Типи діаграм, доступні в Office

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Створюючи діаграму на аркуші Excel, у документі Word або презентації PowerPoint, ви маєте багато варіантів. Незалежно від того, використовуєте ви діаграму, рекомендовану для вашого типу даних, або вибираєте її самостійно зі списку всіх діаграм, докладніша інформація про кожний тип діаграм стане вам у нагоді.

Клацніть тут, щоб почати створення діаграми.

Щоб переглянути опис кожного типу діаграми, виберіть параметр із наведеного нижче розкривного списку.

На основі даних, упорядкованих на аркуші в стовпці або рядки, можна побудувати стовпчасту діаграму. У стовпчастих діаграмах категорії зазвичай відображаються на осі абсцис (осі категорій), а значення – на осі ординат (осі значень), як показано на цій діаграмі:

Звичайна стовпчаста діаграма

Типи стовпчастих діаграм

 • Звичайна стовпчаста діаграма та об’ємна звичайна стовпчаста діаграма   

  Звичайна стовпчаста та звичайна об’ємна стовпчаста діаграми

  У звичайних стовпчастих діаграмах значення відображаються у плоских стовпцях. В об’ємних стовпчастих діаграмах стовпці об’ємні, але третя вісь значень (вісь Z) не використовується. За допомогою цих діаграм можна відображати такі категорії:

  • діапазони значень (наприклад, кількість товару);

  • градацію особливих шкал (наприклад, шкалу Лікерта з такими поділками, як "Цілком погоджуюся", "Погоджуюся", "Байдуже", "Не погоджуюся", "Категорично не погоджуюся");

  • імена, які не мають конкретного порядку (наприклад, назви товарів, географічні назви або імена людей).

 • Стовпчаста діаграма з накопиченням і об’ємна стовпчаста діаграма з накопиченням.    У стовпчастих діаграмах із накопиченням значення відображаються в плоских стовпцях із накопиченням. В об’ємних стовпчастих діаграмах із накопиченням стовпці об’ємні, але вісь Z не використовується. Використовуйте ці діаграми, якщо є кілька ряд даних і потрібно виділити підсумок.

  Стовпчаста діаграма з накопиченням і об’ємна стовпчаста діаграма з накопиченням

 • Нормована стовпчаста діаграма з накопиченням і нормована об’ємна стовпчаста діаграма з накопиченням.    У нормованих стовпчастих діаграмах із накопиченням значення відображаються у плоских стовпцях із накопиченням, кожен із яких відповідає 100 %. В об’ємних нормованих стовпчастих діаграмах із накопиченням стовпці об’ємні, але вісь Z не використовується. Діаграми цього типу можна використовувати, якщо є два або кілька рядів даних і потрібно виділити їх відсоток від цілого, особливо якщо підсумок однаковий для кожної категорії.

  Нормована стовпчаста діаграма з накопиченням і нормована об’ємна стовпчаста діаграма з накопиченням

 • Об’ємна стовпчаста діаграма.    В об’ємних стовпчастих діаграмах використовуються три доступні для змінення осі (вісь абсцис, вісь ординат і вісь Z) і порівнюються точки даних по осі абсцис і осі Z. Діаграми цього типу слід використовувати, щоб одночасно порівняти дані за категоріями та рядами даних.

  Об’ємна стовпчаста діаграма

На основі даних, упорядкованих на аркуші у стовпці або рядки, можна побудувати лінійчату діаграму. У лінійчатій діаграмі дані категорій розподіляються рівномірно на осі абсцис, а всі дані значень – на осі ординат. У лінійчатій діаграмі на рівномірно масштабованій осі можуть відображатися безперервні дані, які змінюються з часом, тому діаграми цього типу ідеальні для відображення тенденцій даних через однакові проміжки часу, наприклад місяці, квартали або фінансові роки.

Лінійчата діаграма з маркерами

Типи лінійчатих діаграм

 • Звичайна лінійчата діаграма та лінійчата діаграма з маркерами.    Лінійчаті діаграми з маркерами для позначення окремих значень даних або без них можна використовувати для демонстрації тенденцій даних залежно від часу або рівномірно розподілених категорій, особливо коли точок даних багато та має значення порядок їх подання. Якщо категорій багато або значення приблизні, використовуйте лінійчату діаграму без маркерів.

