Створення частини шаблону для подальшого використання в різних шаблонах форм

Увага! : Цю статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу; див. застереження. Версію цієї статті англійською мовою див. тут для отримання довідки.

Можна розробити окрему частину шаблону, відтак розповсюдити її в організації серед інших розробників шаблонів для використання в інших шаблонах форм. Це доцільно, якщо потрібно забезпечити узгодженість структури кількох шаблонів форм.

Припустимо, що ви керуєте групою, яка конструює та підтримує набір форм шаблонів, і кожний з цих шаблонів має містити емблему компанії та кілька текстових полів для збирання контактних відомостей від користувачів. Якщо розташувати емблему та елементи оформлення у файлі частини шаблону (.xtp), можна зберегти цей файл до спільного розташування та сповістити групу про наявність такого файлу. Коли учасники групи додадуть частину шаблону до панелі завдань Елементи керування, вона з’явиться під заголовком Настроюваний, після цього її можна вставити до шаблону форми.

Якщо потрібно змінити частину наявного шаблону, відкрийте її, внесіть необхідні зміни, збережіть частину шаблону та знову розповсюдьте її серед розробників форм. Додавши останню версію частини шаблону до області завдань Елементи керування, розробники форм можуть використовувати її у своїх шаблонах форм. Якщо відкрито шаблон форми, який містить попередню версію частини шаблону, в Microsoft Office InfoPath буде відображено запит на оновлення частини шаблону за допомогою останньої версії.

У цій статті

Загальні відомості про частини шаблону

Функції, які недоступні в частинах шаблону

Створення частини шаблону

Повторне використання оформлення наявної частини шаблону

Огляд частин шаблонів

Частина шаблона являє собою частину шаблону форми, які можна зберегти для подальшого використання в різних шаблонах форм. Частини типові шаблону складається з елементами керування та джерело даних а також може містити такі функції, як підключення до даних, перевірка данихта правила.

За допомогою частин шаблонів можна запровадити узгоджений стиль, структуру та поведінку в шаблонах вашої організації. Наприклад, відділ кадрів може використовувати єдину частину шаблону «Контактні відомості» в усіх шаблонах форм.

Частина шаблону в шаблоні форми

У шаблоні форми вміст частини шаблону відображаються в розділі керування. Частини шаблону звичайна розділу можна відрізнити, оскільки слова розділу (частини шаблону: ім'я) відображаються як розділу підпису, де ім'я – це ім'я частини шаблону.

Щоб створити частину шаблону, потрібно вибрати параметр Частина шаблону замість Шаблон форми на панелі завдань Створення шаблону форми. Коли відкрито частину шаблону, в рядку заголовка з’являється префікс(Конструктор частини шаблону) , указуючи на те, що ви в працюєте в правильному режимі конструктора частини шаблону.

На відміну від шаблону форми, частину шаблону непотрібно публікувати після завершення її створення. Натомість, її слід зберегти як файл частини шаблону (.xtp). Тоді можна зробити XTP-файл доступним для інших конструкторів форм, яким він потрібний. Наприклад, можна скопіювати XTP-файл на файловий сервер у корпоративній мережі та надіслати конструкторам форм електронні повідомлення з описом частини шаблону, її розташування і процедури додавання її до панелі завдань InfoPath Елементи керування.

Коли конструктор форми вставляє частину шаблону в шаблон форми, вона стає частиною шаблону форми та конструктор, за необхідності, може її змінити на власний розсуд.

Примітка : Не можна заборонити конструкторам змінювати частину шаблону після її вставлення в шаблон форми. Якщо непотрібно, щоб інші розробники змінювали частину шаблону, вкажіть це, коли розповсюджуєте її.

Щоб вставити вашу частину шаблону до шаблону форми InfoPath, конструктори мають спочатку додати частину шаблону до панелі завдань Елементи керування за допомогою майстра додавання настроюваного елемента керування. Після завершення виконання майстра частина шаблону з’являється на панелі завдань Елементи керування під заголовком Настроюваний.

частина шаблону під заголовком «настроюваний» на панелі завдань «елементи керування»

Щоб змінити частину шаблону, слід відкрити її в режимі конструктора InfoPath, внести необхідні зміни та повторно зберегти її. Відтак слід надіслати оновлену частину шаблону конструкторам форм, які користувалися її вихідною версією. Конструктори форм можуть за допомогою майстра додавання настроюваного елемента керування додати оновлену версію частини шаблону до панелі завдань Елементи керування. Після цього вони можуть відкрити кожний шаблон форми, що містить відповідну частину шаблону, і за допомогою InfoPath замінити вихідну частину шаблону оновленою версією.

Примітка : Якщо ваша організація створює великої кількості частини шаблону, ви можете створити сховище шаблон частин, які можуть бути доступні зі спільного розташування в мережі компанії, наприклад спільної папки, на веб-сервері або Бібліотека форм розташована на сайті Microsoft Windows SharePoint Services. Це можна настроїти параметри InfoPath в реєстрі, щоб шаблон частини автоматично відображаються в області завдань елементи керування для користувачів, які інстальовано програму InfoPath. Щоб зробити це станеться, можливо, потрібно для роботи з вашого відділу інформації технологій (ІТ), або для певного користувача, який відповідає за адміністрування InfoPath у вашій організації. Додаткові відомості про цей розділ зверніться до документації InfoPath на сайті Microsoft TechNet. TechNet – це ресурс, який ІТ-фахівців дає змогу успішно планування, розгортання, керування та підтримки продуктів Microsoft.

