Сумісність браузера в InfoPath Forms Services

InfoPath Forms Services – це серверна технологія, завдяки якій користувачі можуть заповнювати форми InfoPath у браузері, а не лише в клієнтській програмі InfoPath. Користувачі можуть заповнити форму InfoPath, не інсталюючи програму InfoPath на комп’ютерах і нічого не завантажуючи з Інтернету. Потрібен лише доступ до браузера, як-от Microsoft Internet Explorer, Apple Safari або Firefox.

У цій статті міститься список браузерів, сумісних з InfoPath Forms Services. Крім того, у цій статті перелічено функції, які підтримуються в шаблонах форм, сумісних із браузером; функції, які не можна використовувати в шаблонах форм, сумісних із браузером; а також відмінності в поведінці, які можуть виникнути, якщо переглядати форми на основі шаблонів форм, сумісних із браузером, у різних браузерах.

У цій статті

Браузери, сумісні з InfoPath Forms Services

Функції InfoPath, які підтримуються в InfoPath Forms Services

Браузери, сумісні з InfoPath Forms Services

Піктограма повної підтримки  = повна підтримка  Піктограма часткової підтримки  = часткова підтримка   Піктограма відсутності підтримки  = немає підтримки

Примітка : Якщо певну версію браузера не вказано в таблиці нижче, це означає, що вона не підтримується. Наприклад, не підтримуються старіші версії браузера, зокрема Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer для Macintosh, а також версії браузерів від сторонніх розробників, старіші за вказані в таблиці нижче. Форми, що підтримуються браузером, тестувалися лише в тих версіях браузерів, які наведено в таблиці нижче, хоча вони можуть працювати належним чином і в інших браузерах.

У цій таблиці міститься список браузерів, сумісних з InfoPath Forms Services.

Браузер

Windows 1

Unix або Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-розрядна версія)

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Windows Internet Explorer 7.0 (32-розрядна версія)

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Firefox 1.5

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Mozilla 1.7

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Netscape 7.2

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Netscape 8.1

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Safari 2.0

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма повної підтримки

1 Зокрема Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP та Microsoft Windows 2000.

На початок сторінки

Функції InfoPath, які підтримуються в InfoPath Forms Services

Більшість елементів керування та функцій InfoPath працюють однаково незалежно від того, у якому браузері користувачі заповнюють форму: Internet Explorer, Firefox, Safari чи будь-якому іншому браузері, що підтримується. Проте одна й та ж форма може відображатися по-різному в різних браузерах. Ці візуальні відмінності можна пояснити тим, що різні браузери по-різному підтримують веб-технології, як-от мову розмітки гіпертексту (HTML), каскадні списки стилів (CSS) і JavaScript.

Крім того, деякі елементи керування та функції повністю підтримуються лише в браузерах. що підтримують технології Microsoft ActiveX, як-от Internet Explorer 6.0 або Internet Explorer 7.0. В інших браузерах ці функції можуть працювати по-іншому або мають обмежену функціональність.

Підтримка елементів керування форми

Підтримка елементів керування форми

За допомогою таблиці нижче ви можете визначити, чи підтримують InfoPath Forms Services певний елемент керування InfoPath.

У деяких випадках, навіть якщо InfoPath Forms Services підтримують елемент керування, він може по-різному працювати в браузерах. Наприклад, ви можете використовувати поля для форматованого тексту в шаблонах форм, сумісних із браузером. Проте користувачі побачать повний набір можливостей форматування тексту, лише якщо заповнюватимуть форму в Internet Explorer.

Так само, коли користувачі переглядають форму в браузері для мобільних пристроїв, деякі елементи керування відображаються по-іншому, ніж у браузері для настільних комп’ютерів, а деякі елементи керування повністю ігноруються. Наприклад, хоча в шаблоні форми, сумісному з браузером, ви можете використовувати елемент керування "Вкладений файл", він не відображатиметься, якщо переглядати форму в браузері на мобільному пристрої. Докладні відомості про оптимізацію шаблонів форм для використання на мобільних пристроях наведено в посиланнях у розділі Див. також у верхній частині цієї статті.