  Звичайна лінійчата діаграма та лінійчата діаграма з маркерами

 • Лінійчата діаграма з накопиченням і лінійчата діаграма з накопиченням і маркерами.    Лінійчаті діаграми з накопиченням, які відображаються з маркерами для позначення окремих значень даних або без них, можна використовувати для демонстрації тенденцій внеску кожного значення з часом або за впорядкованими категоріями.

  Лінійчата діаграма з накопиченням і лінійчата діаграма з накопиченням і маркерами

 • Нормована лінійчата діаграма з накопиченням і нормована лінійчата діаграма з накопиченням і маркерами.    Нормовані лінійчаті діаграми з накопиченням, які відображаються з маркерами для позначення окремих значень даних або без них, можна використовувати для демонстрації тенденцій внеску кожної величини у відсотках із часом або за впорядкованими категоріями. Якщо категорій багато або значення приблизні, використовуйте нормовану лінійчату діаграму з накопиченням без маркерів.

  Нормована лінійчата діаграма з накопиченням і нормована лінійчата діаграма з накопиченням і маркерами

 • Об’ємна лінійчата діаграма.    На об’ємних лінійчатих діаграмах кожен рядок або стовпець даних відображається у вигляді об’ємної стрічки. Об’ємна лінійчата діаграма має доступні для змінення вісь абсцис, вісь ординат і вісь Z.

  Об’ємна лінійчата діаграма

  Примітки.: 

  • Лінійчаті діаграми найкраще використовувати, якщо діаграма містить кілька рядів даних. Якщо ряд даних тільки один, краще скористатися точковою діаграмою.

  • Лінійчаті діаграми з накопиченням обчислення суми даних, яке не може бути потрібний результат. Це може бути легко побачити, що лінії з накопиченням, тому рекомендовано використовувати інший рядок тип діаграми або діаграми з областями з накопиченням натомість.

На основі даних, упорядкованих в один рядок або стовпець на аркуші, можна побудувати секторну діаграму. Секторні діаграми відображають розміри елементів в одному ряд даних пропорційно до суми елементів. точки даних у секторній діаграмі відображаються у вигляді відсоткової частки від цілого круга.

Секторна діаграма

До секторних діаграм слід звертатися, коли:

 • є лише один ряд даних;

 • дані не мають від’ємних значень;

 • практично жодні дані не мають нульових значень;

 • категорій максимум сім, і всі вони представляють частини одного цілого.

Типи секторних діаграм

 • Секторна діаграма й об’ємна секторна діаграма.    Секторні діаграми показують внесок кожного значення в загальну суму на площині або в об’ємі. Із секторної діаграми можна вручну витягнути сектори, щоб привернути до них увагу.

  Секторна діаграма й об’ємна секторна діаграма

 • Вторинна секторна діаграма та вторинна гістограма.    Вторинні секторні діаграми та вторинні гістограми – це секторні діаграми з меншими значеннями, витягнутими з основної секторної діаграми на додаткову секторну діаграму або гістограму з накопиченням, завдяки чому ці значення легше розрізняти.

  Вторинна секторна діаграма та вторинна гістограма

На основі даних, упорядкованих лише в рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати кільцеву діаграму. Як і секторна діаграма, кільцева діаграма відображає співвідношення частин до цілого, але вона може містити кілька ряд даних.

Кільцева діаграма

Типи кільцевих діаграм

 • Кільцева діаграма.    На кільцевих діаграмах дані відображаються в кільцях, де кожне кільце відповідає ряду даних. Якщо в підписах даних відображаються відсоткові значення, їх сума в кожному кільці дорівнює 100 %.

  Кільцева діаграма

  Примітка.: Кільцева діаграма не досить наочна. Ви можете використовувати нормована стовпчаста діаграма з накопиченням або гістограма з накопиченням, натомість.

На основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати гістограму. Гістограми ілюструють порівняння окремих елементів. Зазвичай у гістограмі категорії відкладаються по осі абсцис, а значення – по осі ординат.

Гістограма

До гістограм слід звертатися, коли:

 • підписи осей доволі довгі;

 • відображувані значення – проміжки часу.

