визначені формати, які відрізняються залежно від того, чи ви працюєте з текстового поля, вираз поле або елементи керування вибору дати. Форматування даних підтримується тільки певні типи даних для цих елементів керування.

Наприклад, якщо додати елемент керування текстовим полем до шаблону форми, можна вибрати кілька різних типів даних для цього елемента керування, зокрема текст, цілого десяткове, дата, час і дати й часу. Проте, якщо потрібно вказати дані, форматування для цього елемента керування текстового поля, ви зможете обрати лише на ціле число, десяткове, дати, часу і дати й часу форматів, тому що ті типами даних лише для елемента керування текстового поля, які підтримують форматування даних.

Типи даних, пов'язані дані форматів і елементів керування, які підтримують їх

У наведеній нижче таблиці наведено типи даних у програмі InfoPath, що підтримка форматування даних, дані форматування параметрів для цих типів даних і елементів керування, які підтримують їх.

Типи даних

Формати наявних даних

Підтримується в цих елементів керування

Ціле число

 • Немає

 • Число

 • Грошова одиниця

 • Текстове поле

 • Поле виразу

Decimal

 • Немає

 • Числовий

 • Відсоток

 • Грошова одиниця

 • Текстове поле

 • Поле виразу

Дата

 • Немає

 • 3/14/2007 *

 • Середа, 14 Березень 2007 *

 • Березень 2007 *

 • Середа, 14 березня 2007

 • 14 березня 2007

 • Середа, 14 березня 2007

 • 14 березня 2007

 • 3/14/2007

 • 3/14/07

 • 03/14/07

 • 14/03/2007

 • 03/07/14

 • 2007-03-14

 • 14-Берез-07

 • Бер 2007

 • Текстове поле

 • Поле виразу

 • Елемент керування «Вибір дати»

Час

 • Немає

 • 9:46:55 AM *

 • 9:46 AM *

 • 9:46:55 AM

 • 09:46:55 AM

 • 9:46:55

 • 09:46:55

 • 9:46 AM.

 • 09:46 AM.

 • 9:46

 • 09:46

 • Текстове поле

 • Поле виразу

 • Елемент керування «Вибір дати»

Дата й час

Застосовуючи тип даних дати й часу до елемента керування, можна встановити такі формати даних, які потрібно задати для формату дати й часу формат окремо. Наприклад, ви можете встановити значення формат дати 14 березня 2007 , а формат часу як 9:46.

 • Текстове поле

 • Поле виразу

 • Елемент керування «Вибір дати»

Примітки : 

 • Форматів даних, які містять зірочку буде оновлено, щоб вони відображали поточний формат, визначених системи настройки користувача.

 • Якщо вибрано параметр локалізації, окрім англійська (Сполучені Штати), деякі формати дати будуть недоступні під користувачів заповнення форм за допомогою веб-браузері. Наприклад, формат дати 14-Берез-01 не підтримується мовою французька (Бельгія).

На початок сторінки

Можливості сумісності

Під час створення сумісний із браузером шаблон форми, деякі параметри форматування даних недоступні.

На початок сторінки

Укажіть формат дати або часу

Хоча вибирати форматування даних можна для декількох типів даних, керувати відображанням дати та часу можна лише в календариках, текстових полях і полях виразів, які мають тип даних «дата», «час» або «дата й час».

Примітка : Під час створення шаблону форми у програмі InfoPath, можна вибрати певний режим сумісності для створення шаблону форми сумісний із браузером. Коли форму сумісний із браузером шаблон опубліковані на сервері під керуванням InfoPath Forms Servicesа потім браузером, форми на основі шаблону форми можна переглядати у веб-браузері. Шаблони форм, сумісні із браузером не підтримують відображення дати й часу в тому ж елемента керування. Щоб відображати дату й час у двох окремих елементів керування, зверніться до процедури «Відображення дати й часу в окремих елементах керування» в кінці цієї процедури.

 1. Двічі клацніть календарик, текстове поле або поле виразу, дані в якому потрібно відформатувати.

 2. У діалоговому вікні Властивості: Елемент керування виконайте одну з таких дій:

  • У разі роботи з елементом керування текстового поля або вибору дати, перейдіть на вкладку Дані.

  • У разі роботи з елементом керування поля виразу, перейдіть на вкладку Загальні.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Для елемента керування текстового поля або елемента керування вибору дати переконайтеся, що у списку тип даних відображає відповідний тип даних і натисніть кнопку Формат.

  • Для керування поля виразу переконайтеся, що у списку Форматувати як відображає відповідний тип даних і натисніть кнопку Формат.