Піктограма повної підтримки  = повна підтримка  Піктограма часткової підтримки  = часткова підтримка   Піктограма відсутності підтримки  = немає підтримки

Елемент керування InfoPath 2007

Браузери для настільних комп’ютерів

Браузери для мобільних пристроїв

Текстове поле

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Прапорець

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Кнопка

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Поле виразу

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Список

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Розкривний список

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Повторюваний розділ

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Гіперпосилання

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Перемикач

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Необов’язковий розділ

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Повторювана таблиця

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Елемент керування "Вкладений файл"

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Вибір дати 1

Піктограма часткової підтримки

Піктограма часткової підтримки

Поле форматованого тексту 2

Піктограма часткової підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Елемент керування ActiveX

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Елемент керування "Маркірований список"

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Група вибору

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Розділ вибору

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Поле зі списком

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Горизонтальна повторювана таблиця

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Горизонтальна область

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Елемент керування "Рисунок від руки"

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Елемент керування "Головний/другорядний"

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Список із множинним вибором

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Елемент керування "Нумерований список"

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Елемент керування "Рисунок"

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Елемент керування "Звичайний список"

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Повторювана група вибору

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Повторюваний рекурсивний розділ

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Область прокручування

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Вертикальний напис

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

1 Хоча ви можете скористатись елементами керування "Вибір дати" в шаблоні форми, сумісному з браузером, піктограма календаря та спливаючий календар відображатимуться лише в тих версіях браузера Internet Explorer, що підтримуються. В інших браузерах елемент керування "Вибір дати" відображається як текстове поле, у якому підтримуються параметри форматування дати.

2 У шаблоні форми, сумісному з браузером, не можна активувати вбудовані рисунки чи вказати часткові параметри форматованого тексту для елементів керування. Крім того, багато параметрів форматованого тексту доступні лише в деяких сумісних версіях браузера Internet Explorer. У полі форматованого тексту користувачі можуть редагувати текст у будь-якому браузері, що підтримується, але параметри форматування недоступні, зокрема не можна змінити колір тексту чи застосувати форматування символів.

На початок сторінки

Підтримка функцій бізнес-логіки

Щоб запобігти серйозним помилкам вводу даних і автоматизувати дії у формі користувача, ви можете скористатися функціями бізнес-логіки в шаблоні форми. Коли ви користуєтеся такими функціями InfoPath, як перевірка даних, умовне форматування та правила, то можете визначити умови й дії, які автоматично виконують завдання на основі подій, як-от відкриття чи закриття форми, або значень, введених у шаблон форми.

У наведеній нижче таблиці вказано рівень, на якому підтримуються певні функції бізнес-логіки InfoPath у сумісних браузерах.

Піктограма повної підтримки  = повна підтримка  Піктограма часткової підтримки  = часткова підтримка   Піктограма відсутності підтримки  = немає підтримки

Функція InfoPath 2007

Браузери для настільних комп’ютерів

Браузери для мобільних пристроїв

Формули 1

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Перевірка даних

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Правила

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Умовне форматування 2

Піктограма повної підтримки

Піктограма часткової підтримки

Використання ролей

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

1 Крім функцій xdXDocument:get-Role, Position (Розташування) і Last (Останній).

2 У браузерах для мобільних пристроїв підтримуються деякі функції умовного форматування, як-от приховання елементів керування на основі умов, що виконуються у формі. Однак умовне форматування не можна використовувати, щоб змінити вигляд елемента керування на основі умов у формі. Наприклад, за допомогою умовного форматування не можна змінити колір тексту в елементі керування.

На початок сторінки

Підтримка функцій безпеки

У наведеній нижче таблиці вказано рівень, на якому підтримуються певні функції безпеки InfoPath у сумісних браузерах.