Типи гістограм

 • Звичайна гістограма та звичайна об’ємна гістограма.    Звичайні гістограми відображаються на площині. Об’ємні звичайні гістограми відображаються в об’ємі; вісь Z не використовується.

  Звичайна гістограма та об’ємна звичайна гістограма

 • Гістограма з накопиченням і об’ємна гістограма з накопиченням.    На гістограмах із накопиченням відображається відношення окремих елементів до цілого на площині. Об’ємні гістограми з накопиченням відображаються в об’ємі; вісь Z не використовується.

  Гістограма з накопиченням і об’ємна гістограма з накопиченням

 • Нормована гістограма з накопиченням і об’ємна нормована гістограма з накопиченням.    На нормованих плоских гістограмах із накопиченням відображається відсоткова частка кожного значення в загальному підсумку для різних категорій. Нормовані об’ємні гістограми з накопиченням відображаються в об’ємі; вісь Z не використовується.

  Нормована гістограма з накопиченням і об’ємна нормована гістограма з накопиченням

На основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати діаграму з областями. За допомогою діаграм з областями можна відобразити зміни в часі та привернути увагу до значення загальної суми в тенденції. Відображаючи суму даних, діаграма з областями також показує відношення частин до цілого.

Діаграма з областями

Типи діаграм з областями

 • Діаграма з областями та об’ємна діаграма з областями.    Плоскі або об’ємні діаграми з областями показують тенденцію змінення значень із часом або залежно від даних інших категорій. Об’ємні діаграми з областями мають три осі (X, Y і Z), які можна змінювати. Зазвичай замість діаграми з областями без накопичення краще використовувати лінійчату діаграму, тому що дані з одного ряду можуть перекриватися даними з інших рядів.

  Діаграма з областями та об’ємна діаграма з областями

 • Діаграма з областями з накопиченням і об’ємна діаграма з областями з накопиченням.    Діаграми з областями з накопиченням відображають на площині тенденції внеску кожного значення залежно від часу або від даних інших категорій. Об’ємна діаграма з областями з накопиченням виконує ті самі функції, але області відображаються в об’ємі без використання осі Z.

  Діаграма з областями з накопиченням і об’ємна діаграма з областями з накопиченням

 • Нормована діаграма з областями з накопиченням і об’ємна нормована діаграма з областями з накопиченням.    Нормовані діаграми з областями з накопиченням відображають тенденції відсоткових значень залежно від часу або від даних інших категорій. Об’ємна нормована діаграма з областями з накопиченням виконує ті самі функції, але області відображаються у тривимірному форматі без використання осі Z.

  Нормована діаграма з областями з накопиченням і об’ємна нормована діаграма з областями з накопиченням

На основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати точкову діаграму. Розмістіть значення X в одному рядку або стовпці, а потім введіть відповідні значення Y у суміжних рядках або стовпцях.

Точкова діаграма має дві осі даних: вісь абсцис (X) і вісь ординат (Y). Ці пари значень x і y відповідають точкам даних і відображаються в нерегулярних інтервалах, або кластерах. Точкові діаграми зазвичай застосовуються для відображення та порівняння числових значень, наприклад наукових, статистичних або інженерних даних.

Точкова діаграма

Варто скористатися точковою діаграмою, якщо:

 • потрібно змінити масштаб осі абсцис;

 • потрібно показати цю вісь у логарифмічному масштабі;

 • значення для осі абсцис мають нерівні проміжки;

 • на осі абсцис багато точок даних;

 • потрібно добрати незалежні масштаби осей точкової діаграми, щоб показати додаткову інформацію про значення, які включають пари згрупованих наборів значень;

 • потрібно показати схожість між великими наборами даних, а не різницю між точками даних;

 • потрібно порівняти багато точок даних незалежно від часу – що більше даних включено до точкової діаграми, то краще буде таке порівняння.

Типи точкових діаграм

 • Точкова діаграма.    На цій діаграмі відображаються точки даних без сполучних ліній. На ній можна порівнювати пари значень.

  Точкова діаграма

 • Точкова діаграма із плавними лініями й маркерами та точкова діаграма із плавними лініями.    На діаграмі цього типу відображається плавна крива, яка з’єднує точки даних. Плавні криві можуть відображатися як із маркерами, так і без них. Від маркерів доцільно відмовитися, якщо точок даних багато.

