Типи вводу для елементів керування InfoPath

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

У цій статті

Загальні відомості про вхід областей

Типи типи вводу

Загальні відомості про вхід областей

Якщо ви хочете, щоб покращити розпізнавання введення тексту без клавіатури в елементі керування, зокрема текст, введений у текстове поле з планшетне перо, можна вказати вводу для елемента керування. Тип вводу дає змогу вказати тип користувача введення даних, яка призначена для елемента керування. Наприклад, якщо ви використовуєте IS_URL вводу для текстового поля, пробіли, введені між словами ігноруються.

Тип вводу можна настроїти для таких типів елементів керування.

 • Текстове поле

 • Поле форматованого тексту

 • Елемент керування «Вибір дати»

 • Маркірований список

 • Нумерований список

 • Звичайний список

 • Поле зі списком

 • Список із множинним вибором

Щоб указати тип вводу, двічі клацніть елемент керування. У діалоговому вікні Властивості Елемент керування відкрийте вкладку Додатково, відтак виберіть пункт Тип вводу.

На початок сторінки

Типи типи вводу

Існує три типи вводу:

Усі типи вводу можна настроїти на обмеження вводу для відповідності лише встановленому шаблону типу вводу або лише для наближення введених даних до шаблону. За промовчанням тип вводу обмежено для відповідності лише шаблону типу вводу. Щоб дозволити невідповідний ввід, проте забезпечити наближення введених даних до типу вводу, установіть прапорець Розпізнавати невідповідний тип вводу в діалоговому вікні Тип вводу.

Примітки : 

 • Тип вводу застосовується лише до елемента керування, для якого його встановлено, а не для поля, до якого цей елемент керування прив’язаний.

 • Функція типу вводу не працює з розпізнавачами східно-азійських мов.

У наведених нижче розділах описано всі типи вводу.

Стандартний

Щоб установити стандартний тип вводу, виберіть пункт Стандартний у діалоговому вікні Тип вводу, відтак виберіть параметр у списку Тип вводу. Наведена нижче таблиця описує шаблон для кожного стандартного типу вводу та наводить приклад введених даних, до яких цей шаблон слід застосувати.

Тип вводу

Опис

IS_DEFAULT

Стандартна настройка розпізнавання. Вважається встановленою за промовчанням і використовує словник за промовчанням.

IS_URL

Формати URL-адрес, файлів і FTP.

Приклади:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Символи, які використовуються для опису шляху до файлу. Містить такі умови:

 • Для імені сервера та спільного ресурсу дозволено використання всіх символів IS_ONECHAR, крім: * ? : < > |

 • Для імені файлу дозволено використання всіх символів IS_ONECHAR, крім: \ / : < > |

 • Введені дані мають починатися з \\ або імені диску, або \, ..\, .\ або /

 • Дозволено використання пробілів.

Приклади:

 • \\ім’я_сервера\ім'я_спільної_папки\ім'я_файлу.txt

 • C:\temp\current work.doc

 • ..\images\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

Символи, які використовуються для опису імені файлу. Містить такі умови:

 • Приймає всі розширення або не приймає жодних розширень.

 • Дозволено використання всіх символів IS_ONECHAR, крім: \ / : < > |

 • Дозволено використання пробілів.

Приклади:

 • ім'я_файлу.txt

 • ім'яфайлу

 • ім'я файлу.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Імена користувачів електронної пошти.

Приклади:

 • ІвСмол

 • ІСмоленко

 • івансмоленко

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Повна SMTP-адреса електронної пошти. Наприклад, користувач@example.com.

IS_LOGINNAME

Ім'я для входу та домен. Містить такі умови:

 • Дозволено використання всіх символів IS_ONECHAR.

 • Не дозвоено, щоб ім'я домену та користувача починалося або закінчувалося символом, який не є буквою або цифрою.

 • Використання пробілів не дозволено.

 • Також не дозволено використання таких символів: + * / (знак «плюс», зірочка, скісна риска).

Приклади:

 • ХАРКІВ\ІСМОЛЕНКО

 • ІСМОЛЕНКО

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Сполучення імені, прізвища та по батькові.

Приклади:

 • пан Іван В. Смоленко, мол.

 • Іван Смоленко

 • Смоленко, Іван

 • Смоленко, Іван В.

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Почесне звертання або титул перед іменем.

Приклади:

 • Пан

 • Доктор

 • Пані

 • Сер

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Ім’я або ініціали.

Приклади:

 • Іван

 • І.

 • І.В.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

По батькові або ініціали.

Приклади:

 • Вікторович

 • В.

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Прізвище.

Приклади:

 • Смоленко

 • Смоленко Ковальчук

 • Смоленко-Ковальчук

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Суфікс імені, скорочення та римські цифри. Наприклад, мол.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Повна адреса, включно з цифрами.

Приклади:

 • 3345 м. Калуш, вул. Каштанова, 96

 • 3345 м. Калуш, а/с 123

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Букви або цифри (для багатомовної підтримки) поштового індексу.

Приклади:

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Номер будинку, назва вулиці, номер квартири та поштова скринька. Наприклад, вул. Каштанова, 96.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Повна назва або скорочення назви штату або провінції.

Приклади для англійської мови (США):

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Назва або абревіатура назви міста.

Приклади для англійської мови (США):

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Назва країни.

Приклади:

 • Італія

 • Японія

 • США

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Абревіатура назви країни.