 4. У діалоговому вікні Data type Format виконайте одну з таких дій.

  • Щоб налаштувати елемент керування на відображення лише дати, виберіть потрібний стиль відображення у списку Display the date like this.

  • Щоб налаштувати елемент керування на відображення лише часу, виберіть потрібний стиль відображення у списку Display the time like this.

  • Щоб налаштувати елемент керування на відображення дати й часу разом, виберіть потрібний стиль відображення дати у списку Display the date like this, а потім стиль відображення часу у списку Display the time like this.

   Примітка : Стилі відображення, позначені зірочкою буде оновлено, щоб вони відображали поточний формат, визначених системи настройки користувача.

 5. Щоб змінити локальні настройки дати й часу, у списку Мова виберіть потрібну країну або регіон.

Сумісні з браузером шаблони форм не підтримують відображення в одному й тому самому елементі керування дати й часу. Для відображення дати й часу в окремих елементах керування виконайте нижченаведені дії.

Відображення дати й часу в окремих елементах керування

Передусім переконайтеся, що шаблон форми містить два елементи керування, приєднані до одного й того самого поля у джерелі даних.

 1. Двічі натисніть елемент керування вибору дати, текстового поля або поля виразу, який потрібно використати для відображення дати.

 2. У діалоговому вікні Властивості: Елемент керування виконайте одну з таких дій:

  • У разі роботи з елементом керування текстового поля або вибору дати, перейдіть на вкладку Дані.

  • У разі роботи з елементом керування поля виразу, перейдіть на вкладку Загальні.

 3. Переконайтеся, що у списку тип даних відображає тип даних дати й часу а потім натисніть кнопку Формат.

 4. У списку Відображати дату в такий спосіб у діалоговому вікні Формат дати й часу виберіть потрібний стиль відображення.

 5. У списку Відображати час у такий спосіб виберіть пункт (Не відображати час).

 6. Двічі натисніть кнопку ОК.

 7. Двічі натисніть елемент керування вибору дати, текстового поля або поля виразу в шаблоні форми, який потрібно використати для відображення часу.

 8. У діалоговому вікні Властивості: Елемент керування виконайте одну з таких дій:

  • У разі роботи з елементом керування текстового поля або вибору дати, перейдіть на вкладку Дані.

  • У разі роботи з елементом керування поля виразу, перейдіть на вкладку Загальні.

 9. Переконайтеся, що у списку Data type вибрано тип даних «Date and Time», і натисніть кнопку Format.

 10. У списку Відображати дату в такий спосіб у діалоговому вікні Формат дати й часу виберіть пункт (Не відображати дату).

 11. У списку Відображати час у такий спосіб виберіть потрібний стиль відображення.

 12. Щоб змінити локальні настройки дати й часу, у списку Мова виберіть потрібну країну або регіон.

  Примітка : Якщо вибрано локальні настройки, відмінні від англійської (Сполучені Штати), деякі формати дати будуть недоступні під час заповнювання форм за допомогою веб-браузера. Наприклад, формат дати 14-берез-01 не підтримується в локальних настройках французької (Бельгія). Щоб переконатися, що не використовується непідтримуваний формат дати, запустіть засіб перевірки сумісності перед публікуванням шаблону форми.

На початок сторінки

Укажіть кількість знаків після коми

Кількість відображуваних десяткових розрядів можна вказати лише для текстових полів із десятковим типом даних або для полів виразів, відформатованих як десяткове дробове число. Зміна кількості десяткових розрядів впливає лише на відображуване значення, а не на значення, яке зберігається у джерелі даних.

 1. Двічі клацніть текстове поле, дані в якому потрібно відформатувати.

 2. У діалоговому вікні Властивості: Елемент керування виконайте одну з таких дій:

  • Для текстового поля відкрийте вкладку Data.

  • Для поля виразу відкрийте вкладку General.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Для текстового поля перевірте, чи вибрано у списку Data type належний тип даних, і натисніть кнопку Format.

  • Для поля виразу переконайтесь, що список Форматувати як відображає відповідний тип даних, а потім натисніть кнопку Формат.

 4. У списку Decimal places (група Other options) виконайте одну з нижченаведених дій.

  • Щоб відображалася стала кількість десяткових розрядів, виберіть потрібну кількість.

  • Щоб відображалася кількість десяткових розрядів, яку користувач вводить в елемент керування, виберіть пункт Auto.

На початок сторінки

Змінення як від'ємні числа відображаються

Спосіб відображення від'ємних чисел можна вказати лише для текстових полів із десятковим або цілим типом даних або для полів виразів, відформатованих як десяткове дробове або ціле число.