Піктограма повної підтримки  = повна підтримка  Піктограма часткової підтримки  = часткова підтримка   Піктограма відсутності підтримки  = немає підтримки

Функція InfoPath 2007

Браузери для настільних комп’ютерів

Браузери для мобільних пристроїв

Рівень безпеки "Домен"

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Рівень безпеки "Повна довіра"

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Обмежений рівень безпеки

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Цифрові підписи 1

Піктограма часткової підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Захист розробки форми

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Можливість вимкнути команди Зберегти, Друк та інші

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Керування правами доступу до інформації (IRM)

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

1 Цифрові підписи не підтримуються в шаблонах форм, що підтримуються браузером, які відтворюються в браузерах для мобільних пристроїв. Крім того, у браузерах для настільних комп’ютерів користувачі не можуть додати цифровий підпис до всієї форми. Однак ви можете розробити такий шаблон форми, у якому користувачі зможуть додати цифровий підпис до одного або кількох розділів у формі. Для цього потрібно активувати цифрові підписи для елемента керування "Розділ". Крім того, незважаючи на те, що користувачі можуть переглядати цифрові підписи форми в будь-якому браузері, що підтримується, підписати розділи форми можна лише у версіях Internet Explorer, що підтримуються.

На початок сторінки

Підтримка зв’язків даних

Зв’язок даних – це динамічний зв’язок між формою та джерелом даних, який зберігає або надає дані для цієї форми.

У наведеній нижче таблиці вказано рівень, на якому зв’язки даних InfoPath підтримуються в шаблонах форм, що підтримуються браузером.

Піктограма повної підтримки  = повна підтримка  Піктограма часткової підтримки  = часткова підтримка   Піктограма відсутності підтримки  = немає підтримки

Функція InfoPath 2007

Браузери для настільних комп’ютерів

Браузери для мобільних пристроїв

Запитування даних з XML-файлу або URL-адреси, яка повертає XML

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Запитування даних зі списку або бібліотеки Microsoft Windows SharePoint Services

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Запитування даних із бази даних Microsoft SQL Server

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Запитування даних із бази даних Microsoft Office Access

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Запитування даних із веб-служби

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Запитування даних за допомогою файлів зв’язку з даними в бібліотеці зв’язків даних

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

У наведеній нижче таблиці вказано рівень, на якому в сумісних браузерах підтримуються певні функції InfoPath для надсилання форм.

Піктограма повної підтримки  = повна підтримка  Піктограма часткової підтримки  = часткова підтримка   Піктограма відсутності підтримки  = немає підтримки

Функція InfoPath 2007

Браузери для настільних комп’ютерів

Браузери для мобільних пристроїв

Надсилання даних як повідомлення електронної пошти

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Надсилання даних до бібліотеки SharePoint 1

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Надсилання даних до бази даних Microsoft SQL Server

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Надсилання даних до бази даних Microsoft Access

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Надсилання даних до веб-служби 2

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Надсилання даних до веб-програми, яка приймає надсилання HTTP POST

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Надсилання даних за допомогою файлів зв’язку з даними в бібліотеці зв’язків даних

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

1 Дані можна надіслати до бібліотеки SharePoint, але не до списку.

2 У шаблоні форми, сумісному з браузером, не можна настроїти зв’язок даних для надсилання, щоб дозволити користувачам надсилати відомості про зміни разом із даними форми до веб-служби, яка приймає набір даних Microsoft ADO.NET DataSet. Відомості про зміни складаються зі змін, які користувач вніс у дані, що зберігаються в базі даних. База даних підключає користувачів до бази даних за допомогою веб-служби. Набір технологій доступу до даних ADO.NET за допомогою відомостей про зміни може визначити, яким чином слід оновити дані в базі даних.

На початок сторінки

Підтримка функцій заповнення форм

У наведеній нижче таблиці вказано рівень, на якому в сумісних браузерах підтримуються функції InfoPath, пов’язані із заповненням форм.