  Точкова діаграма з плавними лініями та маркерами й точкова діаграма з плавними лініями

 • Точкова діаграма із прямими лініями й маркерами та точкова діаграма із прямими лініями.    На діаграмі цього типу відображаються прямі сполучні лінії між точками даних. Прямі лінії можуть відображатися як із маркерами, так і без них.

  Точкова діаграма з прямими лініями та маркерами й точкова діаграма з прямими лініями

Бульбашкові діаграми подібні до точкових, але в них використовується третій стовпець, у якому вказано розмір бульбашок, що представляють точки даних у рядах даних.

Бульбашкова діаграма

Типи бульбашкових діаграм

 • Бульбашкова й об’ємна бульбашкова діаграма.    В обох типах діаграм порівнюються набори із трьох значень, а не двох, а бульбашки відображаються плоскими або об’ємними (вісь Z не використовується). Третє значення визначає розмір маркера бульбашки.

  Бульбашкова діаграма та об’ємна бульбашкова діаграма

На основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші в певному порядку, можна побудувати біржову діаграму. Як видно з назви, біржові діаграми застосовуються для відображення коливань біржових цін. Однак ці діаграми можна використовувати для відображення коливань інших даних, наприклад кількості опадів за добу або річних температур. Щоб створити біржову діаграму, потрібно розташувати дані в правильному порядку.

Наприклад, щоб створити просту біржову діаграму із трьома значеннями (найвищий, найнижчий, кінцевий курси), потрібно впорядкувати дані у стовпці, ввівши для них заголовки "Найвищий", "Найнижчий" і "Кінцевий" саме в такому порядку.

Біржова діаграма

Типи біржових діаграм

 • Біржова діаграма з трьома значеннями (найвищий, найнижчий, кінцевий курси) .    Для цієї біржової діаграми потрібні три ряди значень, розташованих у такому порядку: найвищий, найнижчий, а потім кінцевий курс.

  Біржова діаграма з трьома значеннями (найвищий, найнижчий, кінцевий курси)

 • Біржова діаграма з чотирма значеннями (початковий, найвищий, найнижчий, кінцевий курси).    Для цієї біржової діаграми потрібні чотири ряди значень, розташованих у такому порядку: початковий, найвищий, найнижчий, а потім кінцевий курс.

  Біржова діаграма з чотирма значеннями (початковий, найвищий, найнижчий, кінцевий курси)

 • Біржова діаграма (обсяг, найвищий курс, найнижчий курс, курс закриття).    Для цієї біржової діаграми потрібні чотири ряди значень, розташованих у такому порядку: обсяг, найвищий, найнижчий, а потім кінцевий курс. Вона показує обсяг за допомогою двох осей значень: одна для стовпців, які відображають обсяг, а інша – для біржових цін.

  Біржова діаграма з чотирма значеннями (обсяг, найвищий, найнижчий, кінцевий курси)

 • Біржова діаграма з п’ятьма значеннями (обсяг, початковий, найвищий, найнижчий, кінцевий курси).    Для цієї біржової діаграми потрібно п’ять рядів значень, розташованих у такому порядку: обсяг, початковий, найвищий, найнижчий, а потім кінцевий курс.

  Біржова діаграма з п’ятьма значеннями (обсяг, початковий, найвищий, найнижчий, кінцевий курси)

На основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати поверхневу діаграму. Така діаграма корисна, якщо потрібно знайти оптимальні комбінації між двома наборами даних. Як на топографічній карті, кольори та контури показують області, що належать до одного діапазону значень. Поверхневу діаграму можна створити, якщо категорії та ряди даних – числові значення.

Поверхнева діаграма

Типи поверхневих діаграм

 • Об’ємна поверхнева діаграма.    Ця діаграма відображає об’ємне подання даних, яке можна порівняти з гумовим полотном, натягнутим на об’ємну стовпчасту діаграму. Вона зазвичай використовується для демонстрації співвідношень між великими обсягами даних, якщо ці співвідношення важко помітити іншим чином. Кольорові смуги на поверхневій діаграмі не відповідають рядам даних, вони лише показують різницю між значеннями.

  Об’ємна поверхнева діаграма

 • Каркасна об’ємна поверхнева діаграма.    Об’ємна поверхнева діаграма, яка відображається без кольору на поверхні, називається каркасною об’ємною поверхневою діаграмою. На такій діаграмі відображаються лише лінії. Каркасна об’ємна поверхнева діаграма не така легка для сприйняття, але за її допомогою великі набори даних можна відображати набагато швидше порівняно з об’ємною поверхневою діаграмою.

  Каркасна об’ємна поверхнева діаграма

 • Контурна діаграма.    Контурні діаграми – це поверхневі діаграми у вигляді згори, подібні до плоских топографічних карт. На контурній діаграмі кольорові смуги відповідають певним діапазонам значень. Лінії на контурній діаграмі з’єднують інтерпольовані точки однакових значень.

  Контурна діаграма

 • Каркасна контурна діаграма.    Каркасні контурні діаграми – це також поверхневі діаграми, відображені згори. Каркасні діаграми не мають кольорових смуг на поверхні й відображають лише лінії. Каркасні контурні діаграми важкі для сприйняття. Замість них можна використовувати об’ємні поверхневі діаграми.

  Каркасна контурна діаграма

На основі даних, упорядкованих у стовпці або рядки на аркуші, можна побудувати пелюсткову діаграму. Пелюсткові діаграми порівнюють зведені значення з певної кількості ряд даних.

Пелюсткова діаграма

Типи пелюсткових діаграм

 • Звичайна пелюсткова діаграма та пелюсткова діаграма з маркерами.    Пелюсткові діаграми з маркерами для окремих точок даних або без них відображають зміни даних відносно центральної точки.

  Звичайна пелюсткова діаграма та пелюсткова діаграма з маркерами

 • Заповнена пелюсткова діаграма.    На заповненій пелюстковій діаграмі області, які охоплюють ряди даних, заповнюються кольором.

  Заповнена пелюсткова діаграма

Діаграма деревоподібної карти надає ієрархічного представлення даних і простий спосіб порівняння різних рівнів Категоризація. Діаграма деревоподібної карти відображається категорії кольору та близькість та можна легко показати велику кількість даних, які було б важко інші типи діаграм. Діаграма деревоподібної карти можна відображаються, якщо в рамках ієрархічної структури існують пусті клітинки (пустий) і деревоподібної карти гарні для порівняння пропорції в ієрархії.

Приклад діаграми "Деревовидна карта" в Office 2016 для Windows

Примітка.: Підтипів деревовидних карт не існує.

На діаграмі сонячне проміння зручно використовувати для відображення ієрархічних даних і може наносяться, коли в ієрархічної структури існують пусті клітинки (пустий). Кожен рівень ієрархії представлені одного дзвінка або кола з внутрішні кола, як у верхній частині ієрархії. Сонячне проміння діаграми без будь-якого ієрархічні дані (одного рівня категорій), схожий на кільцевій діаграмі. Проте, сонячне проміння діаграми з кількома рівнями категорії відображаються як зовнішнього кільця стосуються внутрішньої кільця. Сонячне проміння діаграма — найефективніший, на якому показано, як один дзвінок пошкоджена на її сприяння частини.

Зображення ієрархічної секторної діаграми в Office 2016 для Windows

Примітка.: Підтипів ієрархічних секторних діаграм не існує.

Дані, зображені на гістограмі, відображають частоти в межах розподілу. Кожен стовпець діаграми називається біном. Бін можна змінити для подальшого аналізу даних.

Зразок гістограми

Типи гістограм

 • Гістограма.    На гістограмі відображається розподілення даних, згрупованих у біни частот.

  Гістограма в підтипі "Гістограма"
 • Діаграма Парето.    Діаграма Парето – це відсортована гістограма, яка містить як стовпці, відсортовані за спаданням, так і лінію, яка позначає загальний сукупний відсоток.

  Підтип діаграми Парето серед доступних гістограм

Діаграми розмаху показано розподілу даних до квартиль, виділення означає, що й викидів. Поля, можливо, лінії розширення по вертикалі називається «вусами». Ці лінії вказують на мінливість за межами верхньою та нижньою квартиль, і будь-якому місці за межами цих ліній або вусами вважається до статистичних. Використовуйте цей тип діаграм, за наявності кількох наборів даних, які стосуються одного до певної міри.