Приклади для англійської мови (США):

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Цифри та позначки грошової одиниці.

Приклади для англійської мови (США):

 • $ 2,100.25

 • $.35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Числові значення грошової одиниці без позначок. Наприклад, 2100,25.

IS_DATE_FULLDATE

Повна дата в різних форматах.

Приклади:

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • 12 груд.

 • 17 липня

 • 17 липня 2001 р.

IS_DATE_MONTH

Числовий формат місяців з обмеженням від 1 до 12.

Приклади:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Числовий формат днів з обмеженням від 1 до 31.

Приклади:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Числовий формат років.

Приклади:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Буквений формат місяців.

Приклади:

 • Лютий

 • Груд

 • Груд.

IS_DATE_DAYNAME

Буквений формат днів.

Приклади:

 • Середа

 • Сер

 • Сер.

IS_DIGITS

Додатні цілі числа. Дозволено рядки цифр від 0 до 9.

IS_NUMBER

Числа, включно з пробілами, знаком від'ємного числа та десятковими комами. Для англійської мови (США) містить такі умови:

 • Роздільником розрядів є кома.

 • Десятковим роздільником є крапка.

 • Від'ємні числа відображаються з дефісом без пробілу та без дужок.

IS_ONECHAR

Один символ ANSI, кодова сторінка 1252. Для англійської мови (США) містить такі символи:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Номер телефону. Не підтримуються номери з буквами.

Приклади для англійської мови (США):

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Телефонні коди країн.

Приклади для англійської мови (США):

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Телефонні коди регіону.

Приклади для англійської мови (США):

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Номер телефону без коду країни або регіону.

Приклади для англійської мови (США):

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

Години, хвилини, секунди та буквені скорочення часу. В англійській мові (США) використовується 12-годинний формат годинника. Відображення нулів перед годинами необов'язкове, проте вимагається перед хвилинами та секундами. Обмеження для годин — від 0 до 24; для хвилин і секунд — від 0 до 59.

Приклади для англійської мови (США):

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Числове представлення годин з обмеженням від 0 до 24.

IS_TIME_MINORSEC

Числове представлення хвилин і секунд з обмеженням від 0 до 59.

Список фраз

Настроювання вводу – це список фразу дає змогу вказати список слів або фраз для обмеження або зміщення введених в елементі керування. Наприклад, може створити фразу список з іменем «Основні кольори» для текстового поля та виберіть настроїти список «червоний», «жовтий» та "синя". За таким сценарієм якщо користувач планшетному ПК пише слово "Fred" у текстовому полі, його буде як та перетворюється на слово «червоний».

Щоб створити тип вводу «Список фраз»:

 1. У діалоговому вікні Тип вводу виберіть пункт Настроюваний, відтак виберіть команду Створити.

 2. У полі Ім'я введіть ім'я параметра типу вводу «Список фраз».

 3. У списку Тип виберіть пункт Список фраз.

 4. Для кожного слова або фрази у списку введіть слово або фразу в полі Фраза, відтак виберіть команду Додати

Після створення списку фраз у шаблоні форми цей список можна застосувати до інших елементів керування у формі, вибравши його зі списку Тип вводу.

Примітка : У разі видалення типу вводу «Список фраз», який було застосовано до елемента керування, цей тип вводу буде також видалено з усіх інших елементів керування, до яких його застосовано, а його визначення буде видалено з шаблону форми.

Звичайний вираз

Настроювання вводу як регулярні вирази дає змогу вказати звичайний вираз, який визначає настроюваний шаблон для обмеження або наближення введених в елементі керування. Ви можете дізнатися більше про синтаксис регулярні вирази використовуються в області вводу Microsoft планшетний ПК розробки (SDK)Microsoft Office InfoPath 2007 .

Щоб створити тип вводу «Звичайний вираз»:

 1. У діалоговому вікні Тип вводу виберіть пункт Настроюваний, відтак виберіть команду Створити.

 2. У полі Ім'я введіть ім'я параметра типу вводу «Звичайний вираз».

 3. У списку Тип виберіть пункт Звичайний вираз.

 4. У полі Звичайний вираз введіть формулу звичайного виразу.

Після створення звичайного виразу в шаблоні форми цей вираз можна застосувати до інших елементів керування у формі, вибравши його зі списку Тип вводу.

Примітка : У разі видалення типу вводу «Звичайний вираз», який було застосовано до елемента керування, цей тип вводу буде також видалено з усіх інших елементів керування, до яких його застосовано, а його визначення буде видалено з шаблону форми.

У поданій нижче таблиці наведено кілька прикладів звичайних виразів, які можна використати для створення настроюваних параметрів типу вводу.

Вираз

Опис

Відповідає

Не відповідає

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Відповідає будь-якій цифрі від 1 до 9.

1
6
0

42
Один

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Відповідає одній або кільком цифрам, комам або тире. Використовується для обмеження вводу діапазоном або набором чисел, наприклад, діапазоном сторінок для друку.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Три
від 7 до 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Номер соціального страхування. Форматом номера соціального страхування є nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Номер частини цього формату:
###-AAA-###
, в якому # є цифрою від 0 до 9, а A є будь-якою заголовною буквою від A до Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Відповідає будь-якому слову, яке починається з малої букви «s», містить один або кілька символів (як визначено типом вводу IS_ONECHAR) і закінчується малою буквою «p».

stop
soup
schlep
s234p

Stop
sp

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×