Піктограма повної підтримки  = повна підтримка  Піктограма часткової підтримки  = часткова підтримка   Піктограма відсутності підтримки  = немає підтримки

Функція InfoPath 2007

Браузери для настільних комп’ютерів

Браузери для мобільних пристроїв

Функція надсилання

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Функція збереження 1

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Функція друку

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Злиття даних із кількох форм

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Експорт даних до Microsoft Office Excel

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Експорт даних на веб-сайт

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Підтримка рукописного вводу

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Підтримка автономного режиму

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Пошук і замінювання тексту

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Функція автозаповнення 2

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Перевірка орфографії

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Функції автозбереження, автовідновлення або аварійного завершення роботи

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Настроювані області завдань

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Меню надбудов

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

1 У формі, що підтримується браузером, користувачі можуть натиснути кнопку Зберегти або Зберегти як, щоб зберегти свої форми в бібліотеці SharePoint. Проте вони не можуть зберегти форми в розташуванні на своєму комп’ютері. Крім того, для користувачів, які переглядають форми в браузері для мобільного пристрою, кнопки Зберегти та Зберегти як не відображаються.

2 Функція автозаповнення доступна лише в Internet Explorer, навіть якщо встановити для елемента керування прапорець Автозаповнення.

На початок сторінки

Підтримка функцій, пов’язаних із переглядом

У наведеній нижче таблиці вказано рівень, на якому в сумісних браузерах підтримуються функції InfoPath, пов’язані з переглядом.

Піктограма повної підтримки  = повна підтримка  Піктограма часткової підтримки  = часткова підтримка   Піктограма відсутності підтримки  = немає підтримки

Функція InfoPath 2007

Браузери для настільних комп’ютерів

Браузери для мобільних пристроїв

Кілька подань

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Подання лише для читання

Піктограма повної підтримки

Піктограма часткової підтримки

Подання друку

Піктограма повної підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Подання друку Word 1

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Одночасний друк кількох подань 2

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Друк розривів сторінок, верхніх або нижніх колонтитулів

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

1 Подання друку Microsoft Office Word не підтримуються в шаблонах форм, що підтримуються браузером. Ви можете опублікувати шаблон форми в InfoPath Forms Services, не видаляючи подання друку Word. Однак, коли користувачі друкують форму, браузер ігнорує настройки подання друку Word.

2 Функція Друк кількох подань недоступна в шаблонах форм, що підтримуються браузером. Ви можете опублікувати шаблон форми в InfoPath Forms Services, не змінюючи жодних настройок у діалоговому вікні Друк кількох подань. Однак, коли користувачі друкують форму, браузер не друкує кілька подань, а з цілями друку для поточного подання використовує подання лише для читання.

На початок сторінки

Підтримка функцій програмування

Розробники можуть використовувати об’єктну модель керованого коду InfoPath, щоб створити власну бізнес-логіку в шаблонах форм, сумісних із браузером. Якщо розгорнути цю бізнес-логіку на сервері з InfoPath Forms Services, вона працюватиме як у браузері, так і в програмі InfoPath. У наведеній нижче таблиці вказано рівень, на якому в сумісних браузерах підтримуються функції програмування InfoPath.

Піктограма повної підтримки  = повна підтримка  Піктограма часткової підтримки  = часткова підтримка   Піктограма відсутності підтримки  = немає підтримки

Функція InfoPath 2007

Браузери для настільних комп’ютерів

Браузери для мобільних пристроїв

Керований код 1

Піктограма повної підтримки

Піктограма повної підтримки

Сценарій 2

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

Надбудови COM

Піктограма відсутності підтримки

Піктограма відсутності підтримки

1 У шаблоні форми, сумісному з браузером, керований код має базуватися на об’єктній моделі керованого коду InfoPath, яку надає простір імен Microsoft.Office.InfoPath. Підмножина членів простору імен Microsoft.Office.InfoPath надає функції (наприклад, керування правами доступу до інформації), які не підтримуються на сервері. Докладні відомості про те, які члени об’єктної моделі підтримуються, а які – ні, наведено в посиланнях у розділі Див. також у верхній частині цієї статті.

2 На сервері не підтримується код, написаний мовами VBScript, JScript, а також об’єктна модель, сумісна з InfoPath 2003, яку надали члени простору імен Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust.

На початок сторінки

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×