Зразок поля та діаграма розмаху

Примітка.: Підтипів діаграм розмаху не існує.

Діаграми водоспаду відображає зростаючий підсумок фінансових даних як додавання або віднімання значень. Це корисно для докладні відомості про те, як початкове значення залежить від ряду додатні та від'ємні значення. У стовпці – кольором, це можна швидко дізнатися додатне із від'ємними числами.

Приклад каскадної діаграми

Примітка.: Підтипів діаграм водоспаду не існує.

На лійкових діаграмах відображаються значення для кількох етапів процесу.

Лійкова діаграма, на якій зображено процес продажу. Етапи наведено в першому стовпці, значення – у другому.

Зазвичай значення поступово зменшуються, тому здається, що смуги утворюють лійку. Докладніші відомості про діаграми-лійки можна прочитати тут.

На основі даних, упорядкованих у рядки або стовпці, можна побудувати комбіновану діаграму. У комбінованих діаграмах поєднуються два типи діаграм, завдяки чому полегшується сприйняття даних, особливо якщо вони варіюються в широкому діапазоні. Комбіновані діаграми відображаються з допоміжною віссю, тому вони досить легкі для сприйняття. У цьому прикладі використано стовпчасту діаграму, на якій відображається кількість будинків, проданих із січня по червень, а потім– лінійчату діаграму, за допомогою якої читачі можуть швидко визначити середню ціну за місяць.

Комбінована діаграма з допоміжною віссю

Типи комбінованих діаграм

 • Звичайна стовпчаста діаграма плюс лінійчата та звичайна стовпчаста діаграма плюс лінійчата на допоміжній осі.    У діаграмах цього типу (з допоміжною віссю або без неї) поєднано звичайну стовпчасту та лінійчату діаграми, завдяки чому на одній і тій самій діаграмі одні дані відображаються у вигляді стовпців, а інші – у вигляді рядків.

  Звичайні стовпчасті діаграми

 • Діаграма з областями накопичення плюс звичайна стовпчаста діаграма.    У діаграмах цього типу поєднано діаграму з областями накопичення та звичайну стовпчасту діаграму, завдяки чому на одній і тій самій діаграмі одні дані відображаються у вигляді областей накопичення, а інші – у вигляді стовпців.

  Діаграма з областями з накопиченням і звичайна стовпчаста діаграма

 • Настроювані поєднання.    На діаграмах цього типу можна поєднувати будь-які потрібні типи діаграм.

  Спеціальна комбінована діаграма

За допомогою карти діаграма порівняння значень і показати категорії різних географічних регіонах. Використовувати, якщо у вас є географічними регіонами дані, наприклад країн або регіонів, Штатах, адміністративний поштові індекси.

У прикладі "Країни за населенням" використовуються значення. Значення позначають загальну кількість населення в кожній країні, і для відображення кожного зі значень використовується градієнтний спектр із двох кольорів. Колір для кожного регіону визначається за позицією в спектрі, яку займає значення певного регіону відносно інших значень.

Картодіаграма Excel із значеннями

У наведеному нижче прикладі ("Країни за категорією") категорії відображаються за допомогою стандартної легенди, що позначає групи або відносини. Кожна точка даних позначається зовсім іншим кольором.

Картодіаграми Excel за категоріями

Змінення типу діаграми

Якщо потрібно змінити тип наявної діаграми, виконайте такі дії.

 1. Виберіть діаграму, перейдіть на вкладку Конструктор і натисніть кнопку Змінити тип діаграми.

  Змінити тип діаграми

 2. Виберіть новий тип діаграми в діалоговому вікні Змінення типу діаграми.

Див. також

Створення карти діаграми

Створення діаграми канали

Презентація з даних у діаграмі Ганта

Створення гістограми

Створення діаграми Парето

Створення діаграми сонячне проміння

Створення діаграми деревоподібної карти

Створення діаграми водоспаду

У вікні Створення та вусики діаграми

Додавання секторної діаграми

Створення діаграми з Рекомендовані діаграми

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×