 1. Двічі клацніть текстове поле, дані в якому потрібно відформатувати.

 2. У діалоговому вікні Властивості: Елемент керування виконайте одну з таких дій:

  • Для текстового поля відкрийте вкладку Data.

  • У разі роботи з елементом керування поля виразу, перейдіть на вкладку Загальні.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Для текстового поля перевірте, чи вибрано у списку Data type належний тип даних, і натисніть кнопку Format.

  • Для поля виразу переконайтесь, що список Форматувати як відображає відповідний тип даних, а потім натисніть кнопку Формат.

 4. У списку Display negative numbers like this (група Other options) виберіть потрібний стиль відображення.

На початок сторінки

Додавання або видалення відсоткового форматування для числа

Текстове поле або поле виразу можна відформатувати таким чином, що числа, які користувач вводитиме сюди, відображатимуться як відсоткові значення. Це форматування впливає як на відображення, так і на зберігання значень. Інакше кажучи, будь-яке значення, введене в елемент керування з відсотковим форматуванням, розглядатиметься як відсоткове значення.

Примітки : 

 • Програма InfoPath не додається символ відсотка числа, відформатовані як відсотків. Щоб додати символ відсотка підпис до елемента керування, клацніть там, де відсотка з'явитися символ а потім введіть %.

 • Відсоткове форматування можна застосувати лише для текстових полів із десятковим типом даних і до полів виразів із десятковим форматуванням.

 1. Двічі клацніть текстове поле, дані в якому потрібно відформатувати.

 2. У діалоговому вікні Властивості: Елемент керування виконайте одну з таких дій:

  • Для текстового поля відкрийте вкладку Data.

  • Для поля виразу відкрийте вкладку General.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Для текстового поля перевірте, чи вибрано у списку Data type належний тип даних, і натисніть кнопку Format.

  • Для поля виразу переконайтесь, що список Форматувати як відображає відповідний тип даних, а потім натисніть кнопку Формат.

 4. Варіанти дій у діалоговому вікні Десятковий формат:

  • щоб число форматувалося як відсотки, виберіть Відсотки.

  • Щоб скасувати відсоткове форматування, виберіть пункт Number.

На початок сторінки

Додавання або видалення на Роздільник груп розрядів число

Символ групування розрядів можна додати лише для текстових полів із десятковим або цілим типом даних або для полів виразів, відформатованих як десяткове дробове або ціле число. Залежно від вибраних регіональних параметрів розділювач може відокремлювати більше або менше трьох розрядів. Додавання та видалення символу групування розрядів впливає лише на відображуване значення, а не на значення, яке зберігається у джерелі даних.

 1. Двічі клацніть текстове поле, дані в якому потрібно відформатувати.

 2. У діалоговому вікні Властивості: Елемент керування виконайте одну з таких дій:

  • Для текстового поля відкрийте вкладку Data.

  • Для поля виразу відкрийте вкладку General.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Для текстового поля перевірте, чи вибрано у списку Data type належний тип даних, і натисніть кнопку Format.

  • Для поля виразу переконайтесь, що список Форматувати як відображає відповідний тип даних, а потім натисніть кнопку Формат.

 4. У діалоговому вікні Формат тип даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб додати до числа символ групування розрядів, установіть прапорець Use a digit grouping symbol у групі Other options.

  • Щоб видалити з числа символ групування розрядів, зніміть прапорець Use a digit grouping symbol у групі Other options.

На початок сторінки

Додавання й видалення позначення грошової одиниці

Символи грошової одиниці можна додати лише для текстових полів із десятковим або цілим типом даних або для полів виразів, відформатованих як десяткове дробове або ціле число. Додавання та видалення символу грошової одиниці впливає лише на відображуване значення, а не на значення, яке зберігається у джерелі даних.

 1. Двічі клацніть текстове поле, дані в якому потрібно відформатувати.

 2. У діалоговому вікні Властивості: Елемент керування виконайте одну з таких дій:

  • Для текстового поля відкрийте вкладку Data.

  • Для поля виразу відкрийте вкладку General.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Для текстового поля перевірте, чи вибрано у списку Data type належний тип даних, і натисніть кнопку Format.

  • Для поля виразу переконайтесь, що список Форматувати як відображає відповідний тип даних, а потім натисніть кнопку Формат.

 4. У діалоговому вікні Формат тип даних виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб додати символ грошової одиниці, виберіть пункт Currency та у списку Currency виберіть грошову одиницю, яку потрібно показати.

  • Щоб видалити символ грошової одиниці, виберіть пункт Number.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×