На початок сторінки

Функції, які недоступні в частинах шаблону

Розробляючи частину шаблона, слід брати до уваги деякі обмеження. Наприклад, у частинах шаблонів не підтримуються деякі функції, зокрема можливість створення кількох подань або зазначення глобальних параметрів на рівні шаблона в діалоговому вікні Form Options. У частинах шаблонів можна використовувати будь-які елементи керування, за винятком елементів керування ActiveX. Усі функції, які не підтримуються в частинах шаблонів, не відображаються в інтерфейсі користувача під час розробки.

Нижченаведені елементи керування, функції та параметри не підтримуються в частинах шаблонів.

 • Елементи керування ActiveX

 • Колірні схеми

 • Фонові малюнки

 • Підключення даних із можливістю надсилати дані

 • Параметри керування правами доступу до даних (КПД)

 • Сценарії та керований код

 • Засоби створення програмного коду, такі як Редактор сценаріїв (Microsoft)

 • Майстер публікації

 • Майстер експорту

 • Деякі аспекти подань, включаючи можливість створювати кілька подань, подання лише для читання, подання за промовчанням або подання для друку

 • Деякі функції друку, включаючи можливість визначати параметри сторінки та створювати колонтитули

 • Деякі функції, які стосуються шаблона форми в цілому, включаючи можливість визначати цифрові підписи, користувацькі області завдань, рівні безпеки та особливу поведінку в операціях відкриття та збереження

 • Використання прапорця Verify on server в області завдань Design Checker для отримання від сервера повідомлень про помилки та попереджень щодо частин шаблонів, розроблених для сумісних із браузером шаблонів форм

Можна розробити шаблон форми, який можна відкривати в InfoPath або у браузері. В останньому разі такий шаблон має назву сумісного з браузером шаблона форми. Подібним чином, можна розробити частину шаблона, призначену для використання в сумісних із браузером шаблонах форм. У цій ситуації розробник частини шаблона має доступ не до всіх елементів керування й функцій порівняно з розробкою частини шаблона виключно для використання в InfoPath. Причина в тому, що деякі елементи керування та функції не підтримуються у сумісних із браузером шаблонах форм.

На початок сторінки

Конструювання частини шаблону

У діалоговому вікні Створити форму можна вибрати створення частини шаблону замість шаблону форми. У такому разі функції InfoPath, які не підтримуються в частинах шаблонів, будуть приховані або вимкнені, щоб унеможливити їх використання.

 1. У меню Файл виберіть команду Конструктор шаблонів форм.

 2. У діалоговому вікні Створення шаблону форми у групі елементів Створити виберіть елемент Частина шаблону.

 3. У галереї На основі виконайте одну з таких дій:

  • Щоб визначити джерело даних під час конструювання частини шаблону, виберіть елемент Пусто.

  • Для використання файлу XML-документа (.xml) або файлу Схема XML (.xsd) як джерела даних частини шаблону, виберіть елемент XML або схема.

   Примітка : Якщо ваш частини шаблону на XML-документа або XML-схему, Програма InfoPath заповнює області завдань Джерело даних із полів і груп, які зіставлення елементів XML у документі або схемі. Джерело даних заблоковано. Залежно від того, документа або схеми не можна додати нові поля або групи до частини або всіх джерела даних, або змінити певні параметри наявні поля та групи.

 4. Щоб зробити частину шаблону сумісною з InfoPath Forms Services, установіть прапорець Активувати лише сумісні з браузером функції.

 5. Натисніть кнопку ОК.

  У InfoPath буде відкрито нову частину шаблону.

 6. Сконструюйте частину шаблону.

 7. Коли конструювання частини шаблону завершено, в меню Файл виберіть пункт Зберегти.

На початок сторінки

Повторне використання оформлення наявної частини шаблону

Якщо потрібно створити новий частини шаблону на наявної частини шаблону, необхідно відкриття наявної частини шаблону, змінити її ім'я в діалоговому вікні Властивості частини шаблону і натисніть зберегти новий частини шаблону на інший, розрізнення ім'я файлу. Якщо змінити ім'я частини шаблону, у діалоговому вікні Властивості частини шаблону , Ідентифікатор частини шаблону буде автоматично оновлено. Цей Ідентифікатор далі відрізняє однієї частини шаблону з іншої.

 1. У меню Файл виберіть команду Конструктор шаблонів форм.

 2. У розділі Відкрити шаблон форми в діалоговому вікні Створення шаблону форми виберіть пункт На моєму комп'ютері.

 3. У списку Тип файлів виберіть пункт Частини шаблонів InfoPath.

 4. Перейдіть до частини шаблону, яку потрібно відкрити, клацніть її, відтак натисніть кнопку Відкрити.

 5. У меню Файл виберіть пункт Властивості.

 6. У діалоговому вікні Template Part Properties введіть нове ім'я в полі Template part name.

  Після цього значення в полі Template part ID відповідатиме новому імені. Ідентифікатор частини шаблона генерується автоматично. Він має бути унікальним для кожної нової частини шаблона.

 7. У меню File виберіть команду Save As і введіть нове ім'я файлу для частини шаблона.

На початок сторінки

Примітка : Застереження про машинний переклад: Цю статтю перекладено комп’ютерною системою без втручання людини. Корпорація Майкрософт пропонує таку послугу, щоб іншомовні користувачі могли дізнаватися про продукти, служби й технології Microsoft. Оскільки статтю перекладено за допомогою служби машинного перекладу